NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Voornaam  

 

S   p1561_voornaam_S p1561_voornaam_S

 

Sander  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Sander Aelbrechtsz [van Quakenbos] Gansoorde Hooigracht 127 280 14 14-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Sander Aelbrechtsz [van Quakenbos] 1913
Sander Reyersz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 89 362 6 6-0-0 [schipper]       [schipper] Eig.             Sander Reyersz 2515

 

School  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Grote School Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 69 70 0 0-0-0           Huur Stad Leiden           Grote School 456

 

Schuttersdoelen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Voetboog Schuttersdoelen Rapenburg Doelsteeg 220 117 0 0-0-0           Eig.             Voetboog Schuttersdoelen 769

 

Sebastiaen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Sebastiaen Pietersz Hogewoerd Sint Joryssteeg, andere zijde 162 201 4 4-0-0 voller       voller Eig.             Sebastiaen Pietersz 1357

 

Servaes  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Servaes de Wael Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 87 325 5 5-0-0           Huur     pastoor van homa       Servaes de Wael 2245

 

Soetgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Soetgen Lourysdr Rapenburg Aftergraft 177 110 2,5 2-10-0           Eig.             Soetgen Lourysdr 726

 

Somersdyck  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
van Somersdyck, heer Rapenburg Rapenburch 339 134 54 54-0-0           Eig.             van Somersdyck, heer 888
van Somersdyck, heer Rapenburg Cellebroersgraft 58 94 0 0-0-0   betanien, 13 huiskens       Eig.             van Somersdyck, heer 607

 

Steenloods  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Steenloods Burchstreng Kerkhof 110 238 0 0-0-0           Eig. Sint Pancraeskerk           Steenloods 1618

 

Steffenye  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Steffenye Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 145 260 7 7-0-0           Huur Gerryt Egbertsz   brouwer       Steffenye 1776

 

Steven  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Steven [Gillisz] van Heussen Gasthuis Breestraat 4 3 24 24-0-0   driekwart jaar       Eig.             Steven [Gillisz] van Heussen 4
Steven Dircxz Wanthuis Vismarkt 16 21 24 24-0-0           Huur Marie de Vry           Steven Dircxz 139
Steven Dircxz Hogewoerd Steenschuur 224 211 10 10-0-0 droogscheerder       droogscheerder Eig.             Steven Dircxz 1419
Steven Gerrytsz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 124 257 6,5 6-10-0 kuiper eigenaar in den aerent     kuiper Huur Willem Schuyten, mr           Steven Gerrytsz 1755
Steven Gerrytsz Overmare landzijde Mare 3 381 6 6-0-0 [timmerman]       [timmerman] Huur Baeff Verbel           Steven Gerrytsz 2650
Steven Jansz Overmare landzijde Vrouwencamp 27 384 4 4-0-0 [schuitvoerder]       [schuitvoerder] Eig.             Steven Jansz 2674
Steven van Blytterswyck Wolhuis Breestraat 5 33 30 30-0-0           Eig.             Steven van Blytterswyck 226

 

Styntgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Styntgen Nieuweland Levendaal 13 156 10 10-0-0     Cornelis Dircxz van Delft weduwe   Eig.             Styntgen 1042
Styntgen Barentsdr Nicolaasgracht Middelste gracht 31 286 4 4-0-0           Eig.             Styntgen Barentsdr 1957
Styntgen Centendr Marendorp landzijde Duizend raadsteeg 161 335 3 3-0-0           Eig.             Styntgen Centendr 2319
Styntgen Dircxdr Hogewoerd Levendaal 243 214 8 8-0-0 tapster       tapster Eig.             Styntgen Dircxdr 1438
Styntgen Evertsdr Gasthuis Rijn 106 17 18 18-0-0           Huur Cornelis Paets           Styntgen Evertsdr 106
Styntgen Heyndricxdr Overmare landzijde Mare 19 383 3 3-0-0   eigenaar aan de rode steen       Huur Pieter Cornelisz           Styntgen Heyndricxdr 2666
Styntgen Jansdr Nieuweland Oosterlingplaats 22 158 30 30-0-0           Eig.             Styntgen Jansdr 1051
Styntgen Jansdr Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 123 257 4 4-0-0           Eig.             Styntgen Jansdr 1754
Styntgen Jansdr Marendorp rijnzijde Marendorp 53 357 2,6 2-12-0           Huur Gysbert Heyndricxz   schoenmaker       Styntgen Jansdr 2479
Styntgen Jansdr Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 232 344 3,9 3-18-0           Huur Jaepgen Ottenz   schoenmaker       Styntgen Jansdr 2389
Styntgen Mourynsdr Over 't hof Rapenburch 155 83 7 7-0-0   eigenaris woont in leiderdorp, nu verkocht       Huur Geertgen Oven           Styntgen Mourynsdr 542
Styntgen Pietersdr Marendorp rijnzijde Marendorp 57 358 9 9-0-0           Eig.             Styntgen Pietersdr 2483

 

Susteren  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Grauwe Susteren Convent Marendorp landzijde Duizend raadsteeg 220 343 0 0-0-0           Eig.             Grauwe Susteren Convent 2378

 

Susterhuis  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Sinte Agnieten Susterhuis Overmare landzijde onze Vrouwen kerkhof 109 396 0 0-0-0           Eig.             Sinte Agnieten Susterhuis 2756
Sinte Michiels Susterhuis Overmare landzijde Camp 73 390 0 0-0-0   leeg huis       Eig.             Sinte Michiels Susterhuis 2720
Sinte Ursulenhuis Susterhuis Overmare landzijde Marendorp 137 400 0 0-0-0   kamer       Eig.             Sinte Ursulenhuis Susterhuis 2784
Zusterhuis Van Sinte Katherynen Rapenburg Veststeeg 215 117 0 0-0-0           Eig.             Zusterhuis Van Sinte Katherynen 764

 

Swaentgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Swaentgen Jansdr Rapenburg Zegersteeg 44 91 3,25 3-5-0   eigenaar onder het clochuys       Huur Gerryt, heer           Swaentgen Jansdr 593

 

Sybrant  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Sybrant Gasthuis Rijn 72 11 18 18-0-0           Huur Cornelis Claesz           Sybrant 72
Sybrant Gerrytsdr Rapenburg Cellebroersgraft 77 97 4 4-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Sybrant Gerrytsdr 626

 

Syburch  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Syburch Gysbertsdr Marendorp landzijde Mare, oostzijde 8 316 6 6-0-0           Eig.             Syburch Gysbertsdr 2166
Syburch Jacobsdr Marendorp landzijde Steegje 156 334 2,6 2-12-0           Huur Philips van Sonnevelt           Syburch Jacobsdr 2314
Syburch Jansdr Over 't hof Houtstraat 131 79 6 6-0-0   op haar lijf       Eig.             Syburch Jansdr 518
Syburch Jorysdr Hogewoerd Poortje 262 216 5,2 5-4-0   per week 0-2-0       Huur Evert Jansz   metselaar       Syburch Jorysdr 1457
Syburch Woutersdr Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 86 167 6 6-0-0           Eig.             Syburch Woutersdr 1115

 

Symon  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Symon [Willemsz] Thol Nicolaasgracht Uiterste gracht 220 312 0 0-0-0   vervallen leeg huis       Eig.             Symon [Willemsz] Thol 2146
Symon Adriaensz alias Nepos Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 59 163 4 4-0-0           Eig.             Symon Adriaensz alias Nepos 1088
Symon Aelbrechtsz Nieuweland Molensteeg, andere zijde 109 171 4,5 4-10-0           Huur Wynaert Jansz           Symon Aelbrechtsz 1138
Symon Aerntsz Rapenburg Cellebroersgraft 95 99 4 4-0-0 wever       wever Eig.             Symon Aerntsz 644
Symon Aerntsz Zevenhuizen Nieuwsteeg 84 146 7,5 7-10-0 verversknecht       verversknecht Huur Pieter Jansz   schrijnwerker       Symon Aerntsz 974
Symon Anthonisz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 89 326 5 5-0-0 schuitvoerder       schuitvoerder Eig.             Symon Anthonisz 2247
Symon Brunen Marendorp landzijde Marendorp 123 330 42 42-0-0           Eig.             Symon Brunen 2281
Symon Claesz Marendorp landzijde Mare 108 328 9 9-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Symon Claesz 2266
Symon Cornelisz Quack Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 80 325 7,8 7-16-0           Huur Jan Thonisz   brouwersknecht       Symon Cornelisz Quack 2238
Symon Dircxz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 6 315 6 6-0-0 mandenmaker       mandenmaker Huur Jan van Sonnevelt erven         Symon Dircxz 2164
Symon Dircz Wanthuis Breestraat 83 29 9 9-0-0 [snijder]       [snijder] Eig.             Symon Dircz 206
Symon Gysbertsz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 33 183 10 10-0-0 wielmaker       wielmaker Eig.             Symon Gysbertsz 1228
Symon Harcken Marendorp rijnzijde Marendorp 60 358 18 18-0-0 scheepmaker       scheepmaker Eig.             Symon Harcken 2486
Symon Heerman Marendorp landzijde Mare 115 329 10 10-0-0 vleeshouwer       vleeshouwer Eig.             Symon Heerman 2273
Symon Jan Reyersz [van Heemskerk] Hogewoerd Crauwelsteeg, andere zijde 133 196 0 0-0-0 [brouwer] leeg huis met erf     [brouwer] Eig.             Symon Jan Reyersz [van Heemskerk] 1328
Symon Jan Reyersz [van Heemskerk] Wolhuis Steenschuur 41 38 130 130-0-0 [brouwer]       [brouwer] Eig.             Symon Jan Reyersz [van Heemskerk] 262
Symon Jansz Zevenhuizen Nieuwsteeg 68 144 11 11-0-0 lindewever       lindewever Huur Ael Coedycx           Symon Jansz 958
Symon Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 173 306 4,55 4-11-0 bouman       bouman Huur Willem Aerntsz   brouwer       Symon Jansz 2099
Symon Jansz Kerkvierendeel Hooigracht 94 253 13 13-0-0 appelkoper       appelkoper Eig.             Symon Jansz 1725
Symon Jansz [van der Mije], mr Vleeshuis Breestraat 5 49 18 18-0-0 [chirurgijn]       [chirurgijn] Eig.             Symon Jansz [van der Mije], mr 325
Symon Jansz Suyck Zevenhuizen Kersteeg 11 136 9 9-0-0 [snijder]       [snijder] Eig.             Symon Jansz Suyck 901
Symon Pietersz [van der Mije], mr Burchstreng Burchstreng 12 226 18 18-0-0 [barbier]       [barbier] Eig.             Symon Pietersz [van der Mije], mr 1520
Symon Symonsz Rapenburg Cellebroersgraft 97 100 5 5-0-0           Eig.             Symon Symonsz 646
Symon Symonsz Burchstreng Burchstreng 4 225 10 10-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Symon Symonsz 1512
Symon Symonsz [van Heemskerk] Wanthuis Rijn 46 25 46 46-0-0           Eig.             Symon Symonsz [van Heemskerk] 169
Symon Thomasz Levendaal Sytgraft 29 221 5 5-0-0 voller       voller Huur Gerryt Jansz   snijder   weduwe   Symon Thomasz 1493
Symon Vranckenz Marendorp rijnzijde Marendorp 62 358 42 42-0-0 [pannenbakker] 3 huizen     [pannenbakker] Eig.             Symon Vranckenz 2488
Symon Ysbrantsz Gasthuis Rijn 85 13 20 20-0-0 [houtkoper]       [houtkoper] Eig.             Symon Ysbrantsz 85
Symon, mr Rapenburg Veststeeg 213 116 0,6 0-12-0 chirurgijn tuin     chirurgijn Eig.             Symon, mr 762

 

S   p1561_voornaam_S p1561_voornaam_S

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl