Agenda

Download als een iCal bestand
De bekende en de onbekende professor R.P. Cleveringa
Woensdag 25 Januari 2023, 20:00

Er zijn vele redenen te geven waarom professor Cleveringa’s leven en zijn wetenschappelijke werk geboekstaafd dienden te worden in een biografie. Daar vormt de bekende protestrede van 26 november 1940 natuurlijk de kern van.

Maar hoeveel inwoners van Leiden en leden van de huidige universiteit weten wat er daarna gebeurde in 8 maanden gevangenschap in het Oranjehotel (thans Nationaal Monument Oranjehotel)? Wie heeft gehoord van zijn gijzelaarsperiode in Kamp Vught, tegelijk met 32 andere inwoners van Leiden? Wie waren dat? Wie weten van de in opdracht van de regering in Londen tijdens zijn onderduikperiode in Den Haag verrichtte voorbereiding voor de verwachte bevrijding (2 augustus 1944 – 6 mei 1945)?

Deze cruciale levenservaringen van prof. Cleveringa worden aangevuld met veel minder bekende activiteiten in de tweede helft van zijn leven, zoals het feit dat hij na WO 2 elk jaar op 6 april een brief schreef naar de moeder van Ben Telders om diens overlijden op 6 april 1945 in Bergen Belsen te blijven gedenken. Dat hield hij vol tot op zeer hoge leeftijd: zó was de onbekende Cleveringa ook, moedig en trouw.

Zo zullen 15 redenen om een biografie te schrijven de revue passeren in deze met veel illustraties en foto’s omlijste lezing. De lezing wordt gehouden door Kees Schuyt, winnaar van de Oud Leidenprijs 2022 voor de beste wetenschappelijke publicatie.

Locatie Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1
Toegang vrij voor leden van de HVOL; niet-leden betalen €5,00