NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Voornaam  

 

G   p1561_voornaam_G p1561_voornaam_G

 

Gangelof  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Gangelof Symonsz Gasthuis Rijn 56 9 5 5-0-0           Eig.             Gangelof Symonsz 56
Gangelof Symonsz Rapenburg Noordeinde 286 126 6 6-0-0 [timmerman]       [timmerman] Eig.             Gangelof Symonsz 835

 

Garbrant  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Garbrant Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 151 261 6,5 6-10-0 zeepzieder aan de marenbrug     zeepzieder Eig.             Garbrant 1782
Garbrant Aerntsz Marendorp rijnzijde Marendorp 19 353 8 8-0-0 garenzieder       garenzieder Eig.             Garbrant Aerntsz 2445
Garbrant Aerntsz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 18 317 4 4-0-0 vleeshouwer stal     vleeshouwer Eig.             Garbrant Aerntsz 2176
Garbrant Aerntsz Marendorp landzijde Mare 117 329 8 8-0-0 vleeshouwer 2 huizen     vleeshouwer Eig.             Garbrant Aerntsz 2275
Garbrant Meesz [van Nierop], jonge Hogewoerd Steenschuur 228 211 19 19-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Garbrant Meesz [van Nierop], jonge 1423
Garbrant Meesz [van Nierop], oude Over 't hof Papengraft 89 73 20 20-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Garbrant Meesz [van Nierop], oude 476

 

Gasthuis  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Heilige Gasthuis Gasthuis Noordeinde 36 7 0 0-0-0           Eig.             Heilige Gasthuis 36
Onze Lieve Vrouwen Gasthuis Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 75 234 0 0-0-0           Eig.             Onze Lieve Vrouwen Gasthuis 1583
Sint Jacobsgasthuis Wolhuis Steenschuur 45 39 0 0-0-0           Eig.             Sint Jacobsgasthuis 266
Sinte Barbaren Gasthuis Marendorp rijnzijde Oude Rijn 109 364 0 0-0-0   met bachuys       Eig.             Sinte Barbaren Gasthuis 2535
Sinte Catherinen Gasthuis Gasthuis Breestraat 15 4 0 0-0-0           Eig.             Sinte Catherinen Gasthuis 15
Sinte Katherinen Gasthuis Marendorp rijnzijde Marendorp 32 354 0 0-0-0   behoort arme huissitten       Eig.             Sinte Katherinen Gasthuis 2458
Sinte Katherinen Gasthuis Marendorp rijnzijde Marendorp 33 354 0 0-0-0   arme huissitten 2 kamers       Eig.             Sinte Katherinen Gasthuis 2459
Sinte Kathrynen Gasthuis Levendaal Levendaal 3 218 0 0-0-0   leeg huis       Eig.             Sinte Kathrynen Gasthuis 1467

 

Geertgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Geertgen Vleeshuis Diefsteeg 62 58 5 5-0-0     Jan Otten weduwe   Huur Claes Heyndricxz weduwe         Geertgen 382
Geertgen Levendaal Levendaal 20 220 8 8-0-0     Claes Vranckenz weduwe   Eig.             Geertgen 1484
Geertgen Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 127 257 5,2 5-4-0           Huur Ael     Claes, mr     Geertgen 1758
Geertgen Nieuweland Poortje 82 167 2,92 2-18-6           Huur Eeuwout Dircxz van Zoeterwoude           Geertgen 1111
Geertgen Arysdr Hogewoerd Sint Barbarensteeg ene zijde 200 208 3,9 3-18-0   per week 0-1,5-0       Huur Ryck Jansz   schoenlapper       Geertgen Arysdr 1395
Geertgen Claesdr Over 't hof Sint Pieterskerksteeg 5 60 8 8-0-0           Eig.             Geertgen Claesdr 392
Geertgen Claesdr Wanthuis Breestraat 3 20 20 20-0-0 [zijdelakenkoopster]   Jacobs weduwe [zijdelakenkoopster] Eig.             Geertgen Claesdr 126
Geertgen Dircxdr Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 164 109 2,5 2-10-0           Eig.             Geertgen Dircxdr 713
Geertgen Gysbertsdr Marendorp landzijde Marendorp 170 336 5,5 5-10-0           Eig.             Geertgen Gysbertsdr 2328
Geertgen Harmansz Nieuweland Poortje 84 167 2,27 2-5-6           Huur Eeuwout Dircxz van Zoeterwoude           Geertgen Harmansz 1113
Geertgen Jacobsdr Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 48 321 3,5 3-10-0           Eig.             Geertgen Jacobsdr 2206
Geertgen Jansdr Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 74 233 5 5-0-0   tot haar lijf       Huur             Geertgen Jansdr 1582
Geertgen Jansdr Gansoorde Hooigracht 125 279 13 13-0-0           Huur Jan van Endegeest           Geertgen Jansdr 1911
Geertgen Jansdr Rapenburg Zandt 244 121 4 4-0-0           Eig.             Geertgen Jansdr 793
Geertgen Jansdr van Oyen Nieuweland Steenschuur 160 177 13 13-0-0 bakker       bakker Eig.             Geertgen Jansdr van Oyen 1189
Geertgen Jorysdr Wanthuis Rijn 43 25 24 24-0-0 [coman] in den gulden can     [coman] Eig.             Geertgen Jorysdr 166
Geertgen Jorysdr Burchstreng Coornbrugsteeg, ene zijde 97 237 12 12-0-0           Eig.             Geertgen Jorysdr 1605
Geertgen Pietersdr Rapenburg Rapenburch 323 132 5 5-0-0   eigenaar alias prins       Huur Cornelis Pietersz alias Paedts           Geertgen Pietersdr 872
Geertgen Rycken Hogewoerd Vrouwensteeg, andere zijde 77 189 3 3-0-0           Eig.             Geertgen Rycken 1272
Geertgen van Colen Rapenburg Cellebroersgraft 55 93 5 5-0-0           Eig.             Geertgen van Colen 604
Geertgen van Zeyst Rapenburg Zegersteeg 47 92 3,25 3-5-0   eigenaar onder het clochuys       Huur Gerryt, heer           Geertgen van Zeyst 596
Geertgen Vergeyl Nicolaasgracht Poortje 139 301 7,8 7-16-0   op zijn wijfs lijf       Eig.             Geertgen Vergeyl 2065

 

Geertruyt  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Geertruyt Gerrytsdr Overmare landzijde Kuipersteeg 6 381 5,85 5-17-0           Huur Jan Pietersz   kuiper       Geertruyt Gerrytsdr 2653
Geertruyt Jansdr Overmare rijnzijde Marendorp 34 371 6 6-0-0           Eig.             Geertruyt Jansdr 2580

 

Gerburch  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Gerreburch Symonsdr Zevenhuizen Commandeurssteeg 102 148 3,9 3-18-0           Huur Pieter Jansz   apotheker       Gerreburch Symonsdr 992

 

Gerryt  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Gerryt [Claasz] Gool, heer Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 49 247 16 16-0-0 [kannunnik]       [kannunnik] Eig.             Gerryt [Claasz] Gool, heer 1680
Gerryt [Huybrechtsz] Bol Zevenhuizen Kersteeg 6 136 14 14-0-0 [kuiper]       [kuiper] Huur Jacob weduwe apothekers       Gerryt [Huybrechtsz] Bol 896
Gerryt Adriaensz Hogewoerd Coenensteeg 91 190 3,25 3-5-0           Huur Anthonis Clementsz   appelkoper       Gerryt Adriaensz 1286
Gerryt Adriaensz de Vrye Wanthuis Rijn 29 23 20 20-0-0           Eig.             Gerryt Adriaensz de Vrye 152
Gerryt Adriaensz van Leeuwen Vleeshuis Breestraat 32 53 6 6-0-0           Eig.             Gerryt Adriaensz van Leeuwen 352
Gerryt Aelbrechtsz [van Quakenbos] Wanthuis Rijn 58 26 34 34-0-0 [wantsnijder]       [wantsnijder] Eig.             Gerryt Aelbrechtsz [van Quakenbos] 181
Gerryt Aerntsz Zevenhuizen Volresgraft 37 140 7,5 7-10-0 snijder       snijder Huur Heyndrick van Wyngaerden           Gerryt Aerntsz 927
Gerryt Aerntsz Rapenburg Cellebroersgraft 73 96 3,25 3-5-0           Huur Cornelis Jansz weduwe timmerman       Gerryt Aerntsz 622
Gerryt Aerntsz van Dam Marendorp rijnzijde Donkersteeg 10 352 20 20-0-0           Eig.             Gerryt Aerntsz van Dam 2436
Gerryt Andriesz Gansoorde Middelste gracht 14 265 5 5-0-0 korenmeter       korenmeter Eig.             Gerryt Andriesz 1800
Gerryt Andriesz Burchstreng Coornbrugsteeg, andere zijde 98 237 13 13-0-0   eigenaar in het claverblat       Huur Jacob Dircxz           Gerryt Andriesz 1606
Gerryt Anthonisz Marendorp landzijde Mirakelsteeg 37 319 2,92 2-18-6           Huur Cornelis Ziericxz           Gerryt Anthonisz 2195
Gerryt Anthonisz Kerkvierendeel Choersteeg 60 248 2,6 2-12-0   per week 0-1-0       Huur Quyrin Anthonisz   schoenmaker       Gerryt Anthonisz 1691
Gerryt Beuckelsz Zevenhuizen Volresgraft 23 138 7 7-0-0   schuur       Eig.             Gerryt Beuckelsz 913
Gerryt Beuckelsz [Buytewech] Wolhuis Breestraat 12 34 46 46-0-0           Eig.             Gerryt Beuckelsz [Buytewech] 233
Gerryt Claesz Rapenburg Kolfmakerssteeg 14 86 5 5-0-0 wollewever     weduwe wollewever Eig.             Gerryt Claesz 563
Gerryt Claesz Egmont Wolhuis Steenschuur 39 38 12 12-0-0           Huur Symon Jansz   [brouwer]       Gerryt Claesz Egmont 260
Gerryt Cornelisz Gasthuis Maarsmanssteeg 117 18 36 36-0-0   in de pot       Eig.             Gerryt Cornelisz 117
Gerryt Cornelisz Rapenburg Kolfmakerssteeg 17 87 3,9 3-18-0           Huur Jheruzalem Armhuis           Gerryt Cornelisz 566
Gerryt Cornelisz Gansoorde Oude Rijn 83 274 0 0-0-0 bezemmaker nieuw huis     bezemmaker Eig.             Gerryt Cornelisz 1869
Gerryt Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 172 305 8 8-0-0 baljuws dienaar       baljuws dienaar Huur Willem Aerntsz   brouwer       Gerryt Cornelisz 2098
Gerryt Cornelisz Wolhuis Steenschuur 50 39 12 12-0-0 schrijnwerker       schrijnwerker Eig.             Gerryt Cornelisz 271
Gerryt Cornelisz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 10 180 16 16-0-0 appelkoper huis met 2 kamers     appelkoper Huur Claes Jansz Oem           Gerryt Cornelisz 1205
Gerryt Cornelisz Gansoorde Oude Rijn 84 274 15 15-0-0 bezemmaker       bezemmaker Eig.             Gerryt Cornelisz 1870
Gerryt Cornelisz Vinck Vleeshuis Noordeinde 47 55 8 8-0-0 schilder       schilder Eig.             Gerryt Cornelisz Vinck 367
Gerryt Dircxz Over 't hof Diefsteeg, ene zijde 28 64 7 7-0-0 bode       bode Eig.             Gerryt Dircxz 415
Gerryt Dircxz Wolhuis Ketelboetersteeg 86 45 7 7-0-0 snijder       snijder Eig.             Gerryt Dircxz 307
Gerryt Dircxz van Kessel Wanthuis Breestraat 90 30 24 24-0-0 [waard] [in de gulden clock aan de breestraat]     [waard] Eig.             Gerryt Dircxz van Kessel 213
Gerryt Foyenz Rapenburg Vliet 113 102 12,5 12-10-0 [kistenmaker]       [kistenmaker] Eig.             Gerryt Foyenz 662
Gerryt Fransz [van Borsen] Overmare rijnzijde Rijn 58 374 10 10-0-0 vleeshouwer       vleeshouwer Eig.             Gerryt Fransz [van Borsen] 2604
Gerryt Fransz [van Borsen] Overmare rijnzijde Korte mare 52 373 7 7-0-0 vleeshouwer       vleeshouwer Eig.             Gerryt Fransz [van Borsen] 2598
Gerryt Fransz Doe Marendorp rijnzijde Marendorp 48 356 42 42-0-0 brouwer, [drapenier]       brouwer, [drapenier] Eig.             Gerryt Fransz Doe 2474
Gerryt Gerrytsz Wanthuis Breestraat 81 29 10 10-0-0 snijder       snijder Huur Jan Martynsz   bakker       Gerryt Gerrytsz 204
Gerryt Gerrytsz Zevenhuizen Steenschuur 109 149 7 7-0-0 verversknecht       verversknecht Eig.             Gerryt Gerrytsz 999
Gerryt Goossensz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 143 260 7 7-0-0           Huur Petronelle Gysbrechtsdr           Gerryt Goossensz 1774
Gerryt Gysbertsz Marendorp landzijde Steeg 260 348 3 3-0-0 [schoenmaker]       [schoenmaker] Eig.             Gerryt Gysbertsz 2417
Gerryt Gysbertsz Wanthuis Rijn 64 27 18 18-0-0 [schoenmaker]       [schoenmaker] Eig.             Gerryt Gysbertsz 187
Gerryt Heyndricxz Marendorp landzijde Marendorp 145 333 5,5 5-10-0           Huur Quyrin van Bancken           Gerryt Heyndricxz 2303
Gerryt Heyndricxz Hogewoerd Wielmaickersteeg, ene zijde 53 185 3,9 3-18-0           Huur Lambrecht Barentsz   bakker   weduwe   Gerryt Heyndricxz 1248
Gerryt Jacobsz Marendorp landzijde Steeg 259 348 2,92 2-18-6           Huur Frans Korsz           Gerryt Jacobsz 2416
Gerryt Jacobsz Marendorp landzijde Marendorp 152 334 10 10-0-0 bouman       bouman Eig.             Gerryt Jacobsz 2310
Gerryt Jacobsz Nieuweland Oosterlingplaats 8 156 22 22-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Gerryt Jacobsz 1037
Gerryt Jan Swan Rapenburg Zandt 247 121 3 3-0-0           Eig.             Gerryt Jan Swan 796
Gerryt Jansz Wanthuis Breestraat 86 30 10 10-0-0 messenmaker       messenmaker Eig.             Gerryt Jansz 209
Gerryt Jansz Nicolaasgracht Poortje 228 313 3,9 3-18-0           Huur Quyrin Dircxz   pottenbakker       Gerryt Jansz 2154
Gerryt Jansz Gasthuis Rijn 92 14 22 22-0-0   in de boom       Huur Claes Lambrechtsz           Gerryt Jansz 92
Gerryt Jansz Gansoorde Groenesteeg 34 267 8 8-0-0 drapier       drapier Eig.             Gerryt Jansz 1820
Gerryt Jansz Rapenburg Zandt 248 121 7 7-0-0 voller in de byl     voller Eig.             Gerryt Jansz 797
Gerryt Jansz Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 175 110 0 0-0-0 coman, [drapenier] eigenares is zijn moeder     coman, [drapenier] Huur Anna Fredericxdr           Gerryt Jansz 724
Gerryt Jansz Kerkvierendeel Hooygraft 8 242 15 15-0-0 drapier       drapier Eig.             Gerryt Jansz 1639
Gerryt Jansz Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 253 347 2,6 2-12-0           Huur Jan Ysbrantsz           Gerryt Jansz 2410
Gerryt Jansz Gasthuis Mandemakerssteeg 95 15 6 6-0-0           Huur Claes Lambrechtsz           Gerryt Jansz 95
Gerryt Jansz Abbenbrouck Marendorp landzijde Koddensteeg 26 318 12,35 12-7-0 [bewaarder] 4 kamers     [bewaarder] Eig.             Gerryt Jansz Abbenbrouck 2184
Gerryt Jansz Canter Vleeshuis Noordeinde 46 55 9 9-0-0 tafellakenwever       tafellakenwever Eig.             Gerryt Jansz Canter 366
Gerryt Jansz de Wys Marendorp landzijde Duizend raadsteeg 163 335 9,75 9-15-0 [raamwachter] 3 kamers     [raamwachter] Eig.             Gerryt Jansz de Wys 2321
Gerryt Jansz de Wys Marendorp rijnzijde Donkersteeg 18 353 18 18-0-0 tapper       tapper Eig.             Gerryt Jansz de Wys 2444
Gerryt Jansz van den Burch Levendaal Levendaal 13 219 6 6-0-0           Eig.             Gerryt Jansz van den Burch 1477
Gerryt Jansz, heer Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 79 234 12 12-0-0 priester eigenaar in den haege     priester Huur Cornelis Joachimsz           Gerryt Jansz, heer 1587
Gerryt Jansz, heer Burchstreng Nieuwstraat 90 236 36 36-0-0 [kannunnik] met zijn broer jacob jansz priester tot `haer levene'     [kannunnik] Eig.             Gerryt Jansz, heer 1598
Gerryt Jansz, heer Vleeshuis Breestraat 28 52 15 15-0-0   c.s.       Huur Symon van Oy           Gerryt Jansz, heer 348
Gerryt Joostensz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 60 186 7 7-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Gerryt Joostensz 1255
Gerryt Lanschot, mr Wolhuis Nobelstraat 35 37 17 17-0-0 [doctoir]       [doctoir] Huur Cornelis Meeusz kinderen         Gerryt Lanschot, mr 256
Gerryt Lourysz Wanthuis Breestraat 72 28 8 8-0-0 hoekmaker       hoekmaker Eig.             Gerryt Lourysz 195
Gerryt Mathysz Burchstreng Burchstreng 1 225 18 18-0-0 kistenmaker       kistenmaker Eig.             Gerryt Mathysz 1509
Gerryt Mathysz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 157 108 2,5 2-10-0           Eig.             Gerryt Mathysz 706
Gerryt Melisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 108 296 5 5-0-0           Eig.             Gerryt Melisz 2034
Gerryt Ottenz Kerkvierendeel Hooygraft 10 242 6,5 6-10-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Gerryt Ottenz 1641
Gerryt Pelgremsz Wanthuis Rijn 30 23 18 18-0-0 [koperslager]       [koperslager] Eig.             Gerryt Pelgremsz 153
Gerryt Pietersz Marendorp landzijde Marendorp 150 334 5 5-0-0 snijder       snijder Eig.             Gerryt Pietersz 2308
Gerryt Pietersz Hogewoerd Dwerscamp, andere zijde 180 203 5,85 5-17-0   half jaar, half jaar leeg       Huur Dirck Gerrytsz   glaasmaker       Gerryt Pietersz 1375
Gerryt Pietersz Hogewoerd Levendaal 235 212 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Gerryt Pietersz 1430
Gerryt Pietersz Nicolaasgracht Uiterste gracht 224 312 5 5-0-0           Eig.             Gerryt Pietersz 2150
Gerryt Pietersz Vleeshuis Noordeinde 45 55 5,75 5-15-0           Huur Sint Barbaren Convent           Gerryt Pietersz 365
Gerryt Pouwelsz Nieuweland Molensteeg, andere zijde 106 170 2,6 2-12-0       weduwe   Huur Jherusalem Aalmoeshuis           Gerryt Pouwelsz 1135
Gerryt Quyrinsz Post Hogewoerd Steenschuur 226 211 19 19-0-0 [kistenmaker] 2 huizen     [kistenmaker] Eig.             Gerryt Quyrinsz Post 1421
Gerryt Reyersz Rapenburg Bakkerssteeg 147 106 4,55 4-11-0       weduwe   Huur Cornelis Jansz, oude weduwe timmerman       Gerryt Reyersz 696
Gerryt Roelofsz [van der Mije] Wolhuis Nobelstraat 25 36 36 36-0-0           Eig.             Gerryt Roelofsz [van der Mije] 246
Gerryt Splintersz Overmare landzijde Camp 70 390 1,95 1-19-0   3de kamer in poortje       Eig.             Gerryt Splintersz 2717
Gerryt Splintersz Overmare landzijde Camp 69 390 1,52 1-10-6   2de kamer in poortje       Eig.             Gerryt Splintersz 2716
Gerryt Splintersz Overmare landzijde Camp 68 390 1,3 1-6-0   1ste kamer in poortje       Eig.             Gerryt Splintersz 2715
Gerryt Splintersz Overmare landzijde Camp 71 390 0 0-0-0   4de en 5de kamer in poortje, leeg       Eig.             Gerryt Splintersz 2718
Gerryt Thysz den Houdtuyn Burchstreng Nieuwstraat 123 240 15 15-0-0           Huur Beatris     Dirck Jansz, jonge weduwe   Gerryt Thysz den Houdtuyn 1631
Gerryt van der Abeelen Vleeshuis Sint Barbarasteeg 49 55 3,9 3-18-0           Huur Willem Andriesz Raidt           Gerryt van der Abeelen 369
Gerryt van der Laen, mr Gasthuis Noordeinde 19 5 57 57-0-0           Eig.             Gerryt van der Laen, mr 19
Gerryt Vranckensz Gasthuis Rijn 110 17 24 24-0-0   den olyphant       Huur Vranck Gerrytsz Dorp, Van weduwe     x in de olyfant   Gerryt Vranckensz 110
Gerryt Wiggersz [van Duiveland] Vleeshuis Noordeinde 40 54 18 18-0-0   in den lantman       Eig.             Gerryt Wiggersz [van Duiveland] 360
Gerryt Willemsz Wanthuis Breestraat 93 31 12 12-0-0           Eig.             Gerryt Willemsz 216
Gerryt Willemsz Wanthuis Maarsmanssteeg 12 21 22 22-0-0           Huur Allaert Andriesz erven         Gerryt Willemsz 135
Gerryt Willemsz, mr Zevenhuizen Sint Pieters kerkhof 133 153 14 14-0-0 presbyter       presbyter Eig.             Gerryt Willemsz, mr 1023
Gerryt Ysbrantsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 144 260 13 13-0-0           Huur Petronelle Gysbrechtsdr           Gerryt Ysbrantsz 1775
Gerryt Ysbrantsz Wanthuis Maarsmanssteeg 7 20 36 36-0-0           Huur Willem Gerryt Huyghenz           Gerryt Ysbrantsz 130
Gerryt, coman Rapenburg Slichsteeg 258 123 3,25 3-5-0 steenplaatser       steenplaatser Huur Claesgen Poortier           Gerryt, coman 807
Gerryt, mr Rapenburg Noordeinde 269 124 13 13-0-0 hoefslager       hoefslager Eig.             Gerryt, mr 818

 

Gerrytgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Ger+F218rytgen Vrydaechs Rapenburg Groenhasen graft 226 118 3,9 3-18-0           Huur Jan Pietersz Schoudt           Ger+F218rytgen Vrydaechs 775
Gerrytgen Gerrytsdr Kerkvierendeel Middelweg 103 254 5 5-0-0           Eig.             Gerrytgen Gerrytsdr 1734

 

Ghysbrecht  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Gysbert Marendorp landzijde - 257 347 3 3-0-0 schoenmaker loywerf     schoenmaker Eig.             Gysbert 2414
Gysbert Claesz Zevenhuizen Steenschuur 108 149 14 14-0-0 scheepmaker       scheepmaker Eig.             Gysbert Claesz 998
Gysbert Cornelisz Over 't hof Papengraft 103 75 5 5-0-0 [goudsmid]       [goudsmid] Eig.             Gysbert Cornelisz 490
Gysbert Cornelisz Overmare landzijde Vrouwencamp 28 384 6,5 6-10-0           Huur Martyn Roerom           Gysbert Cornelisz 2675
Gysbert Cornelisz Oosterling Nieuweland Sint Jacobsgraft, andere zijde 40 160 17 17-0-0           Huur Garbrant Meesz, oude           Gysbert Cornelisz Oosterling 1069
Gysbert Dircxz Gasthuis Maarsmanssteeg 116 18 40 40-0-0           Eig.             Gysbert Dircxz 116
Gysbert Fransz Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 63 69 8 8-0-0           Eig.             Gysbert Fransz 450
Gysbert Gerrytsz Burchstreng Nieuwstraat 86 235 8 8-0-0 schoenlapper       schoenlapper Eig.             Gysbert Gerrytsz 1594
Gysbert Gerytsz, heer Burchstreng Coornbrugsteeg, ene zijde 96 236 15 15-0-0 kannunnik       kannunnik Eig.             Gysbert Gerytsz, heer 1604
Gysbert Gysbertsz Wanthuis Rijn 63 27 20 20-0-0           Eig.             Gysbert Gysbertsz 186
Gysbert Heyndricxz [van der Does] Marendorp rijnzijde Oude Rijn 84 361 18 18-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Gysbert Heyndricxz [van der Does] 2510
Gysbert Jansz Hogewoerd Poortje 265 216 5 5-0-0 [voller]       [voller] Eig.             Gysbert Jansz 1460
Gysbert Jansz Nieuweland Vliet 115 172 18 18-0-0 scheepmaker       scheepmaker Huur Dirck Jacobsz   scheepmaker       Gysbert Jansz 1144
Gysbert Joostensz Hogewoerd Steenschuur 222 211 211 211-0-0 brouwer half jaar, de eigenaar half jaar, brouwerij met huis     brouwer Huur Cornelis Claesz   brouwer       Gysbert Joostensz 1417
Gysbert Jorysz, mr Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 48 246 18 18-0-0 kannunnik       kannunnik Eig.             Gysbert Jorysz, mr 1679
Gysbert Pietersz Hogewoerd Coenensteeg 88 190 2,6 2-12-0           Huur Achte Wiggersdr           Gysbert Pietersz 1283
Gysbert van der Boomgaerden Zevenhuizen Nieuwsteeg 72 145 8 8-0-0           Eig.             Gysbert van der Boomgaerden 962
Gysbert van der Voort Burchstreng Oude Rijn 56 231 9 9-0-0           Huur Aechte Pietersdr           Gysbert van der Voort 1564
Gysbert van Griecken Marendorp rijnzijde Marendorp 38 355 12 12-0-0           Huur Frederick Adriaensz   snijder       Gysbert van Griecken 2464
Gysbert Willemsz Overmare landzijde Mare 15 383 6 6-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Gysbert Willemsz 2662

 

Gilde  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Sinte Annengilde Overmare landzijde Camp 63 389 14,3 14-6-0   11 kamertjes in een poortje       Eig.             Sinte Annengilde 2710
Sinte Annengilde Overmare landzijde Camp 64 389 4,87 4-17-6   3 kamertjes       Eig.             Sinte Annengilde 2711

 

Gillis  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Gillis Vleeshuis Noordeinde 44 55 5,75 5-15-0 trommelslager       trommelslager Huur Sint Barbaren Convent           Gillis 364
Gillis Carlier Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 36 245 13 13-0-0           Eig.             Gillis Carlier 1667
Gillis Claesz Marendorp landzijde Marendorp 147 333 8 8-0-0 vleeshouwer       vleeshouwer Eig.             Gillis Claesz 2305
Gillis Gillisz Wolhuis Wolsteeg 93 47 5,85 5-17-0           Huur Lysbeth Claes van Haerlem, Van           Gillis Gillisz 314

 

Godscalck  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Godscalck Jansz van Wyngaerden Zevenhuizen Volresgraft 22 138 30 30-0-0           Eig.             Godscalck Jansz van Wyngaerden 912

 

Goossen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Goossen Cornelisz Rapenburg Noordeinde 311 130 0 0-0-0           Huur Jan Outen   lyndraaier       Goossen Cornelisz 860
Goossen Gysbertsz Vleeshuis Vollersgraft 66 59 10 10-0-0   huurder in de werelt       Huur Cornelis van Veen, mr           Goossen Gysbertsz 386
Goossen Harmansz Nicolaasgracht Korte Groenesteeg 119 298 4 4-0-0           Eig.             Goossen Harmansz 2045
Goossen Heyndricxz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 35 183 10 10-0-0 smid       smid Eig.             Goossen Heyndricxz 1230

 

Govert  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Govert Florysz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 92 362 8 8-0-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Govert Florysz 2518
Govert Heyndricxz Nieuweland Vliet 117 172 15 15-0-0 coman       coman Eig.             Govert Heyndricxz 1146

 

Grietgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Griete Bouwensdr Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 141 197 14 14-0-0           Huur Dieuwer   kammakers       Griete Bouwensdr 1336
Grietgen Hogewoerd Poortje 62 186 13 13-0-0     Claes Vrancken weduwe   Eig.             Grietgen 1257
Grietgen Nicolaasgracht Korte Groenesteeg 120 298 5 5-0-0     Adriaen Thassen weduwe   Eig.             Grietgen 2046
Grietgen Nicolaasgracht Gansoorde 6 283 11,5 11-10-0 lindeweversweduwe   Jan Pietersz weduwe lindeweversweduwe Huur Adriaen Heyndricxz   houtkoper       Grietgen 1932
Grietgen Wolhuis Wolsteeg 92 46 7 7-0-0 vroumoeders half jaar, gerryt korstantsz half jaar     vroumoeders Huur Frans Jansz           Grietgen 313
Grietgen Gansoorde Middelste gracht 24 266 6 6-0-0     Claes Govertsz weduwe   Eig.             Grietgen 1810
Grietgen Rapenburg Veststeeg 216 117 5,5 5-10-0     Pieter Symonsz weduwe   Eig.             Grietgen 765
Grietgen Anthonisdr Zevenhuizen Nieuwsteeg 74 145 10 10-0-0           Eig.             Grietgen Anthonisdr 964
Grietgen Backuuts Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 38 245 18 18-0-0           Eig.             Grietgen Backuuts 1669
Grietgen Braetgens Nicolaasgracht Uiterste gracht 152 303 3,9 3-18-0           Huur Neel Pier Boytgen           Grietgen Braetgens 2078
Grietgen Claesdr Hogewoerd Levendaal 248 214 4 4-0-0           Eig.             Grietgen Claesdr 1443
Grietgen Claesdr Nicolaasgracht Middelste gracht 68 291 3,9 3-18-0           Huur Olof   kammaker       Grietgen Claesdr 1994
Grietgen Claesdr Burchstreng Kerkhof 85 235 7 7-0-0           Eig.             Grietgen Claesdr 1593
Grietgen Cornelisdr Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 75 165 5,5 5-10-0           Huur Ael Specx     Gerryt weduwe   Grietgen Cornelisdr 1104
Grietgen Cornelisdr Rapenburg Vliet 137 105 6 6-0-0           Eig.             Grietgen Cornelisdr 686
Grietgen Cornelisdr Rapenburg Veststeeg 218 117 3 3-0-0           Huur Zusterhuis Sinte Katherynen           Grietgen Cornelisdr 767
Grietgen Cornelisdr Overmare landzijde Mare 10 382 5 5-0-0           Huur Kathryn Dircxdr   warmoeswijf       Grietgen Cornelisdr 2657
Grietgen Cornelisdr Rapenburg Zegersteeg 46 92 3,25 3-5-0   eigenaar onder het clochuys       Huur Gerryt, heer           Grietgen Cornelisdr 595
Grietgen Dircxdr Hogewoerd Coenensteeg 107 193 5 5-0-0           Eig.             Grietgen Dircxdr 1302
Grietgen Evertsdr Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 125 195 2,6 2-12-0           Huur Barbar Boytgens           Grietgen Evertsdr 1320
Grietgen Gerrytsdr Overmare landzijde Stommen steeg 54 388 2,6 2-12-0           Eig.             Grietgen Gerrytsdr 2701
Grietgen Heyndricxdr Rapenburg Cellebroersgraft 29 89 10 10-0-0           Eig.             Grietgen Heyndricxdr 578
Grietgen Jacobsdr Gasthuis Maarsmanssteeg 113 18 11 11-0-0           Eig.             Grietgen Jacobsdr 113
Grietgen Jansdr Marendorp rijnzijde Donkersteeg 2 351 9 9-0-0           Eig.             Grietgen Jansdr 2428
Grietgen Jansdr Nieuweland Molensteeg, andere zijde 112 171 5,2 5-4-0           Huur Bouwen Pietersz Boytgen           Grietgen Jansdr 1141
Grietgen Jansdr Burchstreng Kerkhof 83 235 5 5-0-0           Huur Crispiaen, heer   priester       Grietgen Jansdr 1591
Grietgen Jansdr Overmare landzijde Marendorp 123 398 17 17-0-0           Eig.             Grietgen Jansdr 2770
Grietgen Jansdr Overmare landzijde Coman Claesz steeg 43 386 3,9 3-18-0           Huur Jan Jansz Blaespap           Grietgen Jansdr 2690
Grietgen Jansdr Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 149 199 5,52 5-10-6           Huur Jan Jansz van Eyck           Grietgen Jansdr 1344
Grietgen Marcs Rapenburg Noordeinde 301 129 13 13-0-0   huis en schuur, in sinte lourys       Eig.             Grietgen Marcs 850
Grietgen Marcs Rapenburg Molenwerf 299 128 0 0-0-0   turfschuur, in sinte lourys       Eig.             Grietgen Marcs 848
Grietgen Pieter [Dircxsdr] Nieuweland Middelraamsteeg 28 159 10 10-0-0 [drapierster]       [drapierster] Eig.             Grietgen Pieter [Dircxsdr] 1057
Grietgen Pietersdr Nicolaasgracht Middelste gracht 35 287 8 8-0-0     Claes Willemsz weduwe   Eig.             Grietgen Pietersdr 1961
Grietgen Pietersdr Wolhuis Sint Pieterskerksteeg 98 47 9 9-0-0   met marie       Huur Griete Ripperts           Grietgen Pietersdr 319
Grietgen Pietersdr Hogewoerd Wielmaickersteeg, andere zijde 57 186 3 3-0-0           Eig.             Grietgen Pietersdr 1252
Grietgen Pietersdr Gansoorde Middelste gracht 15 265 6 6-0-0           Eig.             Grietgen Pietersdr 1801
Grietgen Rippertsdr Nieuweland Oosterlingplaats 6 155 12 12-0-0           Huur Russent Michielsdr Zeyst, jkv       erven   Grietgen Rippertsdr 1035
Grietgen Sebastiaen [Jansdr] Overmare rijnzijde Rijn 94 378 6 6-0-0           Eig.             Grietgen Sebastiaen [Jansdr] 2640
Grietgen van Teterode Overmare landzijde Sinte Ceciliensteeg 36 385 5,5 5-10-0           Eig.             Grietgen van Teterode 2683
Grietgen Willemsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 207 310 5,5 5-10-0           Eig.             Grietgen Willemsdr 2133

 

G   p1561_voornaam_G p1561_voornaam_G

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl