Jan van Hout

Gedepubliceerd

SDAP Landelijke verkiezingen 1918zzzzzzzzzzz
xxxxxxxxxx

Jan van Hout

De commissie Jan van Hout maakt sinds 2014 deel uit van de HVOL. Zij is de voortzetting van de voormalige Vereniging Jan van Hout. Als vereniging heeft Jan van Hout in de loop van de tijd veel waardevolle historische bronnen ontsloten, zie www.janvanhout.nl. Daarbij kan men denken aan de Leidse belastingregisters van de Tiende Penning (1561), de Vermogensbelasting van 1498, transcripties van de oudste registers van het Hoogheemraadschap Rijnland (1253-1564) en de rekeningen van de Pieterskerk (1398-1428), die van groot belang zijn voor haar middeleeuwse bouwgeschiedenis. Naast deze en andere oude bronnen zijn er ook recentere overzichten beschikbaar, zoals een overzicht van alle personen die tussen 1851 en 2007 deel uitmaakten van de Leidse gemeenteraad. Ook is er een inventarisatie beschikbaar van alle begravingen op de katholieke begraafplaats Zijlpoort en van de notulen van B&W tussen 1929 en 1955.
Via het Schelhaasfonds ondersteunt de commissie Jan van Hout restauratie en aankoop van belangrijke op Leiden betrekking hebbende documenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990    aanschaf van een kaart uit 1625 van landmeter Jan Pietersz. Dou (1572-1635) en een charter van de familie Hubrecht-van Lelyveld

1992    aanschaf van een tekening van Jan de Beijer (18de eeuw)

1993    aanschaf van een tekening van molen De Korenbloem, toegeschreven aan J.E. la Fargue en een affiche van de Leidse loterij voor de armen (1712)

1995    restauratie van drie memorialen en een memorieboek uit het archief van de Hooglandse Kerk

1998    aanschaf van een stichtingsbrief uit 1436 en vervolgakten uit 1519, 1561 en 1578 van de broeder- en zusterschap van St. Franciscus

2000    restauratie van drie registers van notaris Pieter Dircxz. van Leeuwen (1623, 1626 en 1632)

2004    aanschaf van drie 14de-eeuwse charters van het St. Catharijnegasthuis

2006    restauratie van een zoenboek (1502-1576) en van een register op de buitengetimmerten

2007    aanschaf van 63 Leidse kranten uit de periode 1698-1706, van 9 foto’s van Henri de Louw (ca. 1880) en van een collectie foto’s van vader en zoon Goedeljee (1882)

henri de louw'Breestraat met paardentram' (foto: Henri de Louw).

2010    restauratie van drie 16de-eeuwse kaartboeken van Jan Pietersz. Dou

2011    aanschaf van de tekening '' van Hendrik Schepper (1741-1794) en een tekening van H.P. Schouten (1747-1822)

2015    aanschaf van de Kaart van de woning en landen in de Grote Polder van Claes Claesz. van Leeuwen, brouwer te Leiden, opgemeten door Jan Pietersz. Dou, 1629. In: Inventaris van archiefbescheiden betreffende de uitgifte van erfpachten in Zoeterwoude, Oegstgeest en Lisse 1457-1943, NL-LdnRAL-1712 (nummer 45).

2019     aanschaf van het Crimineel dingboek van de hooge vierschaar van Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse ende Voorhout, 1698-1726. In: Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van Noordwijkerhout, Voorhout, Hillegom en Lisse, 1590-1810 (NL-LdnRAL-0755, nummer 6).

 

 

 

 

 

De commissie Jan van Hout maakt sinds 2014 deel uit van de HVOL. Zij is de voortzetting van de voormalige Vereniging Jan van Hout. Zij stelt zich ten doel om historische informatie over Leiden en de Leidenaars te verzamelen en toegankelijk te maken. Zij doet dit met name door het ontsluiten, bewerken en digitaal publiceren van Leidse archiefbronnen. Daarnaast is er ruimte voor de publicatie van teksten die verband houden met deze bronnen.

vereniging janvanhout
janvanhout

 

Via het Schelhaasfonds ondersteunt de commissie Jan van Hout restauratie en aankoop van belangrijke op Leiden betrekking hebbende documenten.

 Publicaties, bewerkte brongegevens betreffende de historie van de Leidse Regio

200ste Penning en Familiegeld 1674
Begraafplaats Zijlpoort 1826 2006
Bonkaart 1674
Bronnenpublicaties Emiel van der Hoeven
Buurthouden 1400 1795
Charters Catharinagasthuis 1385 1390
Charters kleermakersgilde 1436 1578
Hervormde en Gereformeerde predikanten
Het Leidse Pluche 1851 2007
Jan van Hout Vertooch 1595
Leidse Begraafplaatsen 1829 1910
Leidse Patriciaat tot 1420
Notulen BW 1929 1955
Regenten Weeshuis 1788 1830
Registers Rijnland 1253 1564
Rekeningen Pieterskerk 1398 1428
Rekeningen Vestmeesters 1460 1465
Stedelijke elites 1420 1510
Straten en grachtenboeken
Tiende Penning 1561
Vermogensbelasting 1498
Vermogensbelasting 1502 Lening 1508

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1436
OAR records in next Year

 

 

Record #102     Date   next record  top of page
1436-00-00
Location Type of Document
OAR11, 36r-f
OAR12, 002v-b
OAR13, 04r-a
Keur
Text
[011] Item soe en sel nyemant turff graven binnen vijftich roeden vanden meeren gelegen binnen merken, op een boete van x lb., sonder op Bennebroeck dat sal wesen op xxv roeden. Anno xxxvi.
English Summary
Limit peat digging close from within 50 rods of the lakes, except for Bennebroek, where the limit is 25 rods.
Keywords
peat digging; lakes; meren; haarlemmermeer; bennebroek
Notes
See also the record #251 and record #280. This keur was referred to in OAR14, 19r-a; see Sloof (1999), p. 2, note 14, where the text is published. Also published in TeBrake, p. 253. For revisions of this keur, see record #229.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bennebroek 1 / 4     1436
haarlemmermeer 3 / 10 1392 1417 1447
lakes 2 / 12 1417 1417 1436
meren 1 / 11     1436
peat digging 12 / 43 1392 1435 1436

 

Record #103 prev record   Date   next record  top of page
1436-00-00
Location Type of Document
OAR11, 36r-g
OAR12, 002v-c
OAR13, 04r-e
Keur
Text
[012] Item soe en sel nyemant turf graven opten hogen oort op een boete van x lb.
English Summary
Prohibition of peat digging in the Hogenoort.
Keywords
hogenoort; peat digging
Notes
Dated to 1436 on the basis of its location in OAR11.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
peat digging 13 / 43 1392 1436 1436

 

Record #104 prev record   Date   next record  top of page
1436-00-00
Location Type of Document
OAR11, 36r-h
OAR12, 002v-d; OAR12, 002v-e
OAR13, 04r-f; OAR13, 04r-g
Keur
Text
[013] [014] Item soe en sel nymant turf graven after Heemstede in Heemstederbroeck op een boet van x lb. Item soe en sel nyemant turf graven vanden nuwe wech bij Bennebroek tot Lys to op een boete van x lb. dan van elke morgen vier dachvelts mid sluypsloten sonder zwetten of oposen. Anno xxxvi.
English Summary
Prohibition of peat digging behind Heemstede, Bennebroek, with 4 dagvelds per morgen allowed between the Nieuweweg near Benebroek and Lisse. One dagveld was the quantity of peat excavated from a pit 15 rods long and 10 turves wide and deep.
Keywords
peat digging; heemstede; bennebroek; lisse; nieuweweg; dagvelden
Notes
The first copy in OAR12 is slightly abbreviated, and the first sentence, regarding Heemstede and Heemstederbroeck was repeated in the second copy.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bennebroek 2 / 4 1436 1436 1447
dagvelden 1 / 4     1436
heemstede 2 / 4 1417 1417 1463
lisse 5 / 11 1408 1431 1436
peat digging 14 / 43 1392 1436 1436

 

Record #106 prev record   Date   next record  top of page
1436-00-00
Location Type of Document
OAR11, 36v-b
OAR12, 020r-a
Keur
Text
[135] Item die heemr. van Rijnlant hebben gekoert ende bevolen den dijckgrave van Rijnlant dat hij die sluyse ende watergang bij Dyewe Stiengens toe slae ende palen, ter tijt toe dat sij alle onkost tot desen dage toe betaelt hebben ende alle kaden ende watergang volmaict hebben gelijc behoirt ende van outs geweest heeft, ende dair tenden gebetert die overhoricheit die tot hair toe gesciet is.
English Summary
Heemraden instruct the dijkgraaf to block the drainage canal and sluice at Diewer Stientgens that serves Hazerswoude and Benthuizen.
Keywords
hazerswoude; benthuizen; sluices; diewer stientgens; closing of canals; maintenance; hogeveen affair; canals
Notes
The canal was blocked off because of the reluctance of Haserswoude and Benthuizen to bear the maintenance costs for the canal and sluice -- see record #096. Reminiscent of the Hogeveen affair. This may refer to the Barrepolder, lying between Zoeterwoude and Hazerswoude, which was the subject of some keuren in 1423 -- see record #010 and record #011, for example. Text published in van der Gouw, p. 236, though dated to 14 August 1424.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizen 8 / 24 1330 1435 1437
canals 21 / 67 1356 1435 1437
closing of canals 2 / 6 1435 1435 1446
diewer stientgens 2 / 3 1435 1435 1454
hazerswoude 18 / 46 1330 1435 1436
hogeveen affair 3 / 7 1434 1435 1446
maintenance 28 / 85 1356 1435 1437
sluices 21 / 68 1253 1434 1436

 

Record #097 prev record   Date   next record  top of page
1436-02-28
Location Type of Document
OAR11, 36r-a
OAR12, 105v-a; OAR12, 106r-a
OAR13, 08r-a
Beveling
Text
[006] [010] Anno xxxvi dijnxdage na grote vastelavont. Item soe is bevolen die scout van Hasertswoude mit sijn heemr, dat hij Boudwijn Steens polre mit den scout van Zoeterwoude scouwen sel na ouden costumen, ende wair dair enich gebreck van onbelijt werck dat hij nyemant en bekende, dat sal die scout mitten heemr. heeren na inhout der hantvesten ende na costumen van Rijnlant.
English Summary
Orders schout and heemraden of Hasertswoude to inspect Boudwijn Steens polder according to old custom.
Keywords
hazerswoude; handvesten; charters; zoeterwoude; boudwijn steens polre; polders; schouten; kroosheemraden; schouwen; common law
Notes
Two copies in OAR12, with the second one crossed out.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
charters 11 / 26 1358 1434 1437
common law 1 / 5     1443
handvesten 10 / 27 1358 1434 1437
hazerswoude 19 / 46 1330 1436 1437
kroosheemraden 25 / 84 1284 1435 1436
polders 2 / 7 1423 1423 1437
schouten 16 / 88 1284 1435 1436
schouwen 16 / 101 1284 1435 1437
zoeterwoude 10 / 37 1330 1434 1437

 

Record #098 prev record   Date   next record  top of page
1436-02-28
Location Type of Document
OAR11, 36r-b
OAR12, 022v-c; OAR12, 106r-b
OAR13, 08r-b
Keur
Text
[150] [011] Item die scout van Lisse mit sijn heemr. sullen scouwen die Oude beeck dair die Oude veen in plach te wateren vanden wildernisse tot in die meer, ende dair sullen sij in hoefslaghen den Zuutbroeck van Agghenvoirde totten oest eynde van Jacops croft vander Speck geheten die Lage wech aldair binnen gelegen, duerende tot onsen wederseggen.
English Summary
Regulate how the scout and heemraden of Lisse must inspect the oude beek in the oude veen which drained into the lakes and apportion maintenance responsibilities (verhoefslagen).
Keywords
procedures; lisse; verhoefslagen; schouten; kroosheemraden; zuutbroeck; aggenvoirde; lakes; meren; lagenwech; speck, jacobs croft van der; oude beek; oude veen; wilderness
Notes
Two copies in OAR12, the second appearing as beveling 11.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
kroosheemraden 26 / 84 1284 1436 1437
lakes 3 / 12 1417 1436 1437
lisse 6 / 11 1408 1436 1436
meren 2 / 11 1436 1436 1437
procedures 12 / 71 1400 1435 1436
schouten 17 / 88 1284 1436 1437
verhoefslagen 4 / 15 1399 1435 1440
wilderness 6 / 8 1417 1435 1436

 

Record #099 prev record   Date   next record  top of page
1436-02-28
Location Type of Document
OAR11, 36r-c
OAR12, 039v-a
OAR13, 08r-c
Consent
Text
[005] Item geconsenteert dat alle die mit die van Lisse wateren binnen haren ban dat sij mit hem gelden sullen morgen morgens gelijck al sijn sij wter wildernisse gecomen.
English Summary
Regulates how those within Lisse should pay morgen morgensgelijk just as if they all had emerged from wilderness.
Keywords
procedures; morgen morgensgelijk; lisse; wilderness; morgengeld
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
lisse 7 / 11 1408 1436 1450
morgen morgensgelijk 7 / 17 1284 1429 1437
morgengeld 11 / 31 1361 1434 1436
procedures 13 / 71 1400 1436 1437
wilderness 7 / 8 1417 1436 1452

 

Record #105 prev record   Date   next record  top of page
1436-02-28
Location Type of Document
OAR11, 36v-a
OAR12, 002v-f
OAR13, 04r-h
Keur
Text
[015] Item soe wat poorteren van Hairlem geveent sijn tot Aelsmer, die sullen delven mogen aldair van elke morgen iiii dachvelt ende nyemant meer dan xxxii dachvelt, op een boet van x lb., duerende tot onsen wederseggen.
English Summary
Limits the peat digging of citizens of Haarlem in Aalsmeer to four dagvelds per morgen, with no one allowed to dig more than a total of 32 dagvelds. One dagveld was the quantity of peat excavated from a pit 15 rods long and 10 turves wide and deep.
Keywords
aalsmeer; haarlem; peat digging; heemraadsboek; poorters; dagvelden
Notes
Published in Sloof (1999), p. 118, note 42 and dated to 28 February 1436, though at OAR14, 116v-c, he states that the first version was from 1421 and appeared in the 'heemraadsboek' from which it was copied into OAR11 in 1436. In the margin next to the copy in OAR12: 'Dese kuer is te niet mits een ander daer op gemaect op sinte Pietersschouwe lvi' [This keur was replaced by another one made at St. Peter's schouw '56] -- see OAR14, 116v-c, and record #352.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aalsmeer 3 / 7 1423 1423 1438
dagvelden 2 / 4 1436 1436 1447
haarlem 6 / 32 1399 1430 1441
heemraadsboek 3 / 8 1421 1421 1437
peat digging 15 / 43 1392 1436 1436
poorters 3 / 5 1385 1433 1456

 

Record #101 prev record   Date   next record  top of page
1436-03-04
Location Type of Document
OAR11, 36r-e
OAR12, 039v-b
Consent
Text
[006] Item geconsenteert alle die gelant sijn in Zoetermeer, tusschen den Groenen wech ende der Zijdwijn, dat sij dair vrij delven sullen, behoudelic dat si alle banwercken ende morgengelt verborgen sullen binnen den ambocht an Groenen erve bij den clerck ende ambochtbewaerres datter goet voir is ende goet houden tot prijs des heemr. Ende men sel dair twee boeken of maken vanden borchtocht, dat ambocht een ende die heemr een, duerende tot onser wederseggen, ende gesciede Reminiscere anno xxxvi.
English Summary
Permission to residents of Zoetermeer to dig peat in the Groenen Erve section as long as they discharge all perform all prescribed maintenance work and pay all morgengeld.
Keywords
zoetermeer; groenenweg; zijdwinde; peat digging; banwerk; morgengeld; ambachtsbewaarders; clerk; recording in books; groenenerve
Notes
Fockema Andreae (1934), pp. 94-5, published the text as did Sloof (1999), p. 115, note 41; both supplied the date. See also record #113. Van der Gouw, p. 159, misdated this item to 1336.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 1 / 41     1437
banwerk 8 / 25 1385 1434 1437
clerk 3 / 4 1423 1433 1528
groenenweg 2 / 3 1361 1361 1437
morgengeld 12 / 31 1361 1436 1437
peat digging 16 / 43 1392 1436 1437
recording in books 3 / 10 1421 1421 1437
zijdwinde 6 / 9 1255 1394 1452
zoetermeer 6 / 16 1330 1434 1437

 

Record #100 prev record   Date      top of page
1436-10-01
Location Type of Document
OAR11, 36r-d
OAR12, 004r-d
OAR13, 05v-b; OAR13, 04v-d
Keur
Text
[028] Item soe koerden die heemr. tot Bamis dat een ijgelijck die gate of wagenpade hadden inden Rijndijck dat hij die dicht souden maken binnen viertien dagen of also veel aerde dair bij brengen dair mense mede dicht maken mocht of te doen, wair op die boete van x lb. Ende alle sluysen inden Rijndijck dicht te maken op die boete voirs. Anno xxxvi.
English Summary
Order that all openings including sluices in the Rijndijk be closed within 14 days.
Keywords
sluices; rijndijk; holes in rijndijk; right of way; roads; hoge rijndijk
Notes
Two copies in OAR13, the second abbreviated.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
hoge rijndijk 10 / 11 1330 1425 1479
right of way 1 / 2     1438
rijndijk 19 / 34 1330 1435 1446
roads 9 / 44 1421 1435 1437
sluices 22 / 68 1253 1436 1437

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Document Type summaries View: Document Type
"Walen dichten"
 

 

 

 

 

Walen dichten    Year  Next Year  
  1452  
Date Summary Rec details
1452.11.21 Hoogheemraden agree to summon witnesses to a hearing (dagvaarden) at Haarlem on 15 January 1453 to collect information and issue orders concerning how the breaches in the dike between Spaarndam and Amsterdam are to be closed.
 
see record details
Date Summary Rec details
1452.11.24 Because there were more breaches in the dikes near the Carthusian monastery and on the east side of the city, the hoogheemraden believed it necessary for those having authority for hydraulic mattes there to join Rijnland in common cause to close the breaches. Therefore they requested that the dijkgraaf of Rijnland, Aelbrecht van Raephorst, with the aldermen (schepenen) of Diemen and the schout and of Amstelveen (collectively the predecessors to Amstelland water board) to attend a hearing planned for 15 January 1453 at Haarlem.
 
see record details

 

Walen dichten Prev Year  Year  Next Year  
  1453  
Date Summary Rec details
1453.01.15 At a hearing at Haarlem on Monday, 15 January, the hoogheemraden ordered the closing of all dike breaches, both east and west of Amsterdam, as soon as possible, all at the same time, to be coordinated with the trustees of the water board Amstelland. An appended note said the work was to begin on the following Sunday
 
see record details
Date Summary Rec details
1453.01.15 In the presence of the representatives of the villages between Amsterdam and Spaarndam, the hoogheemraden ordered the closing of all dikes along the Spaarndammerdijk, with the costs to be spread over the affected villages in proportion to their areas.
 
see record details
Date Summary Rec details
1453.01.15 Permission for Spaarnwoude, Hofambacht, and Houtrijk, because of their remote location and difficulty for others to get there, to close the waal at Houtrijk by themselves, without the others usually responsible for maintenance there. Sloten and Osdorp allowed the same for walen in their territories. They must not stop work until it is competed. Because it will be difficult for the poor to meet their obligations, the hoogheemraden have generously give 70 gulden (of 10 plaken-worth), half to go to Spaarnwoude, Hofambacht, and Houtrijk, and half to Sloten and Osdorp.
 
see record details
Date Summary Rec details
1453.01.15 Hoogheemraden decide that Willem van Alcmade and Jan van Poelgeest will keep an accounting of all the expenses incurred in the repair and reconstruction of the Zeedijk. Later, these costs will be spread proportionally over all of Rijnland.
 
see record details

 

Walen dichten Prev Year  Year     
  1477  
Date Summary Rec details
1477.12.29 Request that Amsterdam, Diemen, and Weesp consult with Rijnland on possibilities for coordinated action against dike breaks both north and east of Amsterdam.
 
see record details
Date Summary Rec details
1477.12.29 Sloten to close waal at Pieter Cillen's wharf, Osdorp to close the waal at Gerijn Bruynen, and Spaarnwoude, Houtrijk, and Hofambacht to close the waal in Houtrijk behind Gogenct. They will do this without help from others because of the difficulty getting there.
 
see record details
Date Summary Rec details
1477.12.29 To close the walen, one man will appear for every 20 made of land, and every two men with a schuit, and each shall be properly equipped with spades, barrows, etc. as is necessary. The date to appear is 8 January.
 
see record details
Date Summary Rec details
1477.12.29 Because the hoogheemraden realize that the poor will have greatest difficulty in performing the repair work needed to close all walen, the former will help pay for excessive costs.
 
see record details
Date Summary Rec details
1477.12.29 All expenses that hoogheemraden incur while closing the walen in the Zeedijk will be distributed across the entire territory of Rijnland.
 
see record details

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Document Type summaries View: Document Type
"Vonnis"
next Document Type summaries

 

 

 

 

Vonnis    Year  Next Year  
  1284  
Date Summary Rec details
1284.11.13 Grant Alphen, Randenburg, Snijdelwijk; Groesnwaard, Splinters Ambacht uten Waard the right to remove the sluice gate in the Gouwesluis at the Oude Rijn in Alphen as well as other rights associated with the Gouwe.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1356  
Date Summary Rec details
1356.04.18 Copy of a charter of 1356 issued by Count Willem V that authorized construction of and established maintenance responsibilities for the Gouwesluis at Alphen.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1358  
Date Summary Rec details
1358.10.19 After negotiations, Jan of Blois, lord of Schoonhoven and Gouda restores the right of Alphen, Boskoop, Hazwerswoude, and Waddinxveen to have and maintain a canal between the Oude Rijn and the IJssel. Apparently, he had ordered it closed at some time earlier.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1361  
Date Summary Rec details
1361.01.04 Certified copy of a charter issued by Duke Albrecht giving permission to the residents of the polder on the eastside of the Gouwe at Alphen to construct a canal between the Oude Rijn and the IJssel, with rules for the naming of heemraden for schouwing the canal.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1363  
Date Summary Rec details
1363.08.04 A charter of Duke Albrecht concerning how those on the south side of Woerden, who drain into the IJssel, are to be free of obligations at Spaarndam after the payment of 10 Flemish groten per morgan. Those on the south side who do not drain into the IJssel, along with all on the north side of Woerden, shall pay 5 Flemish groten per morgan and remain responsible for two sluices at Spaarndam.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1385  
Date Summary Rec details
1385.04.01 A certified copy, made 3 January 1437, by Dirc van Wassenaar of a charter first issued in 1385 (original says 1384, but the court of Holland normally began the new year around Easter). The original charter regulated some differences between Hazerswoude and Leiden concerning jurisdiction over lands in Hazerswoude owned by Leidenaars, among other things.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1391  
Date Summary Rec details
1391.02.13 Settlement a of dispute between the hoogheemraden of Rijnland and the hoogheemraden of Schieland concerning payment of morgengeld by Alphen -- concerns it's share in a waterway on the west side of the Gouwe that ran through a section of Schieland and drained via a sluice into the IJssel. Alphen shall pay Rijnland for the portion lying in Rijnland and Schieland for the portion lying in Schieland.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1394  
Date Summary Rec details
1394.04.26 Confirmation by Duke Albrecht of an agreement between the dijkgraaf (and baljuw) and hoogheemraden of Rijnland and the free ambacht of Nieuwkoop concerning the drainage of Nieuwkoop at Spaarndam. Nieuwkoop will remain under the jurisdiction of Rijnland and may freely drain via the Spaarndam according to old practices because the old ruling concerning Nieuwkoop's earthworks at Zwammerdam remains in force.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1399  
Date Summary Rec details
1399.08.30 Establishes a new waterschap, represented by a drainage canal with construction and maintenance duties assigned to it, in the wild peatland lying between Hazerswoude and Benthorn which will drain via the Benthuizerwetering through the ambacht of Hazerswoude into the Oude Rijn; the new water board shall have the right to issue keuren, carry out inspections, apportion maintenance responsibilities (verhoefslagen), and levy fines as appropriate to the common good.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1400  
Date Summary Rec details
1400.12.28 Regulation of the authority and manner of schouw, most likely of the Gouwe and/or its kaden.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1401  
Date Summary Rec details
1401.05.19 Settlement of an action taken by the dijkgraaf and hoogheemraden of Rijnland against the schout of Alphen along with heemraden of Alphen, Haszerswoude, and Boskoop for an illegal schouw (inspection) that had done on the Bakwetering in Waddinxveen.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1415  
Date Summary Rec details
1415.01.09 A promisory note -- the hoogheemraden owe Witte Jacob Buzenz. 142 lb. 10 sc. for food and drink
 
see record details
Date Summary Rec details
1415.01.09 A promisory note: heemraden owe Robbrecht Claesz. of Haarlem 172 lb. 5 sc. for food and/or drink.
 
see record details
Date Summary Rec details
1415.03.19 Dispute settlement between Rijnland and Schieland concerning penninggeld collected in Alphen, Hasertswoude, Waddinxveen, and Boskoop concerning a waterway on the west side of the Gouwe that drained via a sluice into the IJssel.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1416  
Date Summary Rec details
1416.01.09 Verdict in a dispute concening aardhaling and aardgeld in Sparenwoude between Rijnland and the heirs of Vrank van Zanen who own the land (and thus are also responsible for the obligations associated with it).
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1419  
Date Summary Rec details
1419.10.02 A promisory note: heemraden owe Willem Dobbez. 100 English nobles for which he will be repaid 10 nobles each year plus unspecified interest until the entire principal is paid.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1421  
Date Summary Rec details
1421.01.08 Verdict in a dispute concening aardhaling and aardgeld in Sparenwoude between Rijnland and the heirs of Vrank van Zanen who own the land (and thus are also responsible for the obligations associated with it).
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1426  
Date Summary Rec details
1426.09.26 Verdict in a dispute concening aardhaling and aardgeld in Sparenwoude between Rijnland and the heirs of Vrank van Zanen who own the land (and thus are also responsible for the obligations associated with it).
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1430  
Date Summary Rec details
1430.01.13 Concerning the reconstruction of the Kerkendijk at Spaarnwoude. Had previously asked if anyone was willing to take on the task for a good financial reward., but no one came forward. Now, Jan Allertszoon, priest and vice curate at Spaarnwoude, with some friends, will take up the task of restoring a section of 15 roeden and 1 foot, for which the hoogheemraden agree to pay 7 nobels per roede. After thinking about it for 14 days and both secretly and publically trying to find others who might do it for less, the hoogheemraden now have agreed. Priest Jan and associates will rebuild the dike to proper specifications. The city of Haarlem offered advice and consent in this matter.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1431  
Date Summary Rec details
1431.09.05 Part of an agreement between Rijnland and Aernt Vechtersz. by which the latter assumes responsibility for maintenance for a portion of the the Spaarndammerdijk near Amsterdam, called Kostverloren, while Rijnland compensates him by giving him a portion of the kade by Kostverloren as a possession.
 
see record details
Date Summary Rec details
1431.09.05 Part of an on-going regulation of the Kostverloren dike, part of the sea dike at Amsterdam.
 
see record details
Date Summary Rec details
1431.09.05 Aernt Vechterszoon acknowledges his rights and responsibilities in the Kostverloren dike at Amsterdam.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1433  
Date Summary Rec details
1433.00.00 An investigation into a dispute between Rijnland and the city of Amsterdam whose merchants had breached the Overtoom (an overtocht or inclined plane with winch to lift a boat over a dike) in the Kostverloren wetering on the southwestern side of the city to facilitate the transport of some bags of wool. Both sides claimed to own the dike in question and each appealed to old charters granting them jurisdiction. In the end, the arbitrators sided with Rijnland.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1437  
Date Summary Rec details
1437.00.00 Verdict in a dispute concening aardhaling and aardgeld in Sparenwoude between Rijnland and the heirs of Vrank van Zanen who own the land (and thus are also responsible for the obligations associated with it).
 
see record details
Date Summary Rec details
1437.00.00 Verdict in a dispute concening aardhaling and aardgeld in Sparenwoude between Rijnland and the heirs of Vrank van Zanen who own the land (and thus are also responsible for the obligations associated with it).
 
see record details
Date Summary Rec details
1437.02.01 The widow of Meynert Dircszonn, Aechte, agrees to assume responsibility for land and attendant hydraulic requirements of Lijsbet Jans dochter, who abandoned her land and has fled the area.
 
see record details
Date Summary Rec details
1437.05.07 Decision to grant to Clais Jan Wouters z. a section of the embankment on his land at Kostverloren stretching to the Halverwetering
 
see record details
Date Summary Rec details
1437.06.21 Verdict in a dispute concening aardhaling and aardgeld in Sparenwoude between Rijnland and the heirs of Vrank van Zanen who own the land (and thus are also responsible for the obligations associated with it).
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1438  
Date Summary Rec details
1438.02.25 Heemraden decide in favor of the dijkgraaf in a dispute with Alphen over the Doesschouw, unless the latter can offer additional proof.
 
see record details
Date Summary Rec details
1438.07.01 Verdict in a dispute concening aardhaling and aardgeld in Sparenwoude between Rijnland and the heirs of Vrank van Zanen who own the land (and thus are also responsible for the obligations associated with it).
 
see record details
Date Summary Rec details
1438.ca Verdict in a dispute concening aardhaling and aardgeld in Sparenwoude between Rijnland and the heirs of Vrank van Zanen who own the land (and thus are also responsible for the obligations associated with it).
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1442  
Date Summary Rec details
1442.05.01 Symon Heinricxzoon and associates can disassociate themselves from Valkenburg in matters of drainage.
 
see record details
Date Summary Rec details
1442.12.20 An official of Koudekerk explains that, with consent of the village lord, the schout, the majority of residents of Koudekerk, and the heemraaden of Rijnland, he has sold a kade for the benefit of Gnephoeck (Oudshoorn) for 35 Wilhelmusschilden which money he has laid out for the construction of a new kade at Koudekerk stretching from the Lagenwaardse dike en Ofwegen (Koudekerk).
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1443  
Date Summary Rec details
1443.07.25 Regulate the maintenance of Kostverloren dike, part of sea dike at Amsterdam, in the wake of the death of Aernt Vechterszoon. Picked up by Reyner Reynerszoon.
 
see record details
Date Summary Rec details
1443.10.01 Municipal officials of Haarlem and Leiden complained in front of the governor of Holland, lord of Lalaing, about Rijnland's attempts to collect levies from the cities despite their charters which they claim exempt them from such payments. Rijnland countered with charters claiming such authority and also referred, at the very end, to a similar case with Amsterdam in which, presumably Rijnland's claims were upheld.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1444  
Date Summary Rec details
1444.02.24 Regularize the time and manner of collecting assessments in the ambachten of Rijnland.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1446  
Date Summary Rec details
1446.10.04 Part of dispute between Rijnland and the cities of Leiden and Haarlem which involved, among other things, a certain Wernbout Janszoon reading out pronouncement in front of the city hall of Leiden after ringing the bells, as if he were a schout, telling the citizens of Leiden not to render morgengeld until the hoogheemraden first revealed their accounts to two members of the Council of Holland and to the cities of Haarlem and Leiden. Wernbout claimed he was authorized to do this by the Court of Holland. Rijnland's response was to fine Wernbout 10 lb. unless he could produce proof of his authorization, which he apparently could not.
 
see record details
Date Summary Rec details
1446.10.04 Some decisions in a long-standing dispute between the small villages along the Gouwe and Alphen concerning the maintenance of the Gouwe sluice at Alphen. It was put in order in this year as described, and it was concluded that, for the moment, this is probably the best way to continue doing it.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1447  
Date Summary Rec details
1447.05.02 The dijkgraaf had accused Willem Kuser of Boshuizen for fishing with eel traps in Rijnland. The latter claimed he did so just as the rentmeester of Noordholland did, referring to old customs. Further he claimed that he should be judged by an offical of the Court of Holland, not of the Hoogheemraadschap. After looking into the matter, the hoogheemraaden claimed jurisdiction and decided that the dijkgraaf should proceed according to old charters.
 
see record details
Date Summary Rec details
1447.06.27 Verdict in the matter of Jan Boem, procurator of the Commanderij van Sint-Jan, in a dispute with the heemraden of Hogeveen concerning land they both claim. In the end, the hoogheemraden sided with Hogeveen.
 
see record details
Date Summary Rec details
1447.11.14 Against Pieter and Clais Vogelair for destroying a turnstile on the Spaarndammerdijk.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1448  
Date Summary Rec details
1448.02.27 Heemraden accept the resignation of heemraad Boudwijn van Zwieten for health reasons and choose Jan van Poelgeest, schout of Leiden, as his replacement.
 
see record details
Date Summary Rec details
1448.06.25 Verdict in the dispute between Vechter Clasezoon, an official of Zoeterwoude, and the burgemeesters of Leiden concerning the assessment of 50 morgens of land that was taken up within the city walls. The hoogheemraden sided with Leiden because, by Vechter's admission, no assessments had been collected on this land for over 50 years, and the rule in place says that if morgengeld is not collected for a third of 100 years, the right to assess the land is forfeited.
 
see record details
Date Summary Rec details
1448.06.25 Decision in the dispute between Alphen and the smaldorpen (small villages: Groenswaard, Boskoop, Snijdelwijk, and Randenburg) concerning the maintenance of the Gouwesluis in which Alphen is found in the wrong, in the light of a earlier finding made in 1446.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1449  
Date Summary Rec details
1449.07.01 Hoogheemraden agree to the transfer of the sea dike near Amsterdam, known as the Kostverloren, from the heirs of Reijnier Reijnierszoon to Pieter Willemszoon, resident of Sloterdijk. Pieter may not sell nothing up to the last sluice in Kostverloren without permission of the Hoogheemraden. The old act, from which it appeared that the dike belonged to Aernt Vechterszoon, Vechter Aerntszoon, Reyner Reynerszoon and widow Lijsbeth, is hereby cancelled.
 
see record details
Date Summary Rec details
1449.11.18 The hoogheemraden declare that, before 22 February 1450, Clais Dircxzoon must pay Claes Willemszoon for injuries done to the latter's son, Willem Claeszoon. The son, a skipper's helper, was injured when Clais Dircxzoon let the sluice door of the Grote sluis at Spaarndam fall while repairing the sluice.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1450  
Date Summary Rec details
1450.06.30 Settlement of a dispute between Poelien, Groenswaard, and Snijdelwijk, plaintiffs, against Alphen and Boskoop, defendents, concerning maintenance of the Poelienwatering. The canal, near Gouda, has remained useless and uninspected since the war, and the plaintiffs want the old rules (costumen) to be reinstated and enforced. Alphen, referring to old charters, claimed the right to block outside water from entering their waterschap, but the plaintiffs maintained on the basis of the same charters that according to common law they have a right to drain their land as with all other land within the borders of Rijnland -- plaintiffs, after all, contribute to Rijnland's works. The hoogheemraden sided with the plaintiffs -- latter may drain the area 170 morgen large (measured by Ghijstgen the surveyor, and they must make put an embankment around the upper veen to prevent water from it flowing into the area authorized to drain through the canal in question.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1451  
Date Summary Rec details
1451.03.05 An act by Jan van Noorde and Heinric Paedsenszoon, magistrates (schepenen) of Leiden, recording the sale by Adriaen van der Mye of 6 morgens of land in Alphen to the hoogheemraden of Rijnland, with mention of nearest neighbors (belengingen).
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1453  
Date Summary Rec details
1453.02.25 Written arguments that were part of longer processes involving Sasbout Aelwijnszoon and also Daem Janszoon against Vranc Jacobszoon and Eggert Vranckenszoon concerning levies and dues in Zegwaard.
 
see record details
Date Summary Rec details
1453.02.25 Written arguments that were part of longer processes involving Daem Janszoon and also Sasbout Aelwijnszoon against Vranc Jacobszoon and Eggert Vranckenszoon concerning levies and dues in Zegwaard.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1455  
Date Summary Rec details
1455.07.01 Verdict in a long-running dispute between Willem van Oestgeest and his companions and the officials of Oegstgeest concerning morgengeld, penninggeld, and more; the hoogheemraden side with the officials of Oegstgeest.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1457  
Date Summary Rec details
1457.06.28 This is the verdict in a dispute between Aven Jan Bonens widow and Florijs Aelbertszoon concerning a verhoefslag (apportionment of maintenance responsibilities) for the dike at Houtrijk.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1460  
Date Summary Rec details
1460.04.20 This document comes from the Hoogheemraadschap van Schieland -- gives the residents of Waddinxveen above the Backwatering (i.e., Zuid Waddinxveen) permission to drain via the Alphen wetering (canal from the Oude Rijn to the IJssel at Gouda).
 
see record details
Date Summary Rec details
1460.04.20 Offers to the residents of Waddinxveen above the Backwatering (i.e., Zuid Waddinxveen) the right to drain via the Alphen wetering (canal from the Oude Rijn to the IJssel at Gouda).
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1465  
Date Summary Rec details
1465.10.09 Simon Vrederick van Zwieten, droosaart of the land of Arkel and bailiuw of the land of Voorne, a member of the hoogheemraadschap since 1446, resigns, citing duties he owes the lord of Charlerois (i.e., Charles the Bold or Karel de Stoute).
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1469  
Date Summary Rec details
1469.09.28 Copy of a charter from Charles the Bold, Duke of Burgundy, to the hoogheemraden of Rijnland concerning the need to prosecute those digging peat too closely to the landscheiding (watershed embankment between Rijnland on the one side and Delfland and Schieland on the other) . The heemraden should not allow digging within 4 roeden; an old charter set at least a buffer of 10 roeden which must be maintained and the landscheiding itself is to be 10 feet wide.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1473  
Date Summary Rec details
1473.03.17 Dirc van Bosche, apparently the heemraad's assistant, acknowledged that he holds a hundred Rijnsche gulden that his late father, Pieter, also the bode, had collected on behalf of Rijnland. Apparently, he will pay back at the rate of 5 gulden per year. A note at the end says this document was replaced by another because Rijnland sold the obligation (mortgage) to Meeus Pieter Ruyscher
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1495  
Date Summary Rec details
1495.06.30 Verdict in a dispute Hughe Hugenzoon van Zwieten, on behalf of Rijnland, and Dirc van Bosche, schout, concerning certain penninggeld
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year  Next Year  
  1533  
Date Summary Rec details
1533.03.14 Schout and villagers of Alphen farm out the Goudkade and Binnekade to Jacob Janssoen Moel and his heirs.
 
see record details

 

Vonnis Prev Year  Year     
  1564  
Date Summary Rec details
1564.01.25 Schout and villagers of Alphen farm out Goudkade and Binnenkade.
 
see record details

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Document Type summaries View: Document Type
"Verklaring"
next Document Type summaries

 

 

 

 

Verklaring    Year  Next Year  
  1371  
Date Summary Rec details
1371.11.13 A list of certain incomes attached to lands and buildings perhaps in the neighborhood of Voorschoten and Valkenburg.
 
see record details

 

Verklaring Prev Year  Year  Next Year  
  1384  
Date Summary Rec details
1384.00.00 Apparently information concerning the handling (or mishandling) of certain properties in Katwijk, Leiden, Voorschoten, and Zoeterwoude held in trust for the benefit of the heirs of Aven Dirc Soytgens
 
see record details

 

Verklaring Prev Year  Year  Next Year  
  1417  
Date Summary Rec details
1417.ca List of those in Heemstede who were delinquent in paying their morgengeld.
 
see record details

 

Verklaring Prev Year  Year  Next Year  
  1438  
Date Summary Rec details
1438.ca List of heemraden who served as rentmeester from 1432 to 1438, with their backups from 1432-1437
 
see record details

 

Verklaring Prev Year  Year     
  1445  
Date Summary Rec details
1445.02.23 Explanation that because of civil disorder in Haarlem the Petri ad cathedram (February) inspections were not held.
 
see record details
Date Summary Rec details
1445.10.05 No schouw of the Hoge Zeedijk or Spaandammerdijk because of disorder in Amsterdam.
 
see record details

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Document Type summaries View: Document Type
"Schouwdag"
next Document Type summaries

 

 

 

 

Schouwdag    Year  Next Year  
  1435  
Date Summary Rec details
1435.00.00 Inspection of the landscheiding (watershed embankment between Rijnland on the one side and Delfland and Schieland on the other) at Waddinxveen with agreement that it meets standards.
 
see record details

 

Schouwdag Prev Year  Year     
  1446  
Date Summary Rec details
1446.08.24 Inspection of the Hoge Zeedijk (Spaarndammerdijk)
 
see record details

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl