NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Folio  

 

100   p1561_folio_100 p1561_folio_100

 

100  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Symon Symonsz Rapenburg Cellebroersgraft 97 100 5 5-0-0           Eig.             Symon Symonsz 646
Cornelis Jansz Rapenburg Cellebroersgraft 98 100 5 5-0-0 verversknecht       verversknecht Eig.             Cornelis Jansz 647
Aernt Harmansz Rapenburg Cellebroersgraft 99 100 5 5-0-0 schoenlapper       schoenlapper Eig.             Aernt Harmansz 648
Lievyn Dircxz Rapenburg Steenschuyr 100 100 12 12-0-0 coman       coman Eig.             Lievyn Dircxz 649
Jan Pietersz Rapenburg Steenschuyr 101 100 8 8-0-0 schrijnwerker       schrijnwerker Eig.             Jan Pietersz 650
Pieter Jansz Rapenburg Steenschuyr 102 100 8 8-0-0 schrijnwerker       schrijnwerker Eig.             Pieter Jansz 651
Jannetgen Aerntsdr Rapenburg Steenschuyr 103 100 10 10-0-0           Eig.             Jannetgen Aerntsdr 652
Jacob Pietersz Rapenburg Steenschuyr 104 100 10 10-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Jacob Pietersz 653

 

101  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aernt Willemsz Rapenburg Steenschuyr 105 101 10 10-0-0 [leidekker]     kinderen [leidekker] Huur Willem Aerntsz   leideker       Aernt Willemsz 654
Marytgen Gerrytsdr Rapenburg Steenschuyr 106 101 10 10-0-0 drapierster       drapierster Eig.             Marytgen Gerrytsdr 655
Kathryn Jansdr Rapenburg Steenschuyr 107 101 10 10-0-0           Eig.             Kathryn Jansdr 656
Jorys Lenaertsz Rapenburg Steenschuyr 108 101 8 8-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Jorys Lenaertsz 657
Cornelis Symonsz Rapenburg Steenschuyr 109 101 10 10-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Cornelis Symonsz 658
Marytgen Pieter Luyten Rapenburg Steenschuyr 110 101 8 8-0-0           Eig.             Marytgen Pieter Luyten 659
Zanna [Jacobsdr] Bouten Rapenburg Steenschuyr 111 101 6 6-0-0 [drapierster]       [drapierster] Huur Harman Dircxz   schuitvoerder       Zanna [Jacobsdr] Bouten 660
Adriaen Danielsz Rapenburg Steenschuyr 112 101 20 20-0-0 tapper eigenaar woont op de vliet     tapper Huur Jan Jansz   bakker       Adriaen Danielsz 661

 

102  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Gerryt Foyenz Rapenburg Vliet 113 102 12,5 12-10-0 [kistenmaker]       [kistenmaker] Eig.             Gerryt Foyenz 662
Mees Cornelisz Rapenburg Vliet 114 102 5 5-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Mees Cornelisz 663
Huych Dircxz Rapenburg Vliet 115 102 12 12-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Huych Dircxz 664
Jaspar Gerrytsz Rapenburg Vliet 116 102 9 9-0-0 bakker       bakker Eig.             Jaspar Gerrytsz 665
Jan Fransz Rapenburg Vliet 117 102 9 9-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Jan Fransz 666
Jan Jansz Rapenburg Vliet 118 102 7 7-0-0 smid       smid Eig.             Jan Jansz 667
Pieter Jacobsz Rapenburg Vliet 119 102 8 8-0-0 pannenbakker       pannenbakker Eig.             Pieter Jacobsz 668
Adriaen Willemsz Rapenburg Vliet 120 102 15 15-0-0 olieslager 2 huizen     olieslager Eig.             Adriaen Willemsz 669

 

103  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Willem Cornelisz Rapenburg Vliet 121 103 7 7-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Willem Cornelisz 670
Cornelis Jansz Rapenburg Vliet 122 103 10 10-0-0 schrijnwerker       schrijnwerker Eig.             Cornelis Jansz 671
Marytgen Rapenburg Vliet 123 103 10 10-0-0     Andries Theeusz weduwe   Eig.             Marytgen 672
Willem Cornelisz Rapenburg Vliet 124 103 7 7-0-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Willem Cornelisz 673
Dirck Pietersz Rapenburg Vliet 125 103 10 10-0-0           Eig.             Dirck Pietersz 674
Jan Jansz Rapenburg Vliet 126 103 15 15-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Jansz 675
Thomas Claesz Rapenburg Vliet 127 103 9 9-0-0           Eig.             Thomas Claesz 676
Adriaen Pietersz Rapenburg Vliet 128 103 15 15-0-0 coman 2 huizen     coman Eig.             Adriaen Pietersz 677
Willem Huygenz Rapenburg Vliet 129 103 10 10-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Willem Huygenz 678

 

104  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jorys Rapenburg Vliet 130 104 7,5 7-10-0 slotenmaker       slotenmaker Huur Kathryn Capiteyns           Jorys 679
Jacob Fransz Rapenburg Slopje 131 104 2,6 2-12-0           Huur Kathryn Capiteyns           Jacob Fransz 680
Adriaen Willemsz Rapenburg Slopje 132 104 2,6 2-12-0           Huur Kathryn Capiteyns           Adriaen Willemsz 681
Lysbeth Danielsdr Rapenburg Slopje 133 104 2,6 2-12-0           Huur Kathryn Capiteyns           Lysbeth Danielsdr 682
Reymtgen Jansdr Rapenburg Slopje 134 104 2,6 2-12-0           Huur Kathryn Capiteyns           Reymtgen Jansdr 683
Claes Aerntsz Rapenburg Slopje 135 104 2,6 2-12-0           Huur Kathryn Capiteyns           Claes Aerntsz 684

 

105  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Roelof Rapenburg Vliet 136 105 11 11-0-0 schoenmaker       schoenmaker Huur Symon Jan Reyersz           Roelof 685
Grietgen Cornelisdr Rapenburg Vliet 137 105 6 6-0-0           Eig.             Grietgen Cornelisdr 686
Pouwels Cornelisz Rapenburg Vliet 138 105 6 6-0-0 scheepmaker       scheepmaker Eig.             Pouwels Cornelisz 687
Marytgen Claesdr Rapenburg Bakkerssteeg 139 105 5 5-0-0           Eig.             Marytgen Claesdr 688
Jan Ysbrantsz Rapenburg Bakkerssteeg 140 105 5 5-0-0 leidekker       leidekker Eig.             Jan Ysbrantsz 689
Jan Jansz Rapenburg Bakkerssteeg 141 105 5 5-0-0 voller       voller Eig.             Jan Jansz 690
Aernt Dircxz Rapenburg Bakkerssteeg 142 105 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Aernt Dircxz 691

 

106  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Claes Allaertsz Rapenburg Bakkerssteeg 143 106 4 4-0-0           Eig.             Claes Allaertsz 692
Willem Aerntsz Rapenburg Bakkerssteeg 144 106 4 4-0-0 smid       smid Eig.             Willem Aerntsz 693
Pieter Ysbrantsz Rapenburg Bakkerssteeg 145 106 4 4-0-0           Eig.             Pieter Ysbrantsz 694
Marytgen Claesdr Rapenburg Bakkerssteeg 146 106 3,25 3-5-0           Huur Cornelis Jansz, oude weduwe timmerman       Marytgen Claesdr 695
Gerryt Reyersz Rapenburg Bakkerssteeg 147 106 4,55 4-11-0       weduwe   Huur Cornelis Jansz, oude weduwe timmerman       Gerryt Reyersz 696
Willem Huygenz Rapenburg Bakkerssteeg 148 106 5 5-0-0           Huur Daniel Jansz           Willem Huygenz 697
Jan Harmansz Rapenburg Bakkerssteeg 149 106 5,85 5-17-0           Huur Cornelis Heyndricxz           Jan Harmansz 698

 

107  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Lysbeth Heyndricxdr Rapenburg Bakkerssteeg 150 107 4 4-0-0           Eig.             Lysbeth Heyndricxdr 699
Tryntgen Woutersdr Rapenburg Bakkerssteeg 151 107 3,5 3-10-0           Eig.             Tryntgen Woutersdr 700
Marytgen Symonsdr Rapenburg Bakkerssteeg 152 107 3,9 3-18-0           Huur Dirck Pietersz   timmerman       Marytgen Symonsdr 701
Jannetgen Aerntsdr Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 153 107 5,6 5-12-0           Huur Sint Katerynen Gasthuis           Jannetgen Aerntsdr 702
Kathryn Meessen Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 154 107 3,5 3-10-0           Huur Sint Katerynen Gasthuis           Kathryn Meessen 703
Aernt Jansz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 155 107 2,5 2-10-0           Eig.             Aernt Jansz 704
Adriaen [Pietersz], coman Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 156 107 2,5 2-10-0 [coman]       [coman] Eig.             Adriaen [Pietersz], coman 705

 

108  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Gerryt Mathysz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 157 108 2,5 2-10-0           Eig.             Gerryt Mathysz 706
Mees Jansz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 158 108 4,23 4-4-9 steenplaatser eigenares woont in den briel     steenplaatser Huur Duyff   ballenmakers       Mees Jansz 707
Baertgen Willemsdr Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 159 108 5,2 5-4-0           Huur Heyl weduwe   Jan Cruufs weduwe   Baertgen Willemsdr 708
Willem Crepel Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 160 108 0 0-0-0           Huur Claes Lambrechtsz           Willem Crepel 709
Jacob Heyndricxz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 161 108 2 2-0-0 coman       coman Eig.             Jacob Heyndricxz 710
Heyndrick Heyndricxz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 162 108 2,57 2-11-6           Huur Olof   kammaker       Heyndrick Heyndricxz 711
Cornelis Cornelisz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 163 108 2,5 2-10-0           Eig.             Cornelis Cornelisz 712

 

109  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Geertgen Dircxdr Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 164 109 2,5 2-10-0           Eig.             Geertgen Dircxdr 713
Cornelis Gysbertsz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 165 109 3 3-0-0           Eig.             Cornelis Gysbertsz 714
Lourys Aerntsz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 166 109 2,6 2-12-0           Huur Cornelis Gysbrechtsz           Lourys Aerntsz 715
Jan Michielsz Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 167 109 2,5 2-10-0           Eig.             Jan Michielsz 716
Engel Jansz Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 168 109 2,6 2-12-0           Huur Geerte Jorysdr           Engel Jansz 717
Neeltgen Aerntsdr Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 169 109 3,25 3-5-0   eigenaar woont te gorinchem       Huur Gerryt           Neeltgen Aerntsdr 718
Jan Pietersz Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 170 109 2,5 2-10-0           Eig.             Jan Pietersz 719

 

110  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Kathryn Gysbertsdr Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 171 110 2,5 2-10-0           Eig.             Kathryn Gysbertsdr 720
Annetgen Egbertsdr Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 172 110 2,5 2-10-0           Eig.             Annetgen Egbertsdr 721
Annetgen Egbertsdr Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 173 110 2 2-0-0           Eig.             Annetgen Egbertsdr 722
Daniel Jansz Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 174 110 3,34 3-6-12 coman ledig erf     coman Huur Jherusalem           Daniel Jansz 723
Gerryt Jansz Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 175 110 0 0-0-0 coman, [drapenier] eigenares is zijn moeder     coman, [drapenier] Huur Anna Fredericxdr           Gerryt Jansz 724
Luyt Symonsz Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 176 110 2,5 2-10-0           Eig.             Luyt Symonsz 725
Soetgen Lourysdr Rapenburg Aftergraft 177 110 2,5 2-10-0           Eig.             Soetgen Lourysdr 726

 

111  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Thys Jacobsz Rapenburg Aftergraft 178 111 5 5-0-0 quastemaicker 2 kamers     quastemaicker Eig.             Thys Jacobsz 727
Jacob Woutersz Rapenburg Aftergraft 179 111 5 5-0-0           Eig.             Jacob Woutersz 728
Jan Jansz Rapenburg Aftergraft 180 111 3,9 3-18-0           Huur Nelletgen van Wensveen           Jan Jansz 729
Cornelis Jansz Rapenburg Aftergraft 181 111 4 4-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Cornelis Jansz 730
Theeus Korsz Rapenburg Aftergraft 182 111 3,57 3-11-6           Huur Jan Wiggersz           Theeus Korsz 731
Marytgen Wermboutsdr Rapenburg Aftergraft 183 111 2,5 2-10-0           Eig.             Marytgen Wermboutsdr 732
Dirck Aelbrechtsz Rapenburg Aftergraft 184 111 5 5-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Dirck Aelbrechtsz 733
Jan Gerrytsz Rapenburg Aftergraft 185 111 4 4-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Jan Gerrytsz 734

 

112  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Florys Jansz Rapenburg Aftergraft 186 112 9,1 9-2-0 schoenlapper half jaar, half jaar leeg     schoenlapper Huur Claes Aelwynsz kinderen         Florys Jansz 735
Heyndrick van Assendelft Rapenburg Nonnensteeg 187 112 22 22-0-0           Eig.             Heyndrick van Assendelft 736
Anthonis Aerntsz Rapenburg Nonnensteeg 188 112 5,5 5-10-0   in den haan       Eig.             Anthonis Aerntsz 737
Heyndrick Jansz Rapenburg Nonnensteeg 189 112 2,5 2-10-0 lindewever       lindewever Eig.             Heyndrick Jansz 738
Jacob Claesz Rapenburg Nonnensteeg 190 112 3 3-0-0           Eig.             Jacob Claesz 739
Adriaen Gerrytsz Rapenburg Nonnensteeg 191 112 4 4-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Adriaen Gerrytsz 740

