NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Naam of Patroniem  

 

R   p1561_naam_R p1561_naam_R

 

Ra  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Willem Andriesz Raidt Vleeshuis Breestraat in noordeinde 52 56 24 24-0-0 tapijtsier       tapijtsier Eig.             Willem Andriesz Raidt 372

 

Re  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jannetgen Rectoers Over 't hof Rapenburch 125 78 10 10-0-0           Eig.             Jannetgen Rectoers 512
Dirck Jacobsz [Reigersberg] Zevenhuizen Sint Pieters kerkhof 139 153 36 36-0-0 gorter half jaar leeg     gorter Eig.             Dirck Jacobsz [Reigersberg] 1029
Claes Rembrandtsz Nicolaasgracht Middelste gracht 33 287 8 8-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Claes Rembrandtsz 1959
Cornelis Rembrandtsz Over 't hof Papengraft 115 77 10 10-0-0 [coman]       [coman] Eig.             Cornelis Rembrandtsz 502
Pieter Rembrandtsz Nicolaasgracht Middelste gracht 27 286 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Pieter Rembrandtsz 1953
Pouwels Rembrandtsz Gansoorde Middelste gracht 31 266 6 6-0-0           Eig.             Pouwels Rembrandtsz 1817
Lysbeth Reyersdr Rapenburg Kolfmakerssteeg 18 87 3,9 3-18-0           Huur Aerent Jansz   broeder       Lysbeth Reyersdr 567
Marytgen Reyersdr Nieuweland Molensteeg, andere zijde 104 170 3,9 3-18-0 [drapierster]       [drapierster] Huur Jherusalem Aalmoeshuis           Marytgen Reyersdr 1133
Adam [Reyersz] Overmare rijnzijde Vrouwensteeg 64 374 6 6-0-0 coman       coman Huur Heyndrick Barentsz   coman       Adam [Reyersz] 2610
Andries Reyersz Nieuweland Molensteeg, andere zijde 101 170 13,9 13-18-0           Huur Annetgen Heynricxdr           Andries Reyersz 1130
Cornelis Reyersz Zevenhuizen Nieuwsteeg 90 147 10 10-0-0 garenzieder       garenzieder Eig.             Cornelis Reyersz 980
Cornelis Reyersz, heer Burchstreng Burchstreng 8 225 28 28-0-0           Eig.             Cornelis Reyersz, heer 1516
Frans Reyersz Gasthuis Breestraat 7 3 12 12-0-0 [snijder]       [snijder] Eig.             Frans Reyersz 7
Gerryt Reyersz Rapenburg Bakkerssteeg 147 106 4,55 4-11-0       weduwe   Huur Cornelis Jansz, oude weduwe timmerman       Gerryt Reyersz 696
Jan Reyersz Zevenhuizen Nieuwsteeg 85 146 7 7-0-0 snijder       snijder Eig.             Jan Reyersz 975
Jan Reyersz Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 62 69 12 12-0-0           Eig.             Jan Reyersz 449
Sander Reyersz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 89 362 6 6-0-0 [schipper]       [schipper] Eig.             Sander Reyersz 2515
Reyertgen Gansoorde Hooigracht 97 276 12 12-0-0     Symon Willemsz weduwe   Huur Griete Backuuts           Reyertgen 1883

 

Rh  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aeltgen van Rhoon Vleeshuis Breestraat 13 50 14 14-0-0     Pieter Gerytsz weduwe   Eig.             Aeltgen van Rhoon 333

 

Ri  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Annetgen Rickendr Rapenburg Cellebroersgraft 91 99 3 3-0-0           Eig.             Annetgen Rickendr 640
Niesgen Riewertsdr Rapenburg Cellebroersgraft 83 98 3,25 3-5-0           Huur Ael Coedycx           Niesgen Riewertsdr 632
Volckgen Rippersdr Hogewoerd Watersteeg 11 180 12 12-0-0 [coman]       [coman] Eig.             Volckgen Rippersdr 1206
Claes Rippersz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 140 197 10 10-0-0 smid       smid Eig.             Claes Rippersz 1335
Margriete Ripperts Wolhuis Sint Pieterskerksteeg 99 48 12 12-0-0           Eig. Griete Ripperts           Margriete Ripperts 320
Grietgen Rippertsdr Nieuweland Oosterlingplaats 6 155 12 12-0-0           Huur Russent Michielsdr Zeyst, jkv       erven   Grietgen Rippertsdr 1035
Lysbeth Rippertsdr Rapenburg Slichsteeg 254 122 3,25 3-5-0   eigenaar in de gulden waegen       Huur Cent Jansz           Lysbeth Rippertsdr 803
Marytgen Rippertsdr Over 't hof Houtstraat 129 79 6,5 6-10-0           Huur Bagynen Sint Pieters Bagynhof           Marytgen Rippertsdr 516

 

Ro  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Quyrin Robbertsz Overmare rijnzijde Rijn 90 378 8 8-0-0 timmerman       timmerman Huur Claes Claesz Moy   wagenaar       Quyrin Robbertsz 2636
Adriaen Roelen Nicolaasgracht Middelste gracht 56 290 6 6-0-0           Huur Pieter Wiggersz   schipper       Adriaen Roelen 1982
Baertgen Roelen Overmare landzijde Marendorp 131 399 6 6-0-0   in de roes       Huur Pieter Aelbertsz           Baertgen Roelen 2778
Martyn Roelen Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 46 321 4 4-0-0           Eig.             Martyn Roelen 2204
Marytgen Roelen Zevenhuizen Poortje 3 135 3,25 3-5-0           Huur Jacob weduwe apothekers       Marytgen Roelen 893
Roelof Rapenburg Vliet 136 105 11 11-0-0 schoenmaker       schoenmaker Huur Symon Jan Reyersz           Roelof 685
Martyn Aelbertsz [Roerum] Overmare rijnzijde Rijn 74 376 9 9-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Martyn Aelbertsz [Roerum] 2620
Martyn Aelbertsz [Roerum] Overmare rijnzijde Rijn 73 376 6,5 6-10-0 timmerman 2 kamers in poortje     timmerman Eig.             Martyn Aelbertsz [Roerum] 2619
Jan Roeten Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 236 345 6,5 6-10-0   2 huiskens       Eig.             Jan Roeten 2393
Dirck Roggenbroot Nicolaasgracht Poortje 25 286 4 4-0-0   2 kamers       Eig.             Dirck Roggenbroot 1951
Jan Romboutsz Zevenhuizen Kersteeg 5 135 10 10-0-0 snijder       snijder Eig.             Jan Romboutsz 895
Jan Jansz Rondtvoet Overmare landzijde Coman Claesz steeg 41 386 2,6 2-12-0           Eig.             Jan Jansz Rondtvoet 2688
Jan [Jansz] van Rossem, jonge Marendorp landzijde Mare 109 328 15 15-0-0           Eig.             Jan [Jansz] van Rossem, jonge 2267
Jan Pietersz van Rossen Overmare landzijde Marendorp 76 391 22 22-0-0 vleeshouwer       vleeshouwer Eig.             Jan Pietersz van Rossen 2723

 

Ru  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Rupenest Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 51 247 0 0-0-0           Eig. Arme Bagynen           Rupenest 1682
Jacob Russen Kerkvierendeel Choersteeg 61 248 2,6 2-12-0   per week 0-1-0       Huur Dieuwertgen   coman       Jacob Russen 1692
Niesgen Ruters Rapenburg Zegersteeg 43 91 3,25 3-5-0   eigenaar onder het clochuys       Huur Gerryt, heer           Niesgen Ruters 592
Claes Rutgaerts Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 168 305 7 7-0-0 brandewijnverkoper       brandewijnverkoper Eig.             Claes Rutgaerts 2094
Jacob Ruttenz Wolhuis Nobelstraat 26 36 12 12-0-0 leidekker       leidekker Eig.             Jacob Ruttenz 247
Willem [Aerntsz] Ruuckrock Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 24 63 10 10-0-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Willem [Aerntsz] Ruuckrock 411

 

Ry  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Ryckaertsz Marendorp rijnzijde Marendorp 43 356 7 7-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Cornelis Ryckaertsz 2469
Geertgen Rycken Hogewoerd Vrouwensteeg, andere zijde 77 189 3 3-0-0           Eig.             Geertgen Rycken 1272
Rycklant Burchstreng Oude Rijn 52 231 54 54-0-0 brouwersweduwe   Frans Jansz weduwe brouwersweduwe Eig.             Rycklant 1560
Ryder Marendorp landzijde - 256 347 1,95 1-19-0           Huur Jan Ysbrantsz           Ryder 2413
Pieter van Rynsborch, mr Over 't hof Papengraft 108 76 8 8-0-0           Eig.             Pieter van Rynsborch, mr 495
Jan van Ryswyck Burchstreng Oude Rijn 53 231 18 18-0-0           Eig.             Jan van Ryswyck 1561

 

R   p1561_naam_R p1561_naam_R

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl