NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Folio  

 

300   p1561_folio_300 p1561_folio_300

 

300  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Martyn Heyndricxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 132 300 4,22 4-4-6           Huur Cornelis Jacobsz Bien           Martyn Heyndricxz 2058
Heyndrick Loyen Nicolaasgracht Uiterste gracht 133 300 14 14-0-0   half jaar, pieter dircxz warmoesman half jaar       Eig.             Heyndrick Loyen 2059
Jan Bors Nicolaasgracht Uiterste gracht 134 300 4,55 4-11-0           Huur Bouwen Pietersz           Jan Bors 2060
Neeltgen Dircxdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 135 300 4 4-0-0           Eig.             Neeltgen Dircxdr 2061
Cornelis Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 136 300 4 4-0-0           Eig.             Cornelis Jansz 2062
Dirck Joostensz Nicolaasgracht Uiterste gracht 137 300 7 7-0-0           Eig.             Dirck Joostensz 2063
Adriaen Dircxz Nicolaasgracht Poortje 138 300 4,55 4-11-0           Huur Coen Dircxz   [timmerman]       Adriaen Dircxz 2064

 

301  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Geertgen Vergeyl Nicolaasgracht Poortje 139 301 7,8 7-16-0   op zijn wijfs lijf       Eig.             Geertgen Vergeyl 2065
Claes Govertsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 140 301 4,55 4-11-0           Huur Pouwels Aelbrechtsz           Claes Govertsz 2066
Pouwels Aelbrechtsz Nicolaasgracht Poortje 141 301 10,4 10-8-0   4 kamers       Eig.             Pouwels Aelbrechtsz 2067
Pouwels Aelbrechtsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 142 301 8 8-0-0           Eig.             Pouwels Aelbrechtsz 2068
Jacob Claesz Nicolaasgracht Uiterste gracht 143 301 4,55 4-11-0 [landman]       [landman] Huur Pouwels Aelbrachtsz           Jacob Claesz 2069
Dirck [Heyndricxz] Breetvelt Nicolaasgracht Uiterste gracht 144 301 7 7-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Dirck [Heyndricxz] Breetvelt 2070

 

302  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Erm Willemsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 145 302 4 4-0-0           Eig.             Erm Willemsdr 2071
Anthonis Jacobsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 146 302 6 6-0-0 houtkoper huis en tuin     houtkoper Eig.             Anthonis Jacobsz 2072
Cornelis Lourysz Nicolaasgracht Uiterste gracht 147 302 7 7-0-0           Eig.             Cornelis Lourysz 2073
Cornelis Lourysz Nicolaasgracht Poortje 148 302 7,47 7-9-6   2 kamers       Eig.             Cornelis Lourysz 2074
Claes Lenaertsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 149 302 5 5-0-0           Eig.             Claes Lenaertsz 2075
Cornelis Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 150 302 5,2 5-4-0 lindewever       lindewever Huur Neel Pier Boytgen           Cornelis Jansz 2076
Neeltgen Pier Boytgen Nicolaasgracht Poortje 151 302 14,3 14-6-0   4 kamers       Eig.             Neeltgen Pier Boytgen 2077

 

303  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Grietgen Braetgens Nicolaasgracht Uiterste gracht 152 303 3,9 3-18-0           Huur Neel Pier Boytgen           Grietgen Braetgens 2078
Dirck Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 153 303 6 6-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Huur Aernt Claesz erven         Dirck Jansz 2079
Jeroen Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 154 303 9,5 9-10-0 bierdrager half jaar, heyndrick loyen half jaar     bierdrager Huur Philips Heyndricxz   schoenmakersknecht       Jeroen Jansz 2080
Jacob Pietersz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 155 303 8 8-0-0 wollewever       wollewever Huur Willem Dircxz   pottenbakker       Jacob Pietersz 2081
Willem Dircxz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 156 303 18 18-0-0 [pottenbakker]       [pottenbakker] Eig.             Willem Dircxz 2082
Cornelis Jacobsz Brien Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 157 303 5 5-0-0           Eig.             Cornelis Jacobsz Brien 2083

 

304  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Arys Pietersz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 158 304 7 7-0-0 bouman       bouman Eig.             Arys Pietersz 2084
Evert Jacobsz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 159 304 7 7-0-0 wever       wever Eig.             Evert Jacobsz 2085
Pieter Gerrytsz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 160 304 5 5-0-0 [smid]       [smid] Eig.             Pieter Gerrytsz 2086
Jan Harmansz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 161 304 6 6-0-0 houtzager       houtzager Eig.             Jan Harmansz 2087
Jan Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 162 304 4,55 4-11-0           Huur Blazius Zymonsz           Jan Jansz 2088
Neeltgen Claesdr Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 163 304 0 0-0-0           Eig.             Neeltgen Claesdr 2089
Pouwels Willemsz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 164 304 0 0-0-0   in `t gulden contoir, schuur en huisje leeg       Eig.             Pouwels Willemsz 2090
Martyn Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 165 304 6 6-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Martyn Cornelisz 2091

 

305  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Dirck Mathysz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 166 305 6,5 6-10-0 steenplaatser       steenplaatser Huur Pieter Dircxz   warmoesman       Dirck Mathysz 2092
Martyn Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 167 305 6 6-0-0           Eig.             Martyn Jansz 2093
Claes Rutgaerts Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 168 305 7 7-0-0 brandewijnverkoper       brandewijnverkoper Eig.             Claes Rutgaerts 2094
Anthonis Anthonisz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 169 305 10 10-0-0 lindewever eigenaar te leierdorp     lindewever Huur Jacob Rous           Anthonis Anthonisz 2095
Allaert Jacobsz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 170 305 3 3-0-0 coman tuintje     coman Eig.             Allaert Jacobsz 2096
Pietertgen Nicolaasgracht Poortje 171 305 9,1 9-2-0 dekkersweduwe 3 kamers Claes Jansz weduwe dekkersweduwe Eig.             Pietertgen 2097
Gerryt Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 172 305 8 8-0-0 baljuws dienaar       baljuws dienaar Huur Willem Aerntsz   brouwer       Gerryt Cornelisz 2098

 

306  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Symon Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 173 306 4,55 4-11-0 bouman       bouman Huur Willem Aerntsz   brouwer       Symon Jansz 2099
Willem Aerntsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 174 306 16 16-0-0 brouwer schuur     brouwer Eig.             Willem Aerntsz 2100
Jan Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 175 306 3,9 3-18-0           Huur Willem Aerntsz   brouwer       Jan Cornelisz 2101
Marytgen Gillisdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 176 306 5,2 5-4-0           Huur Jan Dircxz   houtzager       Marytgen Gillisdr 2102
Dirc Dircxz den Dubbelden Nicolaasgracht Uiterste gracht 177 306 4 4-0-0           Eig.             Dirc Dircxz den Dubbelden 2103
Willem Dircxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 178 306 7 7-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Willem Dircxz 2104
Pieter Lenaertsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 179 306 7,5 7-10-0 houtzager       houtzager Eig.             Pieter Lenaertsz 2105
Lourys Jorysz Nicolaasgracht Uiterste gracht 180 306 6 6-0-0 lindewever       lindewever Huur Pieter Lenaertsz   houtzager       Lourys Jorysz 2106

 

307  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jacob Dircxz Nicolaasgracht Veststeeg 181 307 3,25 3-5-0           Huur Pieter Lenaertsz   houtzager       Jacob Dircxz 2107
Jutgen Jansdr Nicolaasgracht Veststeeg 182 307 3,57 3-11-6           Huur             Jutgen Jansdr 2108
Aertgen Nicolaes Nicolaasgracht Veststeeg 183 307 3,9 3-18-0           Huur Pieter Lenaertsz   houtzager       Aertgen Nicolaes 2109
Cornelis Joostensz Nicolaasgracht Veststeeg 184 307 5,5 5-10-0 baljuws dienaar       baljuws dienaar Eig.             Cornelis Joostensz 2110
Jan Pietersz Nicolaasgracht Veststeeg 185 307 5 5-0-0 steenplaatser       steenplaatser Eig.             Jan Pietersz 2111
Jacob Cornelisz Nicolaasgracht Veststeeg 186 307 5 5-0-0   eigenaar te haarlem       Huur Frans Symonsz           Jacob Cornelisz 2112

 

308  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Quyrin Pietersz Nicolaasgracht Uiterste gracht 187 308 6,5 6-10-0 wollewever       wollewever Eig.             Quyrin Pietersz 2113
Willem Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 188 308 6,5 6-10-0 rietdekker       rietdekker Eig.             Willem Cornelisz 2114
Jan Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 189 308 6,5 6-10-0           Huur Jan [Pietersz] van Dam   glaasmaker       Jan Cornelisz 2115
Claes Dircxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 190 308 6,5 6-10-0 landman       landman Eig.             Claes Dircxz 2116
Neeltgen Dircxdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 191 308 6,5 6-10-0 drapierster       drapierster Eig.             Neeltgen Dircxdr 2117
Jacob Wermboutsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 192 308 15 15-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Jacob Wermboutsz 2118
Willem Aerntsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 193 308 7,15 7-3-0 kuiper       kuiper Huur Jan Gerrytsz   bostelman       Willem Aerntsz 2119

 

309  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Marytgen Claesdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 194 309 3,5 3-10-0           Eig.             Marytgen Claesdr 2120
Florys Pietersz Nicolaasgracht Uiterste gracht 195 309 5 5-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Florys Pietersz 2121
Adriaen, mr Nicolaasgracht Uiterste gracht 196 309 3 3-0-0           Eig.             Adriaen, mr 2122
Cornelis Garbrantsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 197 309 2,6 2-12-0 [drapier]       [drapier] Huur Adriaen, mr           Cornelis Garbrantsz 2123
Cornelis Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 198 309 0,6 0-12-0 meelman tuin     meelman Eig.             Cornelis Jansz 2124
Riewert Kessels Nicolaasgracht Uiterste gracht 199 309 3,9 3-18-0           Huur Cornelis Jansz   meelman       Riewert Kessels 2125
Cornelis Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 200 309 14,3 14-6-0 meelman 2 kamers     meelman Eig.             Cornelis Jansz 2126
Frans Jansz [de Vliet] Nicolaasgracht Uiterste gracht 201 309 6 6-0-0 brouwer turfschuur     brouwer Huur Cornelis Jansz   meelman       Frans Jansz [de Vliet] 2127
Jan Anthonisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 202 309 4 4-0-0 schipper       schipper Eig.             Jan Anthonisz 2128

 

310  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Neeltgen Heyndricxdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 203 310 4 4-0-0           Eig.             Neeltgen Heyndricxdr 2129
Lourys, mr Nicolaasgracht Uiterste gracht 204 310 0,3 0-6-0   tuin       Eig.             Lourys, mr 2130
Marytgen Symonsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 205 310 4 4-0-0           Eig.             Marytgen Symonsdr 2131
Jacob Dircxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 206 310 0,3 0-6-0   tuintje       Eig.             Jacob Dircxz 2132
Grietgen Willemsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 207 310 5,5 5-10-0           Eig.             Grietgen Willemsdr 2133
Dirck Quyrinsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 208 310 5,5 5-10-0           Eig.             Dirck Quyrinsz 2134
Willem Dominicusz Nicolaasgracht Uiterste gracht 209 310 6,5 6-10-0           Huur Claes Roggenbroot           Willem Dominicusz 2135
Cornelis Jorysz Nicolaasgracht Uiterste gracht 210 310 6 6-0-0           Huur       Lambert weduwe bakker Cornelis Jorysz 2136

 

311  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Jacobsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 211 311 5,5 5-10-0 boterkruier       boterkruier Eig.             Jan Jacobsz 2137
Vranck Gillisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 212 311 4,5 4-10-0           Eig.             Vranck Gillisz 2138
Stad Leiden Nicolaasgracht Uiterste gracht 213 311 0 0-0-0   leeg erf       Eig.             Stad Leiden 2139
Lysbeth Claesdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 214 311 5,2 5-4-0   eigenares in den hage       Huur Haesgen Claesdr           Lysbeth Claesdr 2140
Martyn Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 215 311 5 5-0-0           Eig.             Martyn Jansz 2141
Adriaen Symonsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 216 311 5,2 5-4-0           Huur Neeltgen Meeusz kinderen coman       Adriaen Symonsdr 2142
Pieter Martynsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 217 311 5 5-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Pieter Martynsz 2143
Lourys Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 218 311 4,5 4-10-0           Eig.             Lourys Cornelisz 2144

 

312  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Quyrin Quyrinsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 219 312 4 4-0-0           Eig.             Quyrin Quyrinsz 2145
Symon [Willemsz] Thol Nicolaasgracht Uiterste gracht 220 312 0 0-0-0   vervallen leeg huis       Eig.             Symon [Willemsz] Thol 2146
Annetgen Claesdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 221 312 5 5-0-0           Eig.             Annetgen Claesdr 2147
Cornelis Theusz Nicolaasgracht Uiterste gracht 222 312 5 5-0-0           Huur Jacob Boritsz weduwe         Cornelis Theusz 2148
Marytgen Pietersdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 223 312 5 5-0-0           Eig.             Marytgen Pietersdr 2149
Gerryt Pietersz Nicolaasgracht Uiterste gracht 224 312 5 5-0-0           Eig.             Gerryt Pietersz 2150
Neeltgen Pietersdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 225 312 5,5 5-10-0           Eig.             Neeltgen Pietersdr 2151
Quyrin Dircxz Nicolaasgracht Poortje 226 312 3,9 3-18-0 pottenbakker 2 kamers, waarvan 1 leeg     pottenbakker Eig.             Quyrin Dircxz 2152

 

313  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jannetgen Nicolaasgracht Poortje 227 313 0 0-0-0           Huur Quyrin Dircxz   pottenbakker       Jannetgen 2153
Gerryt Jansz Nicolaasgracht Poortje 228 313 3,9 3-18-0           Huur Quyrin Dircxz   pottenbakker       Gerryt Jansz 2154
Quyrin Dircxz Nicolaasgracht Oude Rijn 229 313 20 20-0-0 pottenbakker       pottenbakker Eig.             Quyrin Dircxz 2155
Cornelis Lambrechtsz Nicolaasgracht Vest 230 313 3,25 3-5-0           Huur Pieter van Asteren   houtzager       Cornelis Lambrechtsz 2156
Marytgen Jacobsdr Nicolaasgracht Vest 231 313 0 0-0-0           Huur Jan Henscoop           Marytgen Jacobsdr 2157

 

314  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen Gerrytsz Nicolaasgracht Vest 232 314 3,25 3-5-0           Huur Claes   dekker       Adriaen Gerrytsz 2158

 

315  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aeltgen van Griecken Marendorp landzijde Mare, oostzijde 1 315 7 7-0-0           Huur Gerryt Andriesz   timmerman       Aeltgen van Griecken 2159
Dieuwer Gerrytsdr Marendorp landzijde Mare, oostzijde 2 315 6 6-0-0           Huur Gerryt Andriesz   timmerman       Dieuwer Gerrytsdr 2160
Willem Willemsz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 3 315 6 6-0-0           Eig.             Willem Willemsz 2161
Mees Aerntsz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 4 315 6 6-0-0 bouman       bouman Eig.             Mees Aerntsz 2162
Ysbrant Dircxz [van Delft] Marendorp landzijde Mare, oostzijde 5 315 7 7-0-0 schoenmaker     kinderen schoenmaker Eig.             Ysbrant Dircxz [van Delft] 2163
Symon Dircxz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 6 315 6 6-0-0 mandenmaker       mandenmaker Huur Jan van Sonnevelt erven         Symon Dircxz 2164
Mees Harmansz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 7 315 10 10-0-0 koppendraaier       koppendraaier Eig.             Mees Harmansz 2165

 

316  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Syburch Gysbertsdr Marendorp landzijde Mare, oostzijde 8 316 6 6-0-0           Eig.             Syburch Gysbertsdr 2166
Reyer Gysbertsz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 9 316 10 10-0-0 leertouwer       leertouwer Eig.             Reyer Gysbertsz 2167
Lysbeth Marendorp landzijde Mare, oostzijde 10 316 12 12-0-0   2 huizen Wilboort Cornelisz weduwe   Eig.             Lysbeth 2168
Marytgen Marendorp landzijde Mare, oostzijde 11 316 7,5 7-10-0 bakster 3/4 jaar, cornelis herbersz alias cornelis van leyden 1/4 jr     bakster Huur Jan Cornelisz den deen           Marytgen 2169
Jan Jansz van Vliet Marendorp landzijde Mare, oostzijde 12 316 8 8-0-0           Eig.             Jan Jansz van Vliet 2170
Neeltgen Thymansdr Marendorp landzijde Mare, oostzijde 13 316 5 5-0-0           Eig.             Neeltgen Thymansdr 2171
Jacob Dircxz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 14 316 10 10-0-0 vleeshouwer       vleeshouwer Eig.             Jacob Dircxz 2172

 

317  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Kathryn Thyssen Marendorp landzijde Mare, oostzijde 15 317 8 8-0-0           Huur Cornelisz Symonsz   vleeshouwer       Kathryn Thyssen 2173
Cornelis Symonsz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 16 317 10 10-0-0 vleeshouwer       vleeshouwer Eig.             Cornelis Symonsz 2174
Marytgen Claesdr Marendorp landzijde Mare, oostzijde 17 317 5 5-0-0           Eig.             Marytgen Claesdr 2175
Garbrant Aerntsz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 18 317 4 4-0-0 vleeshouwer stal     vleeshouwer Eig.             Garbrant Aerntsz 2176
Claertgen Thysdr Marendorp landzijde Mare, oostzijde 19 317 16 16-0-0   1/2 jaar, dignum dircxdr 1/2 jaar       Eig.             Claertgen Thysdr 2177
Jan Martynsz Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 20 317 12 12-0-0 coman       coman Eig.             Jan Martynsz 2178
Jaepgen Jansdr Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 21 317 6 6-0-0   2 huizen       Eig.             Jaepgen Jansdr 2179
Jan Claesz Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 22 317 4 4-0-0           Eig.             Jan Claesz 2180
Cornelis Thymansz Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 23 317 4 4-0-0   stal       Eig.             Cornelis Thymansz 2181

 

318  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Bonisz Marendorp landzijde Koddensteeg 24 318 4 4-0-0   kamer       Eig.             Cornelis Bonisz 2182
Claes Cornelisz Marendorp landzijde Koddensteeg 25 318 3 3-0-0           Eig.             Claes Cornelisz 2183
Gerryt Jansz Abbenbrouck Marendorp landzijde Koddensteeg 26 318 12,35 12-7-0 [bewaarder] 4 kamers     [bewaarder] Eig.             Gerryt Jansz Abbenbrouck 2184
Claes Lambrechtsz Marendorp landzijde Koddensteeg 27 318 0 0-0-0 [brouwer] 3 kamers     [brouwer] Eig.             Claes Lambrechtsz 2185
Evert Burgersz Marendorp landzijde Koddensteeg 28 318 6 6-0-0           Huur Claes Lambertsz   brouwer       Evert Burgersz 2186
Willem Claesz Marendorp landzijde Koddensteeg 29 318 4 4-0-0           Eig.             Willem Claesz 2187
Kathryn Jansdr Marendorp landzijde Koddensteeg 30 318 3,5 3-10-0           Eig.             Kathryn Jansdr 2188
Baefgen Garbrantsdr Marendorp landzijde Koddensteeg 31 318 3,5 3-10-0           Eig.             Baefgen Garbrantsdr 2189

 

319  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Joostgen Jansdr Marendorp landzijde Koddensteeg 32 319 9,1 9-2-0           Huur Gerryt Jansz Abbenbrouck           Joostgen Jansdr 2190
Annetgen Baerntsdr Marendorp landzijde Mirakelsteeg 33 319 5,85 5-17-0           Huur Joostgen van Tricht           Annetgen Baerntsdr 2191
Bartholomeeus Bartholomeesz Marendorp landzijde Mirakelsteeg 34 319 3,57 3-11-6           Huur Marie van Velsen           Bartholomeeus Bartholomeesz 2192
Jan Pouwels alias Cupertgen Marendorp landzijde Mirakelsteeg 35 319 3,25 3-5-0           Huur Cornelis Bonisz           Jan Pouwels alias Cupertgen 2193
Osier Cornelisz Marendorp landzijde Mirakelsteeg 36 319 2,92 2-18-6           Huur Cornelis Ziericxz           Osier Cornelisz 2194
Gerryt Anthonisz Marendorp landzijde Mirakelsteeg 37 319 2,92 2-18-6           Huur Cornelis Ziericxz           Gerryt Anthonisz 2195

 

320  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Willem Danielsz Marendorp landzijde Mirakelsteeg 38 320 2,92 2-18-6           Huur Cornelis Ziericxz           Willem Danielsz 2196
Cornelis Ziericxz Marendorp landzijde Mirakelsteeg 39 320 5 5-0-0           Eig.             Cornelis Ziericxz 2197
Davidt Willemsz Marendorp landzijde Mirakelsteeg 40 320 3 3-0-0           Eig.             Davidt Willemsz 2198
Claes Pietersz Marendorp landzijde Mirakelsteeg 41 320 3 3-0-0           Eig.             Claes Pietersz 2199
Dirck Aelbrechtsz Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 42 320 4 4-0-0           Eig.             Dirck Aelbrechtsz 2200
Aernt Cornelisz Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 43 320 4 4-0-0           Eig.             Aernt Cornelisz 2201
Aeltgen Dignumsdr [den Boer] Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 44 320 3,25 3-5-0           Huur Cornelis Pietersz   kramer       Aeltgen Dignumsdr [den Boer] 2202

 

321  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Pieter Jansz [van Bergen] Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 45 321 4 4-0-0           Eig.             Pieter Jansz [van Bergen] 2203
Martyn Roelen Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 46 321 4 4-0-0           Eig.             Martyn Roelen 2204
Claesz Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 47 321 4 4-0-0 coman       coman Eig.             Claesz 2205
Geertgen Jacobsdr Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 48 321 3,5 3-10-0           Eig.             Geertgen Jacobsdr 2206
Heyndrick Jansz Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 49 321 3,9 3-18-0   eigenaar te dordrecht       Huur Jacob   kramer       Heyndrick Jansz 2207
Dirck Aelbrechtsz Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 50 321 3 3-0-0           Eig.             Dirck Aelbrechtsz 2208
Aefgen Neelmans Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 51 321 7,8 7-16-0           Huur Dirck Aelbrechtsz           Aefgen Neelmans 2209
Thoontgen Symonsdr Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 52 321 0 0-0-0           Eig.             Thoontgen Symonsdr 2210

 

322  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Willem Dircxz Buys Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 53 322 0 0-0-0 [metselaar] leeg huis     [metselaar] Eig.             Willem Dircxz Buys 2211
Meynsgen Dircxdr Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 54 322 3 3-0-0           Eig.             Meynsgen Dircxdr 2212
Loy Jansz Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 55 322 3,9 3-18-0           Huur Jan Claesz   pannenbakker       Loy Jansz 2213
Willem Jacobsz Bil Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 56 322 3,9 3-18-0           Huur Jan Claesz   pannenbakker       Willem Jacobsz Bil 2214
Jacob Jansz Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 57 322 3,9 3-18-0           Huur Jan Claesz   pannenbakker       Jacob Jansz 2215
Jan Jansz Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 58 322 3,9 3-18-0           Huur Jan Claesz   pannenbakker       Jan Jansz 2216
Jan Michielsz Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 59 322 3,25 3-5-0           Huur Willem Cornelisz   kuiper       Jan Michielsz 2217
Heyndrick Pietersz Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 60 322 2,6 2-12-0 schoenlapper       schoenlapper Huur Willem Cornelisz   kuiper       Heyndrick Pietersz 2218

 

323  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Willem Cornelisz Marendorp landzijde Jan Vossteeg 61 323 4 4-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Willem Cornelisz 2219
Cornelis Pietersz Marendorp landzijde Jan Vossteeg 62 323 5 5-0-0           Eig.             Cornelis Pietersz 2220
Convent Van Abcoude Binnen Leiden Marendorp landzijde Jan Vossteeg 63 323 3,25 3-5-0   1ste kamer       Eig.             Convent Van Abcoude Binnen Leiden 2221
Convent Van Abcoude Binnen Leiden Marendorp landzijde Jan Vossteeg 64 323 3,25 3-5-0   2de kamer       Eig.             Convent Van Abcoude Binnen Leiden 2222
Willem Lievensz Marendorp landzijde Jan Vossteeg 65 323 3 3-0-0           Eig.             Willem Lievensz 2223
Convent Van Abcoude Binnen Leiden Marendorp landzijde Jan Vossteeg 66 323 1,95 1-19-0   3de kamer       Eig.             Convent Van Abcoude Binnen Leiden 2224
Convent Van Abcoude Binnen Leiden Marendorp landzijde Jan Vossteeg 67 323 2,92 2-18-6   4de kamer       Eig.             Convent Van Abcoude Binnen Leiden 2225
Convent Van Abcoude Binnen Leiden Marendorp landzijde Jan Vossteeg 68 323 3,25 3-5-0   5de kamer       Eig.             Convent Van Abcoude Binnen Leiden 2226
Convent Van Abcoude Binnen Leiden Marendorp landzijde Jan Vossteeg 69 323 3,25 3-5-0   6de kamer       Eig.             Convent Van Abcoude Binnen Leiden 2227
Convent Van Abcoude Binnen Leiden Marendorp landzijde Jan Vossteeg 70 323 3,25 3-5-0   7de kamer       Eig.             Convent Van Abcoude Binnen Leiden 2228

 

324  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Convent Van Abcoude Binnen Leiden Marendorp landzijde Jan Vossteeg 71 324 1,95 1-19-0   8ste kamer       Eig.             Convent Van Abcoude Binnen Leiden 2229
Convent Van Abcoude Binnen Leiden Marendorp landzijde Jan Vossteeg 72 324 3,9 3-18-0   9de kamer       Eig.             Convent Van Abcoude Binnen Leiden 2230
Andries Allaertsz Marendorp landzijde Jan Vossteeg 73 324 1 1-0-0 appelkoper tuin     appelkoper Eig.             Andries Allaertsz 2231
Convent Van Abcoude Binnen Leiden Marendorp landzijde Jan Vossteeg 74 324 3,25 3-5-0   10de kamer       Eig.             Convent Van Abcoude Binnen Leiden 2232
Convent Van Abcoude Binnen Leiden Marendorp landzijde Jan Vossteeg 75 324 3,25 3-5-0   11de kamer       Eig.             Convent Van Abcoude Binnen Leiden 2233
Pieter Gerrytsz Marendorp landzijde Jan Vossteeg 76 324 3,5 3-10-0           Eig.             Pieter Gerrytsz 2234
Convent Van Abcoude Binnen Leiden Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 77 324 0 0-0-0           Eig.             Convent Van Abcoude Binnen Leiden 2235
Jan Pietersz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 78 324 7 7-0-0           Huur Jan Thonisz   brouwersknecht       Jan Pietersz 2236
Jan Anthonisz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 79 324 7 7-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Jan Anthonisz 2237

 

300   p1561_folio_300 p1561_folio_300

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl