Algemeen

Privacy Statement

De Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) respecteert de privacy van iedereen die onze website bezoekt. Persoonsgegevens die door u worden verstrekt behandelen wij vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens

U hoeft als bezoeker van deze website geen persoonlijke informatie in te vullen teneinde gebruik te kunnen maken van deze website.

Wij verwerken in beginsel alleen persoonsgegevens in het kader van uw lidmaatschap of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Doel

Uw persoonsgegevens worden door HVOL verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten;
 • Voor de ledenadministratie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacy statement genoemde doeleinden te bereiken dan wel zo lang wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van onze doelen, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of dat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Ten behoeve van onze dienstverlening werken wij samen met derden. Indien noodzakelijk hebben wij met deze derden een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat (ook) zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

  

Gegevens over bezoek- en klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het browsertype. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseert HVOL de werking van de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Cookies

Het is mogelijk dat onze service providers gebruik maken van zogenaamde cookies of web beacons, zodat samengestelde gegevens kunnen worden verzameld. Het doel daarvan is enkel om de navigatie naar de website te optimaliseren. Het is mogelijk dat cookies of web beacons worden gebruikt om informatie te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van onderwerpen als IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt enkel gebruikt om het bezoekgedrag te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. De cookies noch de web beacons verzamelen enige persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via uw browserinstellingen.

Google analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie – met inbegrip van het IP-adres van de computer, het browsertype en cookies – wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun dienstverlening te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 Hyperlinks

Onze website bevat koppelingen (hyperlinks) naar websites van derden. HVOL is niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites. HVOL raadt u aan altijd de privacyverklaring van de betreffende website (die regelmatig kan wijzigen) te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Wijzigingen

HVOL houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving.

De Historische Vereniging Oud Leiden houdt zich bezig met de geschiedenis van Leiden. Zij doet dit onder andere door het organiseren van lezingen en excursies en door het uitgeven van het Leids Jaarboekje. Verder stimuleert de vereniging het onderzoek naar de geschiedenis van Leiden.

U bent voor € 20,- per jaar lid van de Historische vereniging Oud Leiden. Wat bieden wij?
- De digitale nieuwsbrief, het mededelingenblad Oud Leiden Nieuws en het Leids Jaarboekje
- Gratis toegang tot alle HVOL-lezingen en reductie op de HVOL-excursies
- Actieve werkgroepen en commissies

Bent u een bedrijf met een warm Leids hart en met respect voor de Leidse geschiedenis? Dan is het ondersteunen van de Historische Vereniging Oud Leiden net iets voor u.

De Historische Vereniging Oud Leiden kent Oud Leidenprijzen. Deze prijzen zijn bestemd voor publicaties of andere presentaties over de geschiedenis van Leiden en/of van Rijnland in de meest ruime zin van het woord. De prijzen worden – bij voldoende kwaliteit – eens per vijf jaar uitgereikt in het kader van de diesviering van een lustrumjaar.

Lees meer...

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website oudleiden.nl;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld,  maar de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.
 6. Toestemming voor het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Video:

End Video11 maart 2016 - Op donderdag 10 maart 2016 ontving de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) een aantal karakteristieke stenen uit het voormalig pand van de Rabobank aan de Stationsweg 37.

Beeldbank

bbjoomla

Beeldbank
De Beeldbank van de Historische Vereniging Oud Leiden bestaat uit een databank met tienduizenden historische afbeeldingen van de stad Leiden. De meeste foto’s zijn aangeleverd door leden van de vereniging. De beelden worden vóór de publicatie bewerkt waardoor de kwaliteit verbetert. Ook voegen de vrijwilligers zo nodig informatie toe.

Regelmatig worden nieuw ontvangen collecties toegevoegd. Er ligt nog veel materiaal dat na scannen, bewerken en beschrijven gepubliceerd zal worden.
Hebt u een verzameling foto’s van Leiden en wilt u die openbaar maken, dan willen we daar graag aan meewerken. Ons e-mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot 2020 werden ook foto’s geplaatst van de rond Leiden liggende dorpen. Als u op zoek bent naar deze foto’s kunt u zich richten tot de beeldbanken van de lokale historische verenigingen.

Een bijzonder product van de Beeldbank is de bekende ‘Leiden-kalender’. Hier staat bij elke maand een foto uit de collectie, waar een actuele foto van dezelfde locatie bij geplaatst is.

 

Het gebruik van het fotomateriaal
De afbeeldingen op de beeldbank zijn openbaar. Wilt u een kopie op hoge resolutie hebben van een afbeelding, dan kan de Beeldbankorganisatie dat in veel gevallen voor u verzorgen. Er zijn uitzonderingen. Vanwege afspraken met de schenker of vanwege het auteursrecht zijn er beperkingen. Voor tijdrovende leveringsverzoeken wordt een vergoeding gevraagd.

Heeft u het voornemen een foto uit de Beeldbank elders te publiceren, dan is een minimumvereiste dat u de naam van de beeldbank noemt en die van de maker. Bij sommige beelden zijn aanvullende eisen van toepassing, Na uw aanvraag informeren we u daarover.

Uw reacties
In de HVOL-Beeldbank zijn ook foto’s opgenomen waarbij geen maker genoemd is omdat deze niet was op te sporen. Indien u informatie kunt geven over maker, auteursrecht of over de bijgevoegde tekst, verzoeken we u contact te leggen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

NAAR DE BEELDBANK

 

 

 

 

 

 

In de agenda vindt u een overzicht van alle activiteiten van de Historische Vereniging Oud Leiden en een aantal activiteiten op het gebied van de lokale geschiedenis die door andere organisaties worden aangeboden.

Geen evenementen 

 

Voorzitter Rens Heruer en vicevoorzitter Gerard Kramer zijn woensdag 24 maart benoemd tot erelid van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL). Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) werd een voorstel daartoe met algemene stemmen aanvaard. Heruer en Kramer verlaten na acht jaar - conform de statuten - het bestuur. Ze worden opgevolgd door respectievelijk Steven Engelsman en Jan-Jaap de Haan. Ook Marleen Hogendoorn is nieuw in het bestuur.

De vergadering had vanwege Covid-19 online plaats. Engelsman dankte Heruer en Kramer voor hun tomeloze inzet voor de vereniging die zij de afgelopen jaren stevig op de Leidse kaart hebben gezet. Hij kondigde tevens aan dat tijdens de Diesviering in het najaar - wanneer we het virus hopelijk in bedwang hebben - het vertrekkende tweetal nog extra in het zonnetje zal worden gezet.

Lees het interview terug in Oud Leiden Nieuws: file (oudleiden.nl)

Subcategorieën