Leiden 1420 - 1510

Horst

Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1425
Stadsbestuur
schepen

1427
Stadsbestuur
schepen

1433
Stadsbestuur
schepen

1449
Veertigraad
Lid


Stadsbestuur

Periode
Functie
1425-1426
schepen

1427-1428
schepen

1433-1434
schepen


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1449-1471


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1424
Lenen
Schiebroek

1429
Lenen
Schiebroek


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Geldleen
1424-02-20
 
 
Schiebroek
 
 
jaarrente 16 lb., 25 hoenders
dood vader Gijsbrecht Horst
 
hoenders uit ambacht Aernt Engebrechtszn.
Hoek, Repertorium Bleiswijk, 179
 

Geldleen
1429-03-15
 
 
Schiebroek
 
 
jaarrente 16 lb., 25 hoenders
overdracht door Jan Floriszn.
 
uit ambacht van Aernt Engebrechtszn.
Hoek, Repertorium Bleiswijk, 179
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1481
Partij
Hoeken


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1481
Hoeken


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Prebenden en Vicariaten
Pancraskerk

1435
Student
Keulen


Prebenden en Vicariaten

Instelling
Altaar
Datum
Type
Bron
Info
Pancraskerk
St.-Andreas II
 
prebende
GAL Ke. inv. 322 fo. 40; inv. 431.
 


Leidse Studenten

Jaar
Studentennaam
Universiteit
Richting
Herkomst
Baccelaure
Doctor
Varia
Bron
Naam
1435
Franco Horst
Keulen
artes
Leiden
 
 
 
Keussen, Matrikel Kln I, 377
 


t21_baljuw_fam
Auteur Publicatie Home
Hanno Brand Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510)
www.oudleiden.nl