Mei 2014: Waterkracht, beleidskader voor het gebruik van het Leidse water

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Waterkrachtzienswijze.pdfwaterkrachtzienswijze[zienswijze op de concept-nota]???62 kB

Zienswijze op de concept-nota van het college van B&W, 16 mei 2014

Nieuws uit de Commissie Historisch Karakter van de Stad