NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Folio  

 

325   p1561_folio_325 p1561_folio_325

 

325  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Symon Cornelisz Quack Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 80 325 7,8 7-16-0           Huur Jan Thonisz   brouwersknecht       Symon Cornelisz Quack 2238
Frans Willemsz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 81 325 3,9 3-18-0 hoedenmaker       hoedenmaker Huur Jan Thonisz   brouwersknecht       Frans Willemsz 2239
Jacob Harmansz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 82 325 3,25 3-5-0           Huur Jan Anthonisz   brouwersknecht       Jacob Harmansz 2240
Convent Van Schagen Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 83 325 0 0-0-0           Eig.             Convent Van Schagen 2241
Truytgen Claesdr Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 84 325 4 4-0-0           Eig.             Truytgen Claesdr 2242
Marytgen Cornelisdr Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 85 325 4 4-0-0           Eig.             Marytgen Cornelisdr 2243
Cornelis Florysz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 86 325 4 4-0-0           Eig.             Cornelis Florysz 2244
Servaes de Wael Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 87 325 5 5-0-0           Huur     pastoor van homa       Servaes de Wael 2245
Jacob Cornelisz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 88 325 5 5-0-0           Huur     pastoor van homa       Jacob Cornelisz 2246

 

326  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Symon Anthonisz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 89 326 5 5-0-0 schuitvoerder       schuitvoerder Eig.             Symon Anthonisz 2247
Cryn Heyndricxz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 90 326 0 0-0-0           Eig.             Cryn Heyndricxz 2248
Adriaen Adriaensz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 91 326 6 6-0-0   2 kamers       Eig.             Adriaen Adriaensz 2249
Lysbeth Evertsdr Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 92 326 5 5-0-0           Eig.             Lysbeth Evertsdr 2250
Pieter Ysbrantsz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 93 326 5,2 5-4-0           Huur Claes Jansz de Goede           Pieter Ysbrantsz 2251
Jan Jansz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 94 326 5 5-0-0           Eig.             Jan Jansz 2252
Jannetgen Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 95 326 3,9 3-18-0     Jan Heyndricxz weduwe   Huur Dirck Hoflant           Jannetgen 2253
Adriaen Joostensz Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 96 326 5,2 5-4-0           Huur Jan Heyndricxz   bostelman       Adriaen Joostensz 2254

 

327  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Cornelisz Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 97 327 5,2 5-4-0           Huur Jan Heyndricxz   bostelman       Jan Cornelisz 2255
Marytgen Gerrytsdr Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 98 327 5,2 5-4-0           Eig.             Marytgen Gerrytsdr 2256
Magdalena Willemsdr Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 99 327 3,9 3-18-0           Huur Heyndrick Heyndricxz   kramer       Magdalena Willemsdr 2257
Cruuck van Leyden Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 100 327 6,5 6-10-0           Huur Jan van Rossem, jonge           Cruuck van Leyden 2258
Dirck Pietersz Vouch Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 101 327 7,8 7-16-0           Huur Yde   speelmans       Dirck Pietersz Vouch 2259
Cornelis [Bouwensz] Marendorp landzijde Mare 102 327 5 5-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Cornelis [Bouwensz] 2260
Heyndrick Pietersz Marendorp landzijde Mare 103 327 4,5 4-10-0           Eig.             Heyndrick Pietersz 2261

 

328  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Lysbeth Jacobsdr Marendorp landzijde Mare 104 328 12 12-0-0     Pieter Philipsz weduwe   Eig.             Lysbeth Jacobsdr 2262
Willem Cornelisz Marendorp landzijde Mare 105 328 9 9-0-0 vleeshouwer       vleeshouwer Eig.             Willem Cornelisz 2263
Jan Willemsz Marendorp landzijde Mare 106 328 7 7-0-0           Eig.             Jan Willemsz 2264
Job Dircxz [van der Meer] Marendorp landzijde Mare 107 328 8 8-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Job Dircxz [van der Meer] 2265
Symon Claesz Marendorp landzijde Mare 108 328 9 9-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Symon Claesz 2266
Jan [Jansz] van Rossem, jonge Marendorp landzijde Mare 109 328 15 15-0-0           Eig.             Jan [Jansz] van Rossem, jonge 2267
Jan Gerrytsz Marendorp landzijde Mare 110 328 14,5 14-10-0 kuiper       kuiper Huur Jan van Rossem, jonge           Jan Gerrytsz 2268
Jan Willemsz Munt Marendorp landzijde Mare 111 328 15 15-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Jan Willemsz Munt 2269
Jan van der Goude, heer Marendorp landzijde Mare 112 328 11 11-0-0           Eig.             Jan van der Goude, heer 2270

 

329  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Thys Jacobsz Marendorp landzijde Mare 113 329 12,5 12-10-0 kuiper       kuiper Huur Symon Heerman   vleeshouwer       Thys Jacobsz 2271
Adriaen Pietersz [Vergeil] Marendorp landzijde Mare 114 329 9 9-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Adriaen Pietersz [Vergeil] 2272
Symon Heerman Marendorp landzijde Mare 115 329 10 10-0-0 vleeshouwer       vleeshouwer Eig.             Symon Heerman 2273
Jaepgen Michielsdr Marendorp landzijde Mare 116 329 7,5 7-10-0           Eig.             Jaepgen Michielsdr 2274
Garbrant Aerntsz Marendorp landzijde Mare 117 329 8 8-0-0 vleeshouwer 2 huizen     vleeshouwer Eig.             Garbrant Aerntsz 2275
Jan Fransz Marendorp landzijde Marendorp 118 329 10 10-0-0 smid       smid Eig.             Jan Fransz 2276
Pieter Cornelisz Marendorp landzijde Marendorp 119 329 16 16-0-0 schoenmaker 2 huizen     schoenmaker Eig.             Pieter Cornelisz 2277
Wolfaert Jansz Marendorp landzijde Marendorp 120 329 22 22-0-0 koekenbakker       koekenbakker Huur Vranck Willemsz   appelkoper       Wolfaert Jansz 2278

 

330  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Jacobsz [van der Mast] Marendorp landzijde Marendorp 121 330 20 20-0-0 vlasman, [vlaskoper]       vlasman, [vlaskoper] Eig.             Cornelis Jacobsz [van der Mast] 2279
Claes Jansz de Goede Marendorp landzijde Marendorp 122 330 30 30-0-0 [olieslager]       [olieslager] Eig.             Claes Jansz de Goede 2280
Symon Brunen Marendorp landzijde Marendorp 123 330 42 42-0-0           Eig.             Symon Brunen 2281
Quyrin Dircxz van Bergen Marendorp landzijde Marendorp 124 330 22 22-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Quyrin Dircxz van Bergen 2282
Jan Meynertsz, mr Marendorp landzijde Marendorp 125 330 12 12-0-0 [barbier]       [barbier] Eig.             Jan Meynertsz, mr 2283
Pieter Jansz Marendorp landzijde Marendorp 126 330 9,5 9-10-0 glaasmaker 2 huizen     glaasmaker Huur Jan Meynertsz, mr           Pieter Jansz 2284
Claes Jacobsz Marendorp landzijde Jan Vossteeg 127 330 3,25 3-5-0   huurder in de caerl       Huur Jan Meynertsz, mr           Claes Jacobsz 2285

 

331  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Claes Jacobsz Marendorp landzijde Jan Vossteeg 128 331 4,55 4-11-0           Huur Jan Meynertsz, mr           Claes Jacobsz 2286
Niesgen Jacobsdr Marendorp landzijde Jan Vossteeg 129 331 3,9 3-18-0           Eig.             Niesgen Jacobsdr 2287
Baertgen Fransdr Marendorp landzijde Jan Vossteeg 130 331 3,9 3-18-0           Eig.             Baertgen Fransdr 2288
Claes Anthonisz Marendorp landzijde Jan Vossteeg 131 331 5,85 5-17-0 bakker       bakker Huur Marie Augustyns           Claes Anthonisz 2289
Marytgen Marendorp landzijde Jan Vossteeg 132 331 10 10-0-0 apotheker       apotheker Huur Zusterhuis Schagen           Marytgen 2290
Neeltgen Floren Marendorp landzijde Jan Vossteeg 133 331 3,25 3-5-0           Huur Onze Lieve Vrouwen Gasthuis           Neeltgen Floren 2291

 

332  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Dieuwer Heyndricxdr Marendorp landzijde Jan Vossteeg 134 332 8 8-0-0           Huur Andries Huyghen           Dieuwer Heyndricxdr 2292
Machtelt Engelsdr Marendorp landzijde Marendorp 135 332 7 7-0-0 [drapierster]       [drapierster] Eig.             Machtelt Engelsdr 2293
Jan Claesz Marendorp landzijde Marendorp 136 332 5 5-0-0 schipper eigenaar is zijn vader     schipper Huur Claes Jansz           Jan Claesz 2294
Martyn Jansz Marendorp landzijde Marendorp 137 332 7 7-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Martyn Jansz 2295
Lourys Claesz Marendorp landzijde Marendorp 138 332 15 15-0-0 tapper eigenaar in `t gulden varcken     tapper Huur Cornelis Jansz           Lourys Claesz 2296
Anthonis Adriaensz Marendorp landzijde Marendorp 139 332 2,4 2-8-0   tuin, eigenaar in `t gulden varcken, huurder lange thonisz       Huur Cornelis Jansz           Anthonis Adriaensz 2297

 

333  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Reyer Wollebrantsz Marendorp landzijde Marendorp 140 333 10 10-0-0   tot zijn lijf       Eig.             Reyer Wollebrantsz 2298
Anthonis Jansz Marendorp landzijde Marendorp 141 333 7 7-0-0 schoenlapper       schoenlapper Eig.             Anthonis Jansz 2299
Cornelis Claesz Marendorp landzijde Marendorp 142 333 6,5 6-10-0 smid       smid Eig.             Cornelis Claesz 2300
Jacob Lambrechtsz [Sunt] Marendorp landzijde Marendorp 143 333 13 13-0-0 bakker       bakker Eig.             Jacob Lambrechtsz [Sunt] 2301
Adriaen van Haemste Marendorp landzijde Marendorp 144 333 12 12-0-0   half jaar leeg       Eig.             Adriaen van Haemste 2302
Gerryt Heyndricxz Marendorp landzijde Marendorp 145 333 5,5 5-10-0           Huur Quyrin van Bancken           Gerryt Heyndricxz 2303
Dirck Jansz Marendorp landzijde Marendorp 146 333 13 13-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Dirck Jansz 2304
Gillis Claesz Marendorp landzijde Marendorp 147 333 8 8-0-0 vleeshouwer       vleeshouwer Eig.             Gillis Claesz 2305
Cornelis Andriesz [Vesaneveld] Marendorp landzijde Marendorp 148 333 15 15-0-0 coman       coman Eig.             Cornelis Andriesz [Vesaneveld] 2306

 

334  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aernt Dircxz Marendorp landzijde Marendorp 149 334 7,5 7-10-0 mandenmaker       mandenmaker Huur Cornelis Andriesz   coman       Aernt Dircxz 2307
Gerryt Pietersz Marendorp landzijde Marendorp 150 334 5 5-0-0 snijder       snijder Eig.             Gerryt Pietersz 2308
Dirck Claesz Marendorp landzijde Marendorp 151 334 8 8-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Dirck Claesz 2309
Gerryt Jacobsz Marendorp landzijde Marendorp 152 334 10 10-0-0 bouman       bouman Eig.             Gerryt Jacobsz 2310
Claes Cornelisz Vergeyl Marendorp landzijde Marendorp 153 334 13 13-0-0 [drapier] loywerf     [drapier] Eig.             Claes Cornelisz Vergeyl 2311
Claes Jacobsz Marendorp landzijde Marendorp 154 334 12 12-0-0 franchynmaker       franchynmaker Eig.             Claes Jacobsz 2312
Marytgen Adriaensdr Marendorp landzijde Steegje 155 334 0 0-0-0   2 huizen       Eig.             Marytgen Adriaensdr 2313
Syburch Jacobsdr Marendorp landzijde Steegje 156 334 2,6 2-12-0           Huur Philips van Sonnevelt           Syburch Jacobsdr 2314

 

335  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Willem Marendorp landzijde Steegje 157 335 2,6 2-12-0 korendrager       korendrager Huur Cornelis de Haes           Willem 2315
Claes Martynsz Marendorp landzijde Marendorp 158 335 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Claes Martynsz 2316
Jaepgen Jacobsdr Marendorp landzijde Marendorp 159 335 5 5-0-0           Eig.             Jaepgen Jacobsdr 2317
Adriaen Pietersz Marendorp landzijde Marendorp 160 335 6,5 6-10-0 snijder       snijder Eig.             Adriaen Pietersz 2318
Styntgen Centendr Marendorp landzijde Duizend raadsteeg 161 335 3 3-0-0           Eig.             Styntgen Centendr 2319
Marytgen Claesdr Marendorp landzijde Duizend raadsteeg 162 335 3,25 3-5-0           Huur Gerryt Jansz de Wys           Marytgen Claesdr 2320
Gerryt Jansz de Wys Marendorp landzijde Duizend raadsteeg 163 335 9,75 9-15-0 [raamwachter] 3 kamers     [raamwachter] Eig.             Gerryt Jansz de Wys 2321

 

336  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Vranckenz Marendorp landzijde Duizend raadsteeg 164 336 1 1-0-0 coman leeg erf     coman Eig.             Cornelis Vranckenz 2322
[Andries] Huygenz Marendorp landzijde Duizend raadsteeg, andere zijde 165 336 3,9 3-18-0 [schoenmaker] kamer en erf     [schoenmaker] Eig.             [Andries] Huygenz 2323
Dirckgen Marendorp landzijde Duizend raadsteeg, andere zijde 166 336 3,9 3-18-0           Huur Marie     Wermbout weduwe   Dirckgen 2324
Jan Quyrinsz Marendorp landzijde Duizend raadsteeg, andere zijde 167 336 3,9 3-18-0           Huur Marie     Wermbout weduwe   Jan Quyrinsz 2325
Jan Jansz Marendorp landzijde Duizend raadsteeg, andere zijde 168 336 4 4-0-0           Eig.             Jan Jansz 2326
Jan Claesz Marendorp landzijde Marendorp 169 336 4,55 4-11-0 timmerman       timmerman Huur Claes Gerrytsz   coman       Jan Claesz 2327
Geertgen Gysbertsdr Marendorp landzijde Marendorp 170 336 5,5 5-10-0           Eig.             Geertgen Gysbertsdr 2328

 

337  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aeltgen Anthonisdr Marendorp landzijde Marendorp 171 337 6,5 6-10-0           Eig.             Aeltgen Anthonisdr 2329
Dirck Heyndricxz Marendorp landzijde Marendorp 172 337 8 8-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Dirck Heyndricxz 2330
Dirck Jansz Marendorp landzijde Marendorp 173 337 20 20-0-0 zeemtouwer 3 huizen     zeemtouwer Eig.             Dirck Jansz 2331
Melthen Quyrinsz Marendorp landzijde Marendorp 174 337 8 8-0-0 drapier       drapier Eig.             Melthen Quyrinsz 2332
Kathryn Marendorp landzijde Marendorp 175 337 22 22-0-0 witmakersweduwe   Jan Claesz weduwe witmakersweduwe Eig.             Kathryn 2333
Aeltgen Baven Marendorp landzijde Marendorp 176 337 5,2 5-4-0           Huur Marie     Wynaert Jansz weduwe   Aeltgen Baven 2334
Claes Michielsz Marendorp landzijde Steegje 177 337 4,55 4-11-0           Huur Marie     Wynaert Jansz weduwe   Claes Michielsz 2335
Jan Harmansz Marendorp landzijde Steegje 178 337 4,22 4-4-6           Huur Marie     Wynaert Jansz weduwe   Jan Harmansz 2336
Pieter Woutersz Marendorp landzijde Steegje 179 337 4,55 4-11-0           Huur Marie     Wynaert Jansz weduwe   Pieter Woutersz 2337

 

338  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Anthonis Evertsz Marendorp landzijde Marendorp 180 338 5,75 5-15-0 snijder       snijder Huur Jannetgen Gysbrechtsdr   bakster       Anthonis Evertsz 2338
Cornelis Dircxz Marendorp landzijde Marendorp 181 338 10 10-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Cornelis Dircxz 2339
Claes Fransz Marendorp landzijde Marendorp 182 338 15 15-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Claes Fransz 2340
Dieuwer [Jansdr] Kneugens Marendorp landzijde Marendorp 183 338 10 10-0-0           Huur Griete erven   Pieter Tayen weduwe   Dieuwer [Jansdr] Kneugens 2341
Marytgen Jacobsdr Marendorp landzijde Marendorp 184 338 7 7-0-0           Eig.             Marytgen Jacobsdr 2342
Thys Jansz Marendorp landzijde Marendorp 185 338 15 15-0-0 bouman in de groove poort     bouman Eig.             Thys Jansz 2343
Ysbrant Aerntsz Marendorp landzijde Marendorp 186 338 12 12-0-0 bouman       bouman Eig.             Ysbrant Aerntsz 2344
Jan Pietersz Marendorp landzijde Marendorp 187 338 16 16-0-0 pannenbakker       pannenbakker Eig.             Jan Pietersz 2345

 

339  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aelbrecht Sandersz [van Quakenbos] Marendorp landzijde Marendorp 188 339 14 14-0-0 bouman       bouman Eig.             Aelbrecht Sandersz [van Quakenbos] 2346
Willem Gerrytsz Marendorp landzijde Marendorp 189 339 12 12-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Willem Gerrytsz 2347
Jan Cornelisz Marendorp landzijde Marendorp 190 339 6 6-0-0           Huur Willem Gerrytsz   witmaker       Jan Cornelisz 2348
Marytgen Pietersdr Marendorp landzijde Marendorp 191 339 11 11-0-0     [Cornelis Louwerysz] [weduwe]   Huur Pieter Willemsz           Marytgen Pietersdr 2349
Huych [Dircxz] van Bancken Marendorp landzijde Marendorp 192 339 13 13-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Huych [Dircxz] van Bancken 2350
Kathryn Cornelisdr Marendorp landzijde Marendorp 193 339 8 8-0-0           Eig.             Kathryn Cornelisdr 2351
Arme Huiszitten Marendorp landzijde Marendorp 194 339 3,9 3-18-0   2 kamers       Eig.             Arme Huiszitten 2352
Luytgen Marendorp landzijde Marendorp 195 339 1,3 1-6-0           Huur Arme Huiszitten           Luytgen 2353

 

340  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Symonsz Marendorp landzijde Marendorp 196 340 3,25 3-5-0           Huur Arme Huissitten           Jan Symonsz 2354
Erck Ysbrantsdr Marendorp landzijde Marendorp 197 340 3,25 3-5-0           Huur Arme Huiszitten           Erck Ysbrantsdr 2355
Sint Jans Convent Marendorp landzijde Marendorp 198 340 0 0-0-0   13 kamers       Eig.             Sint Jans Convent 2356
Evert Jacobsz Marendorp landzijde Marendorp 199 340 3,35 3-7-0           Huur Arme Huisz+W467itten           Evert Jacobsz 2357
Marytgen Jacobsdr Marendorp landzijde Marendorp 200 340 3,25 3-5-0           Huur Arme Huiszitten           Marytgen Jacobsdr 2358
Adriaen Adriaensz Marendorp landzijde Marendorp 201 340 4 4-0-0           Eig.             Adriaen Adriaensz 2359
Jan Dircxz Marendorp landzijde Marendorp 202 340 4 4-0-0 [korendrager]       [korendrager] Eig.             Jan Dircxz 2360

 

341  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Anthonis Pietersz Marendorp landzijde 't Padmoes 203 341 4,55 4-11-0           Huur Baert Jansz   witmakersknecht       Anthonis Pietersz 2361
Adriaen Jansz Marendorp landzijde 't Padmoes, andere zijde 204 341 3,25 3-5-0           Huur Lysbeth Pietersdr           Adriaen Jansz 2362
Marytgen Jansdr Marendorp landzijde 't Padmoes, andere zijde 205 341 3 3-0-0           Eig.             Marytgen Jansdr 2363
Cornelis Cornelisz Marendorp landzijde 't Padmoes, andere zijde 206 341 3 3-0-0 mandenmaker       mandenmaker Eig.             Cornelis Cornelisz 2364
Marytgen Adriaensdr Marendorp landzijde 't Padmoes, andere zijde 207 341 3 3-0-0           Eig.             Marytgen Adriaensdr 2365
Jan Dircxz Marendorp landzijde 't Padmoes, andere zijde 208 341 3 3-0-0 baggerman       baggerman Eig.             Jan Dircxz 2366
Marytgen Claesdr Marendorp landzijde Achtergracht 209 341 4 4-0-0           Eig.             Marytgen Claesdr 2367

 

342  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Claes Adriaensz Marendorp landzijde Achtergracht 210 342 0 0-0-0           Huur Pieter Adriaensz           Claes Adriaensz 2368
Pieter Adriaensz [van der Werf] Marendorp landzijde Achtergracht 211 342 40 40-0-0 zeemtouwer met adriaen adriaensz zeemtouwer     zeemtouwer Eig.             Pieter Adriaensz [van der Werf] 2369
Pieter Centenz Marendorp landzijde Achtergracht 212 342 8 8-0-0 witmaker 2 huizen     witmaker Eig.             Pieter Centenz 2370
Wessel Dircxz Marendorp landzijde Achtergracht 213 342 6 6-0-0 leertouwer       leertouwer Eig.             Wessel Dircxz 2371
Cornelis Matheusz Marendorp landzijde Achtergracht 214 342 6 6-0-0 zeemtouwer       zeemtouwer Eig.             Cornelis Matheusz 2372
Dirck Heyndricxz Marendorp landzijde Achtergracht 215 342 4 4-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Dirck Heyndricxz 2373
Pieter Centenz Marendorp landzijde Achtergracht 216 342 8 8-0-0 witmaker met 3 kamertjes daaracxhter     witmaker Eig.             Pieter Centenz 2374
Jan Jansz Marendorp landzijde Achtergracht 217 342 5 5-0-0 koster       koster Eig.             Jan Jansz 2375
Claes Jansz Marendorp landzijde Achtergracht 218 342 6 6-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Claes Jansz 2376

 

343  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Claes Lambrechtsz Marendorp landzijde Duizend raadsteeg 219 343 12 12-0-0   4 kamers, stal en tuin       Eig.             Claes Lambrechtsz 2377
Grauwe Susteren Convent Marendorp landzijde Duizend raadsteeg 220 343 0 0-0-0           Eig.             Grauwe Susteren Convent 2378
Claes Symonsz Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 222 343 3 3-0-0 wisselaar loywerf     wisselaar Eig.             Claes Symonsz 2379
Cornelis Augustynsz Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 223 343 3 3-0-0 [lindewever] erf verkocht     [lindewever] Eig.             Cornelis Augustynsz 2380
Adriaen Jansz Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 224 343 3,9 3-18-0           Huur Kathryn Gouwen           Adriaen Jansz 2381
Cornelis Heyndricxz Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 225 343 2 2-0-0   loywerf       Eig.             Cornelis Heyndricxz 2382

 

344  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Joost Cornelisz Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 226 344 3 3-0-0           Eig.             Joost Cornelisz 2383
Stoffel Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 227 344 4 4-0-0 lijndraaier       lijndraaier Eig.             Stoffel 2384
Jorys Willemsz alias Hartgen Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 228 344 3 3-0-0           Eig.             Jorys Willemsz alias Hartgen 2385
Kuneer Gerrytsdr Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 229 344 3 3-0-0           Eig.             Kuneer Gerrytsdr 2386
Cornelis Jansz Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 230 344 3 3-0-0           Eig.             Cornelis Jansz 2387
Reyer [Gysbertsz] Stolc Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 231 344 3 3-0-0 [coman] loywerf     [coman] Eig.             Reyer [Gysbertsz] Stolc 2388
Styntgen Jansdr Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 232 344 3,9 3-18-0           Huur Jaepgen Ottenz   schoenmaker       Styntgen Jansdr 2389
Aeltgen Fredericxz Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 233 344 4 4-0-0           Eig.             Aeltgen Fredericxz 2390
Marytgen Claesdr Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 234 344 3 3-0-0           Eig.             Marytgen Claesdr 2391
Lysbeth Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 235 344 3 3-0-0           Eig.             Lysbeth 2392

 

345  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Roeten Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 236 345 6,5 6-10-0   2 huiskens       Eig.             Jan Roeten 2393
Pieter Gillisz Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 237 345 5 5-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Pieter Gillisz 2394
Quyrin [Cornelisz] van Bancken Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 238 345 14 14-0-0 witmaker 2 huizen     witmaker Eig.             Quyrin [Cornelisz] van Bancken 2395
Job Gerrytsz Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 239 345 3 3-0-0           Eig.             Job Gerrytsz 2396
Adriaen Korsz Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 240 345 4 4-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Adriaen Korsz 2397
Neeltgen Barentsz Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 241 345 3,9 3-18-0           Huur Adriaen Korsz   wollewever       Neeltgen Barentsz 2398
Marytgen Jansdr Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 242 345 2,92 2-18-6           Huur Adriaen Korsz   wollewever       Marytgen Jansdr 2399
Jacob Adriaensz Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 243 345 2,6 2-12-0           Huur Dammas   rietdekker       Jacob Adriaensz 2400

 

346  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen Theusz Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 244 346 3,25 3-5-0           Huur Dammas   rietdekker       Adriaen Theusz 2401
Joostgen Jansdr Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 245 346 2,6 2-12-0           Huur Marie Reyersdr           Joostgen Jansdr 2402
Aeltgen Willemsdr Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 246 346 2,6 2-12-0           Huur Marie Reyersdr           Aeltgen Willemsdr 2403
Jaspar Jansz Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 247 346 2,6 2-12-0           Huur Marie Reyersdr           Jaspar Jansz 2404
Roelof Pietersz Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 248 346 3,9 3-18-0           Huur Claes Harmansz   tapper       Roelof Pietersz 2405
Marytgen Gillisdr Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 249 346 3,25 3-5-0           Huur Claes Harmansz   tapper       Marytgen Gillisdr 2406
Annetgen Theusdr Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 250 346 3,9 3-18-0           Huur Aernt Gerryt Eeuwoutsz           Annetgen Theusdr 2407
Claes Harmansz Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 251 346 5 5-0-0 schoenmaker 2 huizen     schoenmaker Eig.             Claes Harmansz 2408

 

347  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Anthonis Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 252 347 8 8-0-0           Huur Marie     Martyn van Sonnevelt weduwe   Anthonis 2409
Gerryt Jansz Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 253 347 2,6 2-12-0           Huur Jan Ysbrantsz           Gerryt Jansz 2410
Jan Ysbrantsz Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 254 347 3 3-0-0           Eig.             Jan Ysbrantsz 2411
Marytgen Pouwelsdr Marendorp landzijde Slopje 255 347 2,27 2-5-6           Huur Jan Ysbrantsz           Marytgen Pouwelsdr 2412
Ryder Marendorp landzijde - 256 347 1,95 1-19-0           Huur Jan Ysbrantsz           Ryder 2413
Gysbert Marendorp landzijde - 257 347 3 3-0-0 schoenmaker loywerf     schoenmaker Eig.             Gysbert 2414

 

348  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen Pietersz Vergeyl Marendorp landzijde Steeg 258 348 3 3-0-0   2 huizen       Eig.             Adriaen Pietersz Vergeyl 2415
Gerryt Jacobsz Marendorp landzijde Steeg 259 348 2,92 2-18-6           Huur Frans Korsz           Gerryt Jacobsz 2416
Gerryt Gysbertsz Marendorp landzijde Steeg 260 348 3 3-0-0 [schoenmaker]       [schoenmaker] Eig.             Gerryt Gysbertsz 2417
Lysbeth Jansdr Marendorp landzijde Steeg 261 348 2,6 2-12-0           Huur Dammas Lambrechtsz   rietdekker       Lysbeth Jansdr 2418
Adriaen Jansz Marendorp landzijde Steeg 262 348 6 6-0-0 leertouwer       leertouwer Eig.             Adriaen Jansz 2419
Cornelis Aerntsz Marendorp landzijde Steeg 263 348 5 5-0-0           Huur Susterhuis Scagen           Cornelis Aerntsz 2420
Dirckgen Heyndricxdr Marendorp landzijde Steeg 264 348 5,85 5-17-0           Huur Martyn Aelbertsz Roerom           Dirckgen Heyndricxdr 2421
Lucas Willemsz Marendorp landzijde Steeg 265 348 5,2 5-4-0           Huur Oth Cornelisz   gardenierder       Lucas Willemsz 2422

 

349  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Oth Cornelisz Marendorp landzijde Steeg 266 349 5,5 5-10-0 gardenierder       gardenierder Eig.             Oth Cornelisz 2423
Aechte Lambrechtsdr Marendorp landzijde Steeg 267 349 5 5-0-0           Eig.             Aechte Lambrechtsdr 2424
Claes Dircxz Marendorp landzijde Steeg 268 349 6 6-0-0           Huur Dammas   dekker       Claes Dircxz 2425
Neeltgen Pietersdr Marendorp landzijde Steeg 269 349 5 5-0-0           Huur Dammas   dekker       Neeltgen Pietersdr 2426

 

325   p1561_folio_325 p1561_folio_325

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl