Pluc_onderw_o_9

Het Leidse Pluche : Onderwijs

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :  Commissie
Onderwijs
Volgend Jaar

 

  Commissieleden
(Naam)
Functie van tot Link
1 Akkeren-Straathof, M.C. van lid  5-9-1978  7-9-1982 
2 Amptmeyer, H. lid  18-3-1974  3-9-1974 
3 Beekenkamp, C. lid  14-11-1938  5-9-1939 
4 Beijen, L. lid  5-9-1978  8-9-1980 
5 Bemmelen, J.M. van lid  5-9-1939  1-9-1941 
6 Bruyn, G.J. de lid  10-2-1964  6-9-1966 
7 Cornelisse, S.V. lid  26-6-1972  3-9-1973 
8 Cornelissens, J.A.M. lid  1-9-1970  26-6-1972 
9 Dam, H. van lid  10-4-1972  3-9-1974 
10 Dee, E.N. van lid  5-9-1978  7-9-1982 
11 Dijk, A. van lid  27-3-1950  2-9-1958 
12 Dijk, D.J. van lid 
lid 
12-11-1945 
6-9-1949 
6-9-1949 
12-8-1950 
13 Dongen-van der Linden, H.C.M. van der lid  5-9-1978  7-9-1982 
14 Drijber, J. lid  1-9-1953  22-9-1958 
15 Duyverman, J.P. lid 
voorz. 
13-10-1958 
1-9-1970 
1-9-1970 
3-9-1974 
16 Elzenga, C. lid  5-9-1978  7-9-1982 
17 Es, J.G. van lid  6-9-1927  3-9-1934 
18 Geelkerken-Brusse, I. lid  5-11-1962  3-9-1974 
19 Geertsema, W.J. lid  28-8-1950  3-3-1952 
20 Gerkema, F. lid  1-9-1970  18-3-1974 
21 Goslinga, T.S. lid  3-9-1935  2-11-1938 
22 Goudswaard-Knipscheer, S.A.Th. lid  30-3-1953  1-9-1953 
23 Groeneveld, T. lid  2-9-1929  5-9-1939 
24 Harmsen, P.S. lid  2-9-1958  15-10-1962 
25 Hendriks, D. lid  12-11-1945  11-9-1946 
26 Hill, F. lid  6-9-1966  15-12-1969 
27 Hoekema, J.Th. lid  5-9-1978  8-9-1980 
28 Hoeven, D. lid 
lid 
1-9-1970 
5-9-1978 
3-9-1974 
8-9-1980 
29 Idenburg, P.J. lid  5-9-1940  1-9-1941 
30 Jong, M. de lid  1-9-1970  18-9-1972 
31 Jongeleen, A.J. lid  12-11-1945  25-3-1946 
32 Key, M. lid  22-3-1937  5-9-1939 
33 Knuttel, J.A.N. lid  11-9-1946  6-9-1949 
34 Koole, C. lid  5-9-1939  1-9-1941 
35 Koopmans, W.H. lid  6-9-1966  24-11-1969 
36 Kuyper, W. lid  4-6-1973  3-9-1974 
37 Lijten, J. lid  24-5-1965  1-9-1970 
38 Meester, E. lid    2-9-1958 
39 Meijer, L.F. lid  5-9-1978  15-3-1979 
40 Meijnen, J.B. lid  6-9-1927  6-3-1935 
41 Oosterman, B.D. lid  1-9-1970  3-9-1974 
42 Passchier, H. lid  5-9-1978  1-9-1979 
43 Perquin, Th.H. lid  12-11-1945  11-9-1946 
44 Peype [Pijpe], D.C.J. van lid  1-9-1970  10-4-1972 
45 Reede, M.H. de lid  25-3-1935  5-9-1939 
46 Romijn, A.J. lid  17-3-1930  1-9-1931 
47 Sannes, S. voorz.  4-9-1962  1-9-1970 
48 Schaik, J.C. van lid 
voorz. 
12-11-1945 
6-9-1949 
6-9-1949 
4-9-1962 
49 Schoneveld, A.J. lid  3-9-1934  3-9-1935 
50 Seters-Banen, E.W. van lid  10-4-1972  3-9-1974 
51 Stralen, J.M. van lid  9-10-1950  19-12-1954 
52 Stroink, P.L. lid  3-9-1973  3-9-1974 
53 Tepe, A.F.L.M. voorz.  6-9-1927  1-9-1941 
54 Tesselaar, D.J. voorz.  5-9-1978  13-5-1980 
55 Tesselaar, J.J.P. lid  15-4-1946  11-9-1946 
56 Traa-van der Burg, H. van lid  12-11-1945  11-9-1946 
57 Veenendaal, J. lid  5-9-1939  1-9-1941 
58 Verwey, M.G. lid  6-9-1927  2-9-1929 
59 Vos, J.M. lid  1-9-1931  18-1-1937 
60 Vos, M.B. lid 
lid 
11-9-1946 
6-9-1949 
6-9-1949 
20-7-1950 
61 Vroomen, W.J.M. de lid  24-11-1969  1-9-1970 
62 Wessels, Th.H. lid  18-9-1972  3-9-1974 
63 Wiertz, J.W.J. lid  2-9-1958  24-5-1965 
64 Wilmer, Th.B.J. lid 
lid 
lid 
6-9-1927 
11-9-1946 
6-9-1949 
1-9-1941 
6-9-1949 
21-2-1950 
65 Woudstra, C.J. lid 
lid 
11-9-1946 
6-9-1949 
6-9-1949 
2-9-1958 
66 Zonnevylle, M. lid  5-9-1978  7-9-1982 
67 Zunderman jr., H. lid 
lid 
lid 
2-9-1958 
15-12-1969 
1-9-1970 
6-9-1966 
1-9-1970 
3-9-1974 
 

 

  Commissieleden
(Datum)
Functie van tot Link
1 Meester, E. lid    2-9-1958 
2 Es, J.G. van lid  6-9-1927  3-9-1934 
3 Meijnen, J.B. lid  6-9-1927  6-3-1935 
4 Tepe, A.F.L.M. voorz.  6-9-1927  1-9-1941 
5 Verwey, M.G. lid  6-9-1927  2-9-1929 
6 Wilmer, Th.B.J. lid  6-9-1927  1-9-1941 
7 Groeneveld, T. lid  2-9-1929  5-9-1939 
8 Romijn, A.J. lid  17-3-1930  1-9-1931 
9 Vos, J.M. lid  1-9-1931  18-1-1937 
10 Schoneveld, A.J. lid  3-9-1934  3-9-1935 
11 Reede, M.H. de lid  25-3-1935  5-9-1939 
12 Goslinga, T.S. lid  3-9-1935  2-11-1938 
13 Key, M. lid  22-3-1937  5-9-1939 
14 Beekenkamp, C. lid  14-11-1938  5-9-1939 
15 Bemmelen, J.M. van lid  5-9-1939  1-9-1941 
16 Koole, C. lid  5-9-1939  1-9-1941 
17 Veenendaal, J. lid  5-9-1939  1-9-1941 
18 Idenburg, P.J. lid  5-9-1940  1-9-1941 
19 Dijk, D.J. van lid  12-11-1945  6-9-1949 
20 Hendriks, D. lid  12-11-1945  11-9-1946 
21 Jongeleen, A.J. lid  12-11-1945  25-3-1946 
22 Perquin, Th.H. lid  12-11-1945  11-9-1946 
23 Schaik, J.C. van lid  12-11-1945  6-9-1949 
24 Traa-van der Burg, H. van lid  12-11-1945  11-9-1946 
25 Tesselaar, J.J.P. lid  15-4-1946  11-9-1946 
26 Knuttel, J.A.N. lid  11-9-1946  6-9-1949 
27 Vos, M.B. lid  11-9-1946  6-9-1949 
28 Wilmer, Th.B.J. lid  11-9-1946  6-9-1949 
29 Woudstra, C.J. lid  11-9-1946  6-9-1949 
30 Dijk, D.J. van lid  6-9-1949  12-8-1950 
31 Schaik, J.C. van voorz.  6-9-1949  4-9-1962 
32 Vos, M.B. lid  6-9-1949  20-7-1950 
33 Wilmer, Th.B.J. lid  6-9-1949  21-2-1950 
34 Woudstra, C.J. lid  6-9-1949  2-9-1958 
35 Dijk, A. van lid  27-3-1950  2-9-1958 
36 Geertsema, W.J. lid  28-8-1950  3-3-1952 
37 Stralen, J.M. van lid  9-10-1950  19-12-1954 
38 Goudswaard-Knipscheer, S.A.Th. lid  30-3-1953  1-9-1953 
39 Drijber, J. lid  1-9-1953  22-9-1958 
