Leiden 1420 - 1510

Index (Familie)

A B C D E G H L M N O P R S T V W Z 

Naam
Onderwerp
van Berendrecht Badeloge Willemsdr.
Klooster
van Berendrecht Catharina
Vroedschap Huwelijk
van Berendrecht Clara
Vroedschap Huwelijk
van Berendrecht Ewout
Partij
van Berendrecht Geertruid
Vroedschap Huwelijk
van Berendrecht Gerrit Lam
Partij
van Berendrecht Gerrit Lam
Stadsbestuur
van Berendrecht Gerrit Lam
Vroedschap Huwelijk
van Berendrecht Hase Willemsdr.
Hofstede
van Berendrecht Haze Willemsdr.
Lenen
van Berendrecht Hildegonde
Vroedschap Huwelijk
van Berendrecht Jan
Baljuw
van Berendrecht Jan
Beh. Charitatieve Instelling
van Berendrecht Jan
Beroep Ondernemer
van Berendrecht Jan
Homan
van Berendrecht Jan
Lenen
van Berendrecht Jan
Pacht
van Berendrecht Jan
Stadsbestuur
van Berendrecht Jan
Student
van Berendrecht Jan
Veertigraad
van Berendrecht Jan Gerrit Lamszn.
Partij
van Berendrecht Jan Gerrit Lamszn.
Stadsbestuur
van Berendrecht Jan Gerrit Lamszn.
Vestmeester
van Berendrecht Jan Gerritszn.
Veertigraad
van Berendrecht Jan Gerritszn. Lam
Vroedschap Huwelijk
van Berendrecht Jan Mattheuszn.
Partij
van Berendrecht Jan Willem IJsbrandszn.
Hofstede
van Berendrecht Jan Willem IJsbrandszn.
Vroedschap Huwelijk
van Berendrecht Jnkvr.
Beroep Ondernemer
van Berendrecht Jodokus
Student
van Berendrecht Matheus
Pacht
van Berendrecht Mattheus
Partij
van Berendrecht Mattheus
Veertigraad
van Berendrecht Pieter
Partij
van Berendrecht Pieter
Vroedschap Huwelijk
van Berendrecht Willem
Baljuw
van Berendrecht Willem
Lenen
van Berendrecht Willem
Partij
van Berendrecht Willem
Stadsbestuur
van Berendrecht Willem Gerrit Lamszn.
Partij
van Berendrecht Willem IJsbrandszn.
Stadsbestuur
van Berendrecht Willem Janszn.
Lenen
van Berendrecht Willem Janszn.
Partij
van Berendrecht Willem Janszn.
Vroedschap Huwelijk
van Berendrecht Willem mr.
Lenen
van Berendrecht Willem mr.
Student
Dirk Willem IJsbrandszn. (van Berendrecht)
Partij
Jan Willem IJsbrandszn. (van Berendrecht)
Partij


Naam
Onderwerp
van de Boekhorst Adriaan
Beroep Ondernemer
van de Boekhorst Adriaan
Hofstede
van de Boekhorst Adriaan
Homan
van de Boekhorst Adriaan
Lenen
van de Boekhorst Adriaan
Partij
van de Boekhorst Adriaan
Stadsbestuur
van de Boekhorst Adriaan
Veertigraad
van de Boekhorst Adriaan
Vestmeester
van de Boekhorst Adriaan
Vroonmeester
van de Boekhorst Adriaan
Weesmeester
van de Boekhorst Aernt
Student
van Boekhorst Boudijn ?
Student
van de Boekhorst Dirk
Stadsbestuur
van de Boekhorst Dirk
Veertigraad
van de Boekhorst Elisabeth Jansdr.
Klooster
van de Boekhorst Floris
Lenen
van de Boekhorst Floris
Stadsbestuur
van de Boekhorst Floris
Student
van de Boekhorst Floris
Veertigraad
van de Boekhorst Floris
Weesmeester
van de Boekhorst Floris Adriaanszn.
Hofstede
van de Boekhorst Gijsbrecht
Pacht
van de Boekhorst Gijsbrecht
Stadsbestuur
van de Boekhorst Gijsbrecht
Veertigraad
van de Boekhorst Gijsbrecht
Weesmeester
van de Boekhorst Jacob Janszn.
Klooster
van de Boekhorst Jan
Beroep Ondernemer
van de Boekhorst Jan
Stadsbestuur
van de Boekhorst Jan
Veertigraad
van de Boekhorst Jan Janszn.
Student
van Boekhorst Jan van Noortich
Hoogheemraad
van de Boekhorst Jans weeskinderen
Beroep Ondernemer
van de Boekhorst Johanna Adriaansdr.
Klooster
van de Boekhorst Vranck
Lenen
van de Boekhorst Vranck
Student


Naam
Onderwerp
Bort Willem
Prebenden en Vicariaten
Bort Willem
Stadsbestuur
Bort Willem
Veertigraad
Bort Willem Dirk Nuweveenszn.
Pacht
Bort Willem Pouwelszn.
Pacht
Bort Willem Pouwelszn. ?
Pacht


Naam
Onderwerp
van Bosch Baerte Dirksdr.
Hofstede
van Bosch Dirk
Beroep Ondernemer
van Bosch Dirk
Hofstede
van Bosch Dirk
Pacht
van Bosch Dirk
Stadsbestuur
van Bosch Dirk
Veertigraad
van Bosch Dirk Pieterszn.
Lenen
van Bosch Floris
Beh. Charitatieve Instelling
van Bosch Floris
Beroep Ondernemer
van Bosch Floris
Pacht
van Bosch Floris
Stadsbestuur
van Bosch Floris
Veertigraad
van Bosch Floris Dirkszn.
Lenen
van Bosch Jacob
Prebenden en Vicariaten
van Bosch Jacob
Stadsbestuur
van Bosch Willem
Heerlijkheid Ambachtsheer
van Bosch Willem
Lenen
van Bosch Willem
Pacht
van Bosch Willem
Stadsbestuur
van Bosch Willem
Veertigraad
van den Bosch Willem Meijnaert
Partij


Naam
Onderwerp
van Boschhuijsen Adriana
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Aechte Willemsdr.
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Aleid Willemsdr.
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Bartraad
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Beatrijs
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Bruinink
Baljuw
van Boschhuijsen Bruinink
Hofstede
van Boschhuijsen Bruinink
Lenen
van Boschhuijsen Bruinink
Partij
van Boschhuijsen Bruinink
Stadsbestuur
van Boschhuijsen Bruinink
Veertigraad
van Boschhuijsen Bruinink
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Catharina
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Claes
Partij
van Boschhuijsen Claes
Stadsbestuur
van Boschhuijsen Claes
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Coen
Heerlijkheid Ambachtsheer
van Boschhuijsen Coen
Hofstede
van Boschhuijsen Coen
Lenen
van Boschhuijsen Coen
Pacht
van Boschhuijsen Coen
Stadsbestuur
van Boschhuijsen Coen
Veertigraad
van Boschhuijsen Coen
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Cornelia
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Elisabeth
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Ermgard Coenendr.
Klooster
van Boschhuijsen Floris
Baljuw
van Boschhuijsen Floris
Hofstede
van Boschhuijsen Floris
Partij
van Boschhuijsen Floris
Stadsbestuur
van Boschhuijsen Floris
Veertigraad
van Boschhuijsen Floris (raad)
Hofstede
van Boschhuijsen Floris (ridder)
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Gerrit
Hoogheemraad
van Boschhuijsen Gommer
Veertigraad
van Boschhuijsen Hildegonde
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Jacob
Beroep Ondernemer
van Boschhuijsen Jacob
Homan
van Boschhuijsen Jacob
Lenen
van Boschhuijsen Jacob
Pacht
van Boschhuijsen Jacob
Partij
van Boschhuijsen Jacob
Stadsbestuur
van Boschhuijsen Jacob
Student
van Boschhuijsen Jacob
Veertigraad
van Boschhuijsen Jacob
Vroonmeester
van Boschhuijsen Jacob (tresorier)
Pacht
van Boschhuijsen Jacob (wrschl.)
Vroonmeester
van Boschhuijsen Jacob Willemszn.
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Jan
Prebenden en Vicariaten
van Boschhuijsen Janne Willems wed.
Beroep Ondernemer
van Boschhuijsen jr. Willem
Stadsbestuur
van Boschhuijsen Luitgard
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Luitgard Claesdr.
Klooster
van Boschhuijsen Luitgard Claesdr.
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Luitgard Claesdr. jnkvr.
Lenen
van Boschhuijsen Margriet Bruininksdr.
Lenen
van Boschhuijsen Margriet Bruininksdr.
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Margriet Willemsdr.
Klooster
van Boschhuijsen Maria Aechte
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Pontiaan
Student
van Boschhuijsen Pontiaan mr.
Prebenden en Vicariaten
van Boschhuijsen Willem
Baljuw
van Boschhuijsen Willem
Heerlijkheid Ambachtsheer
van Boschhuijsen Willem
Lenen
van Boschhuijsen Willem
Partij
van Boschhuijsen Willem
Stadsbestuur
van Boschhuijsen Willem
Veertigraad
van Boschhuijsen Willem
Vestmeester
van Boschhuijsen Willem
Vroonmeester
van Boschhuijsen Willem
Weesmeester
van Boschhuijsen Willem (baljuw)
Pacht
van Boschhuijsen Willem ,heer
Vroonmeester
van Boschhuijsen Willem Cuser
Hofstede
van Boschhuijsen Willem Cuser
Lenen
van Boschhuijsen Willem de oude
Weesmeester
van Boschhuijsen Willem Floriszn.
Hofstede
van Boschhuijsen Willem Floriszn.
Lenen
van Boschhuijsen Willem Floriszn.
Stadsbestuur
van Boschhuijsen Willem Floriszn.
Veertigraad
van Boschhuijsen Willem Floriszn.
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Willem heer (ridder)
Pacht
van Boschhuijsen Willem heer ridder
Beroep Ondernemer
van Boschhuijsen Willem Kuiser
Stadsbestuur
van Boschhuijsen Willem Kuiser
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Willem ridder
Hofstede
van Boschhuijsen Willem ridder
Lenen
van Boschhuijsen Willem ridder
Pacht
van Boschhuijsen Willem Willem Cuserszn.
Lenen
van Boschhuijsen Willem Willemszn.
Baljuw
van Boschhuijsen Willem Willemszn.
Hofstede
van Boschhuijsen Willem Willemszn.
Lenen
van Boschhuijsen Willem Willemszn.
Veertigraad
van Boschhuijsen Willem Willemszn.
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Willem Willemszn. ridder
Vroedschap Huwelijk
van Boschhuijsen Willem, ridder, baljuw
Pacht


Naam
Onderwerp
van Brederode Jan meester
Beroep Ondernemer
van Brederode Walraven
Prebenden en Vicariaten


Naam
Onderwerp
van den Bregghe Andries Costijnszn.
Stadsbestuur
van der Bregghe Huge
Partij


Naam
Onderwerp
de Bruin Allaert
Prebenden en Vicariaten
de Bruin Allaert Dirkszn.
Prebenden en Vicariaten
de Bruin Dirk
Partij
de Bruin Dirk
Prebenden en Vicariaten
de Bruin Dirk Foijtgenzn.
Beh. Charitatieve Instelling
de Bruin Dirk Gerritszn.
Lenen
de Bruin Dirk Pieter Butewechszn.
Partij
de Bruin Dirk Pieterszn.
Stadsbestuur
de Bruin Dirk Wouter Danelszn.
Stadsbestuur
de Bruin Gerrit
Prebenden en Vicariaten
de Bruin Gerrit
Student
de Bruin Gerrit Dirkszn.
Vroedschap Huwelijk
de Bruin Gerrit Jacobszn.
Partij
de Bruin Hendrik Jacobszn.
Partij
de Bruin Jacob Hendrikszn.
Partij
de Bruin Jan
Student
de Bruin Jan Danelszn.
Partij
de Bruin Jan Willemszn.
Beroep Ondernemer
de Bruin Jan Willemszn.
Homan
de Bruin Jan Willemszn.
Partij
de Bruin Jan Willemszn.
Stadsbestuur
de Bruin Jan Willemszn.
Veertigraad
de Bruin Mattheus Janszn.
Student
de Bruin Pieter
Stadsbestuur
de Bruin Pieter
Student
de Bruin Pieter
Veertigraad
de Bruin Pieter mr.
Prebenden en Vicariaten
de Bruin Pieter mr.
Student
de Bruin Screvel Willemszn.
Beh. Charitatieve Instelling


Naam
Onderwerp
van der Burch Andries
Student
van der Burch Dirk Hugenzn.
Stadsbestuur


Naam
Onderwerp
Butewech Clara
Vroedschap Huwelijk
Butewech Clemeijnse
Vroedschap Huwelijk
Butewech Clemeijnse jnkvr.; wed.
Lenen
Butewech Clemeijnse Pietersdr.
Lenen
Butewech Danel Pieterszn.
Hofstede
Butewech Danel Pieterszn.
Lenen
Butewech Danel Pieterszn.
Stadsbestuur
Butewech Danel Pieterszn.
Vroedschap Huwelijk
Butewech Dirk
Student
Butewech Dirk Danelszn.
Lenen
Butewech Dirk de Bruin Pieterszn.
Lenen
Butewech Dirk de Bruin Pieterszn.
Vroedschap Huwelijk
Butewech Dirk Pieterszn.
Lenen
Butewech Dirk Simonszn.
Prebenden en Vicariaten
Butewech Dirk Wouter Danelszn.
Hofstede
Butewech Dirk Wouter Danelszn.
Partij
Butewech Dirk Wouter Danelszn.
Vroedschap Huwelijk
Butewech Elisabeth Dirk Pieterszndr.
Lenen
Butewech Geertruid Gerrits wed.
Beroep Ondernemer
Butewech Gerrit
Beh. Charitatieve Instelling
Butewech Gerrit
Pacht
Butewech Gerrit
Partij
Butewech Gerrit
Stadsbestuur
Butewech Gerrit
Veertigraad
Butewech Gerrit
Vroedschap Huwelijk
Butewech Gobburch
Vroedschap Huwelijk
Butewech Hase Gerritsdr.
Vroedschap Huwelijk
Butewech Haze Gerritsdr.
Klooster
Butewech Huge van der Hant Pieterszn.
Vroedschap Huwelijk
Butewech Jan
Prebenden en Vicariaten
Butewech Jan Danelszn.
Hofstede
Butewech Jan Danelszn.
Lenen
Butewech Jan Danelszn. (de Bruin)
Vroedschap Huwelijk
Butewech Jan Dirk Wouterszn.
Lenen
Butewech Jan Taij
Lenen
Butewech Jan Taij
Pacht
Butewech Jan Taij
Partij
Butewech Jan Taij
Stadsbestuur
Butewech Jan Taij
Vroedschap Huwelijk
Butewech Jan Taij
Weesmeester
Butewech Kerstijn
Vroedschap Huwelijk
Butewech Margriet Pietersdr.
Vroedschap Huwelijk
Butewech Pieter
Student
Butewech Pieter Danelszn.
Vroedschap Huwelijk
Butewech Pieter Danelszn. heer
Lenen
Butewech Pieter Danelszn. heer (priester)
Hofstede
Butewech Pieter Dirkszn.
Partij
Butewech Pieter Dirkszn.
Vroedschap Huwelijk
Butewech Pieter Gerrit Lamszn.
Vroedschap Huwelijk
Butewech Pieter Gerritszn.
Partij
Butewech Pieter Hugenzn. van der Hant
Vroedschap Huwelijk
Butewech Pieter Simonszn.
Prebenden en Vicariaten
Butewech Willem
Klooster
Dirk Wouter Danelszn. (Butewech)
Lenen
Dirk Wouter Danelszn. (Butewech)
Partij
Dirk Wouter Danelszn. (Butewech)
Veertigraad
Dirk Wouter Danelszn. brouwer (Butewech)
Lenen
Jan Taij (Butewech)
Veertigraad


t21_baljuw_fam
Auteur Publicatie Home
Hanno Brand Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510)
www.oudleiden.nl