 

113  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Dirck Gerrytsz Rapenburg Nonnensteeg 192 113 3 3-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Dirck Gerrytsz 741
Aelbrecht Schouten Rapenburg Nonnensteeg 193 113 10,4 10-8-0 dienaar       dienaar Huur Heilige Geest           Aelbrecht Schouten 742
Pieter Jansz Rapenburg Nonnensteeg 194 113 3,25 3-5-0 snijder       snijder Huur Jacob Jansz   appelkoper       Pieter Jansz 743
Tru Pietersz Rapenburg Nonnensteeg 195 113 3,9 3-18-0           Huur Jacob Jansz   appelkoper       Tru Pietersz 744
Marytgen Jansdr Rapenburg Nonnensteeg 196 113 3,9 3-18-0           Huur Jacob Jansz   appelkoper       Marytgen Jansdr 745
Daniel Jansz Rapenburg Nonnensteeg 197 113 3,9 3-18-0 glaasmaker       glaasmaker Huur Jacob Jansz   appelkoper       Daniel Jansz 746

 

114  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Marcelis Jansz Rapenburg Nonnensteeg 198 114 18 18-0-0           Huur Jacob Exalta, mr           Marcelis Jansz 747
Pieter Jansz Rapenburg Veststeeg 199 114 6,5 6-10-0           Huur Claes Pietersz   juwelierder       Pieter Jansz 748
Jorys Yemantsz Rapenburg Graft 200 114 3,25 3-5-0           Huur Aernt Gerryt Eeuwoutsz           Jorys Yemantsz 749
Harman Jansz Rapenburg Graft 201 114 4 4-0-0 varkenkoper       varkenkoper Eig.             Harman Jansz 750
Jacob Aerntsz Rapenburg Graft 202 114 3,9 3-18-0 turfdrager       turfdrager Huur Ael     Pieter Gerrytsz weduwe   Jacob Aerntsz 751

 

115  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen Cornelisz Rapenburg Graft 203 115 5 5-0-0 houtzager       houtzager Eig.             Adriaen Cornelisz 752
Bouwen Jansz Rapenburg Graft 204 115 4 4-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Bouwen Jansz 753
Aeltgen Meessen Rapenburg Graft 205 115 4,55 4-11-0           Huur Ael     Pieter Gerrytsz weduwe   Aeltgen Meessen 754
Yemant Jorysz Rapenburg Graft 206 115 4,87 4-17-6           Huur Marie   kemster       Yemant Jorysz 755
Willem Pietersz [van] D[ieck] Rapenburg Graft 207 115 7,5 7-10-0   eigenares op de uterste graft       Huur Marie           Willem Pietersz [van] D[ieck] 756
Bouwen Claesz Vergeyl Rapenburg Graft 208 115 5 5-0-0 [drapier] 4 kamers     [drapier] Eig.             Bouwen Claesz Vergeyl 757

 

116  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Heyndricxz Rapenburg Veststeeg 209 116 7 7-0-0 lindewever       lindewever Huur Hans Martynsz Meesters           Jan Heyndricxz 758
Adriaen Jansz, heer Rapenburg Veststeeg 210 116 3,9 3-18-0 priester 1 kamer     priester Huur Claes Pietersz   juwelierder       Adriaen Jansz, heer 759
Marytgen Pietersdr Rapenburg Veststeeg 211 116 0 0-0-0           Huur Claes Pietersz   juwelierder       Marytgen Pietersdr 760
Claes Pietersz Rapenburg Veststeeg 212 116 1,3 1-6-0   tuin       Eig.             Claes Pietersz 761
Symon, mr Rapenburg Veststeeg 213 116 0,6 0-12-0 chirurgijn tuin     chirurgijn Eig.             Symon, mr 762
Volckaert Hillebrantsz Rapenburg Veststeeg 214 116 6 6-0-0           Huur Huych van Alckemaede           Volckaert Hillebrantsz 763

 

117  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Zusterhuis Van Sinte Katherynen Rapenburg Veststeeg 215 117 0 0-0-0           Eig.             Zusterhuis Van Sinte Katherynen 764
Grietgen Rapenburg Veststeeg 216 117 5,5 5-10-0     Pieter Symonsz weduwe   Eig.             Grietgen 765
Cornelis Cornelisz Houdtuyn Rapenburg Veststeeg 217 117 6,5 6-10-0           Huur Zusterhuis Sinte Katherynen           Cornelis Cornelisz Houdtuyn 766
Grietgen Cornelisdr Rapenburg Veststeeg 218 117 3 3-0-0           Huur Zusterhuis Sinte Katherynen           Grietgen Cornelisdr 767
Jan Pietersz Rapenburg Doelsteeg 219 117 7 7-0-0 metselaar       metselaar Huur Zusterhuis Sinte Katherynen           Jan Pietersz 768
Voetboog Schuttersdoelen Rapenburg Doelsteeg 220 117 0 0-0-0           Eig.             Voetboog Schuttersdoelen 769

 

118  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Neeltgen Jansdr Rapenburg Doelsteeg 221 118 3,25 3-5-0   kamer, 3 kamers leeg       Huur Cloversschutter           Neeltgen Jansdr 770
Cunera Eeuwoutsdr Rapenburg Doelsteeg 222 118 2,4 2-8-0   kamer       Huur Cloversschutter           Cunera Eeuwoutsdr 771
Clovers Schutters Doelen Rapenburg Doelsteeg 223 118 0 0-0-0           Eig.             Clovers Schutters Doelen 772
Anthonis Rapenburg Bezijden de doelen 224 118 0 0-0-0 metselaar       metselaar Huur Jan van Adrichem           Anthonis 773
Luyck Vaer Rapenburg Bezijden de doelen 225 118 3,9 3-18-0           Huur Claes van Lindenburch           Luyck Vaer 774
Ger+F218rytgen Vrydaechs Rapenburg Groenhasen graft 226 118 3,9 3-18-0           Huur Jan Pietersz Schoudt           Ger+F218rytgen Vrydaechs 775

 

119  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Claes Cornelisz Rapenburg Groenhasen graft 227 119 3,9 3-18-0           Huur Jan Pietersz Schoudt           Claes Cornelisz 776
Jan Claesz Rapenburg Groenhasen graft 228 119 0 0-0-0   in den houttuin       Eig.             Jan Claesz 777
Huych Rapenburg Groenhasen graft 229 119 6,5 6-10-0 vormer       vormer Eig.             Huych 778
Jeroen Joostensz Rapenburg Groenhasen graft 230 119 4 4-0-0           Eig.             Jeroen Joostensz 779
Barent Fransz Rapenburg Groenhasen graft 231 119 6 6-0-0 metselaar       metselaar Huur Jan Robben       kinderen   Barent Fransz 780
Neeltgen Cornelisdr Rapenburg Zandt 232 119 3,9 3-18-0           Huur Jacob Bartholomeesz, heer           Neeltgen Cornelisdr 781

 

120  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Gerrytsz Rapenburg Zandt 233 120 3 3-0-0           Eig.             Cornelis Gerrytsz 782
Jorys Jansz Rapenburg Zandt 234 120 3,9 3-18-0           Huur Neeltgen   bakster       Jorys Jansz 783
Marytgen Willemsdr Rapenburg Zandt 235 120 2,6 2-12-0   eigenaar alias jan jesus       Huur Jan Lourysz   bakker       Marytgen Willemsdr 784
Lenaert Thysz Rapenburg Zandt 236 120 3 3-0-0 vormer       vormer Eig.             Lenaert Thysz 785
Euwout Cornelisz Rapenburg Zandt 237 120 5 5-0-0           Eig.             Euwout Cornelisz 786
Apolonia Woutersdr Rapenburg Zandt 238 120 0 0-0-0           Huur Marie Woutersdr           Apolonia Woutersdr 787
Willem Aerntsz Rapenburg Zandt 239 120 3,9 3-18-0   eigenaar in de molensteeg   weduwe   Huur Eeuwout Adriaenz           Willem Aerntsz 788

 

121  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Dammasz Rapenburg Zandt 240 121 4 4-0-0           Eig.             Jan Dammasz 789
Annetgen Dircxdr Rapenburg Zandt 241 121 1,1 1-2-0   leeg erf       Huur Pater Sinte Catherynen           Annetgen Dircxdr 790
Jacob Bartholomeesz, heer Rapenburg Zandt 242 121 0,4 0-8-0   tuin       Eig.             Jacob Bartholomeesz, heer 791
Adriaen Joostensz [Clomp] Rapenburg Zandt 243 121 3 3-0-0           Eig.             Adriaen Joostensz [Clomp] 792
Geertgen Jansdr Rapenburg Zandt 244 121 4 4-0-0           Eig.             Geertgen Jansdr 793
Cornelis Jan Jorysz [Cluif] Rapenburg Zandt 245 121 3 3-0-0           Eig.             Cornelis Jan Jorysz [Cluif] 794
Jacob Bartholomeesz, heer Rapenburg Zandt 246 121 6 6-0-0           Eig.             Jacob Bartholomeesz, heer 795
Gerryt Jan Swan Rapenburg Zandt 247 121 3 3-0-0           Eig.             Gerryt Jan Swan 796
Gerryt Jansz Rapenburg Zandt 248 121 7 7-0-0 voller in de byl     voller Eig.             Gerryt Jansz 797

 

122  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Eeuwoutsz Rapenburg Zandt 249 122 3,9 3-18-0           Huur Job Claesz   baggerman       Jan Eeuwoutsz 798
Job Claesz Rapenburg Zandt 250 122 4 4-0-0 baggerman       baggerman Eig.             Job Claesz 799
Jan Jutten Rapenburg Slichsteeg 251 122 0,5 0-10-0   tuin       Eig.             Jan Jutten 800
Adriaen Govertsz Rapenburg Slichsteeg 252 122 30 30-0-0 zeepzieder       zeepzieder Huur Ael Havics           Adriaen Govertsz 801
Annetgen Dircxdr Rapenburg Slichsteeg 253 122 3 3-0-0           Eig.             Annetgen Dircxdr 802
Lysbeth Rippertsdr Rapenburg Slichsteeg 254 122 3,25 3-5-0   eigenaar in de gulden waegen       Huur Cent Jansz           Lysbeth Rippertsdr 803
Meynsgen Huygendr Rapenburg Slichsteeg 255 122 3,25 3-5-0 schuyerster       schuyerster Huur Claesgen Poortier           Meynsgen Huygendr 804

 

123  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Dieuwer Rapenburg Slichsteeg 256 123 3 3-0-0 coman       coman Eig.             Dieuwer 805
Beuckel Willemsz Rapenburg Slichsteeg 257 123 3,25 3-5-0           Huur Claesgen Poortier           Beuckel Willemsz 806
Gerryt, coman Rapenburg Slichsteeg 258 123 3,25 3-5-0 steenplaatser       steenplaatser Huur Claesgen Poortier           Gerryt, coman 807
Willem Florysz Rapenburg Noordeinde 259 123 5,2 5-4-0 smid 1/4 jaar, goosen smid 3/4 jaar     smid Huur Jan van Houdt           Willem Florysz 808
Huych Jorysz Rapenburg Noordeinde 260 123 10 10-0-0 wielmaker       wielmaker Huur Jan van Houdt           Huych Jorysz 809
Claesgen Poortier Rapenburg Noordeinde 261 123 6 6-0-0           Eig.             Claesgen Poortier 810
Claes Fransz Rapenburg Noordeinde 262 123 5 5-0-0           Eig.             Claes Fransz 811

 

124  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Claes Jansz Rapenburg Noordeinde 263 124 6 6-0-0 messenmaker       messenmaker Eig.             Claes Jansz 812
Cornelis Dircxz Rapenburg Noordeinde 264 124 5 5-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Cornelis Dircxz 813
Apolonia Rapenburg Noordeinde 265 124 3,25 3-5-0   eigenaar in de gulden waegen       Huur Cent Jansz           Apolonia 814
Ulryck Rapenburg Noordeinde 266 124 10 10-0-0 legwerker huurder is bankroet, eigenaar in de gulden waegen     legwerker Huur Cent Jansz           Ulryck 815
Cent Jansz Rapenburg Noordeinde 267 124 18 18-0-0   in de gulden wagen       Eig.             Cent Jansz 816
Marytgen Gerytsdr Rapenburg Noordeinde 268 124 16 16-0-0 coman       coman Eig.             Marytgen Gerytsdr 817
Gerryt, mr Rapenburg Noordeinde 269 124 13 13-0-0 hoefslager       hoefslager Eig.             Gerryt, mr 818
Marytgen Woutersz Rapenburg Noordeinde 270 124 12 12-0-0   2 huizen       Eig.             Marytgen Woutersz 819

 

100   p1561_folio_100 p1561_folio_100

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl