Februari 2015: Zienswijze bedrijvigheid op het Leidse water

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Waterkrachtzienswijze2014.pdfWaterkrachtzienswijze2014[eerdere zienswijze]???62 kB
Bewaar het bestand feb15_bedrijvigheidleidswater.pdfzienswijze feb2015[huidige zienswijze (februari 2015)]???32 kB

In een brief aan het Leidse college van BenW geeft de vereniging haar zienswijze op scenario's voor de versterking van de bedrijvigheid op het Leidse water. 

Varen op de Leidse grachten

Februari 2015: bezwaar bouwplannen Oosterkerkstraat

Bijlage(n):
Bewaar het bestand feb15_oosterkerkstraat.pdfoosterkerkstraat[zienswijze Oosterkerkstraat]???34 kB

Het bestuur van de Vereniging Oud Leiden heeft bezwaar tegen de bouwplannen aan de Oosterkerkstraat. De voorgestelde bebouwing op die plaats heeft een te grote schaal en detoneert zeer in dat deel van het beschermd stadsgezicht.

In de jaren zestig van de vorige eeuw was voor het nagenoeg kaalgeslagen gebied tussen Herengracht en Zijlsingel het voornemen grootschalige bedrijven te vestigen. Toen de animo daarvoor uitbleef en het denken over de binnenstad inmiddels ver verwijderd was geraakt van de stadsvernieuwingsplannen van 1964, is de gemeente Leiden gelukkig op haar schreden teruggekeerd en heeft de gemeenteraad op 13 mei 1974 een aangepast bestemmingsplan vastgesteld. Daarin zijn het binnenstedelijk en historisch karakter van de wijk uitgangspunten.

Wij pleiten op deze plaats voor een plan met (gestapelde) laagbouw met schuine kappen. Een alternatief zou kunnen zijn de appartementen, die qua architectuur beter lijken te passen bij de Meelfabiek dan bij de Waardgracht, op te schuiven richting Meelfabriek en (een deel van) het Looiersplein als open ruimte te handhaven, eventueel de inrit van de parkeergarage aan de Waardgrachtzijde te projecteren.

November 2014: HVOL tegen sloop deel Zeeheldenbuurt

Bijlage(n):
Bewaar het bestand nov14_briefgemeente_zeehelden.pdfnov14_briefgemeente_zeehelden[Brief uit november 2014 aan de gemeenteraad]???39 kB
Bewaar het bestand feb14_briefaanportaalzeehelden.pdffeb14_briefaanportaalzeehelden[Brief uit februari 2014 aan woningcorporatie Portaal]???40 kB

Woningcorporatie Portaal heeft aan de gemeente een plan voorgelegd voor de Zeeheldenbuurt waarbij 98 woningen gesloopt gaan worden.

De Historische Vereniging Oud Leiden heeft er begrip voor dat er een zekere herstructurering nodig is in de Zeeheldenbuurt. We willen echter dat de waardevolle onderdelen van de Zeeheldenbuurt behouden blijven. Daarom heeft het bestuur aan de gemeenteraad laten weten dat we tegen de sloop van de beeldbepalende complexen aan de Zijlsingel zijn.

schalen en zeehelden 140314 01515b Zeeheldenbuurt klein plaatje ONDERSCHRIFT De Ruijterstraat in de Leidse Zeeheldenbuurt

September 2014: zienwijze voor het behoud van de brandslangentoren

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Sep14 Zienswijze behoud Brandslangendroogtoren.pdfBrandslangendroogtoren[Sep14 Zienswijze behoud Brandslangendroogtoren]???72 kB

Zienwijze voor het behoud van de brandslangentoren aan de Langebrug.

Behoud de slangentoren

Juli 2014: Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Rijnsburgerblok

Bijlage(n):
Bewaar het bestand jul14Rijnsburgerblok zienswijze bestemmingsplan.pdfjul14-zienswijze[Rijnsburgerblok zienswijze bestemmingsplan]???41 kB

In navolging van de inspraakreactie uit december 2013 is nu een nieuwe versie ervan ingeleverd bij de gemeente. Deze zienswijze gaat vooral in op de afstand tussen de torens; dat is een punt van zorg. Ook over de molenbiotoop voor molen De Valk zijn de nodige vraagtekens, waarbij HVOL aandringt op helderheid hierover.

Mei 2014: Waterkracht, beleidskader voor het gebruik van het Leidse water

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Waterkrachtzienswijze.pdfwaterkrachtzienswijze[zienswijze op de concept-nota]???62 kB

Zienswijze op de concept-nota van het college van B&W, 16 mei 2014

Maart 2014: zienswijze op ontwerpbesluit B&W

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Annieszienswijze.pdfzienswijze[zienswijze op het ontwerpbesluit]???51 kB

Zienswijze op het ontwerpbesluit (Annie's terras) van het college van B&W met betrekking tot het bouwen van een nieuw drijvend terras, Hoogstraat 1, d.d. 9 maart 2014