Ter Haarkade 1 Onbekende Kunstenaar Gevelplastiek

Inventarisatie Wederopbouwkunst


Ter Haarkade 1 Onbekend Gevel plastiek 01

Onbekende kunstenaar, gevelplastiek (foto: Yteke Spoelstra, 2009)

Adres

Ter Haarkade 1, 2321 AS  Leiden

Bouwjaar

1964

Architect(en)

Th.K.J. Koch, gemeentearchitect

Oorspronkelijke bestemming

Rooms-katholieke St. Leonardusschool (LO)

Huidige gebruik

Laatste gebruiker was kunstenaarscollectief Nieuwplaatz (tot 2018)

Kunstobject

Gevelplastiek

Kunstenaar

onbekend

Status

Het pand is in juli 2020 gesloopt om plaats te maken voor sociale woningbouw. Het gevelplastiek is uitgenomen om te worden herplaatst in de hal van de nieuwbouw.

 

Beschrijving

Het gevelplastiek stelt een vogelnest met jongen voor bovenop een boom. Het is vervaardigd van beton en heeft de afmetingen van ca. 80 x 110 cm. Het is onbekend wie de kunstenaar is van het gevelplastiek en wanneer het gevelplastiek is geplaatst. Mogelijk is het een verwijzing naar de naam van de LOM-school die sinds 1978 in het gebouw was gevestigd, de B.D. Arentshorstschool. In dat geval zou het plastiek dateren uit 1977/78. Er is echter geen gelijkenis met het beeldmerk van de school zoals dat gedrukt stond op het briefpapier. Mogelijk ook kan de symboliek van het veilige nest gezien worden in het kunstwerk.

Het gebouw aan de Ter Haarkade is gebouwd als St.-Leonardusschool voor het katholieke lager onderwijs door gemeentearchitect Theo Koch. Vanaf 1978 bood het onderdak aan de protestants-christelijke LOM-school B.D. Arentshorst voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Voordat de LOM-school erin trok werd het gebouw uitgebreid met een nieuwe aula en een gymnastiekzaal. De laatste gebruiker van het gebouw was kunstenaarscollectief Nieuwplaatz. De gemeente Leiden heeft het gebouw in 2018 verkocht aan Vastgoedontwikkelaar Ten Brinke die het gebouw in juli 2020 heeft gesloopt ten behoeve van de bouw van appartementen voor de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Daarbij is het gevelplastiek verwijderd en opgeslagen om te worden herplaatst in de hal van het gebouw.

 

Ter Haarkade 1 Onbekend Gevel plastiek 02 Ter Haarkade 1 Onbekend Gevel plastiek 03
Gevelplastiek (foto: Yteke Spoelstra, 2009) Gevelplastiek (foto: Jos Hooghuis. 2017)

 

Ter Haarkade 1 Onbekend Gevel plastiek 04

Logo op briefpapier B.D. Arentshorstschool, 1985 (ELO)

 

Ter Haarkade 1 Schoolgebouw 1975 Ter Haarkade 1 Schoolgebouw 2017

Schoolgebouw Ter Haarkade 1

(foto: Leidsch Dagblad, 23 augustus 1975)

Schoolgebouw Ter Haarkade 1

(foto: Jos Hooghuis, 2017)

 

 

Bronnen:

 “Nieuw gebouw voor Leidse lom-school”, in: Leidse Courant, 15 april 1978, p. 3

Spoelstra, Yteke, De School: “Een sieraad der gemeente”. Inventarisatie van Leidse schoolgebouwen 1850-1965, Unit Monumenten & Archeologie gemeente Leiden, Leiden 2009-2010, p. 211 e.v.

Spoelstra, Yteke, Monumentale kunst ontdekt in Leiden, Erfgoed Leiden en Omstreken 2017, https://www.leidseregioinkaart.nl/kaarten/images/Monumentale_kunst.pdf

“Verkoop Ter Haarkade rond”, in: Leidsch Dagblad, 14 maart 2018

 

9 september 2020