Jan van Hout

Jan van Hout

De commissie Jan van Hout maakt sinds 2014 deel uit van de HVOL. Zij is de voortzetting van de voormalige Vereniging Jan van Hout. Als vereniging heeft Jan van Hout in de loop van de tijd veel waardevolle historische bronnen ontsloten, zie www.janvanhout.nl. Daarbij kan men denken aan de Leidse belastingregisters van de Tiende Penning (1561), de Vermogensbelasting van 1498, transcripties van de oudste registers van het Hoogheemraadschap Rijnland (1253-1564) en de rekeningen van de Pieterskerk (1398-1428), die van groot belang zijn voor haar middeleeuwse bouwgeschiedenis. Naast deze en andere oude bronnen zijn er ook recentere overzichten beschikbaar, zoals een overzicht van alle personen die tussen 1851 en 2007 deel uitmaakten van de Leidse gemeenteraad. Ook is er een inventarisatie beschikbaar van alle begravingen op de katholieke begraafplaats Zijlpoort en van de notulen van B&W tussen 1929 en 1955.
Via het Schelhaasfonds ondersteunt de commissie Jan van Hout restauratie en aankoop van belangrijke op Leiden betrekking hebbende documenten.