NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Beroep  

 

L   p1561_beroep_L p1561_beroep_L

 

lakenkoper  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Huych Andriesz Burchstreng Burchstreng 48 230 28 28-0-0 [lakenkoper, wantsnijder]       [lakenkoper, wantsnijder] Eig.             Huych Andriesz 1556
Joost Jacobsz [de Bije] Wanthuis Rijn 39 24 38 38-0-0 lakenkoper, [wantsnijder]       lakenkoper, [wantsnijder] Eig.             Joost Jacobsz [de Bije] 162
Jacob Ysbrantsz [van Brenen] Burchstreng Burchstreng 49 230 32 32-0-0 lakenkoper, [wantsnijder]       lakenkoper, [wantsnijder] Eig.             Jacob Ysbrantsz [van Brenen] 1557
Jan Cornelisz den Deen Wanthuis Rijn 50 25 24 24-0-0 [lakenkoper, wantsnijder]       [lakenkoper, wantsnijder] Eig.             Jan Cornelisz den Deen 173
Jan Jacobsz van der Graft Burchstreng Burchstreng 43 229 28 28-0-0 [lakenkoper]       [lakenkoper] Eig.             Jan Jacobsz van der Graft 1551
Reyer van Naerden Levendaal Levendaal 11 219 14 14-0-0 [lakenkoper] tuintje     [lakenkoper] Eig.             Reyer van Naerden 1475
Reyer Jansz van Naerden Burchstreng Burchstreng 2 225 16 16-0-0 [lakenkoper]       [lakenkoper] Eig.             Reyer Jansz van Naerden 1510
Pieter [Pietersz] Oom Wanthuis Breestraat 95 31 34 34-0-0 [lakenkoper]       [lakenkoper] Eig.             Pieter [Pietersz] Oom 218
Rombout Pietersz Wanthuis Maarsmanssteeg 9 21 28 28-0-0 [lakenkoper, wantsnijder]       [lakenkoper, wantsnijder] Eig.             Rombout Pietersz 132
Martyn [Jansz] van Sonnevelt Wanthuis Rijn 49 25 20 20-0-0 [lakenkoper]     weduwe [lakenkoper] Eig.             Martyn [Jansz] van Sonnevelt 172

 

landman  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen Nieuweland Slopje 65 164 3 3-0-0 landman       landman Eig.             Adriaen 1094
Michiel Andriesz Nieuweland Vliet 135 174 14 14-0-0 landman       landman Eig.             Michiel Andriesz 1164
Jacob Claesz Nicolaasgracht Uiterste gracht 143 301 4,55 4-11-0 [landman]       [landman] Huur Pouwels Aelbrachtsz           Jacob Claesz 2069
Claes Dircxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 190 308 6,5 6-10-0 landman       landman Eig.             Claes Dircxz 2116
Jan Lourysz Nieuweland Steenschuur 146 176 12 12-0-0 landman       landman Eig.             Jan Lourysz 1175
Daniel Willemsz Over 't hof Rapenburch 153 82 12 12-0-0 landman       landman Eig.             Daniel Willemsz 540

 

landmeter  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jacob, mr Over 't hof Papengraft 81 72 7 7-0-0 landmeter       landmeter Eig.             Jacob, mr 468

 

landwerker  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Willem Matheusz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 115 365 15 15-0-0 landwerker       landwerker Huur Jan van Oostrum weduwe         Willem Matheusz 2541

 

lantarenmaker  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Waernaert Anthonisz Burchstreng Burchstreng 22 227 18 18-0-0 [lantarenmaker]       [lantarenmaker] Eig.             Waernaert Anthonisz 1530

 

lapverver  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Pieter Eeuwoutsz Burchstreng Burchstreng 13 226 24 24-0-0 lapverver       lapverver Huur Schout Van Leiden           Pieter Eeuwoutsz 1521
Jutgen Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 7 179 24 24-0-0 lapverfster   Willem Fransz weduwe lapverfster Eig.             Jutgen 1202
Dirck Jansz Munt Overmare rijnzijde Rijn 69 375 10 10-0-0 lapverver       lapverver Eig.             Dirck Jansz Munt 2615
Quyrin Pietersz Gansoorde Groenesteeg 45 268 9 9-0-0 lapverver       lapverver Eig.             Quyrin Pietersz 1831

 

lapwever  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Willem Cornelisz Nieuweland Vliet 132 174 7 7-0-0 lapwever       lapwever Eig.             Willem Cornelisz 1161

 

leertouwer  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Wessel Dircxz Marendorp landzijde Achtergracht 213 342 6 6-0-0 leertouwer       leertouwer Eig.             Wessel Dircxz 2371
Reyer Gysbertsz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 9 316 10 10-0-0 leertouwer       leertouwer Eig.             Reyer Gysbertsz 2167
Adriaen Jansz Marendorp landzijde Steeg 262 348 6 6-0-0 leertouwer       leertouwer Eig.             Adriaen Jansz 2419

 

legwerker  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Ulryck Rapenburg Noordeinde 266 124 10 10-0-0 legwerker huurder is bankroet, eigenaar in de gulden waegen     legwerker Huur Cent Jansz           Ulryck 815

 

leidekker  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Claes Vleeshuis Breestraat 25 52 12 12-0-0 leidekker       leidekker Eig.             Claes 345
Jan Claesz Rapenburg Rapenburch 325 132 9 9-0-0 leidekker       leidekker Huur Jacob van der Bochorst           Jan Claesz 874
Claes Harmansz Overmare landzijde Vrouwencamp 22 384 3 3-0-0 leidekker       leidekker Eig.             Claes Harmansz 2669
Jacob Ruttenz Wolhuis Nobelstraat 26 36 12 12-0-0 leidekker       leidekker Eig.             Jacob Ruttenz 247
Aernt Willemsz Rapenburg Steenschuyr 105 101 10 10-0-0 [leidekker]     kinderen [leidekker] Huur Willem Aerntsz   leideker       Aernt Willemsz 654
Cornelis Willemsz Zevenhuizen Volresgraft 45 141 14 14-0-0 leidekker       leidekker Eig.             Cornelis Willemsz 935
Jan Ysbrantsz Rapenburg Bakkerssteeg 140 105 5 5-0-0 leidekker       leidekker Eig.             Jan Ysbrantsz 689

 

lepelmaker  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Joost Adriaensz Wanthuis Rijn 60 27 18 18-0-0 lepelmaker       lepelmaker Eig.             Joost Adriaensz 183

 

licentiaat  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Duyck, mr Over 't hof Papengraft 82 72 24 24-0-0 licentiaat       licentiaat Eig.             Jan Duyck, mr 469

 

lichter  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Kathryn Pietersdr Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 8 180 11 11-0-0 [lichter] half jaar voor 5 pond, ander jan govertsz voor 6 pond     [lichter] Huur Jutgen   lapwerster Willem Fransz weduwe   Kathryn Pietersdr 1203
Wouter [Dircxz] Steen Zevenhuizen Kersteeg 9 136 16 16-0-0 [lichter]       [lichter] Eig.             Wouter [Dircxz] Steen 899
Jacob de Vrye Over 't hof Sint Pieterskerksteeg 8 61 12 12-0-0 [lichter]       [lichter] Eig.             Jacob de Vrye 395

 

lijmzieder  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Gerrytsz Gansoorde Hooigracht 89 275 16 16-0-0 lijmzieder half jaar, half jaar leeg     lijmzieder Huur Adriaen Dircxz Marck   coman       Cornelis Gerrytsz 1875
Willem Symonsz [Hasius] Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 24 243 10 10-0-0 lijmzieder       lijmzieder Eig.             Willem Symonsz [Hasius] 1655

 

lijndraaier  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Pieter Aerntsz Overmare rijnzijde Marendorp 7 367 9 9-0-0 lijndraaier       lijndraaier Huur Jan Jansz   coman       Pieter Aerntsz 2553
Jan Willemsz alias Bus Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 61 186 13 13-0-0 lijndraaier       lijndraaier Eig.             Jan Willemsz alias Bus 1256
Stoffel Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 227 344 4 4-0-0 lijndraaier       lijndraaier Eig.             Stoffel 2384
Jan Gerrytsz Marendorp rijnzijde Marendorp 70 359 4 4-0-0 lijndraaier       lijndraaier Eig.             Jan Gerrytsz 2496
Jan [Bastiaansz] Outen Rapenburg Noordeinde 312 130 5,2 5-4-0 lijndraaier       lijndraaier Eig.             Jan [Bastiaansz] Outen 861

 

lindelakenkoper  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Gerrytsz [de] Haes Gasthuis Maarsmanssteeg 120 19 36 36-0-0 [lindelakenkoper]       [lindelakenkoper] Eig.             Cornelis Gerrytsz [de] Haes 120
Cornelis Jansz Gasthuis Breestraat 14 4 21 21-0-0 lindelakenkoper     weduwe lindelakenkoper Eig.             Cornelis Jansz 14

 

lindewever  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Claes Adriaensz Nieuweland Corte raemsteeg 12 156 8 8-0-0 lindewever eigenaar in den haege     lindewever Huur Daniel Jansz           Claes Adriaensz 1041
Clement Adriaensz Nicolaasgracht Middelste gracht 67 291 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Clement Adriaensz 1993
Anthonis Nicolaasgracht Uiterste gracht 110 297 5,2 5-4-0 lindewever       lindewever Huur Anthonis Aertsz           Anthonis 2036
Anthonis Anthonisz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 169 305 10 10-0-0 lindewever eigenaar te leierdorp     lindewever Huur Jacob Rous           Anthonis Anthonisz 2095
Cornelis Augustynsz Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 223 343 3 3-0-0 [lindewever] erf verkocht     [lindewever] Eig.             Cornelis Augustynsz 2380
Cornelis Cornelisz Rapenburg Cellebroersgraft 96 99 4 4-0-0 lindewever       lindewever Huur Symon Aertsz   wever       Cornelis Cornelisz 645
Jacob Cornelisz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 71 165 6 6-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Jacob Cornelisz 1100
Jacob Cornelisz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 67 164 4 4-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Jacob Cornelisz 1096
Martyn Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 165 304 6 6-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Martyn Cornelisz 2091
Martyn Crynen Hogewoerd Levendaal 258 215 5,2 5-4-0 lindewever per week 0-2-0     lindewever Huur Jaepgen   falide bagyn       Martyn Crynen 1453
Willem Danielsz Gasthuis Kort Rapenburg 49 8 3,9 3-18-0 [lindewever]       [lindewever] Huur Neel Faesz           Willem Danielsz 49
Dirck Woutersz [Dey] Overmare rijnzijde Marendorp 25 370 8 8-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Dirck Woutersz [Dey] 2571
Aernt Dircxz Rapenburg Bakkerssteeg 142 105 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Aernt Dircxz 691
Jan Dircxz Burchstreng Kerkhof 115 239 8 8-0-0 lindewever eigenaar van santen     lindewever Huur Cornelis Woutersz   goudsmid       Jan Dircxz 1623
Wouter Dircxz Nieuweland Lange raamsteeg 49 162 5,9 5-18-0 lindewever       lindewever Huur Walich Dircxz   slotenmaker       Wouter Dircxz 1078
Cornelis Euwoutsz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 60 163 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Cornelis Euwoutsz 1089
Jan Florysz Marendorp rijnzijde Marendorp 27 354 6 6-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Jan Florysz 2453
Aernt Geerloffsz Overmare rijnzijde Rijn 88 378 7 7-0-0 lindewever       lindewever Huur Dirck Lourys           Aernt Geerloffsz 2634
Sybrant Gerrytsdr Rapenburg Cellebroersgraft 77 97 4 4-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Sybrant Gerrytsdr 626
Cornelis Gerrytsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 87 294 6 6-0-0 lindewever       lindewever Huur Garbrant Jansz           Cornelis Gerrytsz 2013
Pouwels Gerrytsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 116 297 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Pouwels Gerrytsz 2042
Grietgen Nicolaasgracht Gansoorde 6 283 11,5 11-10-0 lindeweversweduwe   Jan Pietersz weduwe lindeweversweduwe Huur Adriaen Heyndricxz   houtkoper       Grietgen 1932
Aernt Gysbertsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 112 194 5,5 5-10-0 lindewever       lindewever Huur Jan Ysbrantsz alias Proper   messenmaker       Aernt Gysbertsz 1307
Cornelis Gysbertsz Nicolaasgracht Middelste gracht 41 288 7,5 7-10-0 lindewever       lindewever Eig.             Cornelis Gysbertsz 1967
Joost Harmansz Vleeshuis Vollersgraft 64 58 5 5-0-0 lindewever [eigenaar in de arend]     lindewever Huur Willem Schuyten, mr           Joost Harmansz 384
Adriaen Heyndricxz Nieuweland Molensteeg, ene zijde 100 169 4 4-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Adriaen Heyndricxz 1129
Heyndrick Heyndricxz Overmare rijnzijde Marendorp 42 372 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Heyndrick Heyndricxz 2588
Jan Heyndricxz Rapenburg Veststeeg 209 116 7 7-0-0 lindewever       lindewever Huur Hans Martynsz Meesters           Jan Heyndricxz 758
Pieter Heyndricxz Gansoorde Middelste gracht 73 272 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Pieter Heyndricxz 1859
Jacob Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 51 67 6 6-0-0 lindewever       lindewever Huur Maria Engelsdr           Jacob 438
Cornelis Jacobsz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 61 164 8 8-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Cornelis Jacobsz 1090
Jacob Jacobsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 129 299 9 9-0-0 [linne] wever       [linne] wever Eig.             Jacob Jacobsz 2055
Bouwen Jansz Rapenburg Graft 204 115 4 4-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Bouwen Jansz 753
Claes Jansz Gansoorde Middelste gracht 11 264 4,55 4-11-0 [lindewever]       [lindewever] Huur Jan Paedts           Claes Jansz 1797
Cornelis Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 150 302 5,2 5-4-0 lindewever       lindewever Huur Neel Pier Boytgen           Cornelis Jansz 2076
Dirck Jansz Rapenburg Cellebroersgraft 82 98 4,55 4-11-0 lindewever       lindewever Huur Ael Coedycx           Dirck Jansz 631
Heyndrick Jansz Overmare landzijde Marendorp 132 399 6 6-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Heyndrick Jansz 2779
Heyndrick Jansz Rapenburg Nonnensteeg 189 112 2,5 2-10-0 lindewever       lindewever Eig.             Heyndrick Jansz 738
Huych Jansz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 22 243 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Huych Jansz 1653
Jacob Jansz Rapenburg Noordeinde 305 129 8 8-0-0 lindewever vroeger adriaen slotemaker     lindewever Eig.             Jacob Jansz 854
Jacob Jansz Rapenburg Cort rapenburch 318 131 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Jacob Jansz 867
Jan Jansz Nicolaasgracht Middelste gracht 52 289 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Jan Jansz 1978
Lambert Jansz Vleeshuis Diefsteeg 63 58 9 9-0-0 lindewever       lindewever Huur Martyn van Sonnevelt           Lambert Jansz 383
Symon Jansz Zevenhuizen Nieuwsteeg 68 144 11 11-0-0 lindewever       lindewever Huur Ael Coedycx           Symon Jansz 958
Cornelis Jorysz Nicolaasgracht Uiterste gracht 130 299 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Cornelis Jorysz 2056
Lourys Jorysz Nicolaasgracht Uiterste gracht 180 306 6 6-0-0 lindewever       lindewever Huur Pieter Lenaertsz   houtzager       Lourys Jorysz 2106
Cornelis Lourysz Overmare rijnzijde Rijn 55 373 6 6-0-0 [lindewever]       [lindewever] Eig.             Cornelis Lourysz 2601
Andries Martynsz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 90 168 5,2 5-4-0 lindewever       lindewever Huur Cornelis Augustynsz           Andries Martynsz 1119
Claes Martynsz Marendorp landzijde Marendorp 158 335 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Claes Martynsz 2316
Jacob Martynsz Overmare rijnzijde Marendorp 28 370 8 8-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Jacob Martynsz 2574
Cornelis Mathysz Gansoorde Middelste gracht 50 269 5,5 5-10-0 lindewever       lindewever Eig.             Cornelis Mathysz 1836
Balthen Melthenz Marendorp rijnzijde Marendorp 47 356 6,5 6-10-0 lindewever       lindewever Huur Claes Lambrechtsz           Balthen Melthenz 2473
Mouryn Nicolaasgracht Middelste gracht 77 292 7,8 7-16-0 lindewever eigenaar te leiderdorp     lindewever Huur Wouter Claesz Brammer           Mouryn 2003
Aelbrecht Pietersz Nicolaasgracht `s Duvels hoorn 22 285 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Aelbrecht Pietersz 1948
Claes Pietersz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 25 182 8 8-0-0 lindewever       lindewever Huur Coen Michielsz kinderen         Claes Pietersz 1220
Gerryt Pietersz Hogewoerd Levendaal 235 212 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Gerryt Pietersz 1430
Jacob Pietersz Rapenburg Steenschuyr 104 100 10 10-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Jacob Pietersz 653
Jan Pietersz Overmare rijnzijde Marendorp 43 372 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Jan Pietersz 2589
Jan Pietersz Gansoorde Middelste gracht 16 265 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Jan Pietersz 1802
Wollebrant Pietersz Nicolaasgracht `s Duvels hoorn 20 285 6 6-0-0 lindewever       lindewever Huur Symon Symonsz   kuiper       Wollebrant Pietersz 1946
Claes Quyrinsz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 68 165 10 10-0-0 lindewever       lindewever Huur Jan Woutersz Steen           Claes Quyrinsz 1097
Cornelis Quyrinsz Rapenburg Cellebroersgraft 78 97 3,9 3-18-0 lindewever       lindewever Eig.             Cornelis Quyrinsz 627
Jan Quyrinsz Rapenburg Cellebroersgraft 94 99 5,5 5-10-0 lindewever       lindewever Eig.             Jan Quyrinsz 643
Claes Rembrandtsz Nicolaasgracht Middelste gracht 33 287 8 8-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Claes Rembrandtsz 1959
Pieter Rembrandtsz Nicolaasgracht Middelste gracht 27 286 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Pieter Rembrandtsz 1953
Aelbrecht Theusz Gansoorde Middelste gracht 62 271 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Aelbrecht Theusz 1848
Willem Thomasz Zevenhuizen Steenschuur 120 151 8 8-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Willem Thomasz 1010
Pieter Ysbrantsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 97 295 4,5 4-10-0 lindewever       lindewever Eig.             Pieter Ysbrantsz 2023
Jan Adriaensz Zot Nicolaasgracht Middelste gracht 37 287 14 14-0-0 lindewever tuin van 56 roeden     lindewever Eig.             Jan Adriaensz Zot 1963

 

linnedraaier  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jacob Borwoutsz Gasthuis Rijn 111 17 44 44-0-0 [linnedraaier]     weduwe [linnedraaier] Eig.             Jacob Borwoutsz 111

 

lombard  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Evangelist de Aladio Zevenhuizen Volresgraft 25 138 44 44-0-0 lombard       lombard Eig.             Jan Evangelist de Aladio 915

 

luitspeler  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jacob Gerrytsz Wolhuis Breestraat 20 35 33 33-0-0 luitspeler, [drapenier]       luitspeler, [drapenier] Huur Jacob Claesz kinderen houtkoper       Jacob Gerrytsz 241

 

L   p1561_beroep_L p1561_beroep_L

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl