Stadsbeeld in Beweging

In Leiden zijn ingrijpende en alledaagse gebeurtenissen uit de twintigste eeuw vastgelegd door filmamateurs. Denk aan de stadhuisbrand in 1929, de bevrijding in 1945 en de in 1961 opgeheven blauwe tram.

Binnen de Dirk van Eck-Stichting hield de werkgroep Leids Audio Visueel Archief (LAVA) zich bezig met de verwerving, conservering en registratie van het Leidse audiovisuele erfgoed. LAVA is in 1994 opgericht in samenwerking met het Gemeentearchief. Aanleiding vormde een door de Dirk van Eck-Stichting georganiseerde studiedag "Leidse Audiovisuele Geschiedenis" uit 1992. Deze studiedag had tot doel de interesse voor het Leidse audiovisuele erfgoed te vergroten. Direct resultaat van deze dag was een videoband met Leidse films en de uitgave van de Catalogus Leids Audiovisueel Archief. De catalogus is omgezet in een bij het gemeentearchief ondergebrachte en nog altijd groeiende databank "AV-Leids". De videoband was de eerste in de reeks "Stadsbeeld in Beweging".

sbb02 03 01 sbb04 09 01

Stadsbeeld in Beweging

Oud filmmateriaal is kwetsbaar en verkeert vaak in slechte staat. De conservering, restauratie en digitalisering van oude filmopnamen is gespecialiseerd werk en daardoor erg kostbaar.

De werkgroep LAVA financierde haar werkzaamheden door het uitbrengen van de DVD-reeks "Stadsbeeld in Beweging". Ieder deel bevat een montage van unieke amateurfilms aangevuld met materiaal uit de collectie van het Gemeentearchief. De montage werd voorzien van originele muziek en een inhoudelijk commentaar door middel van een voice-over. LAVA probeerde hierbij zoveel mogelijk de originele montage te respecteren. Met hulp van lokale sponsors zijn al veel historische films op DVD beschikbaar gekomen voor een groot publiek. Stadsbeeld in Beweging heeft zich ook bewezen als middel tot bewustwording van de waarde van audiovisueel erfgoed bij het grote publiek.

In totaal zijn meer dan 30 Leidse films op DVD verschenen. Helaas zijn de DVD's niet meer te koop.

film sbb5De delen van Stadsbeeld in Beweging

dvd jaartal speelduur
Deel I 1992 90 minuten
Deel II 1994 60 minuten
Deel III 1995 160 minuten
Deel Extra 2000 120 minuten
Deel IV 2001 120 minuten
Deel V 2004 120 minuten