NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Naam of Patroniem  

 

F   p1561_naam_F p1561_naam_F

 

Fa  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Neeltgen Faesz Gasthuis Kort Rapenburg 50 8 7 7-0-0           Eig.             Neeltgen Faesz 50
Neeltgen Faesz Gasthuis Kort Rapenburg 47 8 2,5 2-10-0           Eig.             Neeltgen Faesz 47
Falide Bagynen Zevenhuizen Steenschuur 130 152 0 0-0-0           Eig.             Falide Bagynen 1020

 

Fe  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Femmetgen Overmare landzijde onze Vrouwen kerkhof 98 394 5 5-0-0   half jaar, griete grafmaakster half jaar Gerryt Jansz weduwe   Huur Pieter Jansz   molenaar       Femmetgen 2745

 

Fi  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Dircxz Fiolet Gasthuis Breestraat 9 3 10 10-0-0           Huur Adriaen Jansz erven         Jan Dircxz Fiolet 9

 

Fl  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Floertgen Kerkvierendeel Middelweg 104 254 6 6-0-0 wollenaarster       wollenaarster Huur Dirck Thonisz   warmoesman       Floertgen 1735
Neeltgen Floren Marendorp landzijde Jan Vossteeg 133 331 3,25 3-5-0           Huur Onze Lieve Vrouwen Gasthuis           Neeltgen Floren 2291
Willem [Nicasius] van Flory Vleeshuis Breestraat 6 49 30 30-0-0 [waard] [in de cadt]     [waard] Eig.             Willem [Nicasius] van Flory 326
Florys, mr Gasthuis Noordeinde 27 6 13,5 13-10-0 organist       organist Huur Job Jansz erven         Florys, mr 27
Aeltgen Florysdr Levendaal Levendaal 16 219 5 5-0-0           Eig.             Aeltgen Florysdr 1480
Claes Florysz Hogewoerd Vrouwensteeg, ene zijde 72 188 3 3-0-0 voller       voller Eig.             Claes Florysz 1267
Claes Florysz Vleeshuis Breestraat 24 52 12 12-0-0           Eig.             Claes Florysz 344
Claes Florysz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 191 205 9 9-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Claes Florysz 1386
Claes Florysz Gasthuis Mandemakerssteeg 98 15 6 6-0-0           Eig.             Claes Florysz 98
Cornelis Florysz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 86 325 4 4-0-0           Eig.             Cornelis Florysz 2244
Cornelis Florysz Levendaal Levendaal 1 218 4 4-0-0 voller       voller Eig.             Cornelis Florysz 1465
Daniel Florysz Zevenhuizen Nieuwsteeg 88 147 8 8-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Daniel Florysz 978
Govert Florysz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 92 362 8 8-0-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Govert Florysz 2518
Jacob Florysz Rapenburg Rapenburch 5 85 7 7-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Jacob Florysz 554
Jan Florysz Marendorp rijnzijde Marendorp 27 354 6 6-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Jan Florysz 2453
Jan Florysz Hogewoerd Vrouwensteeg, ene zijde 73 188 3 3-0-0 voller       voller Eig.             Jan Florysz 1268
Jan Florysz Overmare landzijde Mare 16 383 7 7-0-0 coman       coman Eig.             Jan Florysz 2663
Michiel Florysz Overmare landzijde Stommen steeg 53 387 1,95 1-19-0           Eig.             Michiel Florysz 2700
Pieter Florysz Levendaal Sytgraft 37 222 5 5-0-0           Eig.             Pieter Florysz 1501
Willem Florysz Rapenburg Noordeinde 259 123 5,2 5-4-0 smid 1/4 jaar, goosen smid 3/4 jaar     smid Huur Jan van Houdt           Willem Florysz 808
Wouter Florysz Hogewoerd Levendaal 244 214 6 6-0-0 meester voller       meester voller Eig.             Wouter Florysz 1439

 

Fo  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen Foppenz Wanthuis Breestraat 87 30 10 10-0-0 [messenmaker]       [messenmaker] Huur Reyer Adriaensz           Adriaen Foppenz 210
Cornelis Jacobsz Fox Kerkvierendeel Hooygraft 2 241 12 12-0-0           Eig.             Cornelis Jacobsz Fox 1633
Jacob Eeuwoutsz Fox Kerkvierendeel Hooygraft 7 241 8 8-0-0 snijder       snijder Eig.             Jacob Eeuwoutsz Fox 1638
Gerryt Foyenz Rapenburg Vliet 113 102 12,5 12-10-0 [kistenmaker]       [kistenmaker] Eig.             Gerryt Foyenz 662
Pouwels Foyenz Over 't hof Rapenburch 123 78 12 12-0-0           Huur Dirck Mast           Pouwels Foyenz 510
Pouwels Foyenz Over 't hof Kerksteeg 15 62 9 9-0-0           Huur Cornelis Jacobsz   schoenmaker       Pouwels Foyenz 402

 

Fr  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Frans, mr Vleeshuis Breestraat 8 50 16 16-0-0 organist       organist Eig.             Frans, mr 328
Frans, mr Gansoorde Hooigracht 101 276 10 10-0-0 organist       organist Eig.             Frans, mr 1887
Baertgen Fransdr Marendorp landzijde Jan Vossteeg 130 331 3,9 3-18-0           Eig.             Baertgen Fransdr 2288
Marytgen Fransdr Gasthuis Noordeinde 44 7 9 9-0-0           Huur Gerryt Foyensz           Marytgen Fransdr 44
Aernt Fransz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 9 352 10 10-0-0 kuiper eigenaar in `t gulden hooft     kuiper Huur Frans Jansz   snijder       Aernt Fransz 2435
Barent Fransz Rapenburg Groenhasen graft 231 119 6 6-0-0 metselaar       metselaar Huur Jan Robben       kinderen   Barent Fransz 780
Claes Fransz Marendorp landzijde Marendorp 182 338 15 15-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Claes Fransz 2340
Claes Fransz Rapenburg Noordeinde 262 123 5 5-0-0           Eig.             Claes Fransz 811
Cornelis Fransz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 51 185 9 9-0-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Cornelis Fransz 1246
Cornelis Fransz Overmare rijnzijde Marendorp 35 371 7 7-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Cornelis Fransz 2581
Cornelis Fransz Wanthuis Rijn 51 26 24 24-0-0 tingieter       tingieter Eig.             Cornelis Fransz 174
Gysbert Fransz Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 63 69 8 8-0-0           Eig.             Gysbert Fransz 450
Jacob Fransz Marendorp rijnzijde Marendorp 34 355 6 6-0-0           Huur Jan Theeusz, oude   schipper       Jacob Fransz 2460
Jacob Fransz Wolhuis Wolsteeg 94 47 6,5 6-10-0 taelman       taelman Huur Jacob weduwe apotheker       Jacob Fransz 315
Jacob Fransz Rapenburg Slopje 131 104 2,6 2-12-0           Huur Kathryn Capiteyns           Jacob Fransz 680
Jan Fransz Marendorp landzijde Marendorp 118 329 10 10-0-0 smid       smid Eig.             Jan Fransz 2276
Jan Fransz Rapenburg Vliet 117 102 9 9-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Jan Fransz 666
Jan Fransz Hogewoerd Levendaal 231 212 7 7-0-0 snijder       snijder Huur Cornelis Claesz   rugenbrouwer       Jan Fransz 1426
Lourys Fransz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 147 260 6 6-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Lourys Fransz 1778
Martyn Fransz Rapenburg Rapenburch 324 132 8 8-0-0           Huur Jan Gerrytsz   wielmaker       Martyn Fransz 873
Wouter Fransz Wanthuis Corenbrugsteeg 38 24 12 12-0-0           Huur Joost Jacobsz   lakenkoper       Wouter Fransz 161
Katrhyn Fredericxdr Gasthuis Rijn 68 11 7 7-0-0           Huur Swaentgen Lauwerisdr           Katrhyn Fredericxdr 68
Aeltgen Fredericxz Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 233 344 4 4-0-0           Eig.             Aeltgen Fredericxz 2390
Cornelis Fredericxz Vleeshuis Breestraat 30 53 11 11-0-0 [kistenmaker]       [kistenmaker] Eig.             Cornelis Fredericxz 350
Dominicus Fredericxz Over 't hof Diefsteeg, ene zijde 30 64 7 7-0-0 [glaasmaker]       [glaasmaker] Eig.             Dominicus Fredericxz 417
Jan Fredericxz Zevenhuizen Nieuwsteeg 64 144 9 9-0-0 crucemaicker       crucemaicker Huur Lourys   snijder       Jan Fredericxz 954
Lenaert Fredericxz Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 142 198 5,85 5-17-0   huurder heeft als alias joachim daelder       Huur Dieuwer   kammakers       Lenaert Fredericxz 1337
Stoffel Fredericxz Gasthuis Mandemakerssteeg 94 15 4,5 4-10-0           Huur Cornelis Adriaensz           Stoffel Fredericxz 94

 

Fy  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Fytgen Overmare landzijde onze Vrouwen kerkhof 108 396 0 0-0-0 pulwijf       pulwijf Huur Vrouwenkerk           Fytgen 2755
Fytgen Levendaal Levendaal 25 221 5 5-0-0 tapster   Jorys Willemsz weduwe tapster Eig.             Fytgen 1489
Fytgen Nicolaasgracht Korte Groenesteeg 124 298 4 4-0-0     Gysbrecht Cornelis     Eig.             Fytgen 2050

 

F   p1561_naam_F p1561_naam_F

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl