home lidworden

Over de HVOL

De Historische Vereniging Oud Leiden wil de kennis van en de belangstelling in de geschiedenis van Leiden en omstreken bevorderen en maakt zich sterk voor het behoud en herstel van het cultureel erfgoed van Leiden. Daartoe onderneemt het tal van activiteiten. De vereniging bestaat al meer dan honderd jaar!

home activiteiten

Nieuws

home publicaties

Spotlight

Onlangs ontving de Historische Vereniging Oud Leiden het nummer uit 1933 van het bouwkundig weekblad Architectura, waarin de verschillende ontwerpen voor een nieuw stadhuis in Leiden zijn gepubliceerd. Stadhuis

Op 12 februari 1929 brandde het Leidse stadhuis, gebouwd rond 1600 naar een ontwerp van Lieven de Key, voor het grootste deel af. Alleen de voorgevel (aan de Breestraat-zijde) stond nog overeind. Ook waren een flink aantal belendende panden aan de Vismarkt verwoest. Vrijwel direct brandde de strijd los over de herbouw van het stadhuis: moest dat al dan niet gebeuren in de stijl van de resterende voorgevel?

Eerst werd in november 1929 aan de architect Dudok gevraagd een ontwerp te maken voor de nieuwbouw van het stadhuis. Hij diende zijn ontwerp in de eerste helft van 1930 in. Daarop ontstond in de Leidse gemeenteraad een discussie over dit ontwerp, waar zelfs de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zich mee bemoeide. Eind 1931 besloot de gemeