Excursie Hoogheemraadschap Rijnland op 11 maart 2016

12 februari 2016 - Bezoek aan het Hoogheemraadschap van Rijnland aan de Archimedesweg in Leiden. Rondleiding in het kaartenarchief en het restauratieatelier. Lezing door Petra van Dam, hoogleraar waterstaatsgeschiedenis, met als titel ‘De slag om de zeewering’.

De zeewering is vanouds een grote zorg voor de centrale overheid. Het vastleggen van de duinen en het tegengaan van verstuiving was een belangrijk middel in de strijd tegen het oprukkende zeewater. Begin zestiende eeuw kreeg het hoogheemraadschap van Rijnland hierin een speciale taak, het toezicht op de helmplanting. Maar al gauw ontstond er een strijdpunt. Hoe moest men omgaan met de konijnen in de duinen die zich tegoed deden aan de vegetatie? De konijnen waren in de dertiende eeuw uitgezet voor de vlees- en bontproductie. Daarna was een konijnenfok ontstaan die tot een belangrijke inkomstenbron was uitgegroeid voor de centrale overheid. Dit verhaal wordt geïllustreerd met een serie kaarten uit de zeventiende eeuw die speciaal in het kader van deze strijd gemaakt werden en die goed bewaard zijn in het archief van het hoogheemraadschap.

Excursie is volgeboekt

De kosten zijn € 6 voor leden en € 7 voor introducés. Aanmelders krijgen bijtijds bericht over de precieze aanvangstijd.

Zaterdag 21 mei 2016: Dagexcursie naar Bergen op Zoom

28 maart 2016 - Bergen op Zoom heeft historisch veel gemeen met Leiden. Niet voor niets zingen we op 3 oktober in het Van der Werfpark Valerius’ Merck toch hoe sterck, over het beleg van Bergen op Zoom.

Pagina 7 van 7