NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Beroep  

 

C   p1561_beroep_C p1561_beroep_C

 

carmelyt  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan, broeder Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 21 63 0 0-0-0 carmelyt       carmelyt Eig.             Jan, broeder 408

 

chirurgijn  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Dirck [Aerntsz], mr Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 14 181 12 12-0-0 chirurgijn       chirurgijn Eig.             Dirck [Aerntsz], mr 1209
Reyer Jansz, mr Overmare landzijde Marendorp 112 396 11 11-0-0 chirurgijn       chirurgijn Eig.             Reyer Jansz, mr 2759
Laurysz, mr Wolhuis Nobelstraat 34 37 10 10-0-0 chirurgijn       chirurgijn Eig.             Laurysz, mr 255
Symon Jansz [van der Mije], mr Vleeshuis Breestraat 5 49 18 18-0-0 [chirurgijn]       [chirurgijn] Eig.             Symon Jansz [van der Mije], mr 325
Pieter, mr Wanthuis Maarsmanssteeg 8 20 26 26-0-0 chirurgijn [, barbier]       chirurgijn [, barbier] Eig.             Pieter, mr 131
Symon, mr Rapenburg Veststeeg 213 116 0,6 0-12-0 chirurgijn tuin     chirurgijn Eig.             Symon, mr 762

 

clop  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Quyrin Rapenburg Cellebroersgraft 69 96 5,9 5-18-0 clop       clop Huur             Quyrin 618

 

coman  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Anthonis Adriaensz Wanthuis Vismarkt 13 21 34 34-0-0 [coman, waagmeester]       [coman, waagmeester] Eig.             Anthonis Adriaensz 136
Wouter Aerntsz Wolhuis Sint Pieterskerksteeg 96 47 12 12-0-0 coman       coman Eig.             Wouter Aerntsz 317
Cornelis Barentsz Over 't hof Diefsteeg, ene zijde 32 64 10 10-0-0 coman       coman Eig.             Cornelis Barentsz 419
Heyndrick Barentsz Overmare rijnzijde Marendorp 37 371 20 20-0-0 coman, kuiper 2 huizen     coman, kuiper Eig.             Heyndrick Barentsz 2583
Pieter Bouwensz Zevenhuizen Nieuwsteeg 71 144 13 13-0-0 [coman]       [coman] Eig.             Pieter Bouwensz 961
Claesz Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 47 321 4 4-0-0 coman       coman Eig.             Claesz 2205
Daniel Cornelisz Nieuweland Steenschuur 142 175 10 10-0-0 coman, [blokhouwer]       coman, [blokhouwer] Eig.             Daniel Cornelisz 1171
Pieter Cornelisz Overmare rijnzijde Marendorp 6 367 12 12-0-0 coman       coman Eig.             Pieter Cornelisz 2552
Willem Cornelisz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 14 352 10 10-0-0 coman       coman Eig.             Willem Cornelisz 2440
Dieuwer Kerkvierendeel Hooigracht 83 251 10 10-0-0 coman   Quyrin Thonisz weduwe coman Eig.             Dieuwer 1714
Dieuwer Rapenburg Slichsteeg 256 123 3 3-0-0 coman       coman Eig.             Dieuwer 805
Dieuwer, [coman] Rapenburg Noordeinde 273 125 11 11-0-0 [coman]   Claes Pietersz weduwe [coman] Eig.             Dieuwer, [coman] 822
Aernt Dircxz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 9 180 12 12-0-0 coman       coman Eig. Aernt Dircxz   coman       Aernt Dircxz 1204
Lievyn Dircxz Rapenburg Steenschuyr 100 100 12 12-0-0 coman       coman Eig.             Lievyn Dircxz 649
Cornelis Gysbertsz [van Dorp] Burchstreng Oude Rijn 67 232 20 20-0-0 coman       coman Eig.             Cornelis Gysbertsz [van Dorp] 1575
Jan Eeuwoutsz Wolhuis Steenschuur 49 39 18 18-0-0 coman       coman Eig.             Jan Eeuwoutsz 270
Heyndrick Evertsz Over 't hof Papengraft 86 72 7 7-0-0 [coman]       [coman] Eig.             Heyndrick Evertsz 473
Jan Florysz Overmare landzijde Mare 16 383 7 7-0-0 coman       coman Eig.             Jan Florysz 2663
Kathryn Gerrytsdr Nicolaasgracht Gansoorde 15 284 25 25-0-0 coman       coman Eig.             Kathryn Gerrytsdr 1941
Marytgen Gerytsdr Rapenburg Noordeinde 268 124 16 16-0-0 coman       coman Eig.             Marytgen Gerytsdr 817
Thyman Gysbertsz Nicolaasgracht Oude Rijn 79 293 16 16-0-0 coman       coman Eig.             Thyman Gysbertsz 2005
Allaert Jacobsz de Haes Burchstreng Burchstreng 17 226 28 28-0-0 coman       coman Eig.             Allaert Jacobsz de Haes 1525
Govert Heyndricxz Nieuweland Vliet 117 172 15 15-0-0 coman       coman Eig.             Govert Heyndricxz 1146
Jacob Heyndricxz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 161 108 2 2-0-0 coman       coman Eig.             Jacob Heyndricxz 710
Jacob Heyndricxz Nieuweland Steenschuur 148 176 15 15-0-0 coman 2 huizen     coman Eig.             Jacob Heyndricxz 1177
Kors Heyndricxz Nieuweland Steenschuur 140 175 9 9-0-0 coman cum sociis     coman Huur Jan Cornelisz           Kors Heyndricxz 1169
Barent Huygenz Over 't hof Pieterskerkhof 17 62 8 8-0-0 coman       coman Eig.             Barent Huygenz 404
Allaert Jacobsz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 170 305 3 3-0-0 coman tuintje     coman Eig.             Allaert Jacobsz 2096
Jan Jacobsz Wanthuis Rijn 65 27 19 19-0-0 coman       coman Eig.             Jan Jacobsz 188
Cornelis Jansz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 8 351 8,5 8-10-0 coman eigenaar in `t gulden hooft     coman Huur Frans Jansz   snijder       Cornelis Jansz 2434
Daniel Jansz Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 174 110 3,34 3-6-12 coman ledig erf     coman Huur Jherusalem           Daniel Jansz 723
Gerryt Jansz Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 175 110 0 0-0-0 coman, [drapenier] eigenares is zijn moeder     coman, [drapenier] Huur Anna Fredericxdr           Gerryt Jansz 724
Jacob Jansz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 32 183 10 10-0-0 coman       coman Eig.             Jacob Jansz 1227
Jan Jansz Overmare rijnzijde Marendorp 14 368 12 12-0-0 coman       coman Huur Jan van Rossen           Jan Jansz 2560
Jan Jansz Overmare landzijde Marendorp 138 400 9 9-0-0 coman, [appelkoper] aan de rijnsburgerpoort     coman, [appelkoper] Eig.             Jan Jansz 2785
Willem Jansz Overmare rijnzijde Marendorp 46 372 12 12-0-0 coman       coman Eig.             Willem Jansz 2592
Geertgen Jorysdr Wanthuis Rijn 43 25 24 24-0-0 [coman] in den gulden can     [coman] Eig.             Geertgen Jorysdr 166
Jan Martynsz Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 20 317 12 12-0-0 coman       coman Eig.             Jan Martynsz 2178
Neeltgen Meesz Gansoorde Hooigracht 92 275 12 12-0-0 [coman]       [coman] Eig.             Neeltgen Meesz 1878
Neeltgen Gansoorde - 3 263 22 22-0-0 comansweduwe   [Govert Willemsz], coman weduwe comansweduwe Eig.             Neeltgen 1789
Adriaen Pietersz Rapenburg Vliet 128 103 15 15-0-0 coman 2 huizen     coman Eig.             Adriaen Pietersz 677
Adriaen [Pietersz], coman Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 156 107 2,5 2-10-0 [coman]       [coman] Eig.             Adriaen [Pietersz], coman 705
Cornelis Pietersz Rapenburg Noordeinde 281 126 18 18-0-0 coman jan jesus     coman Huur Jan Lourysz   bakker       Cornelis Pietersz 830
Pieter Pietersz Gansoorde - 2 263 18 18-0-0 coman       coman Eig.             Pieter Pietersz 1788
Cornelis Rembrandtsz Over 't hof Papengraft 115 77 10 10-0-0 [coman]       [coman] Eig.             Cornelis Rembrandtsz 502
Adam [Reyersz] Overmare rijnzijde Vrouwensteeg 64 374 6 6-0-0 coman       coman Huur Heyndrick Barentsz   coman       Adam [Reyersz] 2610
Volckgen Rippersdr Hogewoerd Watersteeg 11 180 12 12-0-0 [coman]       [coman] Eig.             Volckgen Rippersdr 1206
Reyer [Gysbertsz] Stolc Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 231 344 3 3-0-0 [coman] loywerf     [coman] Eig.             Reyer [Gysbertsz] Stolc 2388
Cornelis Andriesz [Vesaneveld] Marendorp landzijde Marendorp 148 333 15 15-0-0 coman       coman Eig.             Cornelis Andriesz [Vesaneveld] 2306
Claes Vranckenz Zevenhuizen Volresgraft 43 141 13 13-0-0 coman       coman Eig.             Claes Vranckenz 933
Cornelis Vranckenz Wanthuis Rijn 67 27 22 22-0-0 [coman] in den gulden can     [coman] Eig.             Cornelis Vranckenz 190
Cornelis Vranckenz Marendorp landzijde Duizend raadsteeg 164 336 1 1-0-0 coman leeg erf     coman Eig.             Cornelis Vranckenz 2322
Adriaen Willemsz Over 't hof Diefsteeg, andere zijde 49 67 9 9-0-0 coman       coman Eig.             Adriaen Willemsz 436
Claes Willemsz Gansoorde Groenesteeg 48 269 9 9-0-0 coman       coman Eig.             Claes Willemsz 1834
Dirck Willemsz, coman Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 217 210 16 16-0-0 coman       coman Eig.             Dirck Willemsz, coman 1412
Dirck Willemsz Levendaal Levendaal 26 221 4 4-0-0 coman       coman Eig.             Dirck Willemsz 1490

 

crucemaicker  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Fredericxz Zevenhuizen Nieuwsteeg 64 144 9 9-0-0 crucemaicker       crucemaicker Huur Lourys   snijder       Jan Fredericxz 954

 

C   p1561_beroep_C p1561_beroep_C

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl