Publicaties

Esther Mourits, Een kamer gevuld met de mooiste boeken; De bibliotheek van  Johannes Thysius (1622-1653)

     HVOL-ledenprijs: 25,00 euro (winkelprijs 29,50 euro). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

KamerMetMooisteBoeken 100Op zijn sterfbed nam de Leidse jurist Johannes Thysius een beslissing die hem onsterfelijk zou maken. Hij liet een testament opstellen waarmee hij zijn belangrijkste bezit, een bibliotheek met enkele duizenden boeken, naliet aan de wetenschap. Thysius had kosten noch moeite gespaard met het verzamelen van boeken over alle mogelijke onderwerpen van studie en meende dat zijn overlijden geen einde mocht maken aan dit levenswerk. Enkele jaren na zijn dood kon op het Rapenburg de Bibliotheca Thysiana worden geopend, de eerste door een privéverzamelaar gestichte publieke bibliotheek in de Nederlanden. In dit boek beschrijft Esther Mourits de ontstaansgeschiedenis van de collectie. Esther Mourits studeerde Geschiedenis in Utrecht. Ze is verbonden aan de Universiteit van Leiden, waar ze promoveerde op de collectie van Johannes Thysius. Met Een kamer gevuld met de mooiste boeken verschijnt haar promotieonderzoek in boekvorm.. 

 


Michel Remery, Wandelend Leiden ontdekken met vier architecten Van der Laan

     HVOL-ledenprijs: 7,50 euro (winkelprijs 9,95 euro). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WandelendLeidenOntdekken

 

 

De rondleiding voert langs 25 hoogtepunten van het werk van de vier architecten Van der Laan in Leiden.
Vader Leo en zijn drie zonen Jan, Hans en Nico hebben met hun werk een belangrijk stempel gezet op de architectonische vormgeving van de stad. Het boekje biedt de keuze tussen een lange en een korte wandeling. De route is duidelijk aangegeven met beschrijvingen en kaartjes. Dr. ir. Michel Remery studeerde bouwkunde in Delft en theologie in Rome. Hij schreef verschillende boeken en artikelen over de relatie tussen architectuur en eredienst.

 

 


Frits Boersma en Greet Dusseldorp - Kingma, Regenten en Kuise Maagden; 350 jaar Eva van Hoogeveenshofje

     HVOL-ledenprijs: 7,50 euro.  Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

RegentenEnKuiseMaagden

 

Dit boek, uitgekomen in 2007, vertelt van de rijke historie van het hof, haar stichters, bewoners en bestuurders, vanaf het leven van Eva van Hoogeveen en de stichting van het hof in 1650 tot ruim 350 jaar later, in 2007.
De auteurs Frits Boersma en Greet Dusseldorp - Kingma, die beiden geschiedenis studeerden aan de Universiteit van Leiden, baseerden hun bevindingen op uitgebreid speurwerk in diverse archieven in Leiden, Delft en Den Haag alsook op bijdragen van vele deskundigen.

 


Jos van den Broek, Petrus, Paulus, Peurbakken & Pauwenpakjes 

     HVOL-ledenprijs: 15,00 euro (winkelprijs 19,50 euro). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PPPenP

 

PPP en P, zoals Van den Broek zijn bundel zelf noemt, is diens vierde boek over Leiden. Het bevat veertig antwoorden op Leidse vragen die de auteur zichzelf ooit stelde. Hij ging op zoek naar antwoorden en legde zijn speurwerk vast in verhalen. Een van de favorieten van de schrijver zelf is het verhaal over zijn zoektocht naar de oorspronkelijke gerechtelijke stukken van de veroordeling van de Leidse gifmengster Goeie Mie.

 

 


Anneke Boot, Van gilde tot ROC, Geschiedenis van het vakonderwijs in de stad Leiden

     HVOL-ledenprijs: 25,00 euro (winkelprijs 30,00 euro). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VanGildeTotROC 'Van gilde tot ROC' begint bij het leren van een vak in gildeverband in de veertiende eeuw en eindigt bij het beroepsonderwijs in de eenentwintigste eeuw. Het Leidse vakonderwijs staat in het boek centraal. De bijzondere verhalen over gilden en scholen zijn gebaseerd op veelal nog niet eerder gebruikt archiefmateriaal. Daarnaast worden landelijke ontwikkelingen behandeld om beter te begrijpen wat zich lokaal afspeelde.
De lezer leert de stad Leiden op een heel andere manier kennen. De vele illustraties in het boek zorgen voor een plezierige lees- en kijkervaring. 

 

 

Rudie Kagie, Jantjes van Leiden, Het verhaal van de Kweekschool voor Zeevaart 

     HVOL-ledenprijs: 10,00 euro (winkelprijs 15,00 euro). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 JantjesVanLeidenDominee Abraham Rutgers van der Loeff was zijn tijd ver vooruit toen hij in 1855 het plan voor een Kweekschool voor Zeevaart in Leiden lanceerde, bedoeld om 'vagebonderende straatjongens' in Leiden zicht op een betere toekomst te bieden. In 1986 publiceerde Kagie al over geschiedenis van de Kweekschool voor Zeevaart in Leiden. De versie anno 2017 behelst een verdieping van de eerder uitgevoerde studie. Kagie raadpleegde hiervoor de dagboeken van Rutgers van der Loeff en stuitte op allerlei bronnen die niet eerder voor publicaties werden gebruikt. ''De geschiedenis van de Kweekschool voor Zeevaart is veel boeiender dan ik me dertig jaar geleden realiseerde'', aldus Kagie.

 

 


F. van Wel, R.S. Soeters e.a. Waardeiland 100 jaar

     HVOL-ledenprijs: 5,00 euro (winkelprijs 7,95 euro). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 waardeiland 100 jaar019Het boek behandelt met name de geschiedenis van het Waardeiland vanaf de opening van het Rijn-Schiekanaal in 1919. Aandacht krijgen onder meer de tuinderijen en de meer en minder bekende industriebedrijven en scheepswerven, zoals Scheepswerf Gebr. Boot, Glazuurfabriek Kanton, de Grofsmederij en Kunsthars verwerkend bedrijf Tilliard. Roeivereniging Asopos had haar botenloods in de eerste jaren van haar bestaan op het eiland. Het grootste deel van het boek is gewijd aan de bestemming tot woongebied, de projectontwikkeling en de verschillende bouwfasen.


Rinny E. Kooi, Heinrich Witte.  Een prominent hortulanus van de Leidse Hortus Botanicus

     HVOL-ledenprijs: 10,00 euro (winkelprijs 12,50 euro). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

HeinrichWitteHeinrich Witte (1829–1917) werkte bijna 45 jaar als hortulanus bij de Hortus Botanicus in Leiden. Hij zorgde door zijn vele internationale contacten voor een voortdurende uitbreiding van de collectie planten. Ook de renovatie en uitbreiding van de kassen kunnen aan hem toegeschreven worden. In het boek worden zijn leven en werk beschreven.

 

 

 

 

Leiderdorp tijdens de 80-jarige Oorlog

     HVOL-ledenprijs: 27,50 euro (winkelprijs 29,95 euro). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leiderdorp80jarigeOorlog

In acht hoofdstukken worden thema’s uit de geschiedenis van de Leiderdorpse samenleving tijdens de Tachtigjarige oorlog behandeld, met de nadruk op de periode 1597 tot 1648. Midden in die periode werd (zoals elders in Holland) in 1622 een register van het Hoofdgeld opgesteld, dat een inventarisatie biedt van de hele bevolking. Dit kan als de denkbeeldige ruggengraat van het boek worden beschouwd. Daarom is een editie daarvan als bijlage achter in het boek opgenomen.

 

 


Ramses Shaffy en zijn Leidse jaren, 25 verhalen en 2 wandelroutes

     HVOL-ledenprijs: 7,50 euro (winkelprijs 9,95 euro). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

RamsesShaffy

 

Ramses Shaffy woonde van zijn zesde tot en met zijn achttiende jaar in een pleeggezin in Leiden. Op 15 juni werd aan de zeezijde van het station een monument voor hem onthuld. Voor de crowdfuncing van dit monument schreef Peter van der Geer een boekje met 25 anekdotes over Shaffys Leidse jaren en de bijbehorende plaatsen in Leiden en omgeving. Met behulp van de kaartjes voor- en achterin het boekje kunnen wandelroutes langs deze plaatsen worden samengesteld.

