Nominaties Oud Leiden Prijzen bekend

De verkiezing van de Oud Leidenprijzen (publieks- en wetenschappelijke prijs) nadert de ontknoping. Twee onafhankelijke jury’s hebben hun shortlist gepresenteerd. Op zaterdag 4 november, tijdens de jubileumdies van de HVOL in de Hooglandse Kerk, worden de uiteindelijke prijswinnaars bekendgemaakt én in het zonnetje gezet. 

Bij de verkiezing van de publieksprijs wordt het publiek ingeschakeld. In samenwerking met het Leidsch Dagblad wordt een internetverkiezing gehouden waarbij eenieder zijn of haar stem kan uitbrengen op een van de genomineerden. In totaal zijn ruim dertig voordrachten bij de jury - onder voorzitterschap van drs. Rogier van der Sande - binnengekomen. Uiteindelijk zijn zes inzendingen genomineerd. De internetverkiezing loopt van medio oktober tot 1 november. Op deze website vind u binnenkort meer informatie over de stemprocedure en een link naar het stemformulier.

Shortlist publieksprijs
De shortlist voor de publieksprijs (met een toelichting van de jury) ziet er als volgt uit:

  • Herbegrafenis Diederik van Leyden Gael: De indrukwekkende processie - met mooie bijrollen voor burgemeester Henri Lenferink, rector magnificus Carel Stolker en cabaretier Jochem Myjer - bracht veel volk op de been. 
  • Project De Ziel van Leiden: Een project, mede gedragen door Stadslab Leiden, om de 'Ziel van Leiden' te ontdekken aan de hand van diverse thema's. Een zeer origineel idee, dat met veel enthousiasme is uitgewerkt
  • Boek De Bekentenissen van Petrus door Jeroen Windmeijer: Behalve een spannende verhaallijn, vol christelijke symboliek, voert de lezer mee door Leiden. Het boek van Jeroen Windmeijer boeit een breed publiek. 
  • Wij van de fabriek, toneelvoorstelling door PS|Theater: PS|Theater voerde in november 2016 het theaterstuk op in de Meelfabriek. De uitverkochte voorstellingen brachten de toeschouwers terug naar de tijd die niet eens zo lang geleden is, maar wel echt tot het verleden behoort. 
  • Website Rijnlandse Geschiedenis: Zeer toegankelijk allemaal, prettig leesbaar en informatief. Een website als deze is een verrijking en heeft veel potentie in een gebied met meer dan gemiddelde interesse in de geschiedenis van stad en streek. 
  • 700 jaar Hooglandse Kerk (boek én manifestatie): De viering van het 700-jarig jubileum en het jubileumboek waren los van elkaar genomineerd. De jury verbindt het een en het ander, omdat het zo'n indrukwekkend geheel vormt. 

Shortlist wetenschappelijke prijs
De wetenschappelijke jury - onder leiding van prof. dr. Rudi Ekkart - wijst op grond van haar deskundigheid zelf de definitieve winnaar aan. 

De shortlist voor de wetenschappelijke prijs telt vier boeken. Dit zijn (in willekeurige volgorde, met een toelichting van de jury)

  • Rudolph Ladan met Gezondheidszorg in Leiden in de late middeleeuwen: Dit boek beschrijft de zorginstellingen en medische professionals in Leiden gedurende de vijftiende en zestiende eeuw. Gebaseerd op uitgebreid en zorgvuldig bronnenonderzoek en voorzien van tabellen en grafieken en van enkele bijlagen. Vraag en aanbod  op de medische markt zijn duidelijk in kaart gebracht. Helder en logisch van opbouw en betoog, goed geschreven. Handelseditie van een in Leiden verdedigd proefschrift. 
  • Carla Scheffer en Els Fischer met Begeerlijk Berbice, de buitenplaats en haar bewoners: Het boek behandelt de geschiedenis van de buitenplaats Berbice en zijn voorloper de hofstede Allemansgeest in Voorschoten vanaf de grondaankopen van de Amsterdamse familie De Graeff in de late zestiende eeuw tot het overlijden in 2009 van de laatste bewoonster van Berbice, Mejuffrouw Begeer. Het boek besteed veel aandacht aan de bewonersgeschiedenis. Zeer goed gedocumenteerd, rijk geïllustreerd en uitstekend leesbaar. Geschreven door tien leden van de in 2012 opgerichte Werkgroep Historisch Berbice. 
  • Peter van Boheemen en Frans Jansen met de Stompwijkse Knip, Akkerlust en haar buurtgenoten: Geschreven naar aanleiding van het 250-jarig bestaan van de in 1765 gebouwde boerderij Akkerlust, die sinds 1836 wordt bewoond door de familie Van Boheemen. Met behulp van veel archiefbronnen en  informatie van buurtgenoten en belangstellenden wordt een rijk beeld gegeven van de voorgeschiedenis en geschiedenis van Akkerlust en de omgeving daaromheen. Uitstekend gedocumenteerd, vlot geschreven en rijk geïllustreerd boek. 
  • Esther Mourits met Een kamer gevuld met de mooiste boeken, de bibliotheek van Johannes Thysius: Uitvoerige publicatie over de prachtige bibliotheek van Thysius aan het Rapenburg. Handelsuitgave van een dissertatie. Beschrijft het leven van Thysius en zijn nalatenschap en geeft vervolgens een karakteristiek van zijn bibliotheek, ook in vergelijking met andere bibliotheken elders. Afzonderlijke hoofdstukken zijn gewijd aan de collecties op het terrein van de rechten, de geneeskunde en de geschiedenis. Rijk gedocumenteerd, ruim geïllustreerd en zeer leesbaar geschreven.

Het Leidsch Dagblad sprak met de beide juryvoorzitters. Lees hier het artikel uit het Leidsch Dagblad van 9 september 2017: