Even voorstellen: bestuurskandidaat Martin Hooymans

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 30 maart zou bestuurslid Marjolein Hettinga aftreden. De ledenvergadering kon helaas niet doorgaan, maar toch willen we graag haar beoogd opvolger aan u voorstellen: Martin Hooymans. Wanneer de ledenvergadering wel doorgang kan vinden, zal hij voorgedragen worden als bestuurskandidaat voor de portefeuille (online) communicatie. Intussen neemt Martin al enkele taken in het webteam op zich. In dit artikel stelt hij zichzelf even voor.

Martin Hooymans 20190110 2 TacoVanDerEb"Liefde voor de “kleine geschiedenis” heb ik al heel lang. Aanvankelijk ontloken bij het genealogisch onderzoek naar mijn eigen familie, belandde ik bij de Historische Vereniging Voorburg, alwaar ik meegewerkt heb aan een grootschalig boerderijenonderzoek, dat geresulteerd heeft in een tweetal kloeke boerderijenboeken.

En als je dan al 55 jaar in Leiden woont, ontkom je er niet aan dat de liefde ook overslaat naar deze prachtige stad.

Het werd pas echt heftig, toen ik een tijdje de Pleyte-versie van de Straten- & Grachtenboeken van iemand mocht lenen. Wat een sensationele ervaring was het om zó’n grote collectie kaarten te zien, die het kaliber hadden van de minuutplans van het kadaster, maar dan een kleine 250 jaar vóór het kadaster in 1832 daadwerkelijk werd ingevoerd.

Als rechtgeaarde ICT-er bedacht ik me gelijk, dat dit toch in een database gestopt zou moeten worden en visueel aantrekkelijk ontsloten op het wereldwijde web. Maar … zou dat niet al gebeurd zijn? Na een oproep in de nieuwsbrief van de HVOL kreeg ik vele waardevolle reacties, waaronder ook enkele in de trant van “bespaar je de moeite, dat is allemaal allang gedaan”. Dat bleek tegen te vallen. Gelukkig kwam ik door die reacties in contact met de werkgroep Historisch Leiden In Kaart, alwaar ik warm in de gelederen werd opgenomen. Daar kon ik mijn ei kwijt.

Twee jaar geleden heb ik mijn pensioenfonds gevraagd zorg te dragen voor mijn maandelijkse inkomen, zodat ik mijn tijd kon besteden aan de dingen, die ik ècht graag wou doen: een systeem ontwikkelen voor historische personen en percelen en een beweging op gang brengen voor de vulling van dat systeem. Dat is goed gegaan. Het resultaat daarvan is te bewonderen op www.historischleideninkaart.nl.

Een gedegen gegevensmodel is het fundament, waar een solide informatiesysteem op gegrondvest is. Dus daar ben ik mee begonnen. En al doende kwam ik erachter hoe belangrijk het is om de brongegevens zo veel mogelijk ongewijzigd over te nemen, en eventuele interpretaties er apart naast te plaatsen. Dit heeft geleid tot de onderscheidende principes van Reproductie versus Reconstructie, waar we nu nog veel plezier van hebben.

Daarnaast is teamwork ontzettend belangrijk. Vanuit de cursussen Oud Schrift, die door Erfgoed Leiden en Omstreken worden gegegeven, is de Werkgroep 1581 ontstaan, waarin vrijwilligers door transcripties en puzzelwerk bijdragen leveren aan de database. Dat is niet alleen nodig en nuttig, maar ook erg gezellig!

We zijn nog lang niet klaar, maar we zijn al heel ver!

Dit alles neem ik als bagage mee in mijn nieuwe aanstelling als bestuurslid website, social media en andere ICT-aangelegenheden. De afgelopen tijd ben ik reeds aangeschoven bij de website-club. Ik heb er vertrouwen in dat wij als team mooie dingen gaan doen!"

(foto: Taco van der Eb)