NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Folio  

 

175   p1561_folio_175 p1561_folio_175

 

175  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Dammas Jansz Nieuweland Steenschuur 138 175 18 18-0-0 tapper       tapper Huur Ael Taxs           Dammas Jansz 1167
Heyndrick Gerrytsz Nieuweland Steenschuur 139 175 7 7-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Eig.             Heyndrick Gerrytsz 1168
Kors Heyndricxz Nieuweland Steenschuur 140 175 9 9-0-0 coman cum sociis     coman Huur Jan Cornelisz           Kors Heyndricxz 1169
Jacob Heyndricxz Nieuweland Steenschuur 141 175 6,5 6-10-0 bezemmaker       bezemmaker Eig.             Jacob Heyndricxz 1170
Daniel Cornelisz Nieuweland Steenschuur 142 175 10 10-0-0 coman, [blokhouwer]       coman, [blokhouwer] Eig.             Daniel Cornelisz 1171
Jan Heyndricxz Nieuweland Steenschuur 143 175 8 8-0-0 stoeldraaier     weduwe stoeldraaier Eig.             Jan Heyndricxz 1172
Paridom Barentsz Nieuweland Steenschuur 144 175 9 9-0-0 kistenmaker       kistenmaker Eig.             Paridom Barentsz 1173
Jan Jansz Nieuweland Steenschuur 145 175 8 8-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Jan Jansz 1174

 

176  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Lourysz Nieuweland Steenschuur 146 176 12 12-0-0 landman       landman Eig.             Jan Lourysz 1175
Meynsgen Nieuweland Steenschuur 147 176 7 7-0-0 warmoeswyf       warmoeswyf Eig.             Meynsgen 1176
Jacob Heyndricxz Nieuweland Steenschuur 148 176 15 15-0-0 coman 2 huizen     coman Eig.             Jacob Heyndricxz 1177
Pieter Cornelisz Oosterling Nieuweland Steenschuur 149 176 18 18-0-0           Eig.             Pieter Cornelisz Oosterling 1178
Cornelis Pietersz Nieuweland Steenschuur 150 176 9,5 9-10-0 glaasschrijver       glaasschrijver Huur Jacob Jansz van der Graft           Cornelis Pietersz 1179
Jacob Jansz van der Graft Nieuweland Steenschuur 151 176 45 45-0-0 [brouwer]       [brouwer] Eig.             Jacob Jansz van der Graft 1180
Jan Aelbrechtsz Nieuweland Steenschuur 152 176 18 18-0-0           Huur Martyn Huygen   verwer       Jan Aelbrechtsz 1181
Marytgen Garbrantsdr Nieuweland Steenschuur 153 176 18 18-0-0 [drapierster]       [drapierster] Eig.             Marytgen Garbrantsdr 1182

 

177  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Annetgen Jacobsdr Nieuweland Steenschuur 154 177 13 13-0-0           Huur Hillegont Knotters           Annetgen Jacobsdr 1183
Aeltgen Nieuweland Steenschuur 155 177 18 18-0-0     Willem Jacobsz weduwe   Eig.             Aeltgen 1184
Aechte [Fransdr] [Dusseldorp] Nieuweland Steenschuur 156 177 20 20-0-0     Abraham Jacobsz [van Velde] weduwe   Eig.             Aechte [Fransdr] [Dusseldorp] 1185
Machtelt Gerrytsdr Nieuweland Steenschuur 157 177 9 9-0-0           Huur Aecht weduwe   Abraham Jacobz     Machtelt Gerrytsdr 1186
Anthonis Fransz [van Dusseldorp] Nieuweland Steenschuur 158 177 50 50-0-0 brouwer, [drapenier]       brouwer, [drapenier] Eig.             Anthonis Fransz [van Dusseldorp] 1187
Quyrin Claes Garbrantsz [van Strijen] Nieuweland Steenschuur 159 177 45 45-0-0 blauwverver met de blauververye     blauwverver Eig.             Quyrin Claes Garbrantsz [van Strijen] 1188
Geertgen Jansdr van Oyen Nieuweland Steenschuur 160 177 13 13-0-0 bakker       bakker Eig.             Geertgen Jansdr van Oyen 1189
Kathryn [Claes Garbrandsz] Nieuweland Steenschuur 161 177 70 70-0-0   met de ververye Willem Bouwensz [van Warmond] weduwe   Eig.             Kathryn [Claes Garbrandsz] 1190

 

178  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Hillegont Willemsdr Nieuweland Steenschuur 162 178 48 48-0-0 [roodziedersweduwe]   [Jan Claesz] [weduwe] [roodziedersweduwe] Eig.             Hillegont Willemsdr 1191
Dirck Cornelisz Oosterling Nieuweland Steenschuur 163 178 25 25-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Dirck Cornelisz Oosterling 1192
Jan Jansz van Bancken Nieuweland Steenschuur 164 178 46 46-0-0 verver       verver Eig.             Jan Jansz van Bancken 1193
Pieter Jansz Paedts Nieuweland Steenschuur 165 178 22 22-0-0 [drapier]     weduwe [drapier] Eig.             Pieter Jansz Paedts 1194
Jan Claesz Nieuweland Steenschuur 166 178 18 18-0-0 koster       koster Eig.             Jan Claesz 1195

 

179  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Claesz [van Leeuwen] Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 1 179 60 60-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Cornelis Claesz [van Leeuwen] 1196
Jan Dircxz [van der Burch] Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 2 179 80 80-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Jan Dircxz [van der Burch] 1197
Jan Jansz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 3 179 12 12-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Jansz 1198
Claes Willemsz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 4 179 8 8-0-0 vuilnisman       vuilnisman Eig.             Claes Willemsz 1199
Jan Dircxz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 5 179 24 24-0-0   half jaar pieter martynsz schoolmeester, ander half leeg       Huur Symon Jan Reyersz           Jan Dircxz 1200
Adriaen Dirck [Ottensz van Meerburg] Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 6 179 60 60-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Adriaen Dirck [Ottensz van Meerburg] 1201
Jutgen Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 7 179 24 24-0-0 lapverfster   Willem Fransz weduwe lapverfster Eig.             Jutgen 1202

 

180  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Kathryn Pietersdr Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 8 180 11 11-0-0 [lichter] half jaar voor 5 pond, ander jan govertsz voor 6 pond     [lichter] Huur Jutgen   lapwerster Willem Fransz weduwe   Kathryn Pietersdr 1203
Aernt Dircxz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 9 180 12 12-0-0 coman       coman Eig. Aernt Dircxz   coman       Aernt Dircxz 1204
Gerryt Cornelisz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 10 180 16 16-0-0 appelkoper huis met 2 kamers     appelkoper Huur Claes Jansz Oem           Gerryt Cornelisz 1205
Volckgen Rippersdr Hogewoerd Watersteeg 11 180 12 12-0-0 [coman]       [coman] Eig.             Volckgen Rippersdr 1206
Harman Hogewoerd Watersteeg 12 180 10 10-0-0 scheepmaker half jaar, ander half pieter eeuwoutsz     scheepmaker Huur Dirck, mr   chirurgyn       Harman 1207
Cornelis Claesz Hogewoerd Watersteeg 13 180 5 5-0-0 schoenlapper       schoenlapper Huur Dirck, mr   chirurgyn       Cornelis Claesz 1208

 

181  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Dirck [Aerntsz], mr Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 14 181 12 12-0-0 chirurgijn       chirurgijn Eig.             Dirck [Aerntsz], mr 1209
Fytgen Jacobsdr Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 15 181 9,5 9-10-0           Huur Dirck, mr   chirurgyn       Fytgen Jacobsdr 1210
Aernt Claesz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 16 181 14 14-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Aernt Claesz 1211
Rippert Claesz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 17 181 10 10-0-0 smid       smid Eig.             Rippert Claesz 1212
Willem Jacobsz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 18 181 14 14-0-0 voorlakenreder, [verwer]       voorlakenreder, [verwer] Eig.             Willem Jacobsz 1213
Dirck Anthonisz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 19 181 16 16-0-0 appelkoper, [bogaardman]       appelkoper, [bogaardman] Eig.             Dirck Anthonisz 1214
Huych Jansz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 20 181 10 10-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Huych Jansz 1215
Claes Martynsz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 21 181 11 11-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Claes Martynsz 1216

 

182  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Claes Claesz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 22 182 11 11-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Claes Claesz 1217
Heyndrick Aerntsz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 23 182 5,85 5-17-0           Huur Pieter Michielsz           Heyndrick Aerntsz 1218
Pieter Michielsz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 24 182 9 9-0-0           Eig.             Pieter Michielsz 1219
Claes Pietersz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 25 182 8 8-0-0 lindewever       lindewever Huur Coen Michielsz kinderen         Claes Pietersz 1220
Engel Heyndricxz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 26 182 9 9-0-0 schuitvoerder       schuitvoerder Eig.             Engel Heyndricxz 1221
Jacob Dircxz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 27 182 10 10-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Jacob Dircxz 1222
Adriaen Pellen Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 28 182 9 9-0-0           Eig.             Adriaen Pellen 1223
Machtelt Jansdr Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 29 182 7 7-0-0           Eig.             Machtelt Jansdr 1224
Anthonis Clementsz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 30 182 11 11-0-0 appelkoper       appelkoper Eig.             Anthonis Clementsz 1225

 

183  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Florys Willem [Dircxz van der Burch] Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 31 183 34 34-0-0 olieslager 2 huizen     olieslager Eig.             Florys Willem [Dircxz van der Burch] 1226
Jacob Jansz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 32 183 10 10-0-0 coman       coman Eig.             Jacob Jansz 1227
Symon Gysbertsz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 33 183 10 10-0-0 wielmaker       wielmaker Eig.             Symon Gysbertsz 1228
Pieter Pietersz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 34 183 7 7-0-0 wielmaker       wielmaker Eig.             Pieter Pietersz 1229
Goossen Heyndricxz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 35 183 10 10-0-0 smid       smid Eig.             Goossen Heyndricxz 1230
Jannetgen Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 36 183 20 20-0-0 olieslagersweduwe   Thonis Claes Joostenz weduwe olieslagersweduwe Eig.             Jannetgen 1231
Mees Claesz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 37 183 24 24-0-0 olieslager       olieslager Eig.             Mees Claesz 1232
Pouwels Adriaensz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 38 183 16 16-0-0 hoefslager       hoefslager Eig.             Pouwels Adriaensz 1233
- Hogewoerd Poortje 39 183 5,2 5-4-0   1 kamer       Huur Anna Pietersdr   bakster       - 1234

 

184  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
- Hogewoerd Poortje 40 184 3,9 3-18-0   1 kamer       Huur Anna Pietersdr   bakster       - 1235
- Hogewoerd Poortje 41 184 3,25 3-5-0   1 kamer       Huur Anna Pietersdr   bakster       - 1236
Cornelis Dircxz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 42 184 9 9-0-0           Huur Anna Pietersdr   bakster       Cornelis Dircxz 1237
Thys Symonsz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 43 184 10 10-0-0 [kuiper]     weduwe [kuiper] Eig.             Thys Symonsz 1238
Vranck Gerrytsz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 44 184 9 9-0-0 schoenmaker     weduwe schoenmaker Eig.             Vranck Gerrytsz 1239
Aelbrecht Dircxz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 45 184 14 14-0-0 tapper, [waard]       tapper, [waard] Eig.             Aelbrecht Dircxz 1240
Dirck Willemsz [van der Burch] Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 46 184 34 34-0-0 olieslager       olieslager Eig.             Dirck Willemsz [van der Burch] 1241
Marytgen Jansdr Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 47 184 6,5 6-10-0 kolfmakersweduwe   Jan Cornelisz weduwe kolfmakersweduwe Eig.             Marytgen Jansdr 1242

 

185  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Pieter Heyndricxz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 48 185 15 15-0-0 [waard] in de (x gulden) croen     [waard] Eig.             Pieter Heyndricxz 1243
Dirck Jansz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 49 185 7 7-0-0 snijder       snijder Eig.             Dirck Jansz 1244
Heyman Danielsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 50 185 13,5 13-10-0           Huur Pieter Cornelisz Oosterling           Heyman Danielsz 1245
Cornelis Fransz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 51 185 9 9-0-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Cornelis Fransz 1246
Lambrecht Barentsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 52 185 24 24-0-0 bakker     weduwe bakker Eig.             Lambrecht Barentsz 1247
Gerryt Heyndricxz Hogewoerd Wielmaickersteeg, ene zijde 53 185 3,9 3-18-0           Huur Lambrecht Barentsz   bakker   weduwe   Gerryt Heyndricxz 1248
Jan Hogewoerd Wielmaickersteeg, ene zijde 54 185 3,25 3-5-0 smidsknecht       smidsknecht Huur Lambrecht Barentsz   bakker   weduwe   Jan 1249
Willem Jansz Hogewoerd Wielmaickersteeg, ene zijde 55 185 3,25 3-5-0           Huur Lambrecht Barentsz   bakker   weduwe   Willem Jansz 1250

 

186  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Cornelisz Hogewoerd Wielmaickersteeg, ene zijde 56 186 3,25 3-5-0           Huur Lambrecht Barentsz   bakker   weduwe   Cornelis Cornelisz 1251
Grietgen Pietersdr Hogewoerd Wielmaickersteeg, andere zijde 57 186 3 3-0-0           Eig.             Grietgen Pietersdr 1252
Lysbeth Hogewoerd Wielmaickersteeg, andere zijde 58 186 0 0-0-0 vormers       vormers Huur Lambrecht Barentsz   bakker   weduwe   Lysbeth 1253
Dirckgen Garbrantsdr Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 59 186 13 13-0-0   in sinte cristoffel       Eig.             Dirckgen Garbrantsdr 1254
Gerryt Joostensz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 60 186 7 7-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Gerryt Joostensz 1255
Jan Willemsz alias Bus Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 61 186 13 13-0-0 lijndraaier       lijndraaier Eig.             Jan Willemsz alias Bus 1256
Grietgen Hogewoerd Poortje 62 186 13 13-0-0     Claes Vrancken weduwe   Eig.             Grietgen 1257

 

187  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Marytgen Gerrytsdr Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 63 187 6 6-0-0           Huur Griete     Claes Vrancken weduwe   Marytgen Gerrytsdr 1258
Ogier Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 64 187 7 7-0-0 goudsmid half jaar, half jaar leeg     goudsmid Huur Griete     Claes Vrancken weduwe   Ogier 1259
Jan Jansz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 65 187 5,85 5-17-0           Huur Jan Adriaensz   smid       Jan Jansz 1260
Jan Adriaensz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 66 187 16 16-0-0 smid       smid Eig.             Jan Adriaensz 1261
Pieter Lubbertsz Hogewoerd Vrouwensteeg, ene zijde 67 187 4,55 4-11-0           Huur Joost Pietersz   brouwer       Pieter Lubbertsz 1262
Harman Gerrytsz Hogewoerd Vrouwensteeg, ene zijde 68 187 4 4-0-0 schoenlapper       schoenlapper Eig.             Harman Gerrytsz 1263

 

188  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Jansz Hogewoerd Vrouwensteeg, ene zijde 69 188 0,75 0-15-0 korenkoper leeg erf     korenkoper Eig.             Jan Jansz 1264
Willeboort Jansz Hogewoerd Vrouwensteeg, ene zijde 70 188 5,2 5-4-0           Huur Griete Willemsdr           Willeboort Jansz 1265
Annetgen Jansdr Hogewoerd Vrouwensteeg, ene zijde 71 188 4 4-0-0           Eig.             Annetgen Jansdr 1266
Claes Florysz Hogewoerd Vrouwensteeg, ene zijde 72 188 3 3-0-0 voller       voller Eig.             Claes Florysz 1267
Jan Florysz Hogewoerd Vrouwensteeg, ene zijde 73 188 3 3-0-0 voller       voller Eig.             Jan Florysz 1268
Claes Dircxz Hogewoerd Vrouwensteeg, ene zijde 74 188 3,25 3-5-0           Huur Pieter Heyndrick Engelsz           Claes Dircxz 1269
Heyndrick Jansz Hogewoerd Vrouwensteeg, andere zijde 75 188 5,2 5-4-0           Huur Pieter Heyndrick Engelsz           Heyndrick Jansz 1270

 

189  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Claes Dircxz Hogewoerd Vrouwensteeg, andere zijde 76 189 3 3-0-0 voller       voller Eig.             Claes Dircxz 1271
Geertgen Rycken Hogewoerd Vrouwensteeg, andere zijde 77 189 3 3-0-0           Eig.             Geertgen Rycken 1272
Cornelis Jansz Hogewoerd Vrouwensteeg, andere zijde 78 189 3 3-0-0 schoenlapper       schoenlapper Eig.             Cornelis Jansz 1273
Cornelis Jansz Hogewoerd Vrouwensteeg, andere zijde 79 189 5,2 5-4-0 voller       voller Huur Dieuwer   kammaker       Cornelis Jansz 1274
Jacob Willemsz Hogewoerd Vrouwensteeg, andere zijde 80 189 0 0-0-0           Eig.             Jacob Willemsz 1275
Marytgen Jacobsdr Hogewoerd Vrouwensteeg, andere zijde 81 189 3,9 3-18-0           Huur Florys Willemsz   olieslager       Marytgen Jacobsdr 1276
Jacob Willem [Dircxz van der Burch] Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 82 189 30 30-0-0 olieslager       olieslager Eig.             Jacob Willem [Dircxz van der Burch] 1277
Jacob Egbertsz, heer Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 83 189 9 9-0-0 priester       priester Eig.             Jacob Egbertsz, heer 1278
Anthonis Clementsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 84 189 23 23-0-0 appelkoper       appelkoper Eig.             Anthonis Clementsz 1279

 

190  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Michiel Gerrytsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 85 190 8 8-0-0 glaasmaker       glaasmaker Eig.             Michiel Gerrytsz 1280
Aernt Jansz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 86 190 8 8-0-0 koster       koster Huur Marie     Gommer Claesz weduwe   Aernt Jansz 1281
Jan Huygenz Hogewoerd Coenensteeg 87 190 2,6 2-12-0           Huur Jan Ysbrantsz alias Proper   messenmaker       Jan Huygenz 1282
Gysbert Pietersz Hogewoerd Coenensteeg 88 190 2,6 2-12-0           Huur Achte Wiggersdr           Gysbert Pietersz 1283
Willem Gerrytsz Hogewoerd Coenensteeg 89 190 4 4-0-0 messenmaker       messenmaker Eig.             Willem Gerrytsz 1284
Dirck Willeboortsz Hogewoerd Coenensteeg 90 190 4 4-0-0 [poppemaker]       [poppemaker] Eig.             Dirck Willeboortsz 1285
Gerryt Adriaensz Hogewoerd Coenensteeg 91 190 3,25 3-5-0           Huur Anthonis Clementsz   appelkoper       Gerryt Adriaensz 1286

 

191  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Anthonis Clementsz Hogewoerd Poortje 92 191 11,7 11-14-0 appelkoper 4 kamers     appelkoper Eig.             Anthonis Clementsz 1287
Jan Polen Hogewoerd Coenensteeg 93 191 3 3-0-0 [schuitvoerder]       [schuitvoerder] Eig.             Jan Polen 1288
Commertgen Hogewoerd Coenensteeg 94 191 3 3-0-0     Cornelis Fredericxz weduwe   Eig.             Commertgen 1289
- Hogewoerd Coenensteeg 95 191 0 0-0-0   leeg erf       Eig.             - 1290
Kathryn Willemsdr Hogewoerd Coenensteeg 96 191 0 0-0-0           Huur Frans, heer   priester       Kathryn Willemsdr 1291
Aernt Claesz Hogewoerd Coenensteeg 97 191 3,25 3-5-0 [bommenaar]       [bommenaar] Huur Evert   metselaar       Aernt Claesz 1292

 

192  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Bartholomeesz Hogewoerd Coenensteeg 98 192 3,9 3-18-0           Huur Evert   metselaar       Jan Bartholomeesz 1293
Cornelis Jacobsz Hogewoerd Coenensteeg 99 192 3,9 3-18-0           Huur Jaepgen Jacobsdr   falide bagyn       Cornelis Jacobsz 1294
Marytgen Jansdr Hogewoerd Coenensteeg 100 192 3,25 3-5-0           Huur Jaepgen Jacobsdr   falide bagyn       Marytgen Jansdr 1295
Annetgen Heyndricxdr Hogewoerd Coenensteeg 101 192 3,25 3-5-0           Huur Jaepgen Jacobsdr   falide bagyn       Annetgen Heyndricxdr 1296
Pieter Heyndricxz Hogewoerd Coenensteeg 102 192 2,6 2-12-0           Huur Jan Ysbrantsz alias Proper   messenmaker       Pieter Heyndricxz 1297
Amel Matheusdr Hogewoerd Coenensteeg 103 192 3,25 3-5-0           Huur Marie Wynertsdr           Amel Matheusdr 1298
Pieter Jansz Hogewoerd Coenensteeg 104 192 4 4-0-0 voller       voller Eig.             Pieter Jansz 1299

 

193  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Vranck Thysz Hogewoerd Coenensteeg 105 193 3,25 3-5-0           Huur Neel van Alphen           Vranck Thysz 1300
Beatris Hogewoerd Coenensteeg 106 193 0 0-0-0   leeg huis       Eig.             Beatris 1301
Grietgen Dircxdr Hogewoerd Coenensteeg 107 193 5 5-0-0           Eig.             Grietgen Dircxdr 1302
Jannetgen Gerrytsdr Hogewoerd Coenensteeg 108 193 1,62 1-12-6           Huur Huych Dircxz, mr   barbier       Jannetgen Gerrytsdr 1303
Jan Jacobsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 109 193 5 5-0-0 snijder       snijder Eig.             Jan Jacobsz 1304
Huych Dircxz, mr Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 110 193 8 8-0-0 barbier       barbier Huur Claes Martynsz   schoenmaker       Huych Dircxz, mr 1305
Jan Ysbrantsz alias Proper Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 111 193 6 6-0-0 messenmaker       messenmaker Eig.             Jan Ysbrantsz alias Proper 1306

 

194  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aernt Gysbertsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 112 194 5,5 5-10-0 lindewever       lindewever Huur Jan Ysbrantsz alias Proper   messenmaker       Aernt Gysbertsz 1307
Aelbrecht Pietersz Tromper Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 113 194 18 18-0-0   half jaar om f 9, eigenaar ook een half jaar       Huur Frederick Claesz   smid       Aelbrecht Pietersz Tromper 1308
Jacob Centenz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 114 194 7 7-0-0 snijder       snijder Eig.             Jacob Centenz 1309
Pieter Aelbrechtsz Tromper Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 115 194 20 20-0-0 [schoenmaker, drapenier]       [schoenmaker, drapenier] Eig.             Pieter Aelbrechtsz Tromper 1310
Jan Luyten Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 116 194 7 7-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Jan Luyten 1311
Harman Gerrytsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 117 194 6 6-0-0 colffmaicker       colffmaicker Eig.             Harman Gerrytsz 1312
Jan Willemsz van den Burch Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 118 194 10 10-0-0           Eig.             Jan Willemsz van den Burch 1313
Machtelt Jansdr Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 119 194 3,25 3-5-0           Huur Jan Willemsz van den Burch           Machtelt Jansdr 1314

 

195  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen Jacobsz Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 120 195 3,9 3-18-0           Huur Cornelis Lambrechtsz   bakker       Adriaen Jacobsz 1315
Pieter Adriaensz Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 121 195 3,25 3-5-0           Huur Gerryt Pietersz       weduwe   Pieter Adriaensz 1316
Jan Aerntsz Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 122 195 3,25 3-5-0           Huur Florys Jacobsz       weduwe   Jan Aerntsz 1317
Hubrecht Jansz Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 123 195 3,25 3-5-0           Huur Barbar Boytgens           Hubrecht Jansz 1318
Pieter Lodewycxz Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 124 195 3,25 3-5-0           Huur Barbar Boytgens           Pieter Lodewycxz 1319
Grietgen Evertsdr Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 125 195 2,6 2-12-0           Huur Barbar Boytgens           Grietgen Evertsdr 1320
Hubrecht Gysbertsz Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 126 195 3,57 3-11-6           Huur Barbar Boytgens           Hubrecht Gysbertsz 1321

 

196  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Heyndricxz Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 127 196 2,92 2-18-6   eigenaar te leiderdorp       Huur Dirck Wollebrantsz           Jan Heyndricxz 1322
Lodewyck Pietersz Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 128 196 3,25 3-5-0           Huur Barbar Boytgens           Lodewyck Pietersz 1323
Jan Willemsz van den Burch Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 129 196 0 0-0-0   leeg erf       Eig.             Jan Willemsz van den Burch 1324
Joost Oome Kint Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 130 196 5 5-0-0   2 huizen over malcanderen       Eig.             Joost Oome Kint 1325
Jan Dircxz Hogewoerd Crauwelsteeg, andere zijde 131 196 3 3-0-0 rietdekker       rietdekker Eig.             Jan Dircxz 1326
Dirck Symonsz Hogewoerd Crauwelsteeg, andere zijde 132 196 2,5 2-10-0 bezemmaker       bezemmaker Eig.             Dirck Symonsz 1327
Symon Jan Reyersz [van Heemskerk] Hogewoerd Crauwelsteeg, andere zijde 133 196 0 0-0-0 [brouwer] leeg huis met erf     [brouwer] Eig.             Symon Jan Reyersz [van Heemskerk] 1328
Heyndrick Dircxz Hogewoerd Crauwelsteeg, andere zijde 134 196 2,6 2-12-0           Huur Simon Jan Reyersz           Heyndrick Dircxz 1329

 

197  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Willem Pietersz Hogewoerd Crauwelsteeg, andere zijde 135 197 3,9 3-18-0           Huur Dieuwer   kammakers       Willem Pietersz 1330
Marytgen Woutersdr Hogewoerd Crauwelsteeg, andere zijde 136 197 2,6 2-12-0           Huur Cornelis Lammen   bakker       Marytgen Woutersdr 1331
Jannetgen Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 137 197 7 7-0-0 [snijdersweduwe]   Gerryt Jansz weduwe [snijdersweduwe] Eig.             Jannetgen 1332
Adriaen Cornelisz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 138 197 8,8 8-16-0 kuiper       kuiper Huur Jannetgen     Gerryt Jansz weduwe   Adriaen Cornelisz 1333
Cornelis Lambrechtsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 139 197 13 13-0-0 bakker       bakker Eig.             Cornelis Lambrechtsz 1334
Claes Rippersz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 140 197 10 10-0-0 smid       smid Eig.             Claes Rippersz 1335
Griete Bouwensdr Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 141 197 14 14-0-0           Huur Dieuwer   kammakers       Griete Bouwensdr 1336

 

198  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Lenaert Fredericxz Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 142 198 5,85 5-17-0   huurder heeft als alias joachim daelder       Huur Dieuwer   kammakers       Lenaert Fredericxz 1337
Annetgen Dircxdr Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 143 198 3,9 3-18-0           Huur Dieuwertgen   kammakers       Annetgen Dircxdr 1338
Claes Cornelisz Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 144 198 5 5-0-0 schuitvoerder       schuitvoerder Eig.             Claes Cornelisz 1339
Joosgen Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 145 198 5 5-0-0 bogemakers       bogemakers Eig.             Joosgen 1340
Willebrant Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 146 198 6 6-0-0 mutsverwer       mutsverwer Huur Louris Allaertsz           Willebrant 1341
Dieuwer Egbertsdr Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 147 198 7 7-0-0 [kammaker]   Rombout weduwe [kammaker] Eig.             Dieuwer Egbertsdr 1342
Jan Jansz van Eyck Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 148 198 6 6-0-0 [poppenmaker]       [poppenmaker] Eig.             Jan Jansz van Eyck 1343

 

199  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Grietgen Jansdr Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 149 199 5,52 5-10-6           Huur Jan Jansz van Eyck           Grietgen Jansdr 1344
Heyndrick Cornelisz Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 150 199 5 5-0-0 voller       voller Eig.             Heyndrick Cornelisz 1345
Adriaen Adriaensz Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 151 199 3,9 3-18-0           Huur       Dirck Eeuwoutsz     Adriaen Adriaensz 1346
Pieter Ysbrantsz Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 152 199 0 0-0-0           Eig.             Pieter Ysbrantsz 1347
Katrhyn Adriaensdr Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 153 199 7,15 7-3-0           Huur Symon Jan Reyersz           Katrhyn Adriaensdr 1348
Cornelis Jansz Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 154 199 5,2 5-4-0           Huur Symon Jan Reyersz           Cornelis Jansz 1349
Dirck Symonsz Hogewoerd Poortje 155 199 5 5-0-0 bezemmaker       bezemmaker Huur Goossen Jansz van Hardewyck           Dirck Symonsz 1350

 

175   p1561_folio_175 p1561_folio_175

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl