Leiden 1420 - 1510

Index (Naam)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 

Naam
Onderwerp
Yde Pieter Floriszns. wed.
Beroep Ondernemer
Ysack Alewijnszn.
Beroep Ondernemer
Ysack Alewijnszn.
Student
Ysack Alewijnszn. (Swanenburg)
Veertigraad
Ysack Claeszn.
Pacht
Ysack Gerritszn.
Student
Yvelant Jan Hendrikszn.
Prebenden en Vicariaten


t21_baljuw_fam
Auteur Publicatie Home
Hanno Brand Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510)
www.oudleiden.nl