20 mei: Fietstocht naar Wassenaar

29 maart 2017 - Wassenaar ontstond op een van de strandwallen (oude duinen) die parallel aan de kust lopen. De eerste bebouwing aan het dorpsplein ontstond rond 600 N.C. Het gebied was deel van een Franse Marke. De naam Wasnar betekent waarschijnlijk: bij het drassige gebied. Deze naam werd waarschijnlijk aanvankelijk gegeven aan een burcht van de Heren van Wassenaar die werd aangelegd op het tegenwoordige Burchtplein.

Op een hoog punt op de strandwal werd de huidige Dorpskerk gebouwd, die aanvankelijk was gewijd aan St Willibrordus. Willibrordus zou volgens de overlevering bij de monding van de Oude Rijn voor het eerst voet aan land gezet hebben vanuit Engeland. Na de Middeleeuwen wordt het Wassenaars grondgebied door de ligging in de buurt van Den Haag en Leiden aantrekkelijk om er buitenplaatsen aan te leggen voor de adel en gegoede burgerij. Veel landhuizen die nu nog bestaan worden in die tijd gebouwd. Ook de voorganger van Huize de Paauw, het huidige gemeentehuis, is in die tijd gebouwd. Net als bij de andere buurgemeenten is voorafgaand aan het beleg van Leiden in Wassenaar zeer veel schade aangericht door Leidenaars die wilden voorkomen dat de Spanjaarden zich in het dorp zouden verschansen. Steeds belangrijker werd de verbindingsweg van Den Haag via Wassenaar naar Leiden en verder naar Haarlem. Van zandweg, via de puin-grindweg werd de Rijksstraatweg, een van de eerste verharde wegen van Nederland. Rond 1850 werd De Paauw, het huidige gemeentehuis, door Prins Frederik verbouwd tot een riant paleis. Frederik bezat een groot jachtterrein dat zich uitstrekte tussen Wassenaar en Voorschoten. Nog steeds zijn er diverse grenspalen op de wegen rond Wassenaar en Voorschoten te zien die de afbakening van het jachtterrein aangeven. Het wapen van Wassenaar heeft net als dat van Voorschoten en kasteel Duivenvoorde drie wassende maantjes. Leden van familie Van Wassenaer hebben in de regio Den Haag tot en met Leiden diverse belangrijke functies gehad. Hun familiewapen met wassende manen werd later het wapen van de gemeente Wassenaar (met omgekeerde kleuren).

De Fietstocht: Om 9:00 uur verzamelen op een nog te bepalen punt. (De route naar het dorpscentrum van Wassenaar is op het moment van het schrijven van dit stuk nog niet uitgewerkt). In Wassenaar aangekomen drinken we eerst een kopje koffie terwijl we informatie over de geschiedenis van Wassenaar en omgeving ontvangen. Vervolgens maken we een dorpswandeling onder leiding van leden van dhr. Van Lit van onze Wassenaarse zustervereniging. Na de lunch, in het dorpscentrum rijden we via diverse landgoederen naar bunkers van de voormalige Atlantic Wall aan de kust. Onderweg stoppen we bij het gemeentehuis De Paauw. Na het bezoek aan de bunkers sluiten we de excursie af met een drankje in een van de restaurants in de buurt.

De prijs voor deze excursie is € 30- voor leden en € 32- voor introducés, inclusief koffie, lunch borrel en alle toegangsprijzen. Bij een duolidmaatschap kan één introducé per duo worden ingeschreven. Inschrijvers voor de excursie ontvangen ca. 1 week voor de aanvang nadere informatie.