NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Beroep  

 

H   p1561_beroep_H p1561_beroep_H

 

heemraadsbode  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Martyn Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 57 68 8 8-0-0 heemraadsbode       heemraadsbode Eig.             Martyn 444
Pieter Pietersz Wolhuis Ketelboetersteeg 82 45 10 10-0-0 heemraadsbode       heemraadsbode Eig.             Pieter Pietersz 303

 

hekelster  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
[Reymtgen] Jansdr Gansoorde Groenesteeg 47 269 4 4-0-0 hekelster       hekelster Eig.             [Reymtgen] Jansdr 1833

 

heren dienaar  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Joachim van Hamburch Rapenburg Cellebroersgraft 68 95 5,85 5-17-0 heren dienaar       heren dienaar Huur Dirck van Velsen           Joachim van Hamburch 617

 

heren dienaer  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Philips Rapenburg Noordeinde 313 130 6 6-0-0 heren dienaer       heren dienaer Huur Reynout Henricxz   zadelmaker       Philips 862

 

hoedenmaker  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Willem Govertsz Overmare landzijde Marendorp 91 393 10 10-0-0 hoedenmaker       hoedenmaker Eig.             Willem Govertsz 2738
Adriaen Jacobsz Overmare landzijde Marendorp 86 392 9 9-0-0 hoedenmaker met een huisje     hoedenmaker Eig.             Adriaen Jacobsz 2733
Frans Willemsz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 81 325 3,9 3-18-0 hoedenmaker       hoedenmaker Huur Jan Thonisz   brouwersknecht       Frans Willemsz 2239

 

hoefslager  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Pouwels Adriaensz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 38 183 16 16-0-0 hoefslager       hoefslager Eig.             Pouwels Adriaensz 1233
Gerryt, mr Rapenburg Noordeinde 269 124 13 13-0-0 hoefslager       hoefslager Eig.             Gerryt, mr 818
Lambrecht Jansz Rapenburg Noordeinde 290 127 13 13-0-0 hoefslager       hoefslager Eig.             Lambrecht Jansz 839

 

hoekmaker  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Gerryt Lourysz Wanthuis Breestraat 72 28 8 8-0-0 hoekmaker       hoekmaker Eig.             Gerryt Lourysz 195
Jan Quyrinsz Zevenhuizen Nieuwsteeg 78 145 7 7-0-0 hoekmaker       hoekmaker Eig.             Jan Quyrinsz 968

 

hoeymaker  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Gerrytsz Burchstreng Coornbrugsteeg, andere zijde 101 237 11 11-0-0 hoeymaker       hoeymaker Huur Claes Huygenz   bontwerker       Jan Gerrytsz 1609

 

hoogheemraad  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jacob van der Does Over 't hof Vollersgraft 35 65 30 30-0-0 [hoogheemraad Rijnland]       [hoogheemraad Rijnland] Eig.             Jacob van der Does 422
[Willem] van Lochorst, heer Over 't hof Sint Pieters kerkhof 162 84 60 60-0-0 [hoogheemraad rijnland]       [hoogheemraad rijnland] Eig.             [Willem] van Lochorst, heer 549

 

houtkoper  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Claesz Hogewoerd Stynsteeg 220 210 9 9-0-0 houtkoper turfschuur, half jaar, eigenaar half jaar     houtkoper Huur Cornelis Claesz   rugenbrouwer       Cornelis Claesz 1415
Jacob Claesz Burchstreng Burchstreng 19 227 46 46-0-0 houtkoper     kinderen houtkoper Eig.             Jacob Claesz 1527
Jan Claesz Overmare rijnzijde Steeg 101 379 28 28-0-0 [houtkoper] in den houdtuyn     [houtkoper] Eig.             Jan Claesz 2647
Adriaen Heyndricxz [van der Does] Nicolaasgracht Gansoorde 14 284 26 26-0-0 houtkoper       houtkoper Eig.             Adriaen Heyndricxz [van der Does] 1940
Adriaen Heyndricxz Nicolaasgracht Gansoorde 9 284 25 25-0-0 houtkoper       houtkoper Eig.             Adriaen Heyndricxz 1935
Anthonis Jacobsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 146 302 6 6-0-0 houtkoper huis en tuin     houtkoper Eig.             Anthonis Jacobsz 2072
Anthonis Jacobsz Nicolaasgracht Gansoorde 7 283 26 26-0-0 houtkoper       houtkoper Eig.             Anthonis Jacobsz 1933
Jan Meesz Kerkvierendeel Hooigracht 84 251 14 14-0-0 houtkoper       houtkoper Eig.             Jan Meesz 1715
Jan Claesz [van Valckenburg] Overmare rijnzijde Rijn 83 377 8 8-0-0 houtkoper stal     houtkoper Eig.             Jan Claesz [van Valckenburg] 2629
Symon Ysbrantsz Gasthuis Rijn 85 13 20 20-0-0 [houtkoper]       [houtkoper] Eig.             Symon Ysbrantsz 85

 

houtzager  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Pieter Adriaensz Zevenhuizen Steenschuur 106 149 8,5 8-10-0 houtzager       houtzager Huur Ghysbert Claesz   schoenlapper       Pieter Adriaensz 996
Pieter Adriaensz Zevenhuizen Commandeurssteeg 105 149 3,9 3-18-0 houtzager       houtzager Huur Claes Jansz de Guede           Pieter Adriaensz 995
Bartholomeus Gasthuis Rijn 61 10 5,8 5-16-0 houtzager       houtzager Huur Willem Gerrytsz           Bartholomeus 61
Adriaen Cornelisz Rapenburg Graft 203 115 5 5-0-0 houtzager       houtzager Eig.             Adriaen Cornelisz 752
Jan Harmansz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 161 304 6 6-0-0 houtzager       houtzager Eig.             Jan Harmansz 2087
Pieter Lenaertsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 179 306 7,5 7-10-0 houtzager       houtzager Eig.             Pieter Lenaertsz 2105
Wyntgen Nicolaasgracht `s Duvels hoorn 23 285 4 4-0-0 houtzager       houtzager Eig.             Wyntgen 1949

 

H   p1561_beroep_H p1561_beroep_H

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl