NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Voornaam  

 

H   p1561_voornaam_H p1561_voornaam_H

 

Hadewy  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Hadewye Claesdr Overmare landzijde Marendorp 136 399 3 3-0-0           Huur Lenaert Willemsz   schoenmaker       Hadewye Claesdr 2783

 

Haesgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Haesgen Claesdr Nicolaasgracht Middelste gracht 28 286 9 9-0-0   met kamertje after       Eig.             Haesgen Claesdr 1954
Haesgen Cornelisdr Marendorp rijnzijde Marendorp 22 353 6 6-0-0 [vlaester]       [vlaester] Eig.             Haesgen Cornelisdr 2448
Haesgen Jansdr Nicolaasgracht Middelste gracht 34 287 9 9-0-0           Eig.             Haesgen Jansdr 1960
Haesgen Wiggersdr Rapenburg Cellebroersgraft 35 90 3,9 3-18-0   eigenaar op de vliet       Huur Govaert   coman       Haesgen Wiggersdr 584
Haesgen Willemsdr Over 't hof Saksteeg 12 61 2,6 2-12-0           Huur Pouwels Willemsz           Haesgen Willemsdr 399
Haesgen Willemsdr Burchstreng Burchstreng 14 226 20 20-0-0           Eig.             Haesgen Willemsdr 1522

 

Hans  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Hans Martynsz Wanthuis Breestraat 79 29 24 24-0-0           Huur Claes Joostensz           Hans Martynsz 202

 

Harck  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Harck Pietersz Gasthuis Rijn 75 12 6 6-0-0           Huur Gerryt van der Laen, mr           Harck Pietersz 75
Harrick Pietersz Rapenburg Kolfmakerssteeg 22 88 5 5-0-0 voller       voller Eig.             Harrick Pietersz 571

 

Heer  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Heer van Lochorst, Vleeshuis Kerksteeg 1 49 12 12-0-0 jongwijf       jongwijf Eig.             Heer van Lochorst, 321
Heer van Poelgeest Wolhuis Breestraat 19 35 12 12-0-0           Eig.             Heer van Poelgeest 240

 

Herman  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Harman Hogewoerd Watersteeg 12 180 10 10-0-0 scheepmaker half jaar, ander half pieter eeuwoutsz     scheepmaker Huur Dirck, mr   chirurgyn       Harman 1207
Harman Cornelisz Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 37 245 20 20-0-0 schoenmaker       schoenmaker Huur Dirck den Dubbelden           Harman Cornelisz 1668
Harman Dircxz Marendorp rijnzijde Hooglandse kerkgrachtsteeg 101 363 7 7-0-0 snijder       snijder Eig.             Harman Dircxz 2527
Harman Dircxz Nieuweland Vliet 136 174 8 8-0-0 schuitvoerder       schuitvoerder Eig.             Harman Dircxz 1165
Harman Dircxz Marendorp rijnzijde Hooglandse kerkgrachtsteeg, andere zijde 102 363 5 5-0-0 snijder       snijder Huur Rycklant Adriaensdr weeskind         Harman Dircxz 2528
Harman Dircxz Gansoorde Middelste gracht 18 265 9 9-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Harman Dircxz 1804
Harman Evertsz Overmare landzijde Mare 2 381 6 6-0-0 vellewasser       vellewasser Eig.             Harman Evertsz 2649
Harman Gerrytsz Hogewoerd Vrouwensteeg, ene zijde 68 187 4 4-0-0 schoenlapper       schoenlapper Eig.             Harman Gerrytsz 1263
Harman Gerrytsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 117 194 6 6-0-0 colffmaicker       colffmaicker Eig.             Harman Gerrytsz 1312
Harman Harmansz de Loos Over 't hof Diefsteeg, ene zijde 25 63 8 8-0-0 snijder       snijder Eig.             Harman Harmansz de Loos 412
Harman Heyndricxz Burchstreng Oude Rijn 63 232 10 10-0-0 kuiper 3de deel     kuiper Huur Onze Lieve Vrouwen Gasthuis           Harman Heyndricxz 1571
Harman Jansz Overmare landzijde Mare 17 383 9 9-0-0 tapper       tapper Eig.             Harman Jansz 2664
Harman Jansz Kerkvierendeel Middelweg 102 254 3 3-0-0 verversknecht       verversknecht Eig.             Harman Jansz 1733
Harman Jansz Over 't hof Diefsteeg, andere zijde 48 67 10 10-0-0       weduwe   Huur Jutgen Dircxdr   kemster       Harman Jansz 435
Harman Jansz Rapenburg Graft 201 114 4 4-0-0 varkenkoper       varkenkoper Eig.             Harman Jansz 750
Harman Jansz Nicolaasgracht Korte Groenesteeg 123 298 3,5 3-10-0           Eig.             Harman Jansz 2049

 

Heyltgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Heyltgen Custers Wanthuis Rijn 20 22 30 30-0-0           Eig.             Heyltgen Custers 143
Heyltgen Evertsdr Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 61 69 0,43 0-8-9           Huur Joost Clementsz, heer           Heyltgen Evertsdr 448
Heyltgen Willemsdr Gasthuis Rijn 60 9 5,2 5-4-0           Huur Willem Pietersz           Heyltgen Willemsdr 60
Heyltgen Willemsdr Hogewoerd Dwerscamp, ene zijde 174 202 4 4-0-0           Eig.             Heyltgen Willemsdr 1369

 

Heyman  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Heyman Danielsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 50 185 13,5 13-10-0           Huur Pieter Cornelisz Oosterling           Heyman Danielsz 1245
Heyman Danielsz Wolhuis Breestraat 17 35 18 18-0-0           Huur Pieter Bouwensz           Heyman Danielsz 238

 

Heyndrick  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Heyndrick Aerntsz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 23 182 5,85 5-17-0           Huur Pieter Michielsz           Heyndrick Aerntsz 1218
Heyndrick Barentsz Overmare rijnzijde Marendorp 37 371 20 20-0-0 coman, kuiper 2 huizen     coman, kuiper Eig.             Heyndrick Barentsz 2583
Heyndrick Barentsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 21 243 9 9-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Heyndrick Barentsz 1652
Heyndrick Cornelisz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 33 244 3 3-0-0           Huur Kathryn     Claes Jansz weduwe   Heyndrick Cornelisz 1664
Heyndrick Cornelisz Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 150 199 5 5-0-0 voller       voller Eig.             Heyndrick Cornelisz 1345
Heyndrick Cornelisz Rapenburg Cellebroersgraft 85 98 5 5-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Heyndrick Cornelisz 634
Heyndrick Dircxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 107 296 4 4-0-0           Eig.             Heyndrick Dircxz 2033
Heyndrick Dircxz Zevenhuizen Volresgraft 41 140 10 10-0-0 droogscheerder       droogscheerder Eig.             Heyndrick Dircxz 931
Heyndrick Dircxz Wanthuis Corenbrugsteeg 37 24 12 12-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Heyndrick Dircxz 160
Heyndrick Dircxz Hogewoerd Crauwelsteeg, andere zijde 134 196 2,6 2-12-0           Huur Simon Jan Reyersz           Heyndrick Dircxz 1329
Heyndrick Dircxz Over 't hof Vollersgraft 36 65 6 6-0-0 konijnkoper       konijnkoper Eig.             Heyndrick Dircxz 423
Heyndrick Engelsz Kerkvierendeel Hooygraft 1 241 9 9-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Heyndrick Engelsz 1632
Heyndrick Evertsz Over 't hof Papengraft 86 72 7 7-0-0 [coman]       [coman] Eig.             Heyndrick Evertsz 473
Heyndrick Florysz [van Wassenaar] Gasthuis Noordeinde 24 5 25 25-0-0 [verver]       [verver] Eig.             Heyndrick Florysz [van Wassenaar] 24
Heyndrick Gerrytsz Kerkvierendeel Hooigracht 81 251 7 7-0-0 glaasmaker       glaasmaker Eig.             Heyndrick Gerrytsz 1712
Heyndrick Gerrytsz Zevenhuizen Nieuwsteeg 82 146 9 9-0-0 verversknecht in een poortje     verversknecht Eig.             Heyndrick Gerrytsz 972
Heyndrick Gerrytsz Nieuweland Steenschuur 139 175 7 7-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Eig.             Heyndrick Gerrytsz 1168
Heyndrick Gerrytsz Zevenhuizen Steenschuur 118 151 0 0-0-0           Eig.             Heyndrick Gerrytsz 1008
Heyndrick Gerrytsz Zevenhuizen Steenschuur 119 151 0 0-0-0   klein huisje       Eig.             Heyndrick Gerrytsz 1009
Heyndrick Harmansz Burchstreng Oude Rijn 60 232 10 10-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Heyndrick Harmansz 1568
Heyndrick Heyndricxz Zevenhuizen Steenschuur 127 152 5 5-0-0 schuitvoerder       schuitvoerder Eig.             Heyndrick Heyndricxz 1017
Heyndrick Heyndricxz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 162 108 2,57 2-11-6           Huur Olof   kammaker       Heyndrick Heyndricxz 711
Heyndrick Heyndricxz Overmare rijnzijde Marendorp 42 372 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Heyndrick Heyndricxz 2588
Heyndrick Jacobsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 149 260 6 6-0-0 dekker       dekker Eig.             Heyndrick Jacobsz 1780
Heyndrick Jan Meesz Rapenburg Rapenburch 1 85 14 14-0-0           Eig.             Heyndrick Jan Meesz 550
Heyndrick Jansz Rapenburg Cellebroersgraft 70 96 2,6 2-12-0   huurder aan de vest       Huur Cornelis Jansz weduwe timmerman       Heyndrick Jansz 619
Heyndrick Jansz Overmare landzijde Marendorp 132 399 6 6-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Heyndrick Jansz 2779
Heyndrick Jansz Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 49 321 3,9 3-18-0   eigenaar te dordrecht       Huur Jacob   kramer       Heyndrick Jansz 2207
Heyndrick Jansz Hogewoerd Vrouwensteeg, andere zijde 75 188 5,2 5-4-0           Huur Pieter Heyndrick Engelsz           Heyndrick Jansz 1270
Heyndrick Jansz Hogewoerd Sint Joryssteeg, andere zijde 184 204 4 4-0-0 slotenmaker       slotenmaker Eig.             Heyndrick Jansz 1379
Heyndrick Jansz Rapenburg Nonnensteeg 189 112 2,5 2-10-0 lindewever       lindewever Eig.             Heyndrick Jansz 738
Heyndrick Jansz Eenhoorn, heer Zevenhuizen Volresgraft 21 138 7 7-0-0 presbyter       presbyter Eig.             Heyndrick Jansz Eenhoorn, heer 911
Heyndrick Jansz Zas Kerkvierendeel Hooigracht 101 253 18 18-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Heyndrick Jansz Zas 1732
Heyndrick Jansz Zas Levendaal Berckensklooster 17 220 1,4 1-8-0   2 huizen       Eig.             Heyndrick Jansz Zas 1481
Heyndrick Korsz Gansoorde Hooigracht 113 278 10 10-0-0 drapier       drapier Eig.             Heyndrick Korsz 1899
Heyndrick Loyen Nicolaasgracht Uiterste gracht 133 300 14 14-0-0   half jaar, pieter dircxz warmoesman half jaar       Eig.             Heyndrick Loyen 2059
Heyndrick Pietersz Wolhuis Nobelstraat 31 37 19 19-0-0           Huur Floris Pietersz van Cralingen           Heyndrick Pietersz 252
Heyndrick Pietersz Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 60 322 2,6 2-12-0 schoenlapper       schoenlapper Huur Willem Cornelisz   kuiper       Heyndrick Pietersz 2218
Heyndrick Pietersz Rapenburg Cellebroersgraft 88 98 4 4-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Heyndrick Pietersz 637
Heyndrick Pietersz Marendorp landzijde Mare 103 327 4,5 4-10-0           Eig.             Heyndrick Pietersz 2261
Heyndrick Pouwelsz, heer Over 't hof Rapenburch 150 82 8 8-0-0 priester       priester Eig.             Heyndrick Pouwelsz, heer 537
Heyndrick Quyrinsz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 69 165 15 15-0-0 drapier       drapier Huur Jacob Gerrytsz   luitspeler       Heyndrick Quyrinsz 1098
Heyndrick Symonsz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 132 258 4 4-0-0 kuiper       kuiper Huur Philips van Noorde           Heyndrick Symonsz 1763
Heyndrick Ulricxz Hogewoerd Levendaal 245 214 5,85 5-17-0           Huur Marie     Gerryt Ponsen weduwe   Heyndrick Ulricxz 1440
Heyndrick van Assendelft Rapenburg Nonnensteeg 187 112 22 22-0-0           Eig.             Heyndrick van Assendelft 736
Heyndrick van Craecken Burchstreng Nieuwstraat 89 235 28 28-0-0   half jaar, ander half leeg       Huur Jacob van Endegeest, mr           Heyndrick van Craecken 1597
Heyndrick van Wyngaerden Zevenhuizen Volresgraft 38 140 24 24-0-0           Eig.             Heyndrick van Wyngaerden 928
Heyndrick Willemsz Nieuweland Molensteeg, ene zijde 99 169 4 4-0-0 voller       voller Eig.             Heyndrick Willemsz 1128
Heynrick Pietersz Rapenburg Rapenburch 328 133 7 7-0-0           Eig.             Heynrick Pietersz 877
Heynrick Vincentenz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 214 210 10 10-0-0 snijder       snijder Eig.             Heynrick Vincentenz 1409

 

Heyndrickgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Heyndrickgen Pietersdr Wolhuis Vollersgraft 58 41 20 20-0-0     Eeuwout Vranckenz weduwe   Eig.             Heyndrickgen Pietersdr 279

 

Hieronymus  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Hieronimus Martynsz, mr Gansoorde Oude Rijn 82 274 16 16-0-0 [voorlakenreder]       [voorlakenreder] Eig.             Hieronimus Martynsz, mr 1868
Jeroen Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 154 303 9,5 9-10-0 bierdrager half jaar, heyndrick loyen half jaar     bierdrager Huur Philips Heyndricxz   schoenmakersknecht       Jeroen Jansz 2080
Jeroen Jansz Gasthuis Rijn 70 11 10 10-0-0           Huur Robbrecht Cornelisz           Jeroen Jansz 70

 

Hierusalem  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Hierusalem Rapenburg Cellebroersgraft 59 94 0 0-0-0   13 kamertjes       Eig.             Hierusalem 608

 

Hillebrant  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Hillebrant Willemsz Kerkvierendeel Hooygraft 3 241 14 14-0-0 drapier       drapier Eig.             Hillebrant Willemsz 1634

 

Hillegont  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Hillegont Adriaensdr Rapenburg Cellebroersgraft 67 95 4 4-0-0 [uitdraagster]       [uitdraagster] Eig.             Hillegont Adriaensdr 616
Hillegont Brunt, jkv Gansoorde Hooigracht 120 279 40 40-0-0           Huur Cornelis Pietersz, mr erven         Hillegont Brunt, jkv 1906
Hillegont Jan Heermans Over 't hof Schoolsteeg 74 71 7 7-0-0           Eig.             Hillegont Jan Heermans 461
Hillegont Jansdr Over 't hof Papengraft 101 75 18 18-0-0           Eig.             Hillegont Jansdr 488
Hillegont Thyssen Marendorp rijnzijde Marendorp 59 358 3,9 3-18-0           Huur Styn Pietersdr           Hillegont Thyssen 2485
Hillegont Willemsdr Nieuweland Steenschuur 162 178 48 48-0-0 [roodziedersweduwe]   [Jan Claesz] [weduwe] [roodziedersweduwe] Eig.             Hillegont Willemsdr 1191

 

Hobbe  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Hobbe Florysz [Pot] Marendorp rijnzijde Donkersteeg 6 351 16 16-0-0 goudsmid       goudsmid Eig.             Hobbe Florysz [Pot] 2432

 

Hubrecht  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Hubrecht Alewynsz [van Swanenburg] Zevenhuizen Steenschuur 53 142 24 24-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Hubrecht Alewynsz [van Swanenburg] 943
Hubrecht Gerrytsz Rapenburg Cellebroersgraft 61 94 3,85 3-17-0           Huur Jherusalem Armhuis           Hubrecht Gerrytsz 610
Hubrecht Gysbertsz Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 126 195 3,57 3-11-6           Huur Barbar Boytgens           Hubrecht Gysbertsz 1321
Hubrecht Jacobsz Burchstreng Burchstreng 33 228 40 40-0-0 tingieter half jaar, ander half jaspar jansz kouckebacker     tingieter Eig.             Hubrecht Jacobsz 1541
Hubrecht Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 127 299 7 7-0-0 pottenbakker       pottenbakker Eig.             Hubrecht Jansz 2053
Hubrecht Jansz Gasthuis Poortje 90 14 2,6 2-12-0           Huur Claes Lambrechtsz           Hubrecht Jansz 90
Hubrecht Jansz Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 123 195 3,25 3-5-0           Huur Barbar Boytgens           Hubrecht Jansz 1318
Hubrecht, mr Vleeshuis Breestraat 15 51 30 30-0-0 doctor medecinen       doctor medecinen Huur Heyndrick, mr kinderen barbier       Hubrecht, mr 335

 

Huge  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Huych Rapenburg Groenhasen graft 229 119 6,5 6-10-0 vormer       vormer Eig.             Huych 778
Huych [Dircxz] van Bancken Marendorp landzijde Marendorp 192 339 13 13-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Huych [Dircxz] van Bancken 2350
Huych [Jansz] van Alckemade Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 55 68 24 24-0-0           Eig.             Huych [Jansz] van Alckemade 442
Huych Adriaensz Gansoorde Middelste gracht 23 266 16 16-0-0 drapier       drapier Eig.             Huych Adriaensz 1809
Huych Andriesz Burchstreng Burchstreng 48 230 28 28-0-0 [lakenkoper, wantsnijder]       [lakenkoper, wantsnijder] Eig.             Huych Andriesz 1556
Huych Claesz Gasthuis Noordeinde 21 5 18 18-0-0   waar zijn huisvrouw moeder woont       Eig.             Huych Claesz 21
Huych Claesz Gael Gasthuis Noordeinde 22 5 30 30-0-0 [wantsnijder]       [wantsnijder] Eig.             Huych Claesz Gael 22
Huych Clop Kerkvierendeel Choersteeg 63 249 7 7-0-0 turfdrager       turfdrager Huur Wynen     Jan heyen weduwe   Huych Clop 1694
Huych Cornelisz Overmare landzijde Marendorp 113 397 7 7-0-0 slotenmaker       slotenmaker Eig.             Huych Cornelisz 2760
Huych Cornelisz Nicolaasgracht Middelste gracht 74 292 7 7-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Huych Cornelisz 2000
Huych Dircxz Rapenburg Vliet 115 102 12 12-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Huych Dircxz 664
Huych Dircxz, mr Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 110 193 8 8-0-0 barbier       barbier Huur Claes Martynsz   schoenmaker       Huych Dircxz, mr 1305
Huych Heyndricxz Nicolaasgracht Oude Rijn 80 293 10 10-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Huych Heyndricxz 2006
Huych Jansz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 22 243 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Huych Jansz 1653
Huych Jansz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 20 181 10 10-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Huych Jansz 1215
Huych Jorysz Rapenburg Noordeinde 260 123 10 10-0-0 wielmaker       wielmaker Huur Jan van Houdt           Huych Jorysz 809
Huych Pietersz Over 't hof Papengraft 97 74 7 7-0-0           Eig.             Huych Pietersz 484
Huych Wynaertsz Nieuweland Sint Jacobsgraft, andere zijde 42 160 16 16-0-0 drapier       drapier Eig.             Huych Wynaertsz 1071

 

Huiszitten  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Arme Huiszitten Marendorp landzijde Marendorp 194 339 3,9 3-18-0   2 kamers       Eig.             Arme Huiszitten 2352
Arme Huiszitten Gansoorde Hooigracht 99 276 0 0-0-0   leeg       Eig.             Arme Huiszitten 1885
Arme Huiszittenhuis Vleeshuis Noordeinde 41 54 0 0-0-0           Eig.             Arme Huiszittenhuis 361
Huiszitten In Sint Pieters Parochie Nieuweland Poortje 122 172 0 0-0-0   5 huisjes in een poortje       Eig.             Huiszitten In Sint Pieters Parochie 1151

 

H   p1561_voornaam_H p1561_voornaam_H

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl