NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Naam of Patroniem  

 

B   p1561_naam_B p1561_naam_B

 

Ba  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Grietgen Backuuts Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 38 245 18 18-0-0           Eig.             Grietgen Backuuts 1669
Baefgen Gansoorde Vleersteeg 66 271 2,921 2-18-7           Huur Frans Gerrytsz, heer   presbyter       Baefgen 1852
Annetgen Baerntsdr Marendorp landzijde Mirakelsteeg 33 319 5,85 5-17-0           Huur Joostgen van Tricht           Annetgen Baerntsdr 2191
Jan Jansz [van Baersdorp] Wanthuis Rijn 62 27 26 26-0-0 korenkoper       korenkoper Eig.             Jan Jansz [van Baersdorp] 185
Baertgen Zevenhuizen Steenschuur 56 143 28 28-0-0     Willem Bouwenz [van Warmond] weduwe   Eig.             Baertgen 946
Pieter Claesz van Balen Marendorp rijnzijde Donkersteeg 5 351 15 15-0-0           Eig.             Pieter Claesz van Balen 2431
Balthen Marendorp rijnzijde Marendorp 46 356 0 0-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Huur Claes Lambrechtsz           Balthen 2472
Huych [Dircxz] van Bancken Marendorp landzijde Marendorp 192 339 13 13-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Huych [Dircxz] van Bancken 2350
Jan Jansz van Bancken Zevenhuizen Steenschuur 51 142 24 24-0-0 [verver] getrouwd met lysbeth willemsdr     [verver] Eig.             Jan Jansz van Bancken 941
Jan Jansz van Bancken Nieuweland Steenschuur 164 178 46 46-0-0 verver       verver Eig.             Jan Jansz van Bancken 1193
Jan Jansz van Bancken Wolhuis Boomgaardsteeg 64 42 0 0-0-0 [verver] leeg     [verver] Eig.             Jan Jansz van Bancken 285
Marytgen van Bancken Burchstreng Nieuwstraat 87 235 9 9-0-0           Huur Jacob van Endegeest, mr           Marytgen van Bancken 1595
Quyrin [Cornelisz] van Bancken Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 238 345 14 14-0-0 witmaker 2 huizen     witmaker Eig.             Quyrin [Cornelisz] van Bancken 2395
Quyrin Jansz van Bancken Gansoorde Hooigracht 105 277 20 20-0-0 [witmaker]       [witmaker] Eig.             Quyrin Jansz van Bancken 1891
Barent, mr Kerkvierendeel Hooygraft 15 242 7 7-0-0 barbier       barbier Eig.             Barent, mr 1646
Annetgen Barentsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 104 296 5,2 5-4-0           Huur Lourys Allaertsz           Annetgen Barentsdr 2030
Marytgen Barentsdr Zevenhuizen Nieuwsteeg 75 145 0 0-0-0           Huur Dirck Jacobsz   gorter       Marytgen Barentsdr 965
Styntgen Barentsdr Nicolaasgracht Middelste gracht 31 286 4 4-0-0           Eig.             Styntgen Barentsdr 1957
Adriaen Barentsz Overmare rijnzijde Marendorp 15 368 10 10-0-0 beeldensnijder       beeldensnijder Eig.             Adriaen Barentsz 2561
Adriaen Barentsz Wanthuis Rijn 33 23 20 20-0-0           Eig.             Adriaen Barentsz 156
Anthonis Barentsz Kerkvierendeel Middelweg 106 254 5,75 5-15-0           Huur Sinte Katherinen Gasthuis           Anthonis Barentsz 1737
Barent Barentsz Zevenhuizen Nieuwsteeg 77 145 9 9-0-0 snijder       snijder Eig.             Barent Barentsz 967
Cornelis Barentsz Over 't hof Diefsteeg, ene zijde 32 64 10 10-0-0 coman       coman Eig.             Cornelis Barentsz 419
Cornelis Barentsz, mr Nicolaasgracht Middelste gracht 69 291 0,4 0-8-0   tuin       Eig.             Cornelis Barentsz, mr 1995
Dirck Barentsz Wanthuis Breestraat 4 20 38 38-0-0 apotheker       apotheker Eig.             Dirck Barentsz 127
Heyndrick Barentsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 21 243 9 9-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Heyndrick Barentsz 1652
Heyndrick Barentsz Overmare rijnzijde Marendorp 37 371 20 20-0-0 coman, kuiper 2 huizen     coman, kuiper Eig.             Heyndrick Barentsz 2583
Jan Barentsz Nicolaasgracht Middelste gracht 42 288 13 13-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Barentsz 1968
Jan Barentsz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 88 168 5 5-0-0           Huur Jannetgen Dircxdr           Jan Barentsz 1117
Jan Barentsz Zevenhuizen Commandeurssteeg 101 148 3,9 3-18-0           Huur Pieter Jansz   apotheker       Jan Barentsz 991
Jan Barentsz Wolhuis Nobelstraat 24 36 7 7-0-0 [snijder]       [snijder] Eig.             Jan Barentsz 245
Jan Barentsz Hogewoerd Levendaal 230 212 8 8-0-0 verversknecht       verversknecht Huur Cornelis Claesz   rugenbrouwer       Jan Barentsz 1425
Lambrecht Barentsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 52 185 24 24-0-0 bakker     weduwe bakker Eig.             Lambrecht Barentsz 1247
Neeltgen Barentsz Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 241 345 3,9 3-18-0           Huur Adriaen Korsz   wollewever       Neeltgen Barentsz 2398
Paridom Barentsz Nieuweland Steenschuur 144 175 9 9-0-0 kistenmaker       kistenmaker Eig.             Paridom Barentsz 1173
Pieter Barentsz Nieuweland Slopje 128 173 4,22 4-4-6           Huur Ael Taxs           Pieter Barentsz 1157
Cornelis Baroen, mr Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 78 234 20 20-0-0 [kannunnik]       [kannunnik] Eig.             Cornelis Baroen, mr 1586
Bartholomeeus Bartholomeesz Marendorp landzijde Mirakelsteeg 34 319 3,57 3-11-6           Huur Marie van Velsen           Bartholomeeus Bartholomeesz 2192
Jacob Bartholomeesz, heer Rapenburg Zandt 242 121 0,4 0-8-0   tuin       Eig.             Jacob Bartholomeesz, heer 791
Jacob Bartholomeesz, heer Rapenburg Zandt 246 121 6 6-0-0           Eig.             Jacob Bartholomeesz, heer 795
Jan Bartholomeesz Hogewoerd Coenensteeg 98 192 3,9 3-18-0           Huur Evert   metselaar       Jan Bartholomeesz 1293
Frans Bartholomeeusz Burchstreng Burchstreng 46 230 18 18-0-0 [droogscheerder]       [droogscheerder] Huur Huych Andriesz           Frans Bartholomeeusz 1554
Bartholomeus Hogewoerd Sint Joryssteeg, andere zijde 166 201 3,9 3-18-0 koorddraaier       koorddraaier Huur Willem Schuyten, mr           Bartholomeus 1361
Bartholomeus Gasthuis Rijn 61 10 5,8 5-16-0 houtzager       houtzager Huur Willem Gerrytsz           Bartholomeus 61
Barthout Barthoutsz Overmare rijnzijde Rijn 81 377 9 9-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Barthout Barthoutsz 2627
Aeltgen Baven Marendorp landzijde Marendorp 176 337 5,2 5-4-0           Huur Marie     Wynaert Jansz weduwe   Aeltgen Baven 2334

 

Be  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Beatris Hogewoerd Coenensteeg 106 193 0 0-0-0   leeg huis       Eig.             Beatris 1301
Belye Overmare rijnzijde Marendorp 32 370 12 12-0-0           Huur Claesz, heer weduwe         Belye 2578
Cornelis Vranckenz [van den Berch] Marendorp rijnzijde Oude Rijn 111 364 14 14-0-0 bakker       bakker Huur Claes Jan Claes Alewynsz           Cornelis Vranckenz [van den Berch] 2537
Lysbeth Bercheye Zevenhuizen Sonneveltsteeg 31 139 7 7-0-0           Eig.             Lysbeth Bercheye 921
Lysbeth Bercheye Wanthuis Rijn 34 24 20 20-0-0           Eig.             Lysbeth Bercheye 157
Jan van Berendrecht Over 't hof Sint Pieters kerkhof 160 83 11 11-0-0           Eig.             Jan van Berendrecht 547
Matheus van Berendrecht Wanthuis Breestraat 1 20 25 25-0-0   was jacob jansz deyman       Huur Stad           Matheus van Berendrecht 124
Nicolaas [Jansz] van Berendrecht Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 67 70 40 40-0-0 schout van leiden       schout van leiden Eig.             Nicolaas [Jansz] van Berendrecht 454
Pieter Jansz [van Bergen] Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 45 321 4 4-0-0           Eig.             Pieter Jansz [van Bergen] 2203
Quyrin Dircxz van Bergen Marendorp landzijde Marendorp 124 330 22 22-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Quyrin Dircxz van Bergen 2282
Jan Bertel Rapenburg Rapenburch 327 133 22 22-0-0   half jaar om 10 pond, ander half adriaen van crimpen om 12 pond, eigenaar jan jesus       Huur Jan Lourysz           Jan Bertel 876
Gerryt Beuckelsz Zevenhuizen Volresgraft 23 138 7 7-0-0   schuur       Eig.             Gerryt Beuckelsz 913
Jan Beyersz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 111 255 6 6-0-0 [verversknecht]       [verversknecht] Huur Lysbet van Couwen       weduwe   Jan Beyersz 1742

 

Bi  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Symonsz [den Bibel] Marendorp rijnzijde Oude Rijn 78 360 18 18-0-0 schipper voor en achter     schipper Eig.             Cornelis Symonsz [den Bibel] 2504
Willem Jansz Bick Wolhuis Vollersgraft 59 41 9 9-0-0           Eig.             Willem Jansz Bick 280
Joost Jacobsz [de Bije] Wanthuis Rijn 39 24 38 38-0-0 lakenkoper, [wantsnijder]       lakenkoper, [wantsnijder] Eig.             Joost Jacobsz [de Bije] 162
Pieter Joostensz [de Bije] Wanthuis Rijn 57 26 36 36-0-0           Huur Joost Jacobsz           Pieter Joostensz [de Bije] 180
Willem Jacobsz Bil Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 56 322 3,9 3-18-0           Huur Jan Claesz   pannenbakker       Willem Jacobsz Bil 2214

 

Bl  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Jansz Blaespap Overmare landzijde Coman Claesz steeg 50 387 6,5 6-10-0 [goudsmid] 8ste en 9de kamer     [goudsmid] Eig.             Jan Jansz Blaespap 2697
Jan Jansz Blaespap Overmare landzijde Coman Claesz steeg 47 387 5,2 5-4-0 [goudsmid] 4de en 5de kamer     [goudsmid] Eig.             Jan Jansz Blaespap 2694
Jan Jansz Blaespap Overmare landzijde Coman Claesz steeg 46 387 3,57 3-11-6 [goudsmid] 3de kamer     [goudsmid] Eig.             Jan Jansz Blaespap 2693
Jan Jansz Blaespap Overmare landzijde Coman Claesz steeg 49 387 3,25 3-5-0 [goudsmid] 7de kamer     [goudsmid] Eig.             Jan Jansz Blaespap 2696
Jan Jansz Blaespap Overmare landzijde Coman Claesz steeg 48 387 2,92 2-18-6 [goudsmid] 6de kamer     [goudsmid] Eig.             Jan Jansz Blaespap 2695
Jan Jansz Blaespap Overmare landzijde Coman Claesz steeg 45 387 1,62 1-12-6 [goudsmid] 2de kamer     [goudsmid] Eig.             Jan Jansz Blaespap 2692
Jan Jansz Blaespap Overmare landzijde Coman Claesz steeg 44 386 1,62 1-12-6 [goudsmid] 1ste kamer     [goudsmid] Eig.             Jan Jansz Blaespap 2691
Blasius Overmare landzijde Stommen steeg 57 388 1,95 1-19-0           Huur Doe Jorysz           Blasius 2704
Claes Blasiusz Overmare landzijde Marendorp 88 393 6 6-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Eig.             Claes Blasiusz 2735
Steven van Blytterswyck Wolhuis Breestraat 5 33 30 30-0-0           Eig.             Steven van Blytterswyck 226

 

Bo  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jacob van der Bochorst Rapenburg Rapenburch 326 132 16 16-0-0           Eig.             Jacob van der Bochorst 875
Jacob van der Bochorst Over 't hof Papengraft 90 73 14 14-0-0           Eig.             Jacob van der Bochorst 477
Kathryn van der Bochorst Vleeshuis Breestraat 11 50 14 14-0-0           Eig.             Kathryn van der Bochorst 331
Katrhyn van der Bochorst Gasthuis Noordeinde 43 7 18 18-0-0           Eig.             Katrhyn van der Bochorst 43
Aeltgen Dignumsdr [den Boer] Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 44 320 3,25 3-5-0           Huur Cornelis Pietersz   kramer       Aeltgen Dignumsdr [den Boer] 2202
Gerryt [Huybrechtsz] Bol Zevenhuizen Kersteeg 6 136 14 14-0-0 [kuiper]       [kuiper] Huur Jacob weduwe apothekers       Gerryt [Huybrechtsz] Bol 896
Bonaventura, heer Over 't hof Rapenburch 149 82 0 0-0-0 priester sinte kathrinen gasthuis provenhuis     priester Eig.             Bonaventura, heer 536
Kathryn Bonendr Marendorp rijnzijde Marendorp 64 358 7,5 7-10-0           Huur       Govaert weduwe coman Kathryn Bonendr 2490
Kathryn Bonendr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 88 362 6 6-0-0           Huur Marie erven pottenbakster       Kathryn Bonendr 2514
Neeltgen Bonendr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 76 360 7 7-0-0           Huur       Govertsz weduwe coman Neeltgen Bonendr 2502
Cornelis Bonisz Marendorp landzijde Koddensteeg 24 318 4 4-0-0   kamer       Eig.             Cornelis Bonisz 2182
Gysbert van der Boomgaerden Zevenhuizen Nieuwsteeg 72 145 8 8-0-0           Eig.             Gysbert van der Boomgaerden 962
Jan Bors Nicolaasgracht Uiterste gracht 134 300 4,55 4-11-0           Huur Bouwen Pietersz           Jan Bors 2060
Gerryt Fransz [van Borsen] Overmare rijnzijde Korte mare 52 373 7 7-0-0 vleeshouwer       vleeshouwer Eig.             Gerryt Fransz [van Borsen] 2598
Gerryt Fransz [van Borsen] Overmare rijnzijde Rijn 58 374 10 10-0-0 vleeshouwer       vleeshouwer Eig.             Gerryt Fransz [van Borsen] 2604
Willem Dircxz Borth Rapenburg Noordeinde 282 126 14 14-0-0   in de drie haringen       Eig.             Willem Dircxz Borth 831
Jacob Borwoutsz Gasthuis Rijn 111 17 44 44-0-0 [linnedraaier]     weduwe [linnedraaier] Eig.             Jacob Borwoutsz 111
Lievyn van Boschusen Over 't hof Papengraft 88 73 10,5 10-10-0           Eig.             Lievyn van Boschusen 475
Zanna [Jacobsdr] Bouten Nieuweland Slopje 64 164 3,25 3-5-0 [drapierster]       [drapierster] Huur Gerryt Pietersz erven         Zanna [Jacobsdr] Bouten 1093
Zanna [Jacobsdr] Bouten Rapenburg Steenschuyr 111 101 6 6-0-0 [drapierster]       [drapierster] Huur Harman Dircxz   schuitvoerder       Zanna [Jacobsdr] Bouten 660
Griete Bouwensdr Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 141 197 14 14-0-0           Huur Dieuwer   kammakers       Griete Bouwensdr 1336
Kathryn Bouwensdr Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 22 63 8 8-0-0           Eig.             Kathryn Bouwensdr 409
Marytgen Bouwensdr Overmare landzijde Mare 14 383 6 6-0-0           Eig.             Marytgen Bouwensdr 2661
Cornelis [Bouwensz] Marendorp landzijde Mare 102 327 5 5-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Cornelis [Bouwensz] 2260
Cornelis Bouwensz Gansoorde Hooigracht 108 277 18 18-0-0 drapier       drapier Eig.             Cornelis Bouwensz 1894
Joost Bouwensz Wolhuis Ketelboetersteeg 87 46 6 6-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Joost Bouwensz 308
Pieter Bouwensz Zevenhuizen Nieuwsteeg 71 144 13 13-0-0 [coman]       [coman] Eig.             Pieter Bouwensz 961
Neeltgen Pier Boytgen Nicolaasgracht Poortje 151 302 14,3 14-6-0   4 kamers       Eig.             Neeltgen Pier Boytgen 2077

 

Br  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Grietgen Braetgens Nicolaasgracht Uiterste gracht 152 303 3,9 3-18-0           Huur Neel Pier Boytgen           Grietgen Braetgens 2078
Aelbrecht Dircxz Bral Zevenhuizen Steenschuur 58 143 24 24-0-0           Eig.             Aelbrecht Dircxz Bral 948
Dirck [Heyndricxz] Breetvelt Nicolaasgracht Uiterste gracht 144 301 7 7-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Dirck [Heyndricxz] Breetvelt 2070
Jorys van Bremen Zevenhuizen Sonneveltsteeg 33 139 7 7-0-0           Eig.             Jorys van Bremen 923
Jacob Ysbrantsz [van Brenen] Burchstreng Burchstreng 49 230 32 32-0-0 lakenkoper, [wantsnijder]       lakenkoper, [wantsnijder] Eig.             Jacob Ysbrantsz [van Brenen] 1557
Cornelis Jacobsz Brien Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 157 303 5 5-0-0           Eig.             Cornelis Jacobsz Brien 2083
Jan [Dircxz] van Brouckhoven Wolhuis Breestraat 3 33 28 28-0-0 [rentmeester Rijnland]       [rentmeester Rijnland] Eig.             Jan [Dircxz] van Brouckhoven 224
Dirck Cornelisz alias Broxus Over 't hof Vollersgraft 40 66 7 7-0-0 [glaasmaker]       [glaasmaker] Eig.             Dirck Cornelisz alias Broxus 427
Symon Brunen Marendorp landzijde Marendorp 123 330 42 42-0-0           Eig.             Symon Brunen 2281
Hillegont Brunt, jkv Gansoorde Hooigracht 120 279 40 40-0-0           Huur Cornelis Pietersz, mr erven         Hillegont Brunt, jkv 1906
Allaert Claesz [die Bruyn] Kerkvierendeel Nieuwstraat 71 250 5 5-0-0           Eig.             Allaert Claesz [die Bruyn] 1702
Cornelis Claesz [die Bruyn] Nicolaasgracht Middelste gracht 29 286 10 10-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Cornelis Claesz [die Bruyn] 1955

 

Bu  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Jansz van den Burch Hogewoerd Levendaal 256 215 6 6-0-0           Eig.             Cornelis Jansz van den Burch 1451
Dirck Willemsz [van der Burch] Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 46 184 34 34-0-0 olieslager       olieslager Eig.             Dirck Willemsz [van der Burch] 1241
Florys Willem [Dircxz van der Burch] Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 31 183 34 34-0-0 olieslager 2 huizen     olieslager Eig.             Florys Willem [Dircxz van der Burch] 1226
Gerryt Jansz van den Burch Levendaal Levendaal 13 219 6 6-0-0           Eig.             Gerryt Jansz van den Burch 1477
Jacob Willem [Dircxz van der Burch] Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 82 189 30 30-0-0 olieslager       olieslager Eig.             Jacob Willem [Dircxz van der Burch] 1277
Jan Dircxz [van der Burch] Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 2 179 80 80-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Jan Dircxz [van der Burch] 1197
Jan Willemsz van den Burch Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 129 196 0 0-0-0   leeg erf       Eig.             Jan Willemsz van den Burch 1324
Jan Willemsz van den Burch Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 118 194 10 10-0-0           Eig.             Jan Willemsz van den Burch 1313
Burchgen Vleeshuis Breestraat 27 52 12 12-0-0           Eig.             Burchgen 347
Evert Burgersz Marendorp landzijde Koddensteeg 28 318 6 6-0-0           Huur Claes Lambertsz   brouwer       Evert Burgersz 2186
Jan Willemsz alias Bus Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 61 186 13 13-0-0 lijndraaier       lijndraaier Eig.             Jan Willemsz alias Bus 1256
Claes Claesz Buser Marendorp rijnzijde Marendorp 20 353 8 8-0-0           Huur Petronelle     Willem van Bosschusen weduwe   Claes Claesz Buser 2446
Cornelis Pietersz Buys Kerkvierendeel Hooygraft 5 241 15,5 15-10-0           Huur Quyrin van Bancken           Cornelis Pietersz Buys 1636
Jan Pietersz Buys Gansoorde Hooigracht 111 278 11 11-0-0 [warmoesman]       [warmoesman] Eig.             Jan Pietersz Buys 1897
Pieter Florysz Buys Kerkvierendeel Hooygraft 17 242 10 10-0-0 appelkoper       appelkoper Eig.             Pieter Florysz Buys 1648
Willem Dircxz Buys Wanthuis Vismarkt 15 21 22,5 22-10-0           Huur Allaert Andriesz erven         Willem Dircxz Buys 138
Willem Dircxz Buys Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 53 322 0 0-0-0 [metselaar] leeg huis     [metselaar] Eig.             Willem Dircxz Buys 2211
Pieter van Buyten Zevenhuizen Sint Pieters kerkhof 2 135 26 26-0-0           Huur Dirck Jacobsz van Montfort           Pieter van Buyten 892
Gerryt Beuckelsz [Buytewech] Wolhuis Breestraat 12 34 46 46-0-0           Eig.             Gerryt Beuckelsz [Buytewech] 233

 

B   p1561_naam_B p1561_naam_B

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl