Nieuws uit de commissie Lezingen

Op zaterdag 9 juni, 11.00, in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden, verzorgt musicoloog Eric Jas een lezing over de Leidse koorboeken en meer, getiteld 'Het muziekleven in Leiden in de 16e eeuw'. De lezing wordt door HVOL georganiseerd in nauwe samenwerking met en in het kader van het Schuyt Festival 2018euw. Eric Jas is onder meer bekend vanwege zijn werk met betrekking tot de Leidse koorboeken uit de 16e eeuw.
De lezing biedt een mooie introductie voor het concert ‘Schuyt en de Leidse koorboeken’ dat zaterdagavond 9 juni, 19.00 uur, plaatsvindt in de Pieterskerk.

Over het leven en werk van Cornelis Schuyt is het een en ander bekend. Maar in welk muzikale milieu groeide Cornelis op? In deze lezing wordt een beeld geschetst van het muziekleven in Leiden van het midden van de zestiende eeuw tot in de jaren 1570, toen Cornelis en zijn vader voor een studiereis naar Italië vertrokken. In dat muziekleven staat de Pieterskerk met zijn orgels, getijdencollege en koorboeken uiteraard centraal. De lezing zal illustreren welke functie de vader van Cornelis in de Pieterskerk bekleedde en met welke muziek hij en zijn zoon daar in aanraking kwamen.

Zaterdagavond om 19.00 vindt in de Pieterskerk het concert ‘Schuyt en de Leidse koorboeken’ plaats, uitgevoerd door het blokfluitensemble Praetorius o.l.v. Norbert Kunst en het Schuytkoor o.l.v. Geerten van de Wetering.

De toegang tot de lezing is voor HVOL-leden gratis, niet-leden betalen € 5.
De entreeprijs voor het concert bedraagt € 17,50 (voorverkoop via www.schuytfestival.nl) of € 20 (aan de ingang van de kerk). HVOL-leden die de lezing hebben bijgewoond krijgen € 5 korting.

 

Eric Jas is als docent-onderzoeker verbonden aan de opleiding Muziekwetenschap van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoekswerkzaamheden liggen op het terrein van de Franco-Vlaamse polyfonie van de 15e en 16e eeuw. Hij is de auteur van het boekje De Leidse koorboeken: Een ongehoorde schat (Boekencentrum 2011). Later dit jaar zal bij de academische uitgever The Boydell Press een omvangrijke Engelstalige studie van de koorboeken verschijnen (Piety and Polyphony in sixteenth-century Holland: The choirbooks of St Peter’s church at Leiden).

Informatie over het Schuyt Festival is te vinden op www.schuytfestival.nl.