NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Bedrag  

 

2   p1561_bedrag_ 2 p1561_bedrag_ 2

 

2  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Pieter Dircxz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 125 257 2 2-0-0 bierdrager schuur     bierdrager Eig.             Pieter Dircxz 1756
Cornelis Heyndricxz Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 225 343 2 2-0-0   loywerf       Eig.             Cornelis Heyndricxz 2382
Annetgen Egbertsdr Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 173 110 2 2-0-0           Eig.             Annetgen Egbertsdr 722
Jacob Heyndricxz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 161 108 2 2-0-0 coman       coman Eig.             Jacob Heyndricxz 710
- Wolhuis Boomgaardsteeg 71 43 2 2-0-0   erf   erven   Eig.             - 292
Dammas Wolhuis Boomgaardsteeg 74 43 2 2-0-0 schoenmakers       schoenmakers Huur Symon Jansz           Dammas 295

 

2,27  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Marytgen Pouwelsdr Marendorp landzijde Slopje 255 347 2,27 2-5-6           Huur Jan Ysbrantsz           Marytgen Pouwelsdr 2412
Geertgen Harmansz Nieuweland Poortje 84 167 2,27 2-5-6           Huur Eeuwout Dircxz van Zoeterwoude           Geertgen Harmansz 1113
Neeltgen Dircxdr Overmare landzijde Camp 60 388 2,27 2-5-6           Huur Dirck Jansz   coster       Neeltgen Dircxdr 2707

 

2,4  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Anthonis Adriaensz Marendorp landzijde Marendorp 139 332 2,4 2-8-0   tuin, eigenaar in `t gulden varcken, huurder lange thonisz       Huur Cornelis Jansz           Anthonis Adriaensz 2297
Cunera Eeuwoutsdr Rapenburg Doelsteeg 222 118 2,4 2-8-0   kamer       Huur Cloversschutter           Cunera Eeuwoutsdr 771

 

2,5  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Neeltgen Faesz Gasthuis Kort Rapenburg 47 8 2,5 2-10-0           Eig.             Neeltgen Faesz 47
Dirck Symonsz Hogewoerd Crauwelsteeg, andere zijde 132 196 2,5 2-10-0 bezemmaker       bezemmaker Eig.             Dirck Symonsz 1327
Mouryn Claesz Nieuweland Corte raemsteeg 10 156 2,5 2-10-0           Eig.             Mouryn Claesz 1039
Neeltgen Overmare rijnzijde Steeg 84 377 2,5 2-10-0 vogelkoopster       vogelkoopster Eig.             Neeltgen 2630
Cornelis Cornelisz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 163 108 2,5 2-10-0           Eig.             Cornelis Cornelisz 712
Geertgen Dircxdr Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 164 109 2,5 2-10-0           Eig.             Geertgen Dircxdr 713
Annetgen Egbertsdr Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 172 110 2,5 2-10-0           Eig.             Annetgen Egbertsdr 721
Kathryn Gysbertsdr Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 171 110 2,5 2-10-0           Eig.             Kathryn Gysbertsdr 720
Aernt Jansz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 155 107 2,5 2-10-0           Eig.             Aernt Jansz 704
Heyndrick Jansz Rapenburg Nonnensteeg 189 112 2,5 2-10-0 lindewever       lindewever Eig.             Heyndrick Jansz 738
Soetgen Lourysdr Rapenburg Aftergraft 177 110 2,5 2-10-0           Eig.             Soetgen Lourysdr 726
Gerryt Mathysz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 157 108 2,5 2-10-0           Eig.             Gerryt Mathysz 706
Jan Michielsz Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 167 109 2,5 2-10-0           Eig.             Jan Michielsz 716
Adriaen [Pietersz], coman Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 156 107 2,5 2-10-0 [coman]       [coman] Eig.             Adriaen [Pietersz], coman 705
Jan Pietersz Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 170 109 2,5 2-10-0           Eig.             Jan Pietersz 719
Luyt Symonsz Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 176 110 2,5 2-10-0           Eig.             Luyt Symonsz 725
Marytgen Wermboutsdr Rapenburg Aftergraft 183 111 2,5 2-10-0           Eig.             Marytgen Wermboutsdr 732

 

2,57  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Heyndrick Heyndricxz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 162 108 2,57 2-11-6           Huur Olof   kammaker       Heyndrick Heyndricxz 711

 

2,6  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Neeltgen Dircxdr Gansoorde Middelste gracht 55 270 2,6 2-12-0           Huur Adriaen Heyndricxz   bouman       Neeltgen Dircxdr 1841
Marytgen Jacobsdr Gansoorde Groenesteeg 41 268 2,6 2-12-0   aan de marenbrug       Huur Lysbeth Rippertsdr           Marytgen Jacobsdr 1827
Cornelis den Houdtuyn Gasthuis Kort Rapenburg 46 8 2,6 2-12-0   per week 0-1-0, 2 delen 0-34-8   weduwe   V Neel Faesz           Cornelis den Houdtuyn 46
Adriaen Jansz Gasthuis Poortje 91 14 2,6 2-12-0           Huur Claes Lambrechtsz           Adriaen Jansz 91
Hubrecht Jansz Gasthuis Poortje 90 14 2,6 2-12-0           Huur Claes Lambrechtsz           Hubrecht Jansz 90
Lucas Vader Gasthuis Rijn 64 10 2,6 2-12-0           Huur Job Jansz erven         Lucas Vader 64
Adriaen Adriaensz Hogewoerd Poortje 266 217 2,6 2-12-0   per week 0-1-0       Huur Gysbert Jansz           Adriaen Adriaensz 1461
Heyndrick Dircxz Hogewoerd Crauwelsteeg, andere zijde 134 196 2,6 2-12-0           Huur Simon Jan Reyersz           Heyndrick Dircxz 1329
Grietgen Evertsdr Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 125 195 2,6 2-12-0           Huur Barbar Boytgens           Grietgen Evertsdr 1320
Pieter Heyndricxz Hogewoerd Coenensteeg 102 192 2,6 2-12-0           Huur Jan Ysbrantsz alias Proper   messenmaker       Pieter Heyndricxz 1297
Ulryck Heyndricxz Hogewoerd Sint Barbarensteeg ene zijde 201 208 2,6 2-12-0   per week 0-1-0       Huur Henricx Eeuwoutsz           Ulryck Heyndricxz 1396
Jan Huygenz Hogewoerd Coenensteeg 87 190 2,6 2-12-0           Huur Jan Ysbrantsz alias Proper   messenmaker       Jan Huygenz 1282
Gysbert Pietersz Hogewoerd Coenensteeg 88 190 2,6 2-12-0           Huur Achte Wiggersdr           Gysbert Pietersz 1283
Marytgen Woutersdr Hogewoerd Crauwelsteeg, andere zijde 136 197 2,6 2-12-0           Huur Cornelis Lammen   bakker       Marytgen Woutersdr 1331
Gerryt Anthonisz Kerkvierendeel Choersteeg 60 248 2,6 2-12-0   per week 0-1-0       Huur Quyrin Anthonisz   schoenmaker       Gerryt Anthonisz 1691
Jacob Russen Kerkvierendeel Choersteeg 61 248 2,6 2-12-0   per week 0-1-0       Huur Dieuwertgen   coman       Jacob Russen 1692
Jacob Adriaensz Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 243 345 2,6 2-12-0           Huur Dammas   rietdekker       Jacob Adriaensz 2400
Syburch Jacobsdr Marendorp landzijde Steegje 156 334 2,6 2-12-0           Huur Philips van Sonnevelt           Syburch Jacobsdr 2314
Joostgen Jansdr Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 245 346 2,6 2-12-0           Huur Marie Reyersdr           Joostgen Jansdr 2402
Lysbeth Jansdr Marendorp landzijde Steeg 261 348 2,6 2-12-0           Huur Dammas Lambrechtsz   rietdekker       Lysbeth Jansdr 2418
Gerryt Jansz Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 253 347 2,6 2-12-0           Huur Jan Ysbrantsz           Gerryt Jansz 2410
Jaspar Jansz Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 247 346 2,6 2-12-0           Huur Marie Reyersdr           Jaspar Jansz 2404
Heyndrick Pietersz Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 60 322 2,6 2-12-0 schoenlapper       schoenlapper Huur Willem Cornelisz   kuiper       Heyndrick Pietersz 2218
Willem Marendorp landzijde Steegje 157 335 2,6 2-12-0 korendrager       korendrager Huur Cornelis de Haes           Willem 2315
Aeltgen Willemsdr Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 246 346 2,6 2-12-0           Huur Marie Reyersdr           Aeltgen Willemsdr 2403
Styntgen Jansdr Marendorp rijnzijde Marendorp 53 357 2,6 2-12-0           Huur Gysbert Heyndricxz   schoenmaker       Styntgen Jansdr 2479
Cornelis Garbrantsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 197 309 2,6 2-12-0 [drapier]       [drapier] Huur Adriaen, mr           Cornelis Garbrantsz 2123
Martyn Heyndricxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 131 299 2,6 2-12-0           Huur Cornelis Jacobsz Bien           Martyn Heyndricxz 2057
Gerryt Pouwelsz Nieuweland Molensteeg, andere zijde 106 170 2,6 2-12-0       weduwe   Huur Jherusalem Aalmoeshuis           Gerryt Pouwelsz 1135
Lysbeth Eeuwoutsdr Over 't hof Saksteeg 11 61 2,6 2-12-0           Huur Pouwels Willemsz           Lysbeth Eeuwoutsdr 398
Haesgen Willemsdr Over 't hof Saksteeg 12 61 2,6 2-12-0           Huur Pouwels Willemsz           Haesgen Willemsdr 399
Machtelt Woutersdr Over 't hof Papengraft 77 71 2,6 2-12-0           Huur Hillegont Jan Heermansdr           Machtelt Woutersdr 464
Annetgen Overmare landzijde Camp 62 389 2,6 2-12-0           Huur Dirck Jansz   coster       Annetgen 2709
Grietgen Gerrytsdr Overmare landzijde Stommen steeg 54 388 2,6 2-12-0           Eig.             Grietgen Gerrytsdr 2701
Marytgen Jansdr Overmare landzijde Camp 61 389 2,6 2-12-0           Huur Dirck Jansz   coster       Marytgen Jansdr 2708
Jacob Jansz Overmare landzijde Stommen steeg 55 388 2,6 2-12-0           Huur Sinte Katherinen Gasthuys           Jacob Jansz 2702
Neeltgen Lucas Overmare landzijde Stommen steeg 59 388 2,6 2-12-0           Eig.             Neeltgen Lucas 2706
Mees Martynsz Overmare landzijde Spijkerboorsteeg 80 391 2,6 2-12-0           Huur Jan Pietersz van Rossen   vleeshouwer       Mees Martynsz 2727
Jan Jansz Rondtvoet Overmare landzijde Coman Claesz steeg 41 386 2,6 2-12-0           Eig.             Jan Jansz Rondtvoet 2688
Claes Aerntsz Rapenburg Slopje 135 104 2,6 2-12-0           Huur Kathryn Capiteyns           Claes Aerntsz 684
Lourys Aerntsz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 166 109 2,6 2-12-0           Huur Cornelis Gysbrechtsz           Lourys Aerntsz 715
Oth Cornelisz Rapenburg Cellebroersgraft 71 96 2,6 2-12-0           Huur Cornelis Jansz weduwe timmerman       Oth Cornelisz 620
Lysbeth Danielsdr Rapenburg Slopje 133 104 2,6 2-12-0           Huur Kathryn Capiteyns           Lysbeth Danielsdr 682
Jacob Fransz Rapenburg Slopje 131 104 2,6 2-12-0           Huur Kathryn Capiteyns           Jacob Fransz 680
Ysbrant Gerrytsz Rapenburg Noordeinde 314 130 2,6 2-12-0           Huur Cornelis Pietersz Prins           Ysbrant Gerrytsz 863
Florys Heyndricxz Rapenburg Cellebroersgraft 72 96 2,6 2-12-0           Huur Cornelis Jansz weduwe timmerman       Florys Heyndricxz 621
Marytgen Jansdr Rapenburg Cellebroersgraft 74 96 2,6 2-12-0           Huur Cornelis Jansz weduwe timmerman       Marytgen Jansdr 623
Reymtgen Jansdr Rapenburg Slopje 134 104 2,6 2-12-0           Huur Kathryn Capiteyns           Reymtgen Jansdr 683
Engel Jansz Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 168 109 2,6 2-12-0           Huur Geerte Jorysdr           Engel Jansz 717
Heyndrick Jansz Rapenburg Cellebroersgraft 70 96 2,6 2-12-0   huurder aan de vest       Huur Cornelis Jansz weduwe timmerman       Heyndrick Jansz 619
Marytgen Willemsdr Rapenburg Zandt 235 120 2,6 2-12-0   eigenaar alias jan jesus       Huur Jan Lourysz   bakker       Marytgen Willemsdr 784
Adriaen Willemsz Rapenburg Slopje 132 104 2,6 2-12-0           Huur Kathryn Capiteyns           Adriaen Willemsz 681
Cornelis Aerntsz Zevenhuizen Commandeurssteeg 115 150 2,6 2-12-0           Huur Daniel Florysz   schoenmaker       Cornelis Aerntsz 1005
Engel Joostensz Zevenhuizen Commandeurssteeg 113 150 2,6 2-12-0           Huur Pieter Jansz   apotheker       Engel Joostensz 1003

 

2,92  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Neeltgen [Jansdr] Gansoorde Middelste gracht 9 264 2,92 2-18-6     Dirck Korssen weduwe   Huur Joost Pietersz           Neeltgen [Jansdr] 1795
Cornelis Jansz Gansoorde Middelste gracht 12 264 2,92 2-18-6 [mandenmaker]       [mandenmaker] Huur Jan Paedts           Cornelis Jansz 1798
Jan Heyndricxz Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 127 196 2,92 2-18-6   eigenaar te leiderdorp       Huur Dirck Wollebrantsz           Jan Heyndricxz 1322
Gerryt Anthonisz Marendorp landzijde Mirakelsteeg 37 319 2,92 2-18-6           Huur Cornelis Ziericxz           Gerryt Anthonisz 2195
Convent Van Abcoude Binnen Leiden Marendorp landzijde Jan Vossteeg 67 323 2,92 2-18-6   4de kamer       Eig.             Convent Van Abcoude Binnen Leiden 2225
Osier Cornelisz Marendorp landzijde Mirakelsteeg 36 319 2,92 2-18-6           Huur Cornelis Ziericxz           Osier Cornelisz 2194
Willem Danielsz Marendorp landzijde Mirakelsteeg 38 320 2,92 2-18-6           Huur Cornelis Ziericxz           Willem Danielsz 2196
Gerryt Jacobsz Marendorp landzijde Steeg 259 348 2,92 2-18-6           Huur Frans Korsz           Gerryt Jacobsz 2416
Marytgen Jansdr Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 242 345 2,92 2-18-6           Huur Adriaen Korsz   wollewever       Marytgen Jansdr 2399
Geertgen Nieuweland Poortje 82 167 2,92 2-18-6           Huur Eeuwout Dircxz van Zoeterwoude           Geertgen 1111
Barent Luyten Nieuweland Poortje 80 166 2,92 2-18-6           Huur Eeuwout Dircxz van Zoeterwoude           Barent Luyten 1109
Jan Jansz Blaespap Overmare landzijde Coman Claesz steeg 48 387 2,92 2-18-6 [goudsmid] 6de kamer     [goudsmid] Eig.             Jan Jansz Blaespap 2695

 

2,921  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Baefgen Gansoorde Vleersteeg 66 271 2,921 2-18-7           Huur Frans Gerrytsz, heer   presbyter       Baefgen 1852

 

2   p1561_bedrag_ 2 p1561_bedrag_ 2

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl