NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Voornaam  

 

L   p1561_voornaam_L p1561_voornaam_L

 

Lambrecht  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Lambert Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 68 233 10 10-0-0 steenplaatser       steenplaatser Eig.             Lambert 1576
Lambert Jansz Vleeshuis Diefsteeg 63 58 9 9-0-0 lindewever       lindewever Huur Martyn van Sonnevelt           Lambert Jansz 383
Lambert Pietersz Gasthuis Mandemakerssteeg 96 15 6 6-0-0           Eig.             Lambert Pietersz 96
Lambrecht Barentsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 52 185 24 24-0-0 bakker     weduwe bakker Eig.             Lambrecht Barentsz 1247
Lambrecht Jansz Rapenburg Noordeinde 290 127 13 13-0-0 hoefslager       hoefslager Eig.             Lambrecht Jansz 839
Lambrecht Quyrinsz Levendaal Levendaal 9 219 3 3-0-0           Eig.             Lambrecht Quyrinsz 1473
Lambrecht Willemsz Wolhuis Boomgaardsteeg 72 43 3 3-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Lambrecht Willemsz 293

 

Leiden  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Stad Leiden Nicolaasgracht Uiterste gracht 213 311 0 0-0-0   leeg erf       Eig.             Stad Leiden 2139

 

Lenaert  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Lenaert [Aerntsz], mr Marendorp rijnzijde Marendorp 23 353 9 9-0-0           Eig.             Lenaert [Aerntsz], mr 2449
Lenaert Claesz Zevenhuizen Commandeurssteeg 103 148 3,25 3-5-0 schoenlapper       schoenlapper Huur Cornelis Anthonisz           Lenaert Claesz 993
Lenaert Fredericxz Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 142 198 5,85 5-17-0   huurder heeft als alias joachim daelder       Huur Dieuwer   kammakers       Lenaert Fredericxz 1337
Lenaert Jacobsz Hogewoerd Levendaal 249 214 5,85 5-17-0           Huur Willem Aernt Gerrytsz   [brouwer]       Lenaert Jacobsz 1444
Lenaert Philipsz Overmare rijnzijde Vrouwensteeg 61 374 7 7-0-0 scheepmaker       scheepmaker Eig.             Lenaert Philipsz 2607
Lenaert Symonsz Dou Levendaal Levendaal 23 221 10 10-0-0           Eig.             Lenaert Symonsz Dou 1487
Lenaert Thysz Rapenburg Zandt 236 120 3 3-0-0 vormer       vormer Eig.             Lenaert Thysz 785
Lenaert Willemsz [Grootveld] Overmare landzijde Marendorp 135 399 14 14-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Lenaert Willemsz [Grootveld] 2782

 

Lieduwye  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Lieduwye Claesdr Rapenburg Cellebroersgraft 93 99 6,5 6-10-0 kemster       kemster Huur Huych Dircxz   schoenmaker       Lieduwye Claesdr 642
Lieduwye Cornelisdr Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 116 256 3,25 3-5-0           Huur Gerryt Gool, heer           Lieduwye Cornelisdr 1747

 

Lievyn  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Lievyn Dircxz Rapenburg Steenschuyr 100 100 12 12-0-0 coman       coman Eig.             Lievyn Dircxz 649
Lievyn van Boschusen Over 't hof Papengraft 88 73 10,5 10-10-0           Eig.             Lievyn van Boschusen 475

 

Lodewyck  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Lodewyck Jansz Over 't hof Vollersgraft 92 73 4,45 4-9-0   half jaar 2 huisjes, de eigenaar op de vliet       Huur Huych Dircxz           Lodewyck Jansz 479
Lodewyck Lodewycxz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 23 243 5 5-0-0 snijder       snijder Eig.             Lodewyck Lodewycxz 1654
Lodewyck Pietersz Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 128 196 3,25 3-5-0           Huur Barbar Boytgens           Lodewyck Pietersz 1323

 

Lourys  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Laurysz, mr Wolhuis Nobelstraat 34 37 10 10-0-0 chirurgijn       chirurgijn Eig.             Laurysz, mr 255
Lourys Aerntsz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 166 109 2,6 2-12-0           Huur Cornelis Gysbrechtsz           Lourys Aerntsz 715
Lourys Allaertsz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 113 255 6 6-0-0           Huur Phiilips van Noorde           Lourys Allaertsz 1744
Lourys Claesz Wolhuis Nobelstraat 37 38 9 9-0-0 slotenmaker       slotenmaker Eig.             Lourys Claesz 258
Lourys Claesz Marendorp landzijde Marendorp 138 332 15 15-0-0 tapper eigenaar in `t gulden varcken     tapper Huur Cornelis Jansz           Lourys Claesz 2296
Lourys Claeszdr Burchstreng Burchstreng 37 229 15 15-0-0           Eig.             Lourys Claeszdr 1545
Lourys Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 218 311 4,5 4-10-0           Eig.             Lourys Cornelisz 2144
Lourys Cornelisz [Schenaert] Marendorp rijnzijde Oude Rijn 116 365 7 7-0-0 snijder       snijder Eig.             Lourys Cornelisz [Schenaert] 2542
Lourys Dircxz Nicolaasgracht Korte Groenesteeg, andere zijde 126 299 6 6-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Lourys Dircxz 2052
Lourys Fransz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 147 260 6 6-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Lourys Fransz 1778
Lourys Jansz [den Hoerren] Vleeshuis Breestraat 17 51 16 16-0-0           Eig.             Lourys Jansz [den Hoerren] 337
Lourys Jorysz Nicolaasgracht Uiterste gracht 180 306 6 6-0-0 lindewever       lindewever Huur Pieter Lenaertsz   houtzager       Lourys Jorysz 2106
Lourys Jorysz Nicolaasgracht Uiterste gracht 95 295 3,9 3-18-0           Huur Cornelis Pietersz, mr erven         Lourys Jorysz 2021
Lourys Symonsz Over 't hof Rapenburch 120 77 9 9-0-0 goudslager       goudslager Eig.             Lourys Symonsz 507
Lourys Willemsz Marendorp rijnzijde Marendorp 37 355 8 8-0-0 snijder       snijder Huur Jacob [Lambrechtsz] Sunt   bakker       Lourys Willemsz 2463
Lourys, mr Nicolaasgracht Uiterste gracht 204 310 0,3 0-6-0   tuin       Eig.             Lourys, mr 2130

 

Loy  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Loy Jacobsz Overmare landzijde Sinte Ceciliensteeg 34 385 3,25 3-5-0           Huur Sinte Cecilien Susterhuis           Loy Jacobsz 2681
Loy Jansz Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 55 322 3,9 3-18-0           Huur Jan Claesz   pannenbakker       Loy Jansz 2213

 

Lucas  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Lucas Jansz Burchstreng Coornbrugsteeg, ene zijde 95 236 6,5 6-10-0 schilder       schilder Eig.             Lucas Jansz 1603
Lucas Lambrechtsz Gasthuis Kort Rapenburg 51 8 6 6-0-0 [schoenlapper]       [schoenlapper] Eig.             Lucas Lambrechtsz 51
Lucas Vader Gasthuis Rijn 64 10 2,6 2-12-0           Huur Job Jansz erven         Lucas Vader 64
Lucas Willemsz Marendorp landzijde Steeg 265 348 5,2 5-4-0           Huur Oth Cornelisz   gardenierder       Lucas Willemsz 2422

 

Lucie  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Lucie Gerrytsdr Overmare rijnzijde Steeg 100 379 7 7-0-0           Eig.             Lucie Gerrytsdr 2646

 

Luyck  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Luyck Vaer Rapenburg Bezijden de doelen 225 118 3,9 3-18-0           Huur Claes van Lindenburch           Luyck Vaer 774

 

Luyt  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Luyt Symonsz Rapenburg Cellebroersgraft 84 98 6 6-0-0   half jaar, jan van dam half jaar       Huur Jan Jacobsz   tafellakenwever       Luyt Symonsz 633
Luyt Symonsz Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 176 110 2,5 2-10-0           Eig.             Luyt Symonsz 725

 

Luytgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Luytgen Marendorp landzijde Marendorp 195 339 1,3 1-6-0           Huur Arme Huiszitten           Luytgen 2353

 

Lyntgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Lyntgen Overmare rijnzijde Steeg 97 379 3,9 3-18-0 brandewijnwijf half jaar, annetgen jansdr half jaar     brandewijnwijf Huur Claes Claesz Moy   wagenaar       Lyntgen 2643
Lyntgen Jansdr Overmare landzijde Kuipersteeg 4 381 6,75 6-15-0   1/4 jaar, 3/4 jaar leeg       Huur Adriaen Jacobsz   hoedenmaker       Lyntgen Jansdr 2651

 

Lysbet  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Lysbeth Rapenburg Noordeinde 315 131 1,95 1-19-0 poortiers       poortiers Huur Cornelis Pietersz Prins           Lysbeth 864
Lysbeth Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 235 344 3 3-0-0           Eig.             Lysbeth 2392
Lysbeth Wolhuis Vollersgraft 62 41 8 8-0-0 wijnverlatersweduwe   Jan Aerntsz weduwe wijnverlatersweduwe Eig.             Lysbeth 283
Lysbeth Gansoorde Groenesteeg 46 269 0 0-0-0   jaar leeg       Huur Quyrin   pottebakker       Lysbeth 1832
Lysbeth Marendorp landzijde Mare, oostzijde 10 316 12 12-0-0   2 huizen Wilboort Cornelisz weduwe   Eig.             Lysbeth 2168
Lysbeth Hogewoerd Wielmaickersteeg, andere zijde 58 186 0 0-0-0 vormers       vormers Huur Lambrecht Barentsz   bakker   weduwe   Lysbeth 1253
Lysbeth Bercheye Zevenhuizen Sonneveltsteeg 31 139 7 7-0-0           Eig.             Lysbeth Bercheye 921
Lysbeth Bercheye Wanthuis Rijn 34 24 20 20-0-0           Eig.             Lysbeth Bercheye 157
Lysbeth Claesdr Gasthuis Noordeinde 38 7 8 8-0-0   in lijftocht       Huur Martyn Jansz           Lysbeth Claesdr 38
Lysbeth Claesdr Hogewoerd Sint Joryssteeg, andere zijde 188 204 4 4-0-0   per week 0,1,5-0       Eig.             Lysbeth Claesdr 1383
Lysbeth Claesdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 214 311 5,2 5-4-0   eigenares in den hage       Huur Haesgen Claesdr           Lysbeth Claesdr 2140
Lysbeth Cornelisdr Overmare rijnzijde Vrouwensteeg 63 374 6,5 6-10-0           Eig.             Lysbeth Cornelisdr 2609
Lysbeth Danielsdr Rapenburg Slopje 133 104 2,6 2-12-0           Huur Kathryn Capiteyns           Lysbeth Danielsdr 682
Lysbeth Dircxdr Wolhuis Boomgaardsteeg 68 42 8 8-0-0     X Egbert X Arentsz x weduwe   Eig.             Lysbeth Dircxdr 289
Lysbeth Eeuwoutsdr Over 't hof Saksteeg 11 61 2,6 2-12-0           Huur Pouwels Willemsz           Lysbeth Eeuwoutsdr 398
Lysbeth Evertsdr Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 92 326 5 5-0-0           Eig.             Lysbeth Evertsdr 2250
Lysbeth Gerrytsdr Overmare landzijde Stommen steeg 58 388 1,62 1-12-6           Huur Neeltgen Lucasdr           Lysbeth Gerrytsdr 2705
Lysbeth Heyndricxdr Rapenburg Bakkerssteeg 150 107 4 4-0-0           Eig.             Lysbeth Heyndricxdr 699
Lysbeth Jacobsdr Rapenburg Kolfmakerssteeg 9 86 6 6-0-0   half jaar, oude lysbeth half jaar       Eig.             Lysbeth Jacobsdr 558
Lysbeth Jacobsdr Rapenburg Kolfmakerssteeg 11 86 6,5 6-10-0   half jaar, jan jansz half jaar       Eig.             Lysbeth Jacobsdr 560
Lysbeth Jacobsdr Marendorp landzijde Mare 104 328 12 12-0-0     Pieter Philipsz weduwe   Eig.             Lysbeth Jacobsdr 2262
Lysbeth Jacobsdr Over 't hof Papengraft 109 76 0 0-0-0           Eig.             Lysbeth Jacobsdr 496
Lysbeth Jansdr Overmare rijnzijde Marendorp 17 369 8 8-0-0   eigenaar opten rijn       Huur Claes Pietersz   bakker       Lysbeth Jansdr 2563
Lysbeth Jansdr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 86 361 7 7-0-0           Eig.             Lysbeth Jansdr 2512
Lysbeth Jansdr Overmare rijnzijde Steeg 86 377 3,5 3-10-0           Eig.             Lysbeth Jansdr 2632
Lysbeth Jansdr Marendorp landzijde Steeg 261 348 2,6 2-12-0           Huur Dammas Lambrechtsz   rietdekker       Lysbeth Jansdr 2418
Lysbeth Jansdr Zevenhuizen Sonneveltsteeg 35 139 5,2 5-4-0           Huur Jan van Berendrecht           Lysbeth Jansdr 925
Lysbeth Jansdr Nicolaasgracht Korte Groenesteeg, andere zijde 125 299 4 4-0-0           Eig.             Lysbeth Jansdr 2051
Lysbeth Martynsdr Gansoorde Middelste gracht 49 269 5,2 5-4-0           Huur Marie Wermbouts           Lysbeth Martynsdr 1835
Lysbeth Philipsdr Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 53 68 11 11-0-0           Huur Aernt [Willemsz] Thou, heer   [priester]       Lysbeth Philipsdr 440
Lysbeth Reyersdr Rapenburg Kolfmakerssteeg 18 87 3,9 3-18-0           Huur Aerent Jansz   broeder       Lysbeth Reyersdr 567
Lysbeth Rippertsdr Rapenburg Slichsteeg 254 122 3,25 3-5-0   eigenaar in de gulden waegen       Huur Cent Jansz           Lysbeth Rippertsdr 803
Lysbeth Stedehouders Vleeshuis Jan van Dortensteeg 35 53 4 4-0-0           Eig.             Lysbeth Stedehouders 355
Lysbeth Wiggersdr Zevenhuizen Kersteeg 13 136 28 28-0-0       weduwe   Eig.             Lysbeth Wiggersdr 903

 

L   p1561_voornaam_L p1561_voornaam_L

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl