NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Voornaam  

 

P   p1561_voornaam_P p1561_voornaam_P

 

Pancraes  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Pancraes Jansz Rapenburg Kolfmakerssteeg 15 87 6 6-0-0 [metselaar]       [metselaar] Eig.             Pancraes Jansz 564

 

Paridom  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Paridom Barentsz Nieuweland Steenschuur 144 175 9 9-0-0 kistenmaker       kistenmaker Eig.             Paridom Barentsz 1173

 

Pater  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Pater Falyde Bagynen Over 't hof Sint Pieters kerkhof 137 80 0 0-0-0           Eig.             Pater Falyde Bagynen 524
Pater Sinte Cecilien Overmare landzijde Sinte Ceciliensteeg 39 386 5 5-0-0           Eig.             Pater Sinte Cecilien 2686

 

Philips  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Philips Rapenburg Noordeinde 313 130 6 6-0-0 heren dienaer       heren dienaer Huur Reynout Henricxz   zadelmaker       Philips 862
Philips Huygenz Wolhuis Boomgaardsteeg 73 43 3,9 3-18-0           Huur Frans Garbrantsz weduwe         Philips Huygenz 294
Philips Pietersz Gansoorde Oude Rijn 86 274 10 10-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Philips Pietersz 1872
Philips van Noorde Wolhuis Breestraat 8 34 28 28-0-0           Eig.             Philips van Noorde 229
Philips van Sonnevelt Gasthuis Rijn 109 17 38 38-0-0           Eig.             Philips van Sonnevelt 109
Phillips Nachtegael Over 't hof Schoolsteeg 71 70 20 20-0-0           Eig.             Phillips Nachtegael 458

 

Pieter  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Pieter Wanthuis Rijn 25 23 32 32-0-0 apotheker     weduwe apotheker Eig.             Pieter 148
Pieter [Pietersz] Oom Wanthuis Breestraat 95 31 34 34-0-0 [lakenkoper]       [lakenkoper] Eig.             Pieter [Pietersz] Oom 218
Pieter Adriaensz Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 121 195 3,25 3-5-0           Huur Gerryt Pietersz       weduwe   Pieter Adriaensz 1316
Pieter Adriaensz Zevenhuizen Commandeurssteeg 105 149 3,9 3-18-0 houtzager       houtzager Huur Claes Jansz de Guede           Pieter Adriaensz 995
Pieter Adriaensz Overmare rijnzijde Marendorp 8 368 10 10-0-0           Eig.             Pieter Adriaensz 2554
Pieter Adriaensz Zevenhuizen Steenschuur 106 149 8,5 8-10-0 houtzager       houtzager Huur Ghysbert Claesz   schoenlapper       Pieter Adriaensz 996
Pieter Adriaensz Over 't hof Kerksteeg 13 62 20 20-0-0 waslichter       waslichter Eig.             Pieter Adriaensz 400
Pieter Adriaensz [van der Werf] Marendorp landzijde Achtergracht 211 342 40 40-0-0 zeemtouwer met adriaen adriaensz zeemtouwer     zeemtouwer Eig.             Pieter Adriaensz [van der Werf] 2369
Pieter Adriaensz Storm Vleeshuis Breestraat 22 52 10 10-0-0           Eig.             Pieter Adriaensz Storm 342
Pieter Aelbrechtsz Overmare landzijde Marendorp 130 399 18 18-0-0 [waard] eigenaar in de roes     [waard] Eig.             Pieter Aelbrechtsz 2777
Pieter Aelbrechtsz Tromper Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 115 194 20 20-0-0 [schoenmaker, drapenier]       [schoenmaker, drapenier] Eig.             Pieter Aelbrechtsz Tromper 1310
Pieter Aerntsz Overmare rijnzijde Marendorp 7 367 9 9-0-0 lijndraaier       lijndraaier Huur Jan Jansz   coman       Pieter Aerntsz 2553
Pieter Anthonisz Gansoorde Hooigracht 121 279 8 8-0-0 warmoesman       warmoesman Huur Cornelis Pietersz, mr erven         Pieter Anthonisz 1907
Pieter Barentsz Nieuweland Slopje 128 173 4,22 4-4-6           Huur Ael Taxs           Pieter Barentsz 1157
Pieter Bouwensz Zevenhuizen Nieuwsteeg 71 144 13 13-0-0 [coman]       [coman] Eig.             Pieter Bouwensz 961
Pieter Centenz Marendorp landzijde Achtergracht 212 342 8 8-0-0 witmaker 2 huizen     witmaker Eig.             Pieter Centenz 2370
Pieter Centenz Marendorp landzijde Achtergracht 216 342 8 8-0-0 witmaker met 3 kamertjes daaracxhter     witmaker Eig.             Pieter Centenz 2374
Pieter Claesz Rapenburg Molenwerf 295 128 0 0-0-0   kamer       Huur Griete Marcs           Pieter Claesz 844
Pieter Claesz Marendorp rijnzijde Marendorp 26 354 8 8-0-0 snijder       snijder Eig.             Pieter Claesz 2452
Pieter Claesz Over 't hof Houtstraat 128 79 9 9-0-0           Huur Kathryn   steenhouwers       Pieter Claesz 515
Pieter Claesz van Balen Marendorp rijnzijde Donkersteeg 5 351 15 15-0-0           Eig.             Pieter Claesz van Balen 2431
Pieter Cornelisz Over 't hof Papengraft 84 72 7 7-0-0 goudsmid       goudsmid Eig.             Pieter Cornelisz 471
Pieter Cornelisz Overmare rijnzijde Marendorp 6 367 12 12-0-0 coman       coman Eig.             Pieter Cornelisz 2552
Pieter Cornelisz Overmare rijnzijde Marendorp 9 368 5 5-0-0 bierdrager       bierdrager Huur Neeltgen   vogelkoopster       Pieter Cornelisz 2555
Pieter Cornelisz Overmare landzijde Marendorp 89 393 6 6-0-0 [schoenmaker]       [schoenmaker] Eig.             Pieter Cornelisz 2736
Pieter Cornelisz Marendorp landzijde Marendorp 119 329 16 16-0-0 schoenmaker 2 huizen     schoenmaker Eig.             Pieter Cornelisz 2277
Pieter Cornelisz Oosterling Nieuweland Steenschuur 149 176 18 18-0-0           Eig.             Pieter Cornelisz Oosterling 1178
Pieter Cornelisz, heer Over 't hof Clocksteeg 146 81 12 12-0-0           Eig.             Pieter Cornelisz, heer 533
Pieter Dircxz Rapenburg Noordeinde 283 126 7 7-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Eig.             Pieter Dircxz 832
Pieter Dircxz Kerkvierendeel Hooygraft 6 241 24 24-0-0 [bierdrager] 2 huizen     [bierdrager] Eig.             Pieter Dircxz 1637
Pieter Dircxz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 125 257 2 2-0-0 bierdrager schuur     bierdrager Eig.             Pieter Dircxz 1756
Pieter Dircxz [Fransz] Gool Burchstreng Burchstreng 45 230 26 26-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Pieter Dircxz [Fransz] Gool 1553
Pieter Eeuwoutsz Burchstreng Burchstreng 13 226 24 24-0-0 lapverver       lapverver Huur Schout Van Leiden           Pieter Eeuwoutsz 1521
Pieter Engelsz Gansoorde Vleersteeg 67 272 6,5 6-10-0 wollewever half jaar, cornelisz half jaar     wollewever Huur             Pieter Engelsz 1853
Pieter Engelsz Nicolaasgracht Middelste gracht 62 290 8 8-0-0           Huur Reyer Willemsz   witmaker       Pieter Engelsz 1988
Pieter Florysz Levendaal Sytgraft 37 222 5 5-0-0           Eig.             Pieter Florysz 1501
Pieter Florysz [van] Medenblick Wolhuis Steenschuur 42 38 24 24-0-0           Eig.             Pieter Florysz [van] Medenblick 263
Pieter Florysz Buys Kerkvierendeel Hooygraft 17 242 10 10-0-0 appelkoper       appelkoper Eig.             Pieter Florysz Buys 1648
Pieter Gerrytsz Gansoorde Middelste gracht 59 270 6 6-0-0           Huur Quyrin van Bancken           Pieter Gerrytsz 1845
Pieter Gerrytsz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 160 304 5 5-0-0 [smid]       [smid] Eig.             Pieter Gerrytsz 2086
Pieter Gerrytsz Marendorp landzijde Jan Vossteeg 76 324 3,5 3-10-0           Eig.             Pieter Gerrytsz 2234
Pieter Gerrytsz Kerkvierendeel Hooigracht 89 252 8 8-0-0 droogscheerder       droogscheerder Eig.             Pieter Gerrytsz 1720
Pieter Gerrytsz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 77 166 6 6-0-0 scheepmaker       scheepmaker Huur Jan Joostenz   bakker       Pieter Gerrytsz 1106
Pieter Gerrytsz Smaling Vleeshuis Breestraat 18 51 20 20-0-0           Eig.             Pieter Gerrytsz Smaling 338
Pieter Gillisz Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 237 345 5 5-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Pieter Gillisz 2394
Pieter Gysbertsz Wanthuis Rijn 31 23 20 20-0-0   [in de scheenhoet]       Eig.             Pieter Gysbertsz 154
Pieter Harmansz Rapenburg Cellebroersgraft 64 95 5 5-0-0 opperman       opperman Eig.             Pieter Harmansz 613
Pieter Heyndricxz Gansoorde Middelste gracht 73 272 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Pieter Heyndricxz 1859
Pieter Heyndricxz Zevenhuizen Nieuwsteeg 69 144 12 12-0-0 bontwerker       bontwerker Eig.             Pieter Heyndricxz 959
Pieter Heyndricxz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 48 185 15 15-0-0 [waard] in de (x gulden) croen     [waard] Eig.             Pieter Heyndricxz 1243
Pieter Heyndricxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 91 294 3 3-0-0           Eig.             Pieter Heyndricxz 2017
Pieter Heyndricxz Hogewoerd Coenensteeg 102 192 2,6 2-12-0           Huur Jan Ysbrantsz alias Proper   messenmaker       Pieter Heyndricxz 1297
Pieter Huygenz Overmare rijnzijde Marendorp 29 370 20 20-0-0 drapier       drapier Eig.             Pieter Huygenz 2575
Pieter Jacobsz Burchstreng Nieuwstraat 108 238 7 7-0-0 boekwerker       boekwerker Eig.             Pieter Jacobsz 1616
Pieter Jacobsz Rapenburg Noordeinde 274 125 5,2 5-4-0 [snijder]       [snijder] Huur Dieuwertgen     Claes Pietersz weduwe   Pieter Jacobsz 823
Pieter Jacobsz Wolhuis Steenschuur 43 39 36 36-0-0 verver       verver Eig.             Pieter Jacobsz 264
Pieter Jacobsz Rapenburg Vliet 119 102 8 8-0-0 pannenbakker       pannenbakker Eig.             Pieter Jacobsz 668
Pieter Jacobsz de Haes Wanthuis Rijn 21 22 26 26-0-0           Eig.             Pieter Jacobsz de Haes 144
Pieter Jacobsz Sick Gasthuis Noordeinde 45 8 8 8-0-0           Huur Gerryt Foyensz           Pieter Jacobsz Sick 45
Pieter Jansz Overmare landzijde Marendorp 125 398 6 6-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Pieter Jansz 2772
Pieter Jansz Rapenburg Kolfmakerssteeg 12 86 3,9 3-18-0           Huur Frans Adriaensz           Pieter Jansz 561
Pieter Jansz Marendorp landzijde Marendorp 126 330 9,5 9-10-0 glaasmaker 2 huizen     glaasmaker Huur Jan Meynertsz, mr           Pieter Jansz 2284
Pieter Jansz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 32 244 6,5 6-10-0           Huur Kathryn Jansdr           Pieter Jansz 1663
Pieter Jansz Marendorp rijnzijde Marendorp 50 357 18 18-0-0 schipper       schipper Eig.             Pieter Jansz 2476
Pieter Jansz Rapenburg Nonnensteeg 194 113 3,25 3-5-0 snijder       snijder Huur Jacob Jansz   appelkoper       Pieter Jansz 743
Pieter Jansz Rapenburg Steenschuyr 102 100 8 8-0-0 schrijnwerker       schrijnwerker Eig.             Pieter Jansz 651
Pieter Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 103 296 4,55 4-11-0           Huur Adriaen Thomasz           Pieter Jansz 2029
Pieter Jansz Zevenhuizen Nieuwsteeg 81 146 22 22-0-0 apotheker       apotheker Eig.             Pieter Jansz 971
Pieter Jansz Zevenhuizen Nieuwsteeg 66 144 8 8-0-0 schrijnwerker       schrijnwerker Eig.             Pieter Jansz 956
Pieter Jansz Rapenburg Veststeeg 199 114 6,5 6-10-0           Huur Claes Pietersz   juwelierder       Pieter Jansz 748
Pieter Jansz Hogewoerd Coenensteeg 104 192 4 4-0-0 voller       voller Eig.             Pieter Jansz 1299
Pieter Jansz Gasthuis Rijn 65 10 15 15-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Pieter Jansz 65
Pieter Jansz Overmare rijnzijde Rijn 96 379 10 10-0-0 schipper       schipper Huur Jan Dircxz Fiolet           Pieter Jansz 2642
Pieter Jansz [van Bergen] Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 45 321 4 4-0-0           Eig.             Pieter Jansz [van Bergen] 2203
Pieter Jansz Paedts Nieuweland Steenschuur 165 178 22 22-0-0 [drapier]     weduwe [drapier] Eig.             Pieter Jansz Paedts 1194
Pieter Joostensz [de Bije] Wanthuis Rijn 57 26 36 36-0-0           Huur Joost Jacobsz           Pieter Joostensz [de Bije] 180
Pieter Korsz Hogewoerd Sint Joryssteeg, andere zijde 165 201 5,5 5-10-0           Huur Heyndrick Cornelisz   biertapper       Pieter Korsz 1360
Pieter Lenaertsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 179 306 7,5 7-10-0 houtzager       houtzager Eig.             Pieter Lenaertsz 2105
Pieter Lodewycxz Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 124 195 3,25 3-5-0           Huur Barbar Boytgens           Pieter Lodewycxz 1319
Pieter Lubbertsz Hogewoerd Vrouwensteeg, ene zijde 67 187 4,55 4-11-0           Huur Joost Pietersz   brouwer       Pieter Lubbertsz 1262
Pieter Martynsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 217 311 5 5-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Pieter Martynsz 2143
Pieter Martynsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 213 210 24 24-0-0 schoolmeester half jaar, nu adriaen willemsz bontwercker half jaar     schoolmeester Eig.             Pieter Martynsz 1408
Pieter Mathysz Rapenburg Kolfmakerssteeg 8 86 3 3-0-0       weduwe   Eig.             Pieter Mathysz 557
Pieter Mathysz Hogewoerd Levendaal 252 215 8 8-0-0 voller       voller Huur Dieuwer   kammakers       Pieter Mathysz 1447
Pieter Mees Garbrantsz [van Nierop] Kerkvierendeel Nieuwstraat 74 250 14 14-0-0 tapper, [drapenier]       tapper, [drapenier] Eig.             Pieter Mees Garbrantsz [van Nierop] 1705
Pieter Meesz Burchstreng Oude Rijn 61 232 10 10-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Pieter Meesz 1569
Pieter Michielsz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 24 182 9 9-0-0           Eig.             Pieter Michielsz 1219
Pieter Pieter Jorysz [van Cortevelt] Overmare rijnzijde Marendorp 20 369 18 18-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Pieter Pieter Jorysz [van Cortevelt] 2566
Pieter Pietersz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 34 183 7 7-0-0 wielmaker       wielmaker Eig.             Pieter Pietersz 1229
Pieter Pietersz Wolhuis Ketelboetersteeg 82 45 10 10-0-0 heemraadsbode       heemraadsbode Eig.             Pieter Pietersz 303
Pieter Pietersz Gansoorde - 2 263 18 18-0-0 coman       coman Eig.             Pieter Pietersz 1788
Pieter Pietersz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 74 360 10 10-0-0 schipper       schipper Eig.             Pieter Pietersz 2500
Pieter Pietersz Gansoorde Hooigracht 124 279 10 10-0-0 bakker, [wever]       bakker, [wever] Eig.             Pieter Pietersz 1910
Pieter Pietersz Hofflant Levendaal Sytgraft 38 223 7 7-0-0 voller       voller Huur Baertgen     Willem Bouwensz     Pieter Pietersz Hofflant 1502
Pieter Pietersz Paedts, [jonge] Zevenhuizen Steenschuur 52 142 24 24-0-0 [brouwer, drapenier]       [brouwer, drapenier] Eig.             Pieter Pietersz Paedts, [jonge] 942
Pieter Ponsz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 75 360 8 8-0-0 metselaar       metselaar Huur Cornelis Symonsz den Bibel   schipper       Pieter Ponsz 2501
Pieter Ponsz Marendorp rijnzijde Marendorp 28 354 8 8-0-0 metselaar       metselaar Huur Balthen Dircxz   moutmaker       Pieter Ponsz 2454
Pieter Pouwelsz Hogewoerd Sint Joryssteeg, andere zijde 167 201 3,25 3-5-0           Huur Gerryt Willemsz, mr   priester       Pieter Pouwelsz 1362
Pieter Quyrinsz Zevenhuizen Volresgraft 40 140 14 14-0-0 schrijnwerker       schrijnwerker Eig.             Pieter Quyrinsz 930
Pieter Rembrandtsz Nicolaasgracht Middelste gracht 27 286 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Pieter Rembrandtsz 1953
Pieter Symonsz Over 't hof Sint Pieterskerksteeg 7 61 9 9-0-0 snijder       snijder Eig.             Pieter Symonsz 394
Pieter Thymansz Nicolaasgracht Middelste gracht 30 286 8 8-0-0 [tapper] tot zijn lijf     [tapper] Eig.             Pieter Thymansz 1956
Pieter Thysz Kerkvierendeel Choersteeg 58 248 7,5 7-10-0 warmoesman       warmoesman Huur Jan Splintersz   bakker       Pieter Thysz 1689
Pieter van Buyten Zevenhuizen Sint Pieters kerkhof 2 135 26 26-0-0           Huur Dirck Jacobsz van Montfort           Pieter van Buyten 892
Pieter van Rynsborch, mr Over 't hof Papengraft 108 76 8 8-0-0           Eig.             Pieter van Rynsborch, mr 495
Pieter Volbrechtsz, heer Overmare rijnzijde Marendorp 16 369 14 14-0-0           Eig.             Pieter Volbrechtsz, heer 2562
Pieter Volckertsz Nicolaasgracht Middelste gracht 44 288 24 24-0-0 [voorlakenreder] half jaar, garbrant jansz wollewever half jaar     [voorlakenreder] Eig.             Pieter Volckertsz 1970
Pieter Voppenz Wanthuis Breestraat 94 31 10 10-0-0   half jaar       Eig.             Pieter Voppenz 217
Pieter Vranckenz Nicolaasgracht Middelste gracht 38 287 10,5 10-10-0           Huur Pieter Meeusz   tapper       Pieter Vranckenz 1964
Pieter Wermboutsz Nicolaasgracht Middelste gracht 70 291 6 6-0-0           Eig.             Pieter Wermboutsz 1996
Pieter Wermboutsz Gansoorde Hooigracht 136 281 20 20-0-0           Eig.             Pieter Wermboutsz 1922
Pieter Wiggersz Nicolaasgracht Oude Rijn 81 293 9 9-0-0 schipper       schipper Eig.             Pieter Wiggersz 2007
Pieter Willeboortsz Burchstreng Burchstreng 39 229 11 11-0-0 droogscheerder       droogscheerder Eig.             Pieter Willeboortsz 1547
Pieter Willemsz Zevenhuizen Steenschuur 100 148 11 11-0-0 bouman     weduwe bouman Eig.             Pieter Willemsz 990
Pieter Willemsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 34 245 5 5-0-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Pieter Willemsz 1665
Pieter Willemsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 137 259 7 7-0-0 franchynmaker       franchynmaker Huur Marie Jacobsdr           Pieter Willemsz 1768
Pieter Willemsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 141 259 10 10-0-0   half jaar leeg       Huur Claes Symonsz   wisselaar       Pieter Willemsz 1772
Pieter Willemsz Gasthuis Noordeinde 31 6 12 12-0-0 warmoesman     weduwe warmoesman Eig.             Pieter Willemsz 31
Pieter Willemsz [van Goten] Wanthuis Vismarkt 14 21 42 42-0-0 bakker 2 huizen voor en achter     bakker Eig.             Pieter Willemsz [van Goten] 137
Pieter Willemsz Thol Gansoorde Hooigracht 102 277 15 15-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Pieter Willemsz Thol 1888
Pieter Woutersz Marendorp landzijde Steegje 179 337 4,55 4-11-0           Huur Marie     Wynaert Jansz weduwe   Pieter Woutersz 2337
Pieter Ysbrantsz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 93 326 5,2 5-4-0           Huur Claes Jansz de Goede           Pieter Ysbrantsz 2251
Pieter Ysbrantsz Rapenburg Bakkerssteeg 145 106 4 4-0-0           Eig.             Pieter Ysbrantsz 694
Pieter Ysbrantsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 97 295 4,5 4-10-0 lindewever       lindewever Eig.             Pieter Ysbrantsz 2023
Pieter Ysbrantsz Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 152 199 0 0-0-0           Eig.             Pieter Ysbrantsz 1347
Pieter, mr Wanthuis Maarsmanssteeg 8 20 26 26-0-0 chirurgijn [, barbier]       chirurgijn [, barbier] Eig.             Pieter, mr 131
Pieter, mr Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 212 210 9 9-0-0 barbier       barbier Eig.             Pieter, mr 1407
Pieter, mr Vleeshuis Breestraat 21 51 8 8-0-0 schoolmeester       schoolmeester Huur Willem Jansz           Pieter, mr 341

 

Pietertgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Pietertgen Nicolaasgracht Poortje 171 305 9,1 9-2-0 dekkersweduwe 3 kamers Claes Jansz weduwe dekkersweduwe Eig.             Pietertgen 2097
Pietertgen Adriaensdr Hogewoerd Poortje 263 216 5,2 5-4-0   per week 0-2-0       Huur Frans Gerrytsz, heer   presbyter       Pietertgen Adriaensdr 1458
Pietertgen Dircxdr Over 't hof Sint Pieterskerksteeg 1 60 8,75 8-15-0           Huur Ael Dircxdr           Pietertgen Dircxdr 388
Pietertgen Govertsdr Over 't hof Diefsteeg, andere zijde 44 66 5 5-0-0           Huur Christoffel Evertsz   snijder       Pietertgen Govertsdr 431
Pietertgen Heyndricxdr Wolhuis Boomgaardsteeg 67 42 7 7-0-0     Jacob Jansz concubine   Eig.             Pietertgen Heyndricxdr 288
Pietertgen Jansdr Wolhuis Ketelboetersteeg 91 46 16 16-0-0 [vogelkopersweduwe] 3 huizen Symon [Dircxz] Thayen weduwe [vogelkopersweduwe] Eig.             Pietertgen Jansdr 312
Pietertgen Joostendr Over 't hof Rapenburch 156 83 5,9 5-18-0           Huur Kathryn   steenhouwers       Pietertgen Joostendr 543
Pietertgen Pietersdr Rapenburg Molenwerf 297 128 0 0-0-0   kamer, eigenares in sinte lourys       Huur Griete Marcs           Pietertgen Pietersdr 846

 

Pouwels  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Pauwels Harmansz Wolhuis Ketelboetersteeg 88 46 8 8-0-0 [schoenmaker]       [schoenmaker] Eig.             Pauwels Harmansz 309
Pouwels Adriaensz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 38 183 16 16-0-0 hoefslager       hoefslager Eig.             Pouwels Adriaensz 1233
Pouwels Aelbertsz Gasthuis Mandemakerssteeg 104 16 9 9-0-0           Eig.             Pouwels Aelbertsz 104
Pouwels Aelbrechtsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 142 301 8 8-0-0           Eig.             Pouwels Aelbrechtsz 2068
Pouwels Aelbrechtsz Nicolaasgracht Poortje 141 301 10,4 10-8-0   4 kamers       Eig.             Pouwels Aelbrechtsz 2067
Pouwels Cornelisz Rapenburg Vliet 138 105 6 6-0-0 scheepmaker       scheepmaker Eig.             Pouwels Cornelisz 687
Pouwels Foyenz Over 't hof Rapenburch 123 78 12 12-0-0           Huur Dirck Mast           Pouwels Foyenz 510
Pouwels Foyenz Over 't hof Kerksteeg 15 62 9 9-0-0           Huur Cornelis Jacobsz   schoenmaker       Pouwels Foyenz 402
Pouwels Gerrytsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 116 297 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Pouwels Gerrytsz 2042
Pouwels Rembrandtsz Gansoorde Middelste gracht 31 266 6 6-0-0           Eig.             Pouwels Rembrandtsz 1817
Pouwels Willemsz Over 't hof Vollersgraft 37 65 0 0-0-0   leeg huis       Eig.             Pouwels Willemsz 424
Pouwels Willemsz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 164 304 0 0-0-0   in `t gulden contoir, schuur en huisje leeg       Eig.             Pouwels Willemsz 2090
Pouwels Willemsz Over 't hof Sint Pieterskerksteeg 6 60 24 24-0-0   1/4 jaar leeg       Eig.             Pouwels Willemsz 393
Pouwels Willemsz Over 't hof Papengraft 111 76 7 7-0-0 snijder       snijder Huur Frans Wiggersz, mr weduwe         Pouwels Willemsz 498
Pouwels Willemsz Kerkvierendeel Nieuwstraat 75 250 24 24-0-0   ael kors half jaar (f 6), stal en hooiberg       Huur Ael Kors           Pouwels Willemsz 1706

 

P   p1561_voornaam_P p1561_voornaam_P

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl