Bloemenhulde voor Jan van Hout

14 december 2016 - Jaarlijks staan de leden van de commissie Jan van Hout van de Historische Vereniging Oud Leiden stil bij de geboortedag van stadssecretaris Jan van Hout, op 14 december. Bij het monument voor Van Hout in de Pieterskerk werd die dag een bloemenhulde gebracht door leden van de commissie.

Op de foto van links naar rechts: Wim Bleijie, Louise Tromp, Hans van Endhoven, Kees Walle en Piet de Baar.

  161214 Jan van Hout Pieterskerk 5

HVOL steunt initiatief leerstoel Leidse stadsgeschiedenis

21 november 2016 - De Stichting Leerstoel Magdalena Moons is in het leven geroepen voor een uniek project over de Leidse stadsgeschiedenis: de stichting en instandhouding van een Leerstoel Magdalena Moons aan de Universiteit Leiden. De Historische Vereniging Oud Leiden juicht dit initiatief toe en levert een financiële bijdrage.


In 2016 is het 475 jaar geleden dat Magdalena Moons geboren werd. Dit jaar is ook de fondswerving gestart om de stichting en instandhouding te bekostigen van een leerstoel voor de cultuurgeschiedenis van Leiden die haar naam draagt.


Leiden is een stad met een groot historisch besef dat zich niet alleen manifesteert in de vele activiteiten rond de jaarlijkse viering van 3 oktober, maar ook in een bloeiend historisch verenigingsleven. Regelmatig worden ook initiatieven genomen die dit onderstrepen, vanuit verenigingen, musea of vanuit de universiteit. Wat ontbreekt, is een plek waar al deze zaken bijeen worden gebracht. De instelling van een deeltijdleerstoel zal dit kader bieden.


Het initiatief om te komen tot een Magdalena Moonsleerstoel is genomen door de Vereeniging Genootschap Magdalena Moons, bestaande uit oud-bestuursleden van de 3 October Vereeniging. Vanuit deze Vereeniging is de Stichting Leerstoel Magdalena Moons tot stand gekomen om dit project in goede banen te leiden. Het doel van de stichting is het instellen en de instandhouding van de leerstoel voor vijf jaar zeker te stellen door de werving van de daarvoor benodigde financiële middelen.

Bekijk voor meer informatie de website van de Stichting Leerstoel Magdalena Moons.

 

Dies 2016: Traditie en vernieuwing

11 november 2016 - De dies kent een flink aantal tradities. De 114de viering op zaterdag 5 november in de Hooglandse Kerk maakte daarop geen uitzondering. Het zingen van het Leidse volkslied, de presentatie en uitreiking van het 108ste Leids Jaarboekje en de terugblik van de voorzitter op het afgelopen jaar waren ook ditmaal terugkerende elementen.

Voorzitter Rens Heruer wierp zich - ook niet voor het eerst - op als een fervent ledenwerver. En hij bracht ook de actieve rol van de HVOL in de stad onder de aandacht. Met name bij zaken als de monumentenstatus van de Oude Kooi, de uitbreiding van het terras van Annie’s, de discussie rond de restauratie en nieuwbouw van museum De Lakenhal, de hoge stoep rondom de Morspoort en de bestemming van het pand Rapenburg 48. De voorzitter benadrukte geen tegenkracht te willen zijn maar meedenker. Burgemeester Henri Lenferink omschreef dat later op de ochtend als ‘meestribbelen om tot betere besluitvorming te komen’.

Debat stadsrechten
De agenda kende ook een nieuw onderdeel. De diesrede door Rudi van Maanen vormde de opmaat voor een debat over de vraag wanneer Leiden zijn stadsrechten verkreeg. Vervolgens nam hij plaats in het panel met drie andere historici: burgemeester Henri Lenferink, Leidenkenner Cor Smit en oud-gemeentesecretaris van Alkmaar en Den Helder Joost Cox. De discussie werd geleid door emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Dick de Boer. De tekst van de voordracht en de discussie zullen leiden tot een artikel in het Leids Jaarboekje 2017. En voor geïnteresseerden in de stadsrechthistorie werd op de dies het boekje ‘Een Leidse verjaardag. Stad en Stadsrechten, 750 jaar geleden’ van Gijsbert van Es en Cor Smit ten doop gehouden. Daarin staat onder meer een hertaling van de tekst uit 1266, de ontwikkeling van het Leidse stadsrecht, een beeld hoe Leiden er in de 13de eeuw uitzag en het levensverhaal van de in Leiden geboren graaf Floris V(1254-1296). De geïllustreerde publicatie van uitgeverij Ginkgo telt 80 pagina’s en is te koop voor 7,50 euro.

Geluidsopname 
Een nieuw service voor onze leden is de geluidsopname die is gemaakt van de gehele dies. Wie verhinderd was of nogmaals thuis in alle rust bepaalde onderdelen van de viering wil beluisteren, kan dat doen via deze link. Zo blijft de HVOL zich vernieuwen zonder de tradities te veronachtzamen.

  

  

 

Vanaf donderdag: Weekend van de Leidse geschiedenis

31 oktober 2016 - Van donderdag 3 tot en met zaterdag 5 november organiseert de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) het Weekend van de Leidse geschiedenis. Dit jaar is het thema ‘Stad en ommeland’. Drie evenementen staan op het programma:
• Op donderdag 3 november de P.J. Bloklezing
• Op vrijdag 4 november het minisymposium ‘De periferie centraal’
• Op zaterdag 5 november de Dies van HVOL met een discussie over de stadsrechten van Leiden.

Het weekend van de Leidse geschiedenis begint al een mooie traditie te worden. Sinds enkele jaren bundelt de Historische Vereniging Oud Leiden drie evenementen waarin thema’s uit de rijke geschiedenis van onze stad en omgeving centraal staan.

Op donderdag 3 november vindt de P.J. Bloklezing, genoemd naar een van de oprichters van HVOL, prof. dr. P.J. Blok, plaats, georganiseerd door HVOL in nauwe samenwerking met het Leidsch dagblad en de Universiteit. Dit jaar wordt de lezing gegeven door Claudia Vandepoel, museumkundige en deskundige op het gebied van de historische keuken, onder de titel ‘De smaak van de Leidse tuinbouw in de Gouden Eeuw’. De lezing vindt plaats in het Klein Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73. Zaal open 19.15, de lezing begint om 20.00 uur. Toegang gratis.
Door de medewerking van de Universiteitsbibliotheek kunnen belangstellenden voorafgaande aan de lezing enkele 17e en 18e eeuwse werken op het gebied van de tuinbouw inzien, waaronder het beroemde ‘De Neerlandschen Hof’, geschreven door Henrick van Oosten (Leiden 1703).

Symposium
Tweede programmaonderdeel is het symposium ‘De periferie centraal’. Voor de derde keer wordt de schijnwerper gericht op recent en lopend onderzoek betreffende het Rijnland als geheel en op enkele dorpen. Op vrijdagmiddag 4 november (Hoogheemraadschap Rijnland, Archimedesweg 1, Leiden, 14.00 – 17.00) zullen 6 historici onder leiding van prof. Dick de Boer korte lezingen geven over zulke interessante onderwerpen als migratie in de 16e eeuw, de industriële ontwikkeling in en vooral rond Leiden in diezelfde eeuw, of landschap en bewoning in de regio in de vroege Middeleeuwen. Ook hier is de toegang gratis.

Verjaardag HVOL
De Historische Vereniging Oud Leiden viert altijd op de eerste zaterdag van november zijn verjaardag. Op 5 november is het de 114e Dies, die op die dag vanaf 10.30 gevierd wordt in de Hooglandse Kerk. Dit jaar viert HVOL de Dies met een discussie over de stadsrechten van Leiden, een bij historici controversieel thema. Na een inleiding door oud-hoogleraar Rudi van Maanen zullen, onder leiding van Dick de Boer, de spreker, de burgemeester Henri Lenferink, stadshistoricus Cor Smit en historicus Joost Cox, gepromoveerd op stadsrechten, over dit onderwerp debatteren.

Alleen leden van de Historische Vereniging Oud Leiden hebben toegang.

HVOL bij de rechter om terras Annie's

31 oktober 2016 - De HVOL en het Waterambacht pleitten afgelopen donderdag bij de rechter tegen de bouw van een groot nieuw terras bij Annie's. Het Leidsch Dagblad deed verslag: 

LD 281016 rechtszaak Annies klein

Interview met Claudia Vandepoel, spreker P.J. Bloklezing

20 oktober 2016 - Op 3 november 2016 geeft voedselhistorica Claudia Vandepoel de P.J. Bloklezing 'De smaak van de Leidse tuinbouw in de Gouden Eeuw'. In het Leidsch Dagblad gaf ze alvast een voorproefje.

LD 121016 P.J. Bloklezing klein

Jongste lid

19 oktober 2016 - Onlangs ontving de secretaris de inschrijving van het jongste lid, dat ooit werd aangemeld voor de Historische Vereniging Oud Leiden. Grootvader en bestuurslid Wim Bleijie gaf zijn kleindochter Emmie meteen na haar geboorte op 17 september jongstleden een lidmaatschap cadeau. Van harte gefeliciteerd ouders en grootouders en hartelijk welkom Emmie. 

Regeringsplan bedreigt kwaliteit cultureel erfgoed

17 oktober 2016 - De regering heeft op Prinsjesdag het plan aangekondigd per 2017 de regeling af te schaffen die eigenaren van rijksmonumenten toestaat onderhoudskosten deels af te trekken voor hun inkomstenbelasting. Het is een regeling die al vele jaren bestaat (met wat wijzigingen in de loop der tijd) en die in 2009 als effectief en efficiënt is geëvalueerd. Doelmatig als instrument om bij te dragen aan de kwaliteit van rijksmonumenten, zo luidde het oordeel.

Ervoor in de plaats komt in de regerinsgplannen een soort subsidieregeling, maar met een veel beperkter budget: ongeveer de helft wordt wegbezuinigd! Door dit plan is er het risico dat particuliere rijksmonumenten minder goed zullen worden onderhouden. Voor een monumentenstad als Leiden met een groot aantal particuliere monumenten kan dit, zeker op wat langere termijn, heel negatieve gevolgen hebben. Een bedreiging van de kwaliteit van ons cultureel erfgoed.

Petitie

Vanuit het bestuur van de HVOL is een beroep gedaan op de voor cultuur en cultureel erfgoed verantwoordelijke wethouders zich in te spannen, al dan niet tezamen met andere gemeentebesturen van steden met veel rijksmonumenten, om dit regeringsplan van tafel te krijgen. Ook op Kamerleden die in hun fracties over deze zaken gaan hebben we een beroep gedaan.

Inmiddels is er een petitie in omloop (zie hieronder) die eenieder kan tekenen. Het bestuur van de HVOL beveelt deze petitie van harte bij u aan.

Teken HIER de petitie. 

 

Weekend van de Leidse geschiedenis: 'Stad en ommeland'

8 oktober 2016 - Op 3, 4 en 5 november organiseert de Historische Vereniging Oud Leiden in samenwerking met diverse partners het Weekend van de Leidse geschiedenis 2016. Het thema is 'Stad en ommeland'. 

 

Programma:

3 november: P.J.Bloklezing door Claudia Vandepoel, ‘De smaak van de Leidse tuinbouw in de Gouden eeuw'

4 november: Symposium van de Stichting Historisch Leiden ‘De periferie centraal’

5 november: Dies van de Historische Vereniging Oud Leiden met o.a. debat over de stadsrechten van Leiden

 

poster

Programma diesviering 2016

30 september 2016 - De 114de verjaardag van de HVOL wordt op zaterdag 5 november gevierd in de Hooglandse Kerk met onder andere een debat over stadsrechten en de presentatie van het jaarboekje 2016. 

 

Programma:

10.00 uur: kerk open