Leiden 1420 - 1510

Berendrecht

Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1419
Partij
Hoeken


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1419
Hoeken


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1419
Partij
Hoeken


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Klooster
Abcoude


Leidse Kloosterlingen

Klooster
Bron
Abcoude
GAL SA.I inv. 562 Tresrek. 1491 f. 66v. DE MAN, Eenige genealogische en heraldische aanteekeningen, 104.


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
van Noorde Jan


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
v
van Berendrecht Jan Willem IJsbrandszn.
vroedschap
Leiden
van Noorde Jan
vroedschap
onbekend
onbekend
Leiden
De Man, Eenige genealogische aanteekeningen, 100.
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
van der Meer Frank Pieterszn. (Delft)


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1481
Partij
Hoeken


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1481
Hoeken


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
Simon Pouwelszn.


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
v
van Berendrecht Gerrit Lam
vroedschap
Leiden
Simon Pouwelszn.
 
Pouwel Reijnerszn.
vroedschap
Leiden
De Man, Eenige genealogische aanteekeningen, 103.
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
Margriet N.

1434
Partij
Hoeken

1477
Stadsbestuur
schepen


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1434
Hoeken


Stadsbestuur

Periode
Functie
1477-1478
schepen


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

-
Hofstede
Leiderdorp


Hofsteden

Leendatum
Echtgenoot
Type Leen
Benaming
Plaats
Waarde
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
 
 
hofstede
Berendrecht
Leiderdorp
19 morgen
 
woning, land, geboomte
 
-
lijftocht haar man Foy van der Does
Kort, Lenen abdij Rijnsburg, 340
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1473
Lenen
Woubrugge

1473
Lenen
Woudbrugge


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Land
1473
 
Godshuizenkamp
Woudbrugge
2 morgen
 
 
ovl. vader Willem
Hof Wassenaar
oom: Pieter van Berendrecht
Hoek, Leenkamers Wassenaar, 626
 

Land
1473-02-20
 
Godshuizenland
Woubrugge
2 morgen
 
 
dood vader Willem Janszn. van Berendrecht
hofstede Raephorst
 
Hoek, Repertorium lenen Raephorst, 105
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
van Scodde Floris Janszn.

 
Vroedschap Huwelijk
Gerrit de Griemer

 
Vroedschap Huwelijk
van Alkemade IJsbrand


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
v
van Berendrecht Willem IJsbrandszn.
onbekend
Leiden
Gerrit de Griemer
vroedschap
de Griemer Ermboud
onbekend
Leiden
Van Kan, Sleutels, bijlagen.
 

v
van Berendrecht Willem IJsbrandszn.
onbekend
Leiden
van Alkemade IJsbrand
vroedschap
van Alkemade Willem
schout
Leiden
De Man, Eenige genealogische aanteekeningen, 99.
 

v
van Berendrecht Willem IJsbrandszn.
onbekend
Leiden
van Scodde Floris Janszn.
 
van Scodde Jan
onbekend
Haarlem
Van Kan, Sleutels, bijlagen.
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Beroep Ondernemer
Leverancier turf

1475
Student
Leuven

1481
Veertigraad
Lid

1481
Homan
Tresorier

1488
Lenen
Capelle aan de IJssel

1494
Baljuw
s-Gravenzande

1499
Pacht
Wijn

1500
Pacht
Bier

1501
Pacht
Waag

1502
Pacht
Olie, zeep, azijn

1502
Pacht
Wijn

1503
Pacht
Perkament

1504
Beh. Charitatieve Instelling
Catharina Gasthuis

1505
Pacht
Bier

1505
Pacht
Bier

1510
Stadsbestuur
schepen

1510
Veertigraad
Lid


Beroep Ondernemer

Beroep
Categorie
Bron
Leverancier turf
Rurale nijverheid
SA.I inv. 549 (1473) fo.124


Leidse Studenten

Jaar
Studentennaam
Universiteit
Richting
Herkomst
Baccelaure
Doctor
Varia
Bron
Naam
1475
Johannis Beerendreck de Leydis
Leuven
artes
Leiden
 
 
 
Wils, Matricule Louvain, 332
 


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1481-1510

1510-10-19


Homan & Tresorier

Functie
Jaar
Diversen
Bron
Tresorier
 
 
SA.I inv. 575 fo.1


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Land
1488-06-27
 
 
Capelle aan de IJssel
2 gaarden, 4,5 voet
 
in de hoeve van Feijs Aerntszn.
overdracht Jan van Cattendijk Janszn.
hofstede Arkel
 
Hoek, Repertorium lenen Arkel, 275
 


Baljuw

Periode
Functie
Ambacht
Bron
1494
Baljuw
s-Gravenzande
Van den Arend, Baljuwschappen, 469-471


Pachter Stedelijke Accijnzen

Datum
Kwrtl
Pacht
Bedrag
Opbrengst
Bron
1499-08-16
1
Wijn
962-00-00
 
SA.I 579 TR.1499 fo.8

1500-08-14
1
Bier
 
3474-18-02
SA.I 580 TR.1500 fo.7vo.

1501-10-31
0
Waag
500-00-00
 
SA.I 581 TR.1502 fo.5

1502-02-19
1
Wijn
800-00-00
 
SA.I 581 TR.1502 fo.7

1502-11-20
0
Olie, zeep, azijn
301-00-00
 
SA.I 581 TR.1502 fo.7vo.

1503-11-24
0
Perkament
211-00-00
 
SA.I 583 TR.1504 fo.13vo.

1505-08-17
1
Bier
 
3023-07-08
SA.I 581 TR.1505 fo.7

1505-11-15
1
Bier
 
2569-03-00
SA.I 585 TR.1506 fo.6vo.


Beheerder Charitatieve Instellingen

Jaar
Instelling
Jaar vermeld
Bron
1504
Catharina Gasthuis
1504-1505
Ga.inv. 302 (34) blaffert 1504


Pachter Stedelijke Accijnzen

Datum
Kwrtl
Pacht
Bedrag
Opbrengst
Bron
1499-08-16
1
Wijn
962-00-00
 
SA.I 579 TR.1499 fo.8

1500-08-14
1
Bier
 
3474-18-02
SA.I 580 TR.1500 fo.7vo.

1501-10-31
0
Waag
500-00-00
 
SA.I 581 TR.1502 fo.5

1502-02-19
1
Wijn
800-00-00
 
SA.I 581 TR.1502 fo.7

1502-11-20
0
Olie, zeep, azijn
301-00-00
 
SA.I 581 TR.1502 fo.7vo.

1503-11-24
0
Perkament
211-00-00
 
SA.I 583 TR.1504 fo.13vo.

1505-08-17
1
Bier
 
3023-07-08
SA.I 581 TR.1505 fo.7

1505-11-15
1
Bier
 
2569-03-00
SA.I 585 TR.1506 fo.6vo.


Stadsbestuur

Periode
Functie
1510-1511
schepen


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1481-1510

1510-10-19


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1475
Stadsbestuur
schepen

1476-1477
Vestmeester
Vestmeester

1481
Partij
Hoeken


Stadsbestuur

Periode
Functie
1475-1476
schepen


Vestmeester

Jaar
Bron
1476-1477
GAL SA.I 556 (1477) fo.94


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1481
Hoeken


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1477
Veertigraad
Lid


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1477-04-21


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
van Bosch Margriet Claesdr.

 
Vroedschap Huwelijk
Maria Jan Stoopsdr.


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
m
van Berendecht Gerrit Lam
vroedschap
Leiden
Maria Jan Stoopsdr.
 
Jan Stoop
vroedschap
Leiden
GAL ORA inv.41 Kenningboek 1461-1477 fo.390vo.
 

m
van Berendrecht Gerrit Lam
vroedschap
Leiden
van Bosch Margriet Claesdr.
 
Claes Hugenzn.
vroedschap
Leiden
De Man, Eenige genealogische aanteekeningen, 106.
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1481
Partij
Hoeken


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1481
Hoeken


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
de Bruin Badeloge Dirksdr.

-
Hofstede
Leiderdorp


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
m
van Berendrecht Willem IJsbrandszn.
onbekend
Leiden
de Bruin Badeloge Dirksdr.
 
de Bruin Dirk
vroedschap
Leiden
De Man, Eenige genealogische aanteekeningen, 99.
 


Hofsteden

Leendatum
Echtgenoot
Type Leen
Benaming
Plaats
Waarde
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
 
 
hofstede
Berendrecht
Leiderdorp
19 morgen
 
woning, land, geboomte
opdracht uit eigen
-
 
Kort, Lenen abdij Rijnsburg, 340
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Beroep Ondernemer
-


Beroep Ondernemer

Beroep
Categorie
Bron
-
 
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1492
Student
Leuven


Leidse Studenten

Jaar
Studentennaam
Universiteit
Richting
Herkomst
Baccelaure
Doctor
Varia
Bron
Naam
1492-30-08
Judocus Berendrecht
Leuven
 
Leiden
 
 
 
Schillings, Matricule III, 86
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1451
Pacht
Graan


Pachter Stedelijke Accijnzen

Datum
Kwrtl
Pacht
Bedrag
Opbrengst
Bron
1451-11-20
0
Graan
1410-00-00
 
SA.I 523 BR.1452 fo.10vo.


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1445
Partij
Hoeken

1477
Veertigraad
Lid


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1445
Hoeken


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1477-04-21


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
van Meerburch Margriet

1434
Partij
Hoeken

1445
Partij
Hoeken

1481
Partij
Hoeken


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
m
van Berendrecht Jan Willem IJsbrandszn.
vroedschap
Leiden
van Meerburch Margriet
 
van Meerburch Diert Dirkszn.
vroedschap
Leiden
De Man, Eenige genealogische aanteekeningen, 102.
 


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1434
Hoeken

1445
Hoeken

1481
Hoeken


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

14..
Lenen
Woubrugge

1444
Stadsbestuur
burgemeester

1445
Partij
Hoeken

1481
Baljuw
s-Gravenzande


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Land
14..
 
Godshuizenland
Woubrugge
2 morgen
 
 
 
hofstede Raephorst
vermeld las leenman 1439-09-06
Hoek, Repertorium lenen Raephorst, 105
 


Stadsbestuur

Periode
Functie
1444-1445
burgemeester


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1445
Hoeken


Baljuw

Periode
Functie
Ambacht
Bron
1481
Baljuw
s-Gravenzande
Van den Arend, Baljuwschappen, 469-471


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1481
Partij
Hoeken


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1481
Hoeken


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1437
Stadsbestuur
schepen


Stadsbestuur

Periode
Functie
1437-1438
schepen


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
van Bosch Baerte

1430
Lenen
Woubrugge

1434
Partij
Hoeken


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
m
van Berendrecht Jan Willem IJsbrandszn.
vroedschap
Leiden
van Bosch Baerte
 
van Bosch Willem
vroedschap
Leiden
De Man, Eenige genealogische aanteekeningen, 101.
 


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Land
1430-08-14
 
Godshuizenkamp
Woubrugge
2 morgen
 
 
ovl. vader Jan Willem IJsbrandszn.
hof Wassenaar
 
Hoek, Leenkamers Wassenaar, 626
 


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1434
Hoeken


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1462
Student
Leuven

1486
Lenen
s-Gravenzande


Leidse Studenten

Jaar
Studentennaam
Universiteit
Richting
Herkomst
Baccelaure
Doctor
Varia
Bron
Naam
1462
magister Wilhelmus Berendrecht
Leuven
decretum
Leiden
 
 
 
Wils, Matricule Louvain, 108
 


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Land
1486-04-21
 
 
s-Gravenzande
7 hond
 
in het Noordland
 
hofstede Hontshol
 
Hoek, Repertorium lenen Hontshol, 203
 


t21_baljuw_fam
Auteur Publicatie Home
Hanno Brand Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510)
www.oudleiden.nl