40 Harmsen, P.S. lid  2-9-1958  15-10-1962 
41 Wiertz, J.W.J. lid  2-9-1958  24-5-1965 
42 Zunderman jr., H. lid  2-9-1958  6-9-1966 
43 Duyverman, J.P. lid  13-10-1958  1-9-1970 
44 Sannes, S. voorz.  4-9-1962  1-9-1970 
45 Geelkerken-Brusse, I. lid  5-11-1962  3-9-1974 
46 Bruyn, G.J. de lid  10-2-1964  6-9-1966 
47 Lijten, J. lid  24-5-1965  1-9-1970 
48 Hill, F. lid  6-9-1966  15-12-1969 
49 Koopmans, W.H. lid  6-9-1966  24-11-1969 
50 Vroomen, W.J.M. de lid  24-11-1969  1-9-1970 
51 Zunderman jr., H. lid  15-12-1969  1-9-1970 
52 Cornelissens, J.A.M. lid  1-9-1970  26-6-1972 
53 Duyverman, J.P. voorz.  1-9-1970  3-9-1974 
54 Gerkema, F. lid  1-9-1970  18-3-1974 
55 Hoeven, D. lid  1-9-1970  3-9-1974 
56 Jong, M. de lid  1-9-1970  18-9-1972 
57 Oosterman, B.D. lid  1-9-1970  3-9-1974 
58 Peype [Pijpe], D.C.J. van lid  1-9-1970  10-4-1972 
59 Zunderman jr., H. lid  1-9-1970  3-9-1974 
60 Dam, H. van lid  10-4-1972  3-9-1974 
61 Seters-Banen, E.W. van lid  10-4-1972  3-9-1974 
62 Cornelisse, S.V. lid  26-6-1972  3-9-1973 
63 Wessels, Th.H. lid  18-9-1972  3-9-1974 
64 Kuyper, W. lid  4-6-1973  3-9-1974 
65 Stroink, P.L. lid  3-9-1973  3-9-1974 
66 Amptmeyer, H. lid  18-3-1974  3-9-1974 
67 Akkeren-Straathof, M.C. van lid  5-9-1978  7-9-1982 
68 Beijen, L. lid  5-9-1978  8-9-1980 
69 Dee, E.N. van lid  5-9-1978  7-9-1982 
70 Dongen-van der Linden, H.C.M. van der lid  5-9-1978  7-9-1982 
71 Elzenga, C. lid  5-9-1978  7-9-1982 
72 Hoekema, J.Th. lid  5-9-1978  8-9-1980 
73 Hoeven, D. lid  5-9-1978  8-9-1980 
74 Meijer, L.F. lid  5-9-1978  15-3-1979 
75 Passchier, H. lid  5-9-1978  1-9-1979 
76 Tesselaar, D.J. voorz.  5-9-1978  13-5-1980 
77 Zonnevylle, M. lid  5-9-1978  7-9-1982 
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout