Nieuws

Video:

End Video11 maart 2016 - Op donderdag 10 maart 2016 ontving de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) een aantal karakteristieke stenen uit het voormalig pand van de Rabobank aan de Stationsweg 37.

Beeldbank

bbjoomla

Beeldbank
De Beeldbank van de Historische Vereniging Oud Leiden bestaat uit een databank met tienduizenden historische afbeeldingen van de stad Leiden. De meeste foto’s zijn aangeleverd door leden van de vereniging. De beelden worden vóór de publicatie bewerkt waardoor de kwaliteit verbetert. Ook voegen de vrijwilligers zo nodig informatie toe.

Regelmatig worden nieuw ontvangen collecties toegevoegd. Er ligt nog veel materiaal dat na scannen, bewerken en beschrijven gepubliceerd zal worden.
Hebt u een verzameling foto’s van Leiden en wilt u die openbaar maken, dan willen we daar graag aan meewerken. Ons e-mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot 2020 werden ook foto’s geplaatst van de rond Leiden liggende dorpen. Als u op zoek bent naar deze foto’s kunt u zich richten tot de beeldbanken van de lokale historische verenigingen.

Een bijzonder product van de Beeldbank is de bekende ‘Leiden-kalender’. Hier staat bij elke maand een foto uit de collectie, waar een actuele foto van dezelfde locatie bij geplaatst is.

 

Het gebruik van het fotomateriaal
De afbeeldingen op de beeldbank zijn openbaar. Wilt u een kopie op hoge resolutie hebben van een afbeelding, dan kan de Beeldbankorganisatie dat in veel gevallen voor u verzorgen. Er zijn uitzonderingen. Vanwege afspraken met de schenker of vanwege het auteursrecht zijn er beperkingen. Voor tijdrovende leveringsverzoeken wordt een vergoeding gevraagd.

Heeft u het voornemen een foto uit de Beeldbank elders te publiceren, dan is een minimumvereiste dat u de naam van de beeldbank noemt en die van de maker. Bij sommige beelden zijn aanvullende eisen van toepassing, Na uw aanvraag informeren we u daarover.

Uw reacties
In de HVOL-Beeldbank zijn ook foto’s opgenomen waarbij geen maker genoemd is omdat deze niet was op te sporen. Indien u informatie kunt geven over maker, auteursrecht of over de bijgevoegde tekst, verzoeken we u contact te leggen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

NAAR DE BEELDBANK

 

 

 

 

 

 

In de agenda vindt u een overzicht van alle activiteiten van de Historische Vereniging Oud Leiden en een aantal activiteiten op het gebied van de lokale geschiedenis die door andere organisaties worden aangeboden.

Geen evenementen 

 

Voorzitter Rens Heruer en vicevoorzitter Gerard Kramer zijn woensdag 24 maart benoemd tot erelid van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL). Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) werd een voorstel daartoe met algemene stemmen aanvaard. Heruer en Kramer verlaten na acht jaar - conform de statuten - het bestuur. Ze worden opgevolgd door respectievelijk Steven Engelsman en Jan-Jaap de Haan. Ook Marleen Hogendoorn is nieuw in het bestuur.

De vergadering had vanwege Covid-19 online plaats. Engelsman dankte Heruer en Kramer voor hun tomeloze inzet voor de vereniging die zij de afgelopen jaren stevig op de Leidse kaart hebben gezet. Hij kondigde tevens aan dat tijdens de Diesviering in het najaar - wanneer we het virus hopelijk in bedwang hebben - het vertrekkende tweetal nog extra in het zonnetje zal worden gezet.

Lees het interview terug in Oud Leiden Nieuws: file (oudleiden.nl)

In december zijn alle benodigde handtekeningen gezet en is de minnelijke schikking over het terras bij Annie’s, daar waar de Nieuwe en de Oude Rijn samenvloeien, een feit. Daarmee is een eind gekomen aan zeven jaar juridische procedures.

Annie’s kreeg ondanks protesten van o.a. de HVOL in 2013 een omgevingsvergunning van de gemeente Leiden voor de bouw van een vast-ogend megaterras van ruim 500 m2. De HVOL, het Waterambacht, de redederij Rembrandt (plus sleepdienst) van de heer Groenen hebben jarenlang gestreden tegen die vergunning en tegen het daarop aangepaste bestemmingsplan. Met succes. Maar alle betrokkenen vreesden bij een nieuw aanvraag nieuwe procedures. Alle partijen, inclusief dus de gemeente, gingen daarom akkoord met het voorstel van de HVOL, mede namens het Waterambacht, om een compromis te zoeken buiten de rechtszaal om. En onder leiding van wethouder Yvonne van Delft is dat dus nu gelukt en inmiddels geformaliseerd. Het terras wordt zo’n honderd vierkante meter kleiner. Minder aantasting van het beschermd stadsgezicht, meer open water, betere doorvaarbaarheid.

De database met Leidse Poorten en Gangen, behorend bij het artikel van Herman van Hooidonk en Kees Walle in het Leids Jaarboekje, is live!

Als op donderdag 5 november het nieuwste Leids Jaarboekje op uw deurmat ploft (of bij sommigen de dagen daarna), zult u daarin een artikel vinden van Herman van Hooidonk en Kees Walle getiteld ’HAALT NEER NU IED’RE VUNZE HUT DIE ZONDE KWEEKT EN NOOD’. Tegelijkertijd zal een nieuw onderdeel van de HVOL-website beschikbaar zijn in de Jan van Hout-hoek onder de tegel "Leidse Poorten en Gangen".

Het artikel is het resultaat van een uitgebreid onderzoek naar de poorten en gangen van Leiden (niet te verwarren met de stadspoorten). Er was echter dermate veel materiaal verzameld, dat dit onmogelijk allemaal in de papieren editie kon worden opgenomen. Dus heeft Kees Walle het team van Historisch Leiden In Kaart benaderd met het verzoek om al dit moois op de HVOL-site te zetten. Dit kolossale project is nu voltooid en de resultaten ervan zijn te bewonderen via het tegeltje Leidse Poorten en Gangen onder Collecties->Jan van Hout: resultaten archiefonderzoek. Een bezoekje is beslist de moeite waard!

poort 081a

De jaarlijkse P.J. Bloklezing aan de vooravond van de dies van de Historische Vereniging Oud Leiden vindt plaats op

donderdag 5 november as. (aanvang 20.00 uur)

In verband met de coronamaatregelen is de lezing uitsluitend digitaal te volgen

De lezing is getiteld

De Gazette de Leyde en Johan Luzac

Spreker: Peter van Dijk.  

Een uitvoerige inleiding op het onderwerp en informatie over de spreker is te vinden op de website van HVOL (www.oudleiden.nl à Activiteiten à HVOL Lezingen à Komende HVOL Lezingen)

De lezing is kosteloos bij te wonen door de volgende link te gebruiken:

https://www.universiteitleiden.nl/pjbloklezing2020

Aanmelding voor de lezing is niet nodig.

De P.J. Bloklezing is een initiatief van de Universiteit Leiden, het Leidsch Dagblad en de Historische Vereniging Oud Leiden.

Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden heeft met spijt moeten besluiten om de jaarlijkse viering van de dies te annuleren. Gegeven de omstandigheden en de heersende regels is de dies op zaterdag 7 november onmogelijk geworden. Het bestuur heeft daarbij ook overwogen, dat een ‘afgeschaalde’ vorm binnen de bestaande maatregelen niet in overeenstemming is met het feestelijk karakter en de contactfunctie die de dies in de loop van de jaren heeft gekregen. Ook door de online dieslezing in de vroege ochtend is een streep gezet.

                                                                      **********

Eerder hebben wij al laten weten dat - waar mogelijk - bepaalde activiteiten doorgang vinden met gebruikmaking van technische middelen. Daarnaast wordt gewerkt aan alternatief aanbod en wordt toch ook ingezet op het behoud van wat wél kan. Die lijn zal vooralsnog moeten gelden, omdat wij uiteraard geen gezondheidsrisico’s willen oproepen.

Hoe hebben wij dan toch getracht onze verenigingsverjaardag bij u thuis te brengen? De uitgebreide toelichting hierop wordt aan de leden verstrekt in een brief die meegestuurd wordt met het Leids Jaarboekje 2020. Alle leden zullen deze bijzondere editie uiterlijk op de dag van de dies op de mat vinden. In de brief zal ook aandacht besteed worden aan andere zaken die samenhangen met de dies (zoals traditiegetrouw de historische Leidenkalender 2021 en dit jaar de lancering van een bijzonder websitedeel over Leidse poorten en gangen), maar ook wordt ingegaan op nieuw inhoudelijk  aanbod aan onze leden, bij wijze van vervanging van nu verhinderde activiteiten.   

De leden worden voor alle verdere informatie dus verwezen naar het HVOL-pakketje dat komende week bezorgd wordt.

Rens Heruer,

voorzitter

goeie mieLeidse Schatten Fenna en Mariska maken samen met de Historische Vereniging Oud Leiden een podcastserie over Leidse Onruststokers. Wie zetten Leiden in het verleden op zijn kop? Over wie ging het gesprek van de dag? Wat hebben deze onruststokers ons vandaag nog te zeggen? Lopend door Leiden gaan we terug in de tijd, op zoek naar hun verhaal. In deze aflevering het verhaal van de grootste seriemoordenares in de Nederlands geschiedenis: Goeie Mie. Historicus Stefan Glasbergen neemt ons mee naar de fabrieksstad Leiden van de 19e eeuw.
 
Beluister deze aflevering hier.
 
Een overzicht van alle Oud Leiden-podcasts vindt u hier.
 

Subcategorieën