J.B. Lambert Simon, Boerhaavelaan 44

De periode na de Tweede Wereldoorlog kenmerkte zich door grote bouwactiviteiten. Niet alleen was er behoefte aan veel nieuwe woningen, er werden ook veel scholen gebouwd. Juist in deze scholen vinden we veel ‘monumentale kunst’, dat wil zeggen kunst die gebonden is aan het gebouw. Soms hebben die scholen later een andere onderwijsbestemming gekregen. Nog vaker hebben de demografische ontwikkelingen geleid tot sloop of zal sloop op afzienbare termijn plaatsvinden.

Boerhaavelaan 44 1R.K. Technische School Don Bosco
In 1954 werd de R.K. Technische School Don Bosco aan de Boerhaavelaan 44 geopend. Net als de R.K. School voor Bijzonder Lager Onderwijs (BLO) aan de Lammenschansweg 4-6 werd deze school gebouwd door architectenbureau Van der Laan. En ook hier leverde Jan Baptist Lambert Simon (Den Helder 1909 - Utrecht 1987) een kunstwerk dat werd aangebracht oven de ingang van de school.

Het kunstwerk is er nog wel, maar niet meer zichtbaar; het bevindt zich namelijk achter een spandoek met de huidige naam van de school (Bonaventura VMBO) bevestigd aan een stalen frame.

Boerhaavelaan 44 2J.B. Lambert Simon
Lambert Simon maakte een mozaïek van breektegels in grijze en bruinrode tinten. De mozaïek toont een sterk geabstraheerde afbeelding van Don Bosco en twee jongensfiguren. Zoals de architecten Van der Laan ontving ook Lambert Simon zijn opdrachten voornamelijk van katholieke instellingen. Hij was aanvankelijk actief als schilder, later ook als beeldhouwer en ontwerper van glas-in-loodramen. Lambert Simon was autodidact. Een verblijf in Parijs werd bepalend voor de ontwikkeling van zijn kunstenaarschap. Terug in Nederland woonde hij in Utrecht en maakte hij deel uit van de kunstenaarsgroep rond het tijdschrift De Gemeenschap. Deze bestond uit jonge katholieke intellectuelen die zich keerden tegen het establishment.

Impressionisme, surrealisme en abstracte kunst
Lambert Simon is zich steeds blijven vernieuwen. Hij maakte een ontwikkeling door van een neo-barokke stijl naar impressionisme, surrealisme en abstracte kunst. Vanaf circa 1960 kreeg hij steeds meer opdrachten uit niet-kerkelijke kring. In de St. Willibrorduskerk in Oegstgeest bevindt zich een groot glas-in-loodraam van Lambert Simon met als thema Het Laatste Oordeel. De school aan de Boerhaavelaan zal binnenkort worden gesloopt om plaats te maken voor woningen. Of en hoe het gevelmozaïek behouden kan worden is nog niet bekend.