Voormalig belastingkantoor door HVOL voorgedragen als gemeentelijk monument

28 februari 2017 - De Historische Vereniging Oud Leiden heeft B&W voorgesteld om het voormalige belastingkantoor aan het Stationsplein de monumentstatus te verlenen. Het gebouw is een van de weinige kantoorgebouwen in Leiden uit de wederopbouwperiode (1940-1970). Het bevat een uniek en niet te verplaatsen kunstwerk in de glas-in-betongevel. Bovendien bevindt zich op de zesde verdieping een keramisch wandreliëf. Het voorstel is gedaan op 17 februari 2017.

Stationsplein 107 10 4 5hoogHet gebouw is tot stand gekomen tussen 1963 en 1966 en een fraai voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Deze architectuur is lang als saai en eentonig bestempeld, maar kent een herwaardering. Dergelijke gebouwen zijn vaak verouderd, maar aanpassing en hergebruik is meestal goed mogelijk. De rijksoverheid heeft onlangs bijna 180 gebouwen uit de wederopbouwperiode als rijksmonument aangewezen. De gemeente Leiden doet er goed aan dit voorbeeld te volgen door het voormalige belastingkantoor een beschermde status te geven.

Het indrukwekkend glas-in-beton kunstwerk van Jan Menno Meine Jansen (1908-1994) is een belangrijke reden voor een beschermende monumentale status. Dit kunstwerk in het trappenhuis strekt zich uit over de volle hoogte van het gebouw. Het is opgebouwd uit horizontale en verticale vlakken die weer zijn onderverdeeld in kleinere vlakjes. Het creëert een bijzondere lichtsensatie en geeft aan elke verdieping een eigen kleuring. Dominant zijn warme tinten blauw, oranje/geel en rood, afgewisseld door witte vlakken. Dit kunstwerk is uniek voor Nederland en staat daarom geregistreerd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Stationsplein 107 8 4hoogHet ontwerp van het gebouw Stationsplein 107 is van de Leidse architecten Ir. J. Jonkman en P. van Dorp. Het is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van rijksbouwmeester J.J.M. Vegter. Het diende om alle in Leiden gevestigde kantoren van ’s Rijks belastingen in één gebouw bijeen te brengen. Met de ruime en lichte opzet is zowel aan de ambtenaren als aan de bezoekers gedacht. Hoofdaannemer was Wernink’s Beton- en Aannemingsmaatschappij N.V. te Leiden. Het gebouw is opgetrokken uit een skelet van gewapend beton, met buiten- en binnenmuren van baksteen met elementen van groen sierbeton. Het bestaat uit twee vleugels van zeven respectievelijk vijf verdiepingen, die worden verbonden het trappenhuis en de hoofdingang. Bij de ingebruikname van het gebouw in 1966 bood ir. J. Jonkman namens de architecten, de hoofdaannemer en de onderaannemers een wandplastiek aan voor de kantine. Welke kunstenaar dit keramische reliëf heeft vervaardigd, kon nog niet worden achterhaald. Het keramische reliëf is nog volledig intact.

Nieuws uit deze commissie

Voormalig belastingkantoor door HVOL voorgedragen als gemeentelijk monument

28 februari 2017 - De Historische Vereniging Oud Leiden heeft B&W voorgesteld om het voormalige belastingkantoor aan het Stationsplein de monumentstatus te verlenen. Het gebouw is een van de weinige kantoorgebouwen in Leiden uit de wederopbouwperiode (1940-1970). Het bevat een uniek en niet te verplaatsen kunstwerk in de glas-in-betongevel. Bovendien bevindt zich op de zesde verdieping een keramisch wandreliëf. Het voorstel is gedaan op 17 februari 2017.

Lees meer...

Februari 2016: Oude Kooi: sloop niet, maar renoveer

28 februari 2016 - In een brief aan de gemeenteraad van Leiden heeft de HVOL speciale aandacht gevraagd voor de plannen van De Sleutels om de centrale blokken van De Oude Kooi te slopen.

De HVOL geeft de voorkeur aan renovatie in plaats van sloop. Na overleg met De Sleutels worden nu twee nieuwe alternatieven ontwikkeld om een betere keuze te kunnen maken: een eenvoudiger renovatie en een vorm van nieuwbouw, waarbij de huidige gevels en maatvoering aan de straatzijde in stand blijven. Omdat nog onbekend is wat dat gaat opleveren, heeft de HVOL nog geen definitief standpunt ingenomen.

December 2015: Zorgen over centrale blokken in De Oude Kooi

23 december 2015 - Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden maakt zich grote zorgen over de dreigende sloop van de zgn centrale blokken in De Oude Kooi, waarmee De Sleutels op 2 december 2015 naar buiten kwam. Het bestuur heeft een beroep gedaan op woningbouwvereniging De Sleutels om zich te houden aan de afspraak van 2009 om tot renovatie over te gaan en zo dit belangrijke cultureel erfgoed te behouden.

Nu De Sleutels op financiële gronden toch voornemens is tot sloop over te gaan, heeft de HVOL om nadere informatie en onderbouwing van dat voornemen gevraagd. Op basis van die nadere informatie (hoe de afweging in elkaar steekt en welke alternatieven tegen het licht zijn gehouden) zal de HVOL beoordelen welke verdere actie eventueel zal worden ondernomen.

Oktober 2015: Oproep: geen sloop centrale blokken De Oude Kooi

Het bestuur heeft woningbouwvereniging De Sleutels opgeroepen de centrale blokken van De Oude Kooi niet te slopen. Toen het indertijd onvermijdelijk werd de noordelijke blokken wèl te slopen, was er overeenstemming dat de centrale blokken behouden en gerenoveerd zouden worden. Maar nu ligt ook sloop van die blokken op de loer, waardoor een bijzonder stuk Leidse erfgoed verloren dreigt te gaan.

September 2015: Waardgracht: B&W te kort door de bocht

De bouw van 57 appartementen aan de Waardgracht, naast de Meelfabriek, is controversieel. Omwonenden, de wijkvereniging en HVOL tekenden bezwaar aan (voor het HVOL-bezwaar klik hier). Maar opdrachtgever Duwo en ontwikkelaar/eigenaar/aannemer Van der Wiel willen liever niet wachten op de wettelijke procedures en worden daarin nu gesteund door het college van B&W dat bereid is een "shortcut" te nemen en een-derde van het financiële risico daarvan op zich te nemen. Het bestuur van HVOL heeft de gemeenteraad daarover een kritisch geluid laten horen.