 

 


Bart van der Steen, In Leiden moet het anders. Geschiedenis van een SP-afdeling 1970-1982

     HVOL-ledenprijs: 15,00 euro (winkelprijs 19,00 euro). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

InLeidenMoetHetAndersMet de leus "In Leiden moet het anders en anders is de SP' voerde de SP in 1982 campagne voor de Leidse gemeenteraad. Met succes, want na twaalf jaar actievoeren veroverde de afdeling haar eerste gemeenteraadszetel. Tussen 1970 en 1982 veranderde de SP van een kleine maar enthousiaste groep revolutionairen in een lokaal gewortelde actiepartij. Bart van der Steen reconstrueert alle grote acties en campagnes van de Leidse SP-afdeling in de jaren zeventig en plaatst ze in een bredere context. Hij laat zien hoe de partij zich ontwikkelde, wat het betekende om lid te zijn van de SP en hoe lokale Leidse acties zelfs invloed hadden op het landelijke beleid. De geschiedenis van de Leidse SP maakt duidelijk hoe belangrijk de afdelingen waren voor de doorbraak van de partij. 

 

 


Arthur Weststeijn, Het Welvaren van Leiden, De open samenleving van Pieter de la Court

     HVOL-ledenprijs: 2,50 euro. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PieterDeLaCourt

Pieter de la Court, geboren in Leiden als zoon van Vlaamse migranten, was een van de belangrijkste schrijvers over politiek en economie tijdens de Nederlandse Gouden Eeuw. Al tijdens zijn studie aan de Leidse universiteit begon hij een eigen bedrijf in de lakenhandel, waarmee hij uitgroeide tot een van de succesvolste ondernemers van zijn tijd. Maar hij was ook een vrijdenker die geen blad voor de mond nam en vol overgave pleitte voor religieuze tolerantie, immigratie, vrijhandel en democratisering. Pieter de la Court was een tot de verbeelding sprekende Leidenaar met opvattingen die nog altijd actueel zijn.
Het Welvaren van Leiden brengt Pieter de la Court vierhonderd jaar na zijn geboorte weer tot leven en markeert zijn relevantie voor het hier en nu. Door actuele uitdagingen in historisch perspectief te plaatsen biedt dit boekje, gebaseerd op de Pieter de la Courtlezing van 2018, inspiratie om ook in onze onvoorspelbare wereld pal te blijven staan voor de open samenleving die Pieter de la Court verdedigde.


Historische Canon van Leiden

     HVOL-ledenprijs: 12,50 euro (winkelprijs 15,00 euro). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

62c743ea 9da1 4156 bc4e 7fdcebc55d101

Leiden heeft een rijke geschiedenis. De Historische Canon van Leiden doet in kort bestek de hoofdlijnen van de geschiedenis van Leiden en de hoogte- en dieptepunten daarin, uit de doeken. Het is basiskennis over de stad die iedere bewoner en bezoeker van Leiden eigenlijk zou moeten (willen) hebben.

Het boek is zowel in een Nederlandstalige als in een Engelstalige versie beschikbaar, ideaal voor uw buitenlandse familieleden en vrienden!

 

  


R.C.J. van Maanen (red.), Leiden, Geschiedenis van een Hollandse Stad (4 delen)

 

     HVOL-ledenprijs: 100 euro (winkelprijs 180 euro). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Van MaanenAan het begin van de twintigste eeuw beschreef de Leidse hoogleraar P.J. Blok in vier delen de geschiedenis van Leiden. Een eeuw later werpen nieuwe kennis en inzichten, moderne onderzoekstechnieken en eigentijdse vragen een nieuw licht op de Leidse geschiedenis. Deze wordt beschreven in het vierdelige werk Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad.

 

Een team van redacteuren en auteurs heeft een wetenschappelijk verantwoord werk tot stand gebracht, geschreven voor een in de Leidse geschiedenis geïnteresseerd publiek. 


Jacques Meerman, Kleine geschiedenis van de hutspot
     HVOL-ledenprijs: 12,50 euro (winkelprijs: 14,95 euro). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

MeermanHet is misschien wel het bekendste Nederlandse gerecht: hutspot. Niemand weet wat de oorspronkelijke ingrediënten waren. Volgens sommigen zaten er pastinaken in, volgens anderen gember en volgens wéér anderen vis. Hoe dan ook, het gerecht is onlosmakelijk verbonden met het Leids Ontzet van 1574 en dus met de Nederlandse vrijheidsoorlog. De Kleine geschiedenis van de hutspot laat zien hoe de culinaire en sociaal-politieke geschiedenis met elkaar verknoopt zijn.

 

 

 


Rens Heruer, De Leidse kermis, een zaak van formaat
     HVOL-ledenprijs: 20,00 euro (winkelprijs: 22,50 euro). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Heruer

De kermis en 3 oktober zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je hebt geen Leidens Ontzet gevierd zonder op de kermis te zijn geweest. Het boek geeft in woord en beeld de geschiedenis van de Leidse kermis weer.

 

 

 


A.D. van Berge Henegouwen, J.A. van Doorn-Beersma, Oorlogsdagboek van Han de Wilde 1940-1945. Saevis tranquillus in undis. 

     HVOL-ledenprijs 15 euro. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Han de Wilde

 

Op 20 mei 1940, begint de Leidse middenstander Han de Wilde (1907 - 1974) in de woning boven zijn manufacturen- en beddenzaak in de Breestraat met notities in een cahier over de oorlog die tien dagen eerder is uitgebroken. Op 15 augustus 1945, elf schoolschriften verder, sluit hij zijn dagboek af met het woord: vrede! In die tussenliggende periode legt de Leidse ereburger nauwgezet vast, wat hij verneemt via radio, kranten en propaganda- en verzetsblaadjes over de Tweede Wereldoorlog.

 

 


Alphons Siebelt, Gids voor Leiden in de Tweede Wereldoorlog

     HVOL-ledenprijs 10 euro. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Gids voor Leiden in de Tweede Wereldoorlog bevat een lijst van ongeveer 650 adressen in Leiden en Oegstgeest met een toelichting over bijbehorende gebeurtenissen in oorlogstijd.
De toegevoegde informatie is bijzonder gevarieerd, zodat een goed beeld ontstaat van de gevolgen van de oorlog voor de stad en zijn bewoners op verschillende gebieden.

 

 


Karel Bostoen, Jan van Houts nalatenschap

     HVOL-ledenprijs 2,50 euro. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bostoen

Wat wilde stadssecretaris Jan van Hout (1542-1609) dat er na zijn dood met zijn geld en goederen gebeurde? En wat lag en stond er allemaal in zijn huis aan de Nonnensteeg toen hij overleed? De uitgave Jan van Houts nalatenschap maakt geeft hierop antwoord. Een heldere inleiding, foto's van het document, een diplomatische transcriptie en een hertaling zorgen ervoor dat Van Houts laatste wil en de inventaris van zijn boedel nu voor iedereen toegankelijk zijn.

 

 


Kees Walle, Buurthouden 1400-1795

     HVOL-ledenprijs 15 euro. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Walle

 

De geschiedenis van de Leidse gebuurten, kleinschalige buurtorganisaties die de sociale infrastructuur van de stad vormden. Centraal stonden de burenplichten, waarvan het begraven van de doden de voornaamste was. Geen Leidenaar mocht of kon zich aan die verplichtingen onttrekken.

 

 

 

  


Leids Jaarboekje

 

     HVOL-ledenprijs 5 euro. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jaarboekjes

 

Oude jaarboekjes voor een weggeefprijsje!

Onze voorraad wordt regelmatig aangevuld.

 


Gedemptegrachtenwandeling

     HVOL-ledenprijs 2,50 euro. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gedgrwandeling

 

Leiden is van oudsher een waterrijke stad. Toch is er in de loop van de tijd heel veel water gedempt. De wandeling laat zien hoe steeds meer water verdween uit Leiden.

Tweede, aangevulde druk van deze informatieve wandelroute langs plaatsen in de binnenstad waar ooit water stroomde. 

   


Jaarboek der Sociale en Economische Geschiedenis van Leiden e.o.

     HVOL-ledenprijs 5 euro. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dirk van Eck

Het laatste nummer van het Jaarboek der Sociale en Economische Geschiedenis van Leiden e.o. van de Stichting Dirk van Eck verscheen in 2013. Er zijn nog enkele nummers verkrijgbaar, ook van eerdere Jaarboeken.

  


Prentbriefkaarten

     HVOL-ledenprijs 1 euro. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Prentbriefkaarten

 

Set van 13 verschillende kaarten met afbeeldingen van de Leidse markten.

     

 

 

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2019-05.pdfNieuwsbrief mei 2019[Nieuwsbrief mei 2019]???14922 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2019-04.pdfNieuwsbrief april 2019[Nieuwsbrief april 2019]???11220 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2019-03.pdfNieuwsbrief maart 2019[Nieuwsbrief maart 2019]???15958 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2019-02.pdfNieuwsbrief februari 2019[Nieuwsbrief februari 2019]???11115 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2019-01.pdfNieuwsbrief januari 2019[Nieuwsbrief januari 2019]???15325 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2018-12.pdfNieuwsbrief december 2018[Nieuwsbrief december 2018]???12211 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2018-11.pdfNieuwsbrief november 2018[Nieuwsbrief november 2018]???13685 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2018-10.pdfNieuwsbrief oktober 2018[Nieuwsbrief oktober 2018]???10620 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2018-09.pdfNieuwsbrief september 2018[Nieuwsbrief september 2018]???14031 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2018-08.pdfNieuwsbrief augustus 2018[Nieuwsbrief augustus 2018]???19526 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2018-07.pdfNieuwsbrief juli 2018[Nieuwsbrief juli 2018]???16149 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2018-06.pdfNieuwsbrief juni 2018[Nieuwsbrief juni 2018]???13990 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2018-05.pdfNieuwsbrief mei 2018[Nieuwsbrief mei 2018]???15068 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2018-04.pdfNieuwsbrief april 2018[Nieuwsbrief april 2018]???15275 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2018-03.pdfNieuwsbrief maart 2018[Nieuwsbrief maart 2018]???11748 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2018-02.pdfNieuwsbrief februari 2018[Nieuwsbrief februari 2018]???11720 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2018-01.pdfNieuwsbrief januari 2018[Nieuwsbrief januari 2018]???13681 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2017-12.pdfNieuwsbrief december 2017[Nieuwsbrief december 2017]???15479 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2017-11.pdfNieuwsbrief november 2017[Nieuwsbrief november 2017]???11483 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2017-10.pdfNieuwsbrief oktober 2017[Nieuwsbrief oktober 2017]???13637 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2017-09.pdfNieuwsbrief september 2017[Nieuwsbrief september 2017]???9239 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2017-08.pdfNieuwsbrief augustus 2017[Nieuwsbrief augustus 2017]???12662 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2017-07.pdfNieuwsbrief juli 2017[Nieuwsbrief juli 2017]???13266 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2017-06.pdfNieuwsbrief juni 2017[Nieuwsbrief juni 2017]???10301 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2017-05.pdfNieuwsbrief mei 2017[Nieuwsbrief mei 2017]???12308 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2017-04.pdfNieuwsbrief april 2017[Nieuwsbrief april 2017]???12277 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2017-03.pdfNieuwsbrief maart 2017[Nieuwsbrief maart 2017]???1584 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2017-02.pdfNieuwsbrief februari 2017[Nieuwsbrief februari 2017]???7195 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2017-01.pdfNieuwsbrief januari 2017[Nieuwsbrief januari 2017]???4140 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2016-12.pdfNieuwsbrief december 2016[Nieuwsbrief december 2016]???5606 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2016-11.pdfNieuwsbrief november 2016[Nieuwsbrief november 2016]???1533 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2016-10.pdfNieuwsbrief oktober 2016[Nieuwsbrief oktober 2016]???7602 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2016-09.pdfNieuwsbrief september 2016[Nieuwsbrief september 2016]???2567 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2016-07.pdfNieuwsbrief juli 2016[Nieuwsbrief juli 2016]???4605 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2016-06.pdfNieuwsbrief juni 2016[Nieuwsbrief juni 2016]???4026 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2016-05.pdfNieuwsbrief mei 2016[Nieuwsbrief mei 2016]???1102 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2016-04.pdfNieuwsbrief april 2016[Nieuwsbrief april 2016]???1317 kB
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 2016-03.pdfNieuwsbrief maart 2016[Nieuwsbrief maart 2016]???633 kB

De digitale nieuwsbrief verschijnt elke maand. Deze nieuwsbrief is een aanvulling op Oud Leiden Nieuws en bevat een agenda, nieuws en achtergrondinformatie bij de activiteiten van verschillende werkgroepen en commissies.

Via het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van de HVOL.

E-mail adres:

Voornaam:

Achternaam:


Bijlage(n):
Bewaar het bestand Oudleiden-nieuws 2018-1.pdfOud Leiden Nieuws 2018-1[Maart 2018]???6992 kB
Bewaar het bestand OLN 2017-4.pdfOud Leiden Nieuws 2017-4[December 2017]???2325 kB
Bewaar het bestand OLN 2017-3.pdfOud Leiden Nieuws 2017-3[September 2017]???1915 kB
Bewaar het bestand OLN 2017-2.pdfOud Leiden Nieuws 2017-2[Juni 2017]???4116 kB
Bewaar het bestand OLN 2017-1.pdfOud Leiden Nieuws 2017-1[Maart 2017]???4390 kB
Bewaar het bestand OLN 2016-4.pdfOud Leiden Nieuws 2016-4[Oktober 2016]???4004 kB
Bewaar het bestand OLN 2016-3.pdfOud Leiden Nieuws 2016-3[Augustus 2016]???3944 kB
Bewaar het bestand OLN 2016-2.pdfOud Leiden Nieuws 2016-2[Juni 2016]???3618 kB
Bewaar het bestand OLN 2016-1.pdfOud Leiden Nieuws 2016-1[Februari 2016]???2131 kB
Bewaar het bestand OLN 2015-4.pdfOud Leiden Nieuws 2015-4[Oktober 2015]???3369 kB
Bewaar het bestand OLN 2015-3.pdfOud Leiden Nieuws 2015-3[Augustus 2015]???2937 kB
Bewaar het bestand OLN 2015-2.pdfOud Leiden Nieuws 2015-2[Juni 2015]???1046 kB
Bewaar het bestand OLN 2015-1.pdfOud Leiden Nieuws 2015-1[Februari 2015]???2545 kB
Bewaar het bestand OLN 2014-4.pdfOud Leiden Nieuws 2014-4[Oktober 2014]???2342 kB
Bewaar het bestand OLN 2014-3.pdfOud Leiden Nieuws 2014-3[Augustus 2014]???2690 kB
Bewaar het bestand OLN 2014-2.pdfOud Leiden Nieuws 2014-2[Juni 2014]???3007 kB
Bewaar het bestand OLN 2014-1.pdfOud Leiden Nieuws 2014-1[Februari 2014]???5328 kB
Bewaar het bestand OLN 2013-4.pdfOud Leiden Nieuws 2013-4[Oktober 2013]???20115 kB
Bewaar het bestand OLN 2013-3.pdfOud Leiden Nieuws 2013-3[Augustus 2013]???2599 kB
Bewaar het bestand OLN 2013-2.pdfOud Leiden Nieuws 2013-2[Juni 2013]???2660 kB
Bewaar het bestand OLN 2013-1.pdfOud Leiden Nieuws 2013-1[Februari 2013]???8814 kB
Bewaar het bestand OLN 2012-5.pdfOud Leiden Nieuws 2012-5[December 2012]???9084 kB
Bewaar het bestand OLN 2012-4.pdfOud Leiden Nieuws 2012-4[Augustus 2012]???17256 kB

Oud Leiden Nieuws is het mededelingenblad van de Historische Vereniging Oud Leiden. Het verschijnt vier keer per jaar en bevat nieuws, boekbesprekingen en artikelen over de diverse activiteiten van de vereniging.

Het Leids Jaarboekje verschijnt elk jaar in november. Het staat een ieder vrij om artikelen in te sturen voor het Leids Jaarboekje. De redactie van het Jaarboekje beoordeelt de kwaliteit en de relevantie van de ingestuurde artikelen.

De richtlijnen voor auteurs vindt u bij volgen van de onderstaande "Lees meer" link.