Pluj_1887

Het Leidse Pluche : 1887

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :  de Raad per Jaar
1887
Volgend Jaar

 

 

Aantal
jan  dec
Raadsleden
1887
van tot   Partij & Info Link
 1887 Burgemeester + Raadslid
Laat de Kanter, L.M. de 14-6-1880 2-1-1890   Lib.
Burgem. +Raadslid
 1887 Wethouder
Bool, H.J. 12-10-1882 1-9-1891   Lib.
   Buttingha Wichers, N.L.J. van 17-3-1887 30-10-1890   Lib.
   Fremery, P.I. de 29-3-1862 25-8-1887  
Financiën, na 1872 Fin.& Gasfabriek. Neemt ontslag.
   Knappert, S.C.M. 6-9-1887 1-9-1891   Lib.
Laat de Kanter, L.M. de 24-2-1876 20-10-1892   Lib.
Fabricage
 1887 Raadslid
Alma Lz., P. 1-9-1885 1-9-1891   Lib.
   Bredius, J. 11-11-1880 25-8-1887   AR +rk
Niet herkozen.
   Buttingha Wichers, N.L.J. van 23-12-1886 17-3-1887   Lib.
Cock, C. 26-4-1866 7-9-1897   Lib. +ar +rk 1885
Kiesdistrict 1. Niet herkiesbaar.
Driessen, P.L.C. 4-9-1855 1-9-1903   Lib. +rk 1885 / 1897
Fockema Andreae, S.J. 18-3-1886 5-9-1911   Lib. Vrijz. 1905
Kiesdistrict 2 (tot 1905) dan in 1. Niet herk.b.
Goeje, M.J. 13-1-1879 5-12-1908   Lib.
Kiesdistrict 2. Ontsl. genomen, gezondh. redenen.
   Hamel, J.A. van 6-9-1887 26-9-1901   Vrijz. Kiesver.
Kiesdistrict 1.
   Hasselbach, J.J. 17-3-1887 3-9-1907   Lib. +Vrijz. Democ. 1901
Kiesdistrict 3->1.
   Hoeken, P.J. van 18-12-1884 25-8-1887   AR +rk 1901
Hoeven, H. van der 4-10-1883 3-9-1889   Lib.
10  Juta, H.C. 2-9-1873 10-9-1891   Lib. 1889
Kiesdistrict 2.
11  10  Kaiser, P.J. 4-12-1884 30-12-1903   Lib. +Vrijz. Democ. 1901
Kiesdistrict 1. Bedankt, naar elders.
12     Knappert, S.C.M. 26-1-1882 6-9-1887   Lib.
   11  Koetser, A. 6-9-1887 5-9-1893   Lib.
13     Krantz, A.J. 1-9-1885 22-12-1887   Lib.
Ontslag genomen.
14     Land, N.K.F. 2-3-1882 10-10-1887   Lib.
Uit de gemeente vertrokken
15  12  Masijk Huyser van Reenen, J.J. van 18-3-1886 5-9-1893   Lib.
16  13  Nijkamp, A. 1-9-1885 1-9-1891   Lib.
17  14  Poole, L.G. le 18-3-1886 3-9-1895   Lib.
18  15  Rieu, W.N. du 9-7-1885 21-12-1896   Lib.
Overleden als Raadslid.
   16  Schneither Az., J.J. 6-9-1887 22-12-1890   Lib.
   17  Stürler, A.L. de 6-9-1887 29-10-1891   Lib.
Kiesdistrict 1.
19  18  Verster v. Wulvenhorst, F.A. 7-9-1869 5-9-1899   Lib. +ar +rk 1893
Kiesdistrict 1. Niet herkiesbaar.
20     Vos, J.B. 18-3-1886 28-4-1887   Lib.
Vertrek uit gemeente
21  19  Was, F. 4-9-1883 14-6-1894   Lib.
22  20  Zaaijer, T. 6-9-1881 22-12-1902   Lib. +ar +rk 1893
Overleden als Raadslid.
23  21  Zaalberg, G. 11-11-1880 5-9-1893   Lib.
 1887 Gem. Secretaris
Kist, E. 1-3-1872 12-3-1898    
 1887 Gem. Ontvanger
Henkes, H. 24-1-1867 1-11-1890  
Gem. ontv. Eervol ontslag.
 

 

 

jandec  Partijvantot Functie 
 1887 AR
   Bredius, J. 11-11-1880 25-8-1887   Raadslid
Cock, C. 26-4-1866 7-9-1897   Raadslid
   Hoeken, P.J. van 18-12-1884 25-8-1887   Raadslid
Verster v. Wulvenhorst, F.A. 7-9-1869 5-9-1899   Raadslid
Zaaijer, T. 6-9-1881 22-12-1902   Raadslid
 1887 Liberaal
Alma Lz., P. 1-9-1885 1-9-1891   Raadslid
Bool, H.J. 12-10-1882 1-9-1891   Wethouder
   Buttingha Wichers, N.L.J. van 23-12-1886 17-3-1887   Raadslid
   Buttingha Wichers, N.L.J. van 17-3-1887 30-10-1890   Wethouder
Cock, C. 26-4-1866 7-9-1897   Raadslid
Driessen, P.L.C. 4-9-1855 1-9-1903   Raadslid
Goeje, M.J. 13-1-1879 5-12-1908   Raadslid
   Hasselbach, J.J. 17-3-1887 3-9-1907   Raadslid
Hoeven, H. van der 4-10-1883 3-9-1889   Raadslid
Juta, H.C. 2-9-1873 10-9-1891   Raadslid
10  Kaiser, P.J. 4-12-1884 30-12-1903   Raadslid
10     Knappert, S.C.M. 26-1-1882 6-9-1887   Raadslid
   11  Knappert, S.C.M. 6-9-1887 1-9-1891   Wethouder
   12  Koetser, A. 6-9-1887 5-9-1893   Raadslid
11     Krantz, A.J. 1-9-1885 22-12-1887   Raadslid
12  13  Laat de Kanter, L.M. de 24-2-1876 20-10-1892   Wethouder
13  14  Laat de Kanter, L.M. de 14-6-1880 2-1-1890   Burgemeester + Raadslid
14     Land, N.K.F. 2-3-1882 10-10-1887   Raadslid
15  15  Masijk Huyser van Reenen, J.J. van 18-3-1886 5-9-1893   Raadslid
16  16  Nijkamp, A. 1-9-1885 1-9-1891   Raadslid
17  17  Poole, L.G. le 18-3-1886 3-9-1895   Raadslid
18  18  Rieu, W.N. du 9-7-1885 21-12-1896   Raadslid
   19  Schneither Az., J.J. 6-9-1887 22-12-1890   Raadslid
   20  Stürler, A.L. de 6-9-1887 29-10-1891   Raadslid
19  21  Verster v. Wulvenhorst, F.A. 7-9-1869 5-9-1899   Raadslid
20     Vos, J.B. 18-3-1886 28-4-1887   Raadslid
21  22  Was, F. 4-9-1883 14-6-1894   Raadslid
22  23  Zaaijer, T. 6-9-1881 22-12-1902   Raadslid
23  24  Zaalberg, G. 11-11-1880 5-9-1893   Raadslid
 1887 Liberaal Vrijzinnig
Fockema Andreae, S.J. 18-3-1886 5-9-1911   Raadslid
 1887 RK
   Bredius, J. 11-11-1880 25-8-1887   Raadslid
Cock, C. 26-4-1866 7-9-1897   Raadslid
Driessen, P.L.C. 4-9-1855 1-9-1903   Raadslid
   Hoeken, P.J. van 18-12-1884 25-8-1887   Raadslid
Verster v. Wulvenhorst, F.A. 7-9-1869 5-9-1899   Raadslid
Zaaijer, T. 6-9-1881 22-12-1902   Raadslid
 1887 Vrijzinnig Democratisch
   Hasselbach, J.J. 17-3-1887 3-9-1907   Raadslid
Kaiser, P.J. 4-12-1884 30-12-1903   Raadslid
 1887 Vrijzinnige Kiesvereniging
   Hamel, J.A. van 6-9-1887 26-9-1901   Raadslid
 

 

 

jandec  Commissies van tot  FunctieLink
 1887 Fabricage
Alma Lz., P. 18-3-1886 1-9-1891   lid  
   Driessen, P.L.C. 21-5-1885 6-9-1887   lid  
   Hasselbach, J.J. 6-9-1887 3-9-1907   lid  
 1887 Financiën
   Hamel, J.A. van 6-9-1887     lid  
   Juta, H.C. 18-3-1886 6-9-1887   voorz.  
   Land, N.K.F. 18-3-1886 6-9-1887   lid  
   Schneither Az., J.J. 6-9-1887 22-12-1890   lid  
 1887 Gasfabriek
Hoeven, H. van der 19-3-1885 3-9-1889   lid  
Kaiser, P.J. 29-4-1886 7-9-1897   lid  
   Laat de Kanter, L.M. de 6-9-1887     voorz.  
 1887 Onderhandelingen betreffende opheffing van het "Utrechtse Jaagpad"
Cock, C. 19-6-1876 7-9-1897   lid  
 1887 Plaatselijke verordeningen betreffende de huishouding der gemeente
Cock, C. 6-9-1881 7-9-1897   voorz.  
   Fockema Andreae, S.J. 6-9-1887 7-9-1897   lid  
 1887 Plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd
   Cock, C. 6-9-1887 6-9-1892   lid  
Hoeven, H. van der 18-10-1883 3-9-1889   lid  
   Land, N.K.F. 5-9-1882 6-9-1887   lid  
 

 

 

1887  Raads-
vertegenwoordiging
Functie Benoemd   Her-be
noeming
Link  
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout