NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Bedrag  

 

7   p1561_bedrag_ 7 p1561_bedrag_ 7

 

7  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Grietgen Claesdr Burchstreng Kerkhof 85 235 7 7-0-0           Eig.             Grietgen Claesdr 1593
Claes Claesz Burchstreng Oude Rijn 58 231 7 7-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Eig.             Claes Claesz 1566
Pieter Jacobsz Burchstreng Nieuwstraat 108 238 7 7-0-0 boekwerker       boekwerker Eig.             Pieter Jacobsz 1616
Dirck Jansz Burchstreng Oude Rijn 62 232 7 7-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Dirck Jansz 1570
Evert Jansz Burchstreng Oude Rijn 57 231 7 7-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Evert Jansz 1565
Jacob Claesz Gansoorde Middelste gracht 61 271 7 7-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Jacob Claesz 1847
Willem Claesz Gansoorde Middelste gracht 26 266 7 7-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Willem Claesz 1812
Dirck Cornelisz Gansoorde Hooigracht 100 276 7 7-0-0 grafmaker       grafmaker Eig.             Dirck Cornelisz 1886
Dirck Hofflant Gansoorde Middelste gracht 27 266 7 7-0-0 voller       voller Eig.             Dirck Hofflant 1813
Jacob Jacobsz Gansoorde Groenesteeg 35 267 7 7-0-0 schoenlapper       schoenlapper Eig.             Jacob Jacobsz 1821
Marytgen Gansoorde Hooigracht 128 280 7 7-0-0 metselaarsweduwe   Gysbrecht Cornelisz weduwe metselaarsweduwe Eig.             Marytgen 1914
Kathryn Outen Gansoorde Middelste gracht 58 270 7 7-0-0   half jaar; symon dominicusz half jaar       Huur Quyrin van Bancken           Kathryn Outen 1844
Dirck Outgaertsz Gansoorde Hooigracht 90 275 7 7-0-0 kammaker       kammaker Eig.             Dirck Outgaertsz 1876
Aelbrecht Theusz Gansoorde Middelste gracht 62 271 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Aelbrecht Theusz 1848
Marytgen Ysbrantsdr Gansoorde Hooigracht 96 276 7 7-0-0           Eig.             Marytgen Ysbrantsdr 1882
Florys Gerrytsz Abbenbrouck Gasthuis Kort Rapenburg 48 8 7 7-0-0           Eig.             Florys Gerrytsz Abbenbrouck 48
Jan Eemtsz Gasthuis Rijn 74 12 7 7-0-0           Huur Cornelis Claesz           Jan Eemtsz 74
Neeltgen Faesz Gasthuis Kort Rapenburg 50 8 7 7-0-0           Eig.             Neeltgen Faesz 50
Katrhyn Fredericxdr Gasthuis Rijn 68 11 7 7-0-0           Huur Swaentgen Lauwerisdr           Katrhyn Fredericxdr 68
Jan Harpertsz Gasthuis Breestraat 16 4 7 7-0-0 [snijder]       [snijder] Eig.             Jan Harpertsz 16
Neeltgen Heyndricxdr Gasthuis Breestraat 12 4 7 7-0-0           Huur Adriaen Jansz erven         Neeltgen Heyndricxdr 12
Jannetgen Thyssen Gasthuis Noordeinde 42 7 7 7-0-0           Huur Maertyn Jansz           Jannetgen Thyssen 42
Willem Aerntsz Hogewoerd Levendaal 246 214 7 7-0-0 meester voller       meester voller Eig.             Willem Aerntsz 1441
Jacob Centenz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 114 194 7 7-0-0 snijder       snijder Eig.             Jacob Centenz 1309
Cornelis Danckersz Hogewoerd Levendaal 257 215 7 7-0-0 [voller]       [voller] Eig.             Cornelis Danckersz 1452
Dieuwer Egbertsdr Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 147 198 7 7-0-0 [kammaker]   Rombout weduwe [kammaker] Eig.             Dieuwer Egbertsdr 1342
Jan Evertsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 216 210 7 7-0-0 bode met de bus       bode met de bus Eig.             Jan Evertsz 1411
Jan Fransz Hogewoerd Levendaal 231 212 7 7-0-0 snijder       snijder Huur Cornelis Claesz   rugenbrouwer       Jan Fransz 1426
Cornelis Heyndricxz Hogewoerd Levendaal 239 213 7 7-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Cornelis Heyndricxz 1434
Jannetgen Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 137 197 7 7-0-0 [snijdersweduwe]   Gerryt Jansz weduwe [snijdersweduwe] Eig.             Jannetgen 1332
Machtelt Jansdr Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 29 182 7 7-0-0           Eig.             Machtelt Jansdr 1224
Dirck Jansz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 49 185 7 7-0-0 snijder       snijder Eig.             Dirck Jansz 1244
Gerryt Joostensz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 60 186 7 7-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Gerryt Joostensz 1255
Jan Luyten Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 116 194 7 7-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Jan Luyten 1311
Ogier Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 64 187 7 7-0-0 goudsmid half jaar, half jaar leeg     goudsmid Huur Griete     Claes Vrancken weduwe   Ogier 1259
Pieter Pietersz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 34 183 7 7-0-0 wielmaker       wielmaker Eig.             Pieter Pietersz 1229
Cornelis Aelbrechtsz Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 42 246 7 7-0-0 snijder derde deel     snijder Huur Sinte Katherynen Gasthuis           Cornelis Aelbrechtsz 1673
Barent, mr Kerkvierendeel Hooygraft 15 242 7 7-0-0 barbier       barbier Eig.             Barent, mr 1646
Huych Clop Kerkvierendeel Choersteeg 63 249 7 7-0-0 turfdrager       turfdrager Huur Wynen     Jan heyen weduwe   Huych Clop 1694
Neeltgen Cornelisdr Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 142 259 7 7-0-0           Huur Petronelle Gysbrechtsdr           Neeltgen Cornelisdr 1773
Jan Cornelisz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 115 255 7 7-0-0           Eig.             Jan Cornelisz 1746
Niesgen Dircxdr Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 136 259 7 7-0-0 stijfster       stijfster Eig.             Niesgen Dircxdr 1767
Heyndrick Gerrytsz Kerkvierendeel Hooigracht 81 251 7 7-0-0 glaasmaker       glaasmaker Eig.             Heyndrick Gerrytsz 1712
Gerryt Goossensz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 143 260 7 7-0-0           Huur Petronelle Gysbrechtsdr           Gerryt Goossensz 1774
Jan Heyndricxz Kerkvierendeel Hooygraft 19 243 7 7-0-0 borstelman       borstelman Eig.             Jan Heyndricxz 1650
Jacob Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 128 257 7 7-0-0   in 't swantgen       Eig.             Jacob 1759
Marytgen Jansdr Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 39 245 7 7-0-0           Huur Griete Backuuts           Marytgen Jansdr 1670
Kathryn Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 27 244 7 7-0-0 schippersweduwe   Claes Jansz weduwe schippersweduwe Eig.             Kathryn 1658
Marytgen Kerkvierendeel Hooygraft 13 242 7 7-0-0     Jacob, mr weduwe   Eig.             Marytgen 1644
Jan Matheusz, jonge Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 30 244 7 7-0-0 [schipper]       [schipper] Eig.             Jan Matheusz, jonge 1661
Meynsgen Kerkvierendeel Middelweg 110 255 7 7-0-0     Jan Pietersz van Delft weduwe   Eig.             Meynsgen 1741
Quyrin Jansz Moyweer Kerkvierendeel Hooigracht 92 252 7 7-0-0           Eig.             Quyrin Jansz Moyweer 1723
Dirck Pietersz Kerkvierendeel Hooigracht 90 252 7 7-0-0 snijder       snijder Eig.             Dirck Pietersz 1721
Steffenye Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 145 260 7 7-0-0           Huur Gerryt Egbertsz   brouwer       Steffenye 1776
Dirck Vranckenz Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 40 245 7 7-0-0           Huur Vranck Willemsz   lapwever       Dirck Vranckenz 1671
Mathys Willemsz Kerkvierendeel Hooygraft 12 242 7 7-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Eig.             Mathys Willemsz 1643
Pieter Willemsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 137 259 7 7-0-0 franchynmaker       franchynmaker Huur Marie Jacobsdr           Pieter Willemsz 1768
Willem Willemsz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 126 257 7 7-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Huur Jan Lambrechtsz   metselaar       Willem Willemsz 1757
Pieter Pietersz Hofflant Levendaal Sytgraft 38 223 7 7-0-0 voller       voller Huur Baertgen     Willem Bouwensz     Pieter Pietersz Hofflant 1502
Jan Anthonisz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 79 324 7 7-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Jan Anthonisz 2237
Ysbrant Dircxz [van Delft] Marendorp landzijde Mare, oostzijde 5 315 7 7-0-0 schoenmaker     kinderen schoenmaker Eig.             Ysbrant Dircxz [van Delft] 2163
Machtelt Engelsdr Marendorp landzijde Marendorp 135 332 7 7-0-0 [drapierster]       [drapierster] Eig.             Machtelt Engelsdr 2293
Aeltgen van Griecken Marendorp landzijde Mare, oostzijde 1 315 7 7-0-0           Huur Gerryt Andriesz   timmerman       Aeltgen van Griecken 2159
Marytgen Jacobsdr Marendorp landzijde Marendorp 184 338 7 7-0-0           Eig.             Marytgen Jacobsdr 2342
Anthonis Jansz Marendorp landzijde Marendorp 141 333 7 7-0-0 schoenlapper       schoenlapper Eig.             Anthonis Jansz 2299
Martyn Jansz Marendorp landzijde Marendorp 137 332 7 7-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Martyn Jansz 2295
Claes Martynsz Marendorp landzijde Marendorp 158 335 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Claes Martynsz 2316
Jan Pietersz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 78 324 7 7-0-0           Huur Jan Thonisz   brouwersknecht       Jan Pietersz 2236
Jan Willemsz Marendorp landzijde Mare 106 328 7 7-0-0           Eig.             Jan Willemsz 2264
Dirck Anthonisz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 97 363 7 7-0-0 zeilmaker       zeilmaker Eig.             Dirck Anthonisz 2523
Neeltgen Bonendr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 76 360 7 7-0-0           Huur       Govertsz weduwe coman Neeltgen Bonendr 2502
Jan Claesz Marendorp rijnzijde Marendorp 35 355 7 7-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Jan Claesz 2461
Jorys Claesz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 110 364 7 7-0-0 schipper       schipper Huur Claes Jan Claes Alewynsz           Jorys Claesz 2536
Harman Dircxz Marendorp rijnzijde Hooglandse kerkgrachtsteeg 101 363 7 7-0-0 snijder       snijder Eig.             Harman Dircxz 2527
Lysbeth Jansdr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 86 361 7 7-0-0           Eig.             Lysbeth Jansdr 2512
Marytgen Marendorp rijnzijde Oude Rijn 87 361 7 7-0-0 pottenbakster schuur en huisje   erven pottenbakster Eig.             Marytgen 2513
Cornelis Ryckaertsz Marendorp rijnzijde Marendorp 43 356 7 7-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Cornelis Ryckaertsz 2469
Jan Dircxz van Schagen Marendorp rijnzijde Oude Rijn 117 365 7 7-0-0           Huur Geertgen     Jan Heyntgeman weduwe   Jan Dircxz van Schagen 2543
Lourys Cornelisz [Schenaert] Marendorp rijnzijde Oude Rijn 116 365 7 7-0-0 snijder       snijder Eig.             Lourys Cornelisz [Schenaert] 2542
Claes Symonsz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 11 352 7 7-0-0 wisselaar       wisselaar Eig.             Claes Symonsz 2437
Mouryn Adriaensz Nicolaasgracht Middelste gracht 60 290 7 7-0-0           Huur Anna Pietersdr           Mouryn Adriaensz 1986
Dirck [Heyndricxz] Breetvelt Nicolaasgracht Uiterste gracht 144 301 7 7-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Dirck [Heyndricxz] Breetvelt 2070
Huych Cornelisz Nicolaasgracht Middelste gracht 74 292 7 7-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Huych Cornelisz 2000
Adriaen Dircxz Nicolaasgracht Middelste gracht 26 286 7 7-0-0 gorter       gorter Eig.             Adriaen Dircxz 1952
Willem Dircxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 178 306 7 7-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Willem Dircxz 2104
Evert Jacobsz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 159 304 7 7-0-0 wever       wever Eig.             Evert Jacobsz 2085
Dirck Jansz Nicolaasgracht Middelste gracht 55 289 7 7-0-0 bouman       bouman Eig.             Dirck Jansz 1981
Hubrecht Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 127 299 7 7-0-0 pottenbakker       pottenbakker Eig.             Hubrecht Jansz 2053
Jan Jansz Nicolaasgracht Middelste gracht 52 289 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Jan Jansz 1978
Dirck Joostensz Nicolaasgracht Uiterste gracht 137 300 7 7-0-0           Eig.             Dirck Joostensz 2063
Cornelis Lourysz Nicolaasgracht Uiterste gracht 147 302 7 7-0-0           Eig.             Cornelis Lourysz 2073
Aelbrecht Pietersz Nicolaasgracht `s Duvels hoorn 22 285 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Aelbrecht Pietersz 1948
Arys Pietersz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 158 304 7 7-0-0 bouman       bouman Eig.             Arys Pietersz 2084
Pieter Rembrandtsz Nicolaasgracht Middelste gracht 27 286 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Pieter Rembrandtsz 1953
Claes Rutgaerts Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 168 305 7 7-0-0 brandewijnverkoper       brandewijnverkoper Eig.             Claes Rutgaerts 2094
Willem Cornelisz Nieuweland Vliet 132 174 7 7-0-0 lapwever       lapwever Eig.             Willem Cornelisz 1161
Cornelis Euwoutsz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 60 163 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Cornelis Euwoutsz 1089
Heyndrick Gerrytsz Nieuweland Steenschuur 139 175 7 7-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Eig.             Heyndrick Gerrytsz 1168
Barent Jansz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 62 164 7 7-0-0 verversknecht       verversknecht Eig.             Barent Jansz 1091
Meynsgen Nieuweland Steenschuur 147 176 7 7-0-0 warmoeswyf       warmoeswyf Eig.             Meynsgen 1176
Willem Pons Nieuweland Vliet 120 172 7 7-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Willem Pons 1149
Erm Willemsdr Nieuweland Sint Jacobsgraft, andere zijde 43 161 7 7-0-0           Huur Huych Wynaertsz   drapier       Erm Willemsdr 1072
Jan Aelbrechtsz, heer Over 't hof Rapenburch 154 82 7 7-0-0           Eig.             Jan Aelbrechtsz, heer 541
Dirck Cornelisz alias Broxus Over 't hof Vollersgraft 40 66 7 7-0-0 [glaasmaker]       [glaasmaker] Eig.             Dirck Cornelisz alias Broxus 427
Bruyn Claesz Over 't hof Clocksteeg 141 80 7 7-0-0 kistenmaker       kistenmaker Eig.             Bruyn Claesz 528
Neeltgen Cornelisdr Over 't hof Sint Pieters kerkhof 139 80 7 7-0-0 [bidster]       [bidster] Eig.             Neeltgen Cornelisdr 526
Claes Cornelisz Over 't hof Vollersgraft 41 66 7 7-0-0 vleeshouwer       vleeshouwer Eig.             Claes Cornelisz 428
Pieter Cornelisz Over 't hof Papengraft 84 72 7 7-0-0 goudsmid       goudsmid Eig.             Pieter Cornelisz 471
Beatris Dircxdr Over 't hof Vollersgraft 43 66 7 7-0-0           Huur Aernt [Willemsz] Thou, heer   priester       Beatris Dircxdr 430
Gerryt Dircxz Over 't hof Diefsteeg, ene zijde 28 64 7 7-0-0 bode       bode Eig.             Gerryt Dircxz 415
Heyndrick Evertsz Over 't hof Papengraft 86 72 7 7-0-0 [coman]       [coman] Eig.             Heyndrick Evertsz 473
Dominicus Fredericxz Over 't hof Diefsteeg, ene zijde 30 64 7 7-0-0 [glaasmaker]       [glaasmaker] Eig.             Dominicus Fredericxz 417
Hillegont Jan Heermans Over 't hof Schoolsteeg 74 71 7 7-0-0           Eig.             Hillegont Jan Heermans 461
Jan van Horn, heer Over 't hof Schoolsteeg 70 70 7 7-0-0 [priester] schoolsteeg     [priester] Eig.             Jan van Horn, heer 457
Jacob, mr Over 't hof Papengraft 81 72 7 7-0-0 landmeter       landmeter Eig.             Jacob, mr 468
Allaert Jacobsz Over 't hof Clocksteeg 142 81 7 7-0-0 schilder       schilder Eig.             Allaert Jacobsz 529
Claes Jansz Over 't hof Rapenburch 147 81 7 7-0-0 koster       koster Huur Geertruyt Jansdr           Claes Jansz 534
Kathryn Over 't hof Houtstraat 130 79 7 7-0-0 steenhouwers       steenhouwers Eig.             Kathryn 517
Annetgen van der Laan Over 't hof Clocksteeg 144 81 7 7-0-0           Eig.             Annetgen van der Laan 531
Styntgen Mourynsdr Over 't hof Rapenburch 155 83 7 7-0-0   eigenaris woont in leiderdorp, nu verkocht       Huur Geertgen Oven           Styntgen Mourynsdr 542
Meyntgen Ottendr Over 't hof Diefsteeg, ene zijde 26 64 7 7-0-0     [Huych Cornelisz] [weduwe]   Eig.             Meyntgen Ottendr 413
Huych Pietersz Over 't hof Papengraft 97 74 7 7-0-0           Eig.             Huych Pietersz 484
Pouwels Willemsz Over 't hof Papengraft 111 76 7 7-0-0 snijder       snijder Huur Frans Wiggersz, mr weduwe         Pouwels Willemsz 498
van Wyngaerden, heer Over 't hof Papengraft 98 74 7 7-0-0   stal       Eig.             van Wyngaerden, heer 485
Dirck Claesz Overmare landzijde Marendorp 115 397 7 7-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Dirck Claesz 2762
Huych Cornelisz Overmare landzijde Marendorp 113 397 7 7-0-0 slotenmaker       slotenmaker Eig.             Huych Cornelisz 2760
Jan Florysz Overmare landzijde Mare 16 383 7 7-0-0 coman       coman Eig.             Jan Florysz 2663
Job Huygenz Overmare landzijde Mare 20 383 7 7-0-0 [schoenmaker] eigenaar aan de rode steen     [schoenmaker] Huur Pieter Cornelisz           Job Huygenz 2667
Jan Lenertsz Overmare landzijde Marendorp 93 393 7 7-0-0 [stoeldraaier]       [stoeldraaier] Eig.             Jan Lenertsz 2740
Jacob Mathysz Overmare landzijde Mare 1 381 7 7-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Jacob Mathysz 2648
Jacob Pietersz Overmare landzijde Vrouwencamp 24 384 7 7-0-0 [waard] in de caedsbaen [op de mare]     [waard] Eig.             Jacob Pietersz 2671
Jan Scheltius, mr Overmare landzijde Marendorp 116 397 7 7-0-0           Eig.             Jan Scheltius, mr 2763
Marytgen Ysbrantsdr Overmare landzijde Marendorp 126 398 7 7-0-0           Eig.             Marytgen Ysbrantsdr 2773
Gerryt Fransz [van Borsen] Overmare rijnzijde Korte mare 52 373 7 7-0-0 vleeshouwer       vleeshouwer Eig.             Gerryt Fransz [van Borsen] 2598
Jan Claesz Overmare rijnzijde Marendorp 19 369 7 7-0-0 snijder       snijder Eig.             Jan Claesz 2565
Burchgen Cornelisdr Overmare rijnzijde Marendorp 50 373 7 7-0-0           Eig.             Burchgen Cornelisdr 2596
Barent Dircxz Overmare rijnzijde Marendorp 40 371 7 7-0-0 smid       smid Eig.             Barent Dircxz 2586
Cornelis Fransz Overmare rijnzijde Marendorp 35 371 7 7-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Cornelis Fransz 2581
Aernt Geerloffsz Overmare rijnzijde Rijn 88 378 7 7-0-0 lindewever       lindewever Huur Dirck Lourys           Aernt Geerloffsz 2634
Lucie Gerrytsdr Overmare rijnzijde Steeg 100 379 7 7-0-0           Eig.             Lucie Gerrytsdr 2646
Willem Jansz Overmare rijnzijde Rijn 59 374 7 7-0-0 gardenierder, [tuinman]       gardenierder, [tuinman] Huur Cornelis Adriaensz   brouwer       Willem Jansz 2605
Lenaert Philipsz Overmare rijnzijde Vrouwensteeg 61 374 7 7-0-0 scheepmaker       scheepmaker Eig.             Lenaert Philipsz 2607
Jan Pietersz Overmare rijnzijde Marendorp 43 372 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Jan Pietersz 2589
Mees Willeboortsz Overmare rijnzijde Rijn 72 376 7 7-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Mees Willeboortsz 2618
Willem Cornelisz Rapenburg Vliet 124 103 7 7-0-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Willem Cornelisz 673
Willem Cornelisz Rapenburg Vliet 121 103 7 7-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Willem Cornelisz 670
Pieter Dircxz Rapenburg Noordeinde 283 126 7 7-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Eig.             Pieter Dircxz 832
Jacob Florysz Rapenburg Rapenburch 5 85 7 7-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Jacob Florysz 554
Adriaen Gerrytsz Rapenburg Noordeinde 289 127 7 7-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Adriaen Gerrytsz 838
Adriaen Heyndricxz Rapenburg Cort rapenburch 319 131 7 7-0-0           Eig.             Adriaen Heyndricxz 868
Jan Heyndricxz Rapenburg Veststeeg 209 116 7 7-0-0 lindewever       lindewever Huur Hans Martynsz Meesters           Jan Heyndricxz 758
Reynout Heyndricxz Rapenburg Noordeinde 309 130 7 7-0-0 zadelmaker       zadelmaker Eig.             Reynout Heyndricxz 858
Daniel Jansz Rapenburg Cellebroersgraft 75 97 7 7-0-0           Eig.             Daniel Jansz 624
Gerryt Jansz Rapenburg Zandt 248 121 7 7-0-0 voller in de byl     voller Eig.             Gerryt Jansz 797
Jacob Jansz Rapenburg Cort rapenburch 318 131 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Jacob Jansz 867
Jan Jansz Rapenburg Vliet 118 102 7 7-0-0 smid       smid Eig.             Jan Jansz 667
Jan Jansz alias Jutten Rapenburg Cort rapenburch 320 131 7 7-0-0 [schuitvoerder]       [schuitvoerder] Eig.             Jan Jansz alias Jutten 869
Heynrick Pietersz Rapenburg Rapenburch 328 133 7 7-0-0           Eig.             Heynrick Pietersz 877
Jan Pietersz Rapenburg Doelsteeg 219 117 7 7-0-0 metselaar       metselaar Huur Zusterhuis Sinte Katherynen           Jan Pietersz 768
Adriaen Willemsz Rapenburg Noordeinde 279 126 7 7-0-0 ballemaker       ballemaker Eig.             Adriaen Willemsz 828
Claes Heyndricxz Vleeshuis Diefsteeg 61 58 7 7-0-0       weduwe   Eig.             Claes Heyndricxz 381
Jan Heyndricxz Vleeshuis Vollersgraft 65 58 7 7-0-0           Huur Willem Schuyten, mr           Jan Heyndricxz 385
Anthonis Aelbrechtsz Wanthuis Breestraat 82 29 7 7-0-0 [schoenmaker]       [schoenmaker] Eig.             Anthonis Aelbrechtsz 205
Claes Joostensz Wanthuis Botersteeg 76 28 7 7-0-0           Eig.             Claes Joostensz 199
Willem Jansz [Suyc] Wanthuis Breestraat 85 30 7 7-0-0 droogscheerder       droogscheerder Eig.             Willem Jansz [Suyc] 208
Jan Barentsz Wolhuis Nobelstraat 24 36 7 7-0-0 [snijder]       [snijder] Eig.             Jan Barentsz 245
Gerryt Dircxz Wolhuis Ketelboetersteeg 86 45 7 7-0-0 snijder       snijder Eig.             Gerryt Dircxz 307
Grietgen Wolhuis Wolsteeg 92 46 7 7-0-0 vroumoeders half jaar, gerryt korstantsz half jaar     vroumoeders Huur Frans Jansz           Grietgen 313
Pietertgen Heyndricxdr Wolhuis Boomgaardsteeg 67 42 7 7-0-0     Jacob Jansz concubine   Eig.             Pietertgen Heyndricxdr 288
Cornelis Aelbrechtsz Zevenhuizen Nieuwsteeg 89 147 7 7-0-0 slotenmaker       slotenmaker Eig.             Cornelis Aelbrechtsz 979
Lysbeth Bercheye Zevenhuizen Sonneveltsteeg 31 139 7 7-0-0           Eig.             Lysbeth Bercheye 921
Gerryt Beuckelsz Zevenhuizen Volresgraft 23 138 7 7-0-0   schuur       Eig.             Gerryt Beuckelsz 913
Jorys van Bremen Zevenhuizen Sonneveltsteeg 33 139 7 7-0-0           Eig.             Jorys van Bremen 923
Claes Cornelisz Zevenhuizen Volresgraft 17 137 7 7-0-0 schoenlapper       schoenlapper Huur Jacob van Loo           Claes Cornelisz 907
Kathryn Dircxdr Zevenhuizen Nieuwsteeg 63 143 7 7-0-0 uitdraagster       uitdraagster Huur Marie Quartelaers           Kathryn Dircxdr 953
Jacob Dircxz Zevenhuizen Volresgraft 49 141 7 7-0-0 glaasmaker       glaasmaker Huur Jacob Dircxz moeder glaasmaker       Jacob Dircxz 939
Heyndrick Jansz Eenhoorn, heer Zevenhuizen Volresgraft 21 138 7 7-0-0 presbyter       presbyter Eig.             Heyndrick Jansz Eenhoorn, heer 911
Gerryt Gerrytsz Zevenhuizen Steenschuur 109 149 7 7-0-0 verversknecht       verversknecht Eig.             Gerryt Gerrytsz 999
Marytgen Heyndricxdr Zevenhuizen Sonneveltsteeg 29 139 7 7-0-0           Eig.             Marytgen Heyndricxdr 919
Cornelis Heyndricxz Zevenhuizen Steenschuur 107 149 7 7-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Cornelis Heyndricxz 997
Jan Jansz Zevenhuizen Volresgraft 20 138 7 7-0-0   in een poortje       Eig.             Jan Jansz 910
Jaspar Melthen Zevenhuizen Sonneveltsteeg 32 139 7 7-0-0 bakker       bakker Eig.             Jaspar Melthen 922
Jan Quyrinsz Zevenhuizen Nieuwsteeg 78 145 7 7-0-0 hoekmaker       hoekmaker Eig.             Jan Quyrinsz 968
Jan Reyersz Zevenhuizen Nieuwsteeg 85 146 7 7-0-0 snijder       snijder Eig.             Jan Reyersz 975
Thomas Thomasz Zevenhuizen Commandeurssteeg 117 151 7 7-0-0 [schuitvoerder] half jaar, cornelis hillebrantsz half jaar     [schuitvoerder] Eig.             Thomas Thomasz 1007

 

7,15  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Katrhyn Adriaensdr Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 153 199 7,15 7-3-0           Huur Symon Jan Reyersz           Katrhyn Adriaensdr 1348
Willem Aerntsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 193 308 7,15 7-3-0 kuiper       kuiper Huur Jan Gerrytsz   bostelman       Willem Aerntsz 2119

 

7,25  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Heyndricxz Vleeshuis Breestraat in noordeinde 53 56 7,25 7-5-0           Huur van Waerdenburch, jkv           Cornelis Heyndricxz 373

 

7,47  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Lourysz Nicolaasgracht Poortje 148 302 7,47 7-9-6   2 kamers       Eig.             Cornelis Lourysz 2074

 

7,5  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Joost Pouwelsz Gansoorde Hooigracht 118 278 7,5 7-10-0           Huur Cornelis Vranckenz           Joost Pouwelsz 1904
Adriaen Pietersz Gasthuis Rijn 66 10 7,5 7-10-0           Huur Willem van Loo           Adriaen Pietersz 66
Pieter Thysz Kerkvierendeel Choersteeg 58 248 7,5 7-10-0 warmoesman       warmoesman Huur Jan Splintersz   bakker       Pieter Thysz 1689
Aernt Dircxz Marendorp landzijde Marendorp 149 334 7,5 7-10-0 mandenmaker       mandenmaker Huur Cornelis Andriesz   coman       Aernt Dircxz 2307
Marytgen Marendorp landzijde Mare, oostzijde 11 316 7,5 7-10-0 bakster 3/4 jaar, cornelis herbersz alias cornelis van leyden 1/4 jr     bakster Huur Jan Cornelisz den deen           Marytgen 2169
Jaepgen Michielsdr Marendorp landzijde Mare 116 329 7,5 7-10-0           Eig.             Jaepgen Michielsdr 2274
Kathryn Bonendr Marendorp rijnzijde Marendorp 64 358 7,5 7-10-0           Huur       Govaert weduwe coman Kathryn Bonendr 2490
Cornelis Gysbertsz Nicolaasgracht Middelste gracht 41 288 7,5 7-10-0 lindewever       lindewever Eig.             Cornelis Gysbertsz 1967
Pieter Lenaertsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 179 306 7,5 7-10-0 houtzager       houtzager Eig.             Pieter Lenaertsz 2105
Cornelis Pietersz Overmare landzijde Marendorp 96 394 7,5 7-10-0 mandenmaker       mandenmaker Huur Jan Cornelisz, mr   brandewijnverkoper       Cornelis Pietersz 2743
Willem Pietersz [van] D[ieck] Rapenburg Graft 207 115 7,5 7-10-0   eigenares op de uterste graft       Huur Marie           Willem Pietersz [van] D[ieck] 756
Jan Heyndricxz Rapenburg Noordeinde 271 125 7,5 7-10-0 kuiper       kuiper Huur Cornelis Pietersz   bakker       Jan Heyndricxz 820
Jorys Rapenburg Vliet 130 104 7,5 7-10-0 slotenmaker       slotenmaker Huur Kathryn Capiteyns           Jorys 679
Claes Jansz Vleeshuis Kerksteeg 3 49 7,5 7-10-0           Huur Jan Verhaegen           Claes Jansz 323
Teete Dircxdr Wolhuis Ketelboetersteeg 83 45 7,5 7-10-0           Huur Adriaen van Naeltwyck           Teete Dircxdr 304
Maytgen Wittendr Wolhuis Weversplaatssteeg 77 44 7,5 7-10-0           Huur Vranck Kock weduwe         Maytgen Wittendr 298
Gerryt Aerntsz Zevenhuizen Volresgraft 37 140 7,5 7-10-0 snijder       snijder Huur Heyndrick van Wyngaerden           Gerryt Aerntsz 927
Symon Aerntsz Zevenhuizen Nieuwsteeg 84 146 7,5 7-10-0 verversknecht       verversknecht Huur Pieter Jansz   schrijnwerker       Symon Aerntsz 974
Willem Dircxz Zevenhuizen Sonneveltsteeg 27 138 7,5 7-10-0 goudsmid       goudsmid Huur Ael Coedycx           Willem Dircxz 917

 

7,75  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Willem Jansz Haserswoude Burchstreng Oude Rijn 54 231 7,75 7-15-0           Huur Jan van Ryswyck           Willem Jansz Haserswoude 1562
Adriaen Cornelisz Nicolaasgracht Middelste gracht 66 291 7,75 7-15-0           Huur Neel Brunen           Adriaen Cornelisz 1992

 

7,8  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Niesgen Heyndricxdr Hogewoerd Poortje 260 216 7,8 7-16-0           Huur Jaepgen   falide bagyn       Niesgen Heyndricxdr 1455
Marytgen Theesen Hogewoerd Levendaal 250 214 7,8 7-16-0     Jaep Claessen     Huur Dieuwer   kammakers       Marytgen Theesen 1445
Aefgen Neelmans Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 51 321 7,8 7-16-0           Huur Dirck Aelbrechtsz           Aefgen Neelmans 2209
Symon Cornelisz Quack Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 80 325 7,8 7-16-0           Huur Jan Thonisz   brouwersknecht       Symon Cornelisz Quack 2238
Dirck Pietersz Vouch Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 101 327 7,8 7-16-0           Huur Yde   speelmans       Dirck Pietersz Vouch 2259
Mouryn Nicolaasgracht Middelste gracht 77 292 7,8 7-16-0 lindewever eigenaar te leiderdorp     lindewever Huur Wouter Claesz Brammer           Mouryn 2003
Geertgen Vergeyl Nicolaasgracht Poortje 139 301 7,8 7-16-0   op zijn wijfs lijf       Eig.             Geertgen Vergeyl 2065

 

7   p1561_bedrag_ 7 p1561_bedrag_ 7

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl