NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Bedrag  

 

18   p1561_bedrag_18 p1561_bedrag_18

 

18  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Waernaert Anthonisz Burchstreng Burchstreng 22 227 18 18-0-0 [lantarenmaker]       [lantarenmaker] Eig.             Waernaert Anthonisz 1530
Frans Bartholomeeusz Burchstreng Burchstreng 46 230 18 18-0-0 [droogscheerder]       [droogscheerder] Huur Huych Andriesz           Frans Bartholomeeusz 1554
Jan Cornelisz Burchstreng Burchstreng 41 229 18 18-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Jan Cornelisz 1549
Gerryt Mathysz Burchstreng Burchstreng 1 225 18 18-0-0 kistenmaker       kistenmaker Eig.             Gerryt Mathysz 1509
Symon Pietersz [van der Mije], mr Burchstreng Burchstreng 12 226 18 18-0-0 [barbier]       [barbier] Eig.             Symon Pietersz [van der Mije], mr 1520
Jan van Ryswyck Burchstreng Oude Rijn 53 231 18 18-0-0           Eig.             Jan van Ryswyck 1561
Florys [Jansz] van Thol, mr Burchstreng Burchstreng 18 227 18 18-0-0           Eig.             Florys [Jansz] van Thol, mr 1526
Cornelis Bouwensz Gansoorde Hooigracht 108 277 18 18-0-0 drapier       drapier Eig.             Cornelis Bouwensz 1894
Jan Jansz Gansoorde Hooigracht 134 281 18 18-0-0 drapier       drapier Eig.             Jan Jansz 1920
Neeltgen Gansoorde Hooigracht 88 275 18 18-0-0 bakkersweduwe   Jan Heyndricxz weduwe bakkersweduwe Eig.             Neeltgen 1874
Pieter Pietersz Gansoorde - 2 263 18 18-0-0 coman       coman Eig.             Pieter Pietersz 1788
Aelbrecht Anthonisz Gasthuis Maarsmanssteeg 114 18 18 18-0-0   met lysbeth heyndricxdr       Eig.             Aelbrecht Anthonisz 114
Katrhyn van der Bochorst Gasthuis Noordeinde 43 7 18 18-0-0           Eig.             Katrhyn van der Bochorst 43
Huych Claesz Gasthuis Noordeinde 21 5 18 18-0-0   waar zijn huisvrouw moeder woont       Eig.             Huych Claesz 21
Robrecht Cornelisz Gasthuis Noordeinde 20 5 18 18-0-0 [timmerman]       [timmerman] Eig.             Robrecht Cornelisz 20
Styntgen Evertsdr Gasthuis Rijn 106 17 18 18-0-0           Huur Cornelis Paets           Styntgen Evertsdr 106
Sybrant Gasthuis Rijn 72 11 18 18-0-0           Huur Cornelis Claesz           Sybrant 72
Jacob Gerrytsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 218 210 18 18-0-0 kistenmaker       kistenmaker Eig.             Jacob Gerrytsz 1413
Aelbrecht Pietersz Tromper Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 113 194 18 18-0-0   half jaar om f 9, eigenaar ook een half jaar       Huur Frederick Claesz   smid       Aelbrecht Pietersz Tromper 1308
Jan Aelbrechtsz Kerkvierendeel Hooigracht 98 253 18 18-0-0 drapier       drapier Eig.             Jan Aelbrechtsz 1729
Grietgen Backuuts Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 38 245 18 18-0-0           Eig.             Grietgen Backuuts 1669
Gysbert Jorysz, mr Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 48 246 18 18-0-0 kannunnik       kannunnik Eig.             Gysbert Jorysz, mr 1679
Claes Reyer [Claesz] [Verhooch] Kerkvierendeel Hooigracht 85 252 18 18-0-0           Eig.             Claes Reyer [Claesz] [Verhooch] 1716
Heyndrick Jansz Zas Kerkvierendeel Hooigracht 101 253 18 18-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Heyndrick Jansz Zas 1732
Jacob Aerntsz Marendorp rijnzijde Marendorp 49 357 18 18-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Jacob Aerntsz 2475
Cornelis Symonsz [den Bibel] Marendorp rijnzijde Oude Rijn 78 360 18 18-0-0 schipper voor en achter     schipper Eig.             Cornelis Symonsz [den Bibel] 2504
Gysbert Heyndricxz [van der Does] Marendorp rijnzijde Oude Rijn 84 361 18 18-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Gysbert Heyndricxz [van der Does] 2510
Symon Harcken Marendorp rijnzijde Marendorp 60 358 18 18-0-0 scheepmaker       scheepmaker Eig.             Symon Harcken 2486
Jan Jansz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 15 352 18 18-0-0 koekenbakker       koekenbakker Eig.             Jan Jansz 2441
Pieter Jansz Marendorp rijnzijde Marendorp 50 357 18 18-0-0 schipper       schipper Eig.             Pieter Jansz 2476
Gerryt Jansz de Wys Marendorp rijnzijde Donkersteeg 18 353 18 18-0-0 tapper       tapper Eig.             Gerryt Jansz de Wys 2444
Willem Dircxz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 156 303 18 18-0-0 [pottenbakker]       [pottenbakker] Eig.             Willem Dircxz 2082
Jaspar Cornelisz [Vesaneveld] Nicolaasgracht Oude Rijn 84 293 18 18-0-0 bakker       bakker Eig.             Jaspar Cornelisz [Vesaneveld] 2010
Cornelis Adriaen [Claesz] Nieuweland Sint Jacobsgraft, ene zijde 34 159 18 18-0-0 drapier       drapier Eig.             Cornelis Adriaen [Claesz] 1063
Jan Aelbrechtsz Nieuweland Steenschuur 152 176 18 18-0-0           Huur Martyn Huygen   verwer       Jan Aelbrechtsz 1181
Aeltgen Nieuweland Steenschuur 155 177 18 18-0-0     Willem Jacobsz weduwe   Eig.             Aeltgen 1184
Jan Claesz Nieuweland Steenschuur 166 178 18 18-0-0 koster       koster Eig.             Jan Claesz 1195
Marytgen Garbrantsdr Nieuweland Steenschuur 153 176 18 18-0-0 [drapierster]       [drapierster] Eig.             Marytgen Garbrantsdr 1182
Fop Gysbertsz Nieuweland Oosterlingplaats 24 158 18 18-0-0           Eig.             Fop Gysbertsz 1053
Andries Jacobsz Nieuweland Oosterlingplaats 21 158 18 18-0-0           Huur Erm van Ryn erven         Andries Jacobsz 1050
Dammas Jansz Nieuweland Steenschuur 138 175 18 18-0-0 tapper       tapper Huur Ael Taxs           Dammas Jansz 1167
Gysbert Jansz Nieuweland Vliet 115 172 18 18-0-0 scheepmaker       scheepmaker Huur Dirck Jacobsz   scheepmaker       Gysbert Jansz 1144
Pieter Cornelisz Oosterling Nieuweland Steenschuur 149 176 18 18-0-0           Eig.             Pieter Cornelisz Oosterling 1178
Marytgen Pietersdr Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 63 164 18 18-0-0           Eig.             Marytgen Pietersdr 1092
Jacob Doenz Over 't hof Diefsteeg, ene zijde 29 64 18 18-0-0           Huur Gysbrecht Dircxz   krudenierder       Jacob Doenz 416
Hillegont Jansdr Over 't hof Papengraft 101 75 18 18-0-0           Eig.             Hillegont Jansdr 488
Willem van Zyl, heer Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 56 68 18 18-0-0 priester       priester Eig.             Willem van Zyl, heer 443
Pieter Aelbrechtsz Overmare landzijde Marendorp 130 399 18 18-0-0 [waard] eigenaar in de roes     [waard] Eig.             Pieter Aelbrechtsz 2777
Allaert Claesz Overmare landzijde Marendorp 133 399 18 18-0-0 kistenmaker       kistenmaker Eig.             Allaert Claesz 2780
Dirck Jasparsz [van Vesaneveld] Overmare landzijde Marendorp 127 398 18 18-0-0 bouman       bouman Eig.             Dirck Jasparsz [van Vesaneveld] 2774
Pieter Pieter Jorysz [van Cortevelt] Overmare rijnzijde Marendorp 20 369 18 18-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Pieter Pieter Jorysz [van Cortevelt] 2566
Jan Jasparsz Overmare rijnzijde Rijn 76 376 18 18-0-0 metselaar half jaar, mr sebastiaen priester half jaar     metselaar Huur Florys Hobbenz weduwe         Jan Jasparsz 2622
Cent Jansz Rapenburg Noordeinde 267 124 18 18-0-0   in de gulden wagen       Eig.             Cent Jansz 816
Marcelis Jansz Rapenburg Nonnensteeg 198 114 18 18-0-0           Huur Jacob Exalta, mr           Marcelis Jansz 747
Cornelis Pietersz Rapenburg Noordeinde 281 126 18 18-0-0 coman jan jesus     coman Huur Jan Lourysz   bakker       Cornelis Pietersz 830
Gerryt Wiggersz [van Duiveland] Vleeshuis Noordeinde 40 54 18 18-0-0   in den lantman       Eig.             Gerryt Wiggersz [van Duiveland] 360
Dirck Meesz Vleeshuis Breestraat 19 51 18 18-0-0       kinderen   Eig.             Dirck Meesz 339
Symon Jansz [van der Mije], mr Vleeshuis Breestraat 5 49 18 18-0-0 [chirurgijn]       [chirurgijn] Eig.             Symon Jansz [van der Mije], mr 325
Joost Adriaensz Wanthuis Rijn 60 27 18 18-0-0 lepelmaker       lepelmaker Eig.             Joost Adriaensz 183
Gerryt Gysbertsz Wanthuis Rijn 64 27 18 18-0-0 [schoenmaker]       [schoenmaker] Eig.             Gerryt Gysbertsz 187
Jacob Hubrechtsz Wanthuis Rijn 56 26 18 18-0-0           Eig.             Jacob Hubrechtsz 179
Claes Jacobsz Wanthuis Breestraat 97 31 18 18-0-0           Eig.             Claes Jacobsz 220
Adriaen Jansz Wanthuis Maarsmanssteeg 10 21 18 18-0-0           Huur Gysbrecht Dircxz           Adriaen Jansz 133
Jan Jansz Wanthuis Rijn 55 26 18 18-0-0 goudsmid       goudsmid Eig.             Jan Jansz 178
Annetgen Martynsdr Wanthuis Rijn 24 22 18 18-0-0           Huur Pieter weduwe apotheker       Annetgen Martynsdr 147
Gerryt Pelgremsz Wanthuis Rijn 30 23 18 18-0-0 [koperslager]       [koperslager] Eig.             Gerryt Pelgremsz 153
Aechte Pietersdr Wanthuis Rijn 22 22 18 18-0-0   met haar zusters       Eig.             Aechte Pietersdr 145
Aelbrecht Pietersz Wanthuis Rijn 52 26 18 18-0-0 tingieter       tingieter Eig.             Aelbrecht Pietersz 175
Heyman Danielsz Wolhuis Breestraat 17 35 18 18-0-0           Huur Pieter Bouwensz           Heyman Danielsz 238
Jan Eeuwoutsz Wolhuis Steenschuur 49 39 18 18-0-0 coman       coman Eig.             Jan Eeuwoutsz 270
Marytgen Mast Wolhuis Steenschuur 47 39 18 18-0-0           Eig.             Marytgen Mast 268
Florys Pouwelsz Wolhuis Nobelstraat 36 38 18 18-0-0 bakker       bakker Huur Adriaen Barentsz           Florys Pouwelsz 257
Ryck Jansz Zevenhuizen Steenschuur 59 143 18 18-0-0 droogscheerder       droogscheerder Huur Aelbrecht Dircxz Bral           Ryck Jansz 949
Kathryn Zevenhuizen Steenschuur 94 147 18 18-0-0     Frans Gool weduwe   Eig.             Kathryn 984

 

19  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Neeltgen Coopal Gasthuis Maarsmanssteeg 112 18 19 19-0-0           Huur Grietgen Jacobsdr           Neeltgen Coopal 112
Garbrant Meesz [van Nierop], jonge Hogewoerd Steenschuur 228 211 19 19-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Garbrant Meesz [van Nierop], jonge 1423
Gerryt Quyrinsz Post Hogewoerd Steenschuur 226 211 19 19-0-0 [kistenmaker] 2 huizen     [kistenmaker] Eig.             Gerryt Quyrinsz Post 1421
Cornelia Nachtegaels Nieuweland Oosterlingplaats 18 157 19 19-0-0   tot haar lijf       Eig.             Cornelia Nachtegaels 1047
Dirck Gerytsz Smaling Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 52 68 19 19-0-0           Eig.             Dirck Gerytsz Smaling 439
Jan Jacobsz Wanthuis Rijn 65 27 19 19-0-0 coman       coman Eig.             Jan Jacobsz 188
Heyndrick Pietersz Wolhuis Nobelstraat 31 37 19 19-0-0           Huur Floris Pietersz van Cralingen           Heyndrick Pietersz 252

 

18   p1561_bedrag_18 p1561_bedrag_18

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl