Oud Leidenprijzen

Esther Mourits ontvangt de wetenschappelijke Oud Leidenprijs uit handen van HVOL-voorzitter Rens Heruer


Tijdens de jubileumdies van de HVOL op 4 november 2017 zijn de eerste Oud Leidenprijzen 'nieuwe stijl' uitgereikt. De wetenschappelijke jury, met als voorzitter prof. dr. Rudi Ekkart, wees na de samenstelling van een shortlist met vier genomineerden Esther Mourits als winnares aan, met haar boek 'Een kamer gevuld met de mooiste boeken. De bibliotheek van Johannes Thysius (1622-1653)' over de Bibliotheca Thysiana aan het Rapenburg.

 

Bij de publieksprijs werd - de naam zegt het al - het publiek ingeschakeld. Een jury onder voorzitterschap van drs. Rogier van der Sande presenteerde, na een zorgvuldige afweging, eveneens in september 2017 een shortlist. Aan de hand van die shortlist volgde er in de maanden daarop een internetverkiezing. Nadat meer dan 4000 mensen hun stem hadden uitgebracht, kwam de stichting Begraafplaats Groenesteeg met de herbegrafenis van Diederik van Leyden Gael als winnaar uit de bus.

Voor de verkiezing en publiciteit rond de Oud Leidenprijzen is succesvol samengewerkt met het Leidsch Dagblad. De volgende toekenning van de Oud Leidenprijzen is in 2022, waarbij wetenschappelijke publicaties en publieksgerichte manifestaties over de periode van 2017 tot en met 2021 zullen worden beoordeeld.

 

Genomineerden Wetenschappelijke prijs 2017:
- Rudolph Ladan, Gezondheidszorg in Leiden in de late middeleeuwen. Hilversum: Verloren, 2012.
- Esther Mourits, Een kamer gevuld met de mooiste boeken. De bibliotheek van Johannes Thysius (1622-1653). Nijmegen: Van Tilt, 2016.
- Peter J.M. van Boheemen en Frans J. Jansen, De Stompwijkse knip. Akkerlust en haar buurtgenoten. [z.p.], 2016.
- Carla Scheffer en Els Fischer (eindred.), Begeerlijk Berbice. De buitenplaats en haar bewoners. Voorschoten: Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, 2014.

 

Genomineerden Publieksprijs 2017: 
- Jeroen Windmeijer, Bekentenissen van Petrus, boek
- Herbegrafenis van Diederik van Leyden Gael, manifestatie
- Hooglandse Kerk 700 jaar, jubileumboek en viering
- Rijnland Geschiedenis, website
- Wij van de Fabriek, theater
- De ziel van Leiden, stripboek

 

Winnaar van de Oud Leidenpublieksprijs 2017:

Stichting Begraafplaats Groenesteeg met de herbegrafenis van Diederik van Leyden Gael

 

Reglement

  1. De Historische Vereniging Oud Leiden kent Oud Leidenprijzen. Deze prijzen zijn bestemd voor publicaties of andere presentaties over de geschiedenis van Leiden. De prijzen worden – bij voldoende kwaliteit – eens per vijf jaar uitgereikt in het kader van de diesviering van een lustrumjaar. De prijzen bestaan uit een oorkonde en een geldbedrag van ten minste € 2.500. Het bestuur is gerechtigd dit bedrag te verhogen als daartoe aanleiding is.

  2. Er zijn twee prijzen: één voor een op origineel onderzoek gebaseerde publicatie of presentatie (onderzoeksprijs) en één voor een het brede publiek aansprekende publicatie of presentatie (publieksprijs). De prijzen zijn bestemd voor publicaties of presentaties uit de vijf aan het jaar van uitreiken voorafgaande jaren.

  3. Voor de onderzoeksprijs adviseert een door het bestuur benoemde jury in een beargumenteerd rapport over de toekenning van de prijs.
    De jury hanteert daarbij als criteria: de zorgvuldigheid van het verrichte onderzoek, de betekenis van het onderzoek voor de kennis van de geschiedenis van Leiden en de kwaliteit van de vormgeving. Het bestuur besluit over de toekenning.

  4. Voor de publieksprijs stelt een door het bestuur benoemde jury een lijst van maximaal vijf nominaties op. Als criteria hanteert de jury: de historische kwaliteit van de publicatie of presentatie, de toegankelijkheid ervan voor een breed publiek en de kwaliteit van de vormgeving. Vervolgens organiseert het bestuur (of een daartoe door het bestuur benoemde commissie) een stemming over de genomineerde publicaties/presentaties publiek. Het bestuur besluit over de toekenning. 

  5. Voor beide prijzen biedt het bestuur aan de leden van de Historische Vereniging Oud Leiden de mogelijkheid om publicaties en/of presentaties over de geschiedenis van Leiden voor te dragen. De jury’s betrekken deze voordrachten in hun overwegingen.

  6. Over het oordeel van de jury’s en de besluiten van het bestuur wordt niet gecorrespondeerd.

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..