Succesvolle samenwerking HVOL en gemeente voor monumentale kunst

6 juli 2017 - Tot voor kort was er weinig bekend over monumentale kunst in Leiden. Dit is de kunst die onderdeel is van de gebouwen die in de periode van wederopbouw (1940-1970) tot stand zijn gekomen. Daarom heeft de HVOL drie jaar geleden een werkgroep gevormd die de monumentale kunst in Leiden is gaan inventariseren. De ontdekking van enkele belangrijke kunstwerken in gebouwen die gesloopt zouden worden, leidde tot ingrijpen van de gemeente. Hierdoor konden deze kunstwerken worden gered van vernietiging.

Enige tijd geleden heeft de HVOL-werkgroep op verzoek haar inventarisatie ter beschikking gesteld aan de gemeente. Deze heeft mede op basis hiervan zelf een onderzoek laten uitvoeren naar de nog aanwezige bedreigde monumentale kunst. Daarbij is nauw samengewerkt tussen onderzoeker en de werkgroep. Het onderzoek van de HVOL-werkgroep is veel ruimer en bevat ook de monumentale kunst die is verdwenen of opgeslagen. De resultaten van dit onderzoek zullen over enige tijd beschikbaar zijn op de HVOL-website.

Voor de HVOL is dit een mooi voorbeeld van een vruchtbare samenwerking tussen de gemeente en de historische vereniging met het doel bijzonder erfgoed te ontdekken en zo mogelijk te behouden. 

Glas-in-loodramen kapel R.K. Zorgcentrum Roomburgh, Hof van Roomburgh 46 Leiden. Kunstenaar onbekend (Foto: Paulina Buring)

Nieuws uit deze commissie

Succesvolle samenwerking HVOL en gemeente voor monumentale kunst

6 juli 2017 - Tot voor kort was er weinig bekend over monumentale kunst in Leiden. Dit is de kunst die onderdeel is van de gebouwen die in de periode van wederopbouw (1940-1970) tot stand zijn gekomen. Daarom heeft de HVOL drie jaar geleden een werkgroep gevormd die de monumentale kunst in Leiden is gaan inventariseren. De ontdekking van enkele belangrijke kunstwerken in gebouwen die gesloopt zouden worden, leidde tot ingrijpen van de gemeente. Hierdoor konden deze kunstwerken worden gered van vernietiging.

Lees meer...

Juni 2015: brief over behoud kunstwerk Peter Struyken

Amper is een belangrijk Leids kunstwerk uit de Wederopbouwperiode (van Lex Horn) gered, of een volgende teloorgang dreigt. Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden vraagt daarvoor aandacht.

Het gaat om de mogelijke vernietiging van een prominent Leids kunstwerk van de bekende kunstenaar Peter Struycken. Het kunstwerk bevindt zich in het gebouw van het Driestar College aan de Dieperpoellaan 2. Dit gebouw zal binnenkort worden gesloopt en daarmee dreigt ook het kunstwerk te worden vernietigd.