Nieuws uit de commissie Niet-beschermd erfgoed

Voormalig belastingkantoor door HVOL voorgedragen als gemeentelijk monument

28 februari 2017 - De Historische Vereniging Oud Leiden heeft B&W voorgesteld om het voormalige belastingkantoor aan het Stationsplein de monumentstatus te verlenen. Het gebouw is een van de weinige kantoorgebouwen in Leiden uit de wederopbouwperiode (1940-1970). Het bevat een uniek en niet te verplaatsen kunstwerk in de glas-in-betongevel. Bovendien bevindt zich op de zesde verdieping een keramisch wandreliëf. Het voorstel is gedaan op 17 februari 2017.

Februari 2016: Oude Kooi: sloop niet, maar renoveer

Bijlage(n):
Bewaar het bestand 2016-02_Kooisleutels1.pdfKooi Sleutels[brief aan de gemeenteraad]???1144 kB

28 februari 2016 - In een brief aan de gemeenteraad van Leiden heeft de HVOL speciale aandacht gevraagd voor de plannen van De Sleutels om de centrale blokken van De Oude Kooi te slopen.

De HVOL geeft de voorkeur aan renovatie in plaats van sloop. Na overleg met De Sleutels worden nu twee nieuwe alternatieven ontwikkeld om een betere keuze te kunnen maken: een eenvoudiger renovatie en een vorm van nieuwbouw, waarbij de huidige gevels en maatvoering aan de straatzijde in stand blijven. Omdat nog onbekend is wat dat gaat opleveren, heeft de HVOL nog geen definitief standpunt ingenomen.

Tags:

December 2015: Zorgen over centrale blokken in De Oude Kooi

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Kooisleutels181215.pdfKooisleutels181215[vraag nadere informatie HVOL]???42 kB
Bewaar het bestand Kooi brief aan de sleutels.pdfbrief sleutels[afspraak van 2009 om tot renovatie over te gaan]???45 kB

23 december 2015 - Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden maakt zich grote zorgen over de dreigende sloop van de zgn centrale blokken in De Oude Kooi, waarmee De Sleutels op 2 december 2015 naar buiten kwam. Het bestuur heeft een beroep gedaan op woningbouwvereniging De Sleutels om zich te houden aan de afspraak van 2009 om tot renovatie over te gaan en zo dit belangrijke cultureel erfgoed te behouden.

Nu De Sleutels op financiële gronden toch voornemens is tot sloop over te gaan, heeft de HVOL om nadere informatie en onderbouwing van dat voornemen gevraagd. Op basis van die nadere informatie (hoe de afweging in elkaar steekt en welke alternatieven tegen het licht zijn gehouden) zal de HVOL beoordelen welke verdere actie eventueel zal worden ondernomen.

Tags:

Oktober 2015: Oproep: geen sloop centrale blokken De Oude Kooi

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Kooi brief aan de sleutels.pdfKooi brief aan de sleutels[volledige tekst van de brief van het bestuur]???45 kB

Het bestuur heeft woningbouwvereniging De Sleutels opgeroepen de centrale blokken van De Oude Kooi niet te slopen. Toen het indertijd onvermijdelijk werd de noordelijke blokken wèl te slopen, was er overeenstemming dat de centrale blokken behouden en gerenoveerd zouden worden. Maar nu ligt ook sloop van die blokken op de loer, waardoor een bijzonder stuk Leidse erfgoed verloren dreigt te gaan.

Tags:

September 2015: Waardgracht: B&W te kort door de bocht

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Waardgracht_sep15.pdfWaardgracht_sep15[Voor de brief van HVOL klik hier]???46 kB

De bouw van 57 appartementen aan de Waardgracht, naast de Meelfabriek, is controversieel. Omwonenden, de wijkvereniging en HVOL tekenden bezwaar aan (voor het HVOL-bezwaar klik hier). Maar opdrachtgever Duwo en ontwikkelaar/eigenaar/aannemer Van der Wiel willen liever niet wachten op de wettelijke procedures en worden daarin nu gesteund door het college van B&W dat bereid is een "shortcut" te nemen en een-derde van het financiële risico daarvan op zich te nemen. Het bestuur van HVOL heeft de gemeenteraad daarover een kritisch geluid laten horen.

Juni 2015: Zienswijze bouwplannen Zijlsingel 36

Bijlage(n):
Bewaar het bestand briefZijlsingel.pdfzijlsingel[brief Zijlsingel]???44 kB

In deze brief maakt de vereniging haar bezwaren tegen de neiging om binnen het beschermd stadsgezicht en aan de rand daarvan (singels en Singelpark!) sluipenderwijs hoger te gaan bouwen dan op die plaatsen wenselijk is en daarmee het stadsprofiel te verstoren.

Tags:

Mei 2015: bezwaar omgevingsvergunning Waardgracht

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Waardgracht_bezwaar_corr.pdfWaardgracht bezwaar[Lees het hele bezwaarschrift]???168 kB
Bewaar het bestand feb15_oosterkerkstraat_2.pdfzienswijze februari 2015[Lees de eerdere zienswijze (februari 2015)]???34 kB

Waardgracht-Oosterkerkstraat

Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden tekent bezwaar aan tegen de door gemeente Leiden verleende vergunning voor de bouw van 57 appartementen aan de Waardgracht.

De argumentatie/onderbouwing in de vergunning gaat heen langs het meest wezenlijke bezwaar dat het bestuur van de HVOL in zijn zienswijze naar voren bracht.

Tags:

Februari 2015: bezwaar bouwplannen Oosterkerkstraat

Bijlage(n):
Bewaar het bestand feb15_oosterkerkstraat.pdfoosterkerkstraat[zienswijze Oosterkerkstraat]???34 kB

Het bestuur van de Vereniging Oud Leiden heeft bezwaar tegen de bouwplannen aan de Oosterkerkstraat. De voorgestelde bebouwing op die plaats heeft een te grote schaal en detoneert zeer in dat deel van het beschermd stadsgezicht.

In de jaren zestig van de vorige eeuw was voor het nagenoeg kaalgeslagen gebied tussen Herengracht en Zijlsingel het voornemen grootschalige bedrijven te vestigen. Toen de animo daarvoor uitbleef en het denken over de binnenstad inmiddels ver verwijderd was geraakt van de stadsvernieuwingsplannen van 1964, is de gemeente Leiden gelukkig op haar schreden teruggekeerd en heeft de gemeenteraad op 13 mei 1974 een aangepast bestemmingsplan vastgesteld. Daarin zijn het binnenstedelijk en historisch karakter van de wijk uitgangspunten.

Wij pleiten op deze plaats voor een plan met (gestapelde) laagbouw met schuine kappen. Een alternatief zou kunnen zijn de appartementen, die qua architectuur beter lijken te passen bij de Meelfabiek dan bij de Waardgracht, op te schuiven richting Meelfabriek en (een deel van) het Looiersplein als open ruimte te handhaven, eventueel de inrit van de parkeergarage aan de Waardgrachtzijde te projecteren.

November 2014: HVOL tegen sloop deel Zeeheldenbuurt

Bijlage(n):
Bewaar het bestand nov14_briefgemeente_zeehelden.pdfnov14_briefgemeente_zeehelden[Brief uit november 2014 aan de gemeenteraad]???39 kB
Bewaar het bestand feb14_briefaanportaalzeehelden.pdffeb14_briefaanportaalzeehelden[Brief uit februari 2014 aan woningcorporatie Portaal]???40 kB

Woningcorporatie Portaal heeft aan de gemeente een plan voorgelegd voor de Zeeheldenbuurt waarbij 98 woningen gesloopt gaan worden.

De Historische Vereniging Oud Leiden heeft er begrip voor dat er een zekere herstructurering nodig is in de Zeeheldenbuurt. We willen echter dat de waardevolle onderdelen van de Zeeheldenbuurt behouden blijven. Daarom heeft het bestuur aan de gemeenteraad laten weten dat we tegen de sloop van de beeldbepalende complexen aan de Zijlsingel zijn.

schalen en zeehelden 140314 01515b Zeeheldenbuurt klein plaatje ONDERSCHRIFT De Ruijterstraat in de Leidse Zeeheldenbuurt

September 2014: zienwijze voor het behoud van de brandslangentoren

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Sep14 Zienswijze behoud Brandslangendroogtoren.pdfBrandslangendroogtoren[Sep14 Zienswijze behoud Brandslangendroogtoren]???72 kB

Zienwijze voor het behoud van de brandslangentoren aan de Langebrug.

Behoud de slangentoren

Nieuws uit deze commissie

Voormalig belastingkantoor door HVOL voorgedragen als gemeentelijk monument

28 februari 2017 - De Historische Vereniging Oud Leiden heeft B&W voorgesteld om het voormalige belastingkantoor aan het Stationsplein de monumentstatus te verlenen. Het gebouw is een van de weinige kantoorgebouwen in Leiden uit de wederopbouwperiode (1940-1970). Het bevat een uniek en niet te verplaatsen kunstwerk in de glas-in-betongevel. Bovendien bevindt zich op de zesde verdieping een keramisch wandreliëf. Het voorstel is gedaan op 17 februari 2017.

Lees meer...

Februari 2016: Oude Kooi: sloop niet, maar renoveer

Bijlage(n):
Bewaar het bestand 2016-02_Kooisleutels1.pdfKooi Sleutels[brief aan de gemeenteraad]???1144 kB

28 februari 2016 - In een brief aan de gemeenteraad van Leiden heeft de HVOL speciale aandacht gevraagd voor de plannen van De Sleutels om de centrale blokken van De Oude Kooi te slopen.

De HVOL geeft de voorkeur aan renovatie in plaats van sloop. Na overleg met De Sleutels worden nu twee nieuwe alternatieven ontwikkeld om een betere keuze te kunnen maken: een eenvoudiger renovatie en een vorm van nieuwbouw, waarbij de huidige gevels en maatvoering aan de straatzijde in stand blijven. Omdat nog onbekend is wat dat gaat opleveren, heeft de HVOL nog geen definitief standpunt ingenomen.

December 2015: Zorgen over centrale blokken in De Oude Kooi

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Kooisleutels181215.pdfKooisleutels181215[vraag nadere informatie HVOL]???42 kB
Bewaar het bestand Kooi brief aan de sleutels.pdfbrief sleutels[afspraak van 2009 om tot renovatie over te gaan]???45 kB

23 december 2015 - Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden maakt zich grote zorgen over de dreigende sloop van de zgn centrale blokken in De Oude Kooi, waarmee De Sleutels op 2 december 2015 naar buiten kwam. Het bestuur heeft een beroep gedaan op woningbouwvereniging De Sleutels om zich te houden aan de afspraak van 2009 om tot renovatie over te gaan en zo dit belangrijke cultureel erfgoed te behouden.

Nu De Sleutels op financiële gronden toch voornemens is tot sloop over te gaan, heeft de HVOL om nadere informatie en onderbouwing van dat voornemen gevraagd. Op basis van die nadere informatie (hoe de afweging in elkaar steekt en welke alternatieven tegen het licht zijn gehouden) zal de HVOL beoordelen welke verdere actie eventueel zal worden ondernomen.

Oktober 2015: Oproep: geen sloop centrale blokken De Oude Kooi

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Kooi brief aan de sleutels.pdfKooi brief aan de sleutels[volledige tekst van de brief van het bestuur]???45 kB

Het bestuur heeft woningbouwvereniging De Sleutels opgeroepen de centrale blokken van De Oude Kooi niet te slopen. Toen het indertijd onvermijdelijk werd de noordelijke blokken wèl te slopen, was er overeenstemming dat de centrale blokken behouden en gerenoveerd zouden worden. Maar nu ligt ook sloop van die blokken op de loer, waardoor een bijzonder stuk Leidse erfgoed verloren dreigt te gaan.

September 2015: Waardgracht: B&W te kort door de bocht

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Waardgracht_sep15.pdfWaardgracht_sep15[Voor de brief van HVOL klik hier]???46 kB

De bouw van 57 appartementen aan de Waardgracht, naast de Meelfabriek, is controversieel. Omwonenden, de wijkvereniging en HVOL tekenden bezwaar aan (voor het HVOL-bezwaar klik hier). Maar opdrachtgever Duwo en ontwikkelaar/eigenaar/aannemer Van der Wiel willen liever niet wachten op de wettelijke procedures en worden daarin nu gesteund door het college van B&W dat bereid is een "shortcut" te nemen en een-derde van het financiële risico daarvan op zich te nemen. Het bestuur van HVOL heeft de gemeenteraad daarover een kritisch geluid laten horen.