Agenda

Download als een iCal bestand
Bezoek aan de Bibliotheca Thysiana met boekhistorische wandeling over het Rapenburg
Zaterdag 28 September 2019, 14:00

Bezoek aan de Bibliotheca Thysiana met boekhistorische wandeling over het Rapenburg

Op zaterdag 28 september staat de Bibliotheca Thysiana op het Rapenburg weer centraal. Vorig jaar moesten vele inschrijvers voor de excursie teleurgesteld worden. Daarom nu een gedeeltelijke herhaling van dit evenement, dat uit twee afzonderlijke delen bestaat. Voor het bezoek aan de Bibliotheca zijn
 2 × 20 plaatsen beschikbaar. Hier zal prof. dr. Wim van Anrooij u rondleiden. De boekhistorische wandeling over het Rapen- burg en omgeving wordt verzorgd door prof. dr. Paul Hoftijzer. Helaas er is hier slechts plaats voor 20 personen.

LET OP: De inschrijflijst is inmiddels vol. Vanaf nu (zaterdag 7 september 2019) kunnen alleen zij zich nog inschrijven die zich vorig jaar hebben ingeschreven en toen op de wachtlijst kwamen te staan. 

Bij inschrijving hebben leden die de vorige keer buiten de boot vielen, tot 15 september voorrang boven de andere inschrijvers.


Kosten: 8,50 euro per persoon. Inschrijvers ont- vangen ongeveer 10 dagen voor de excursie nadere informatie.

 

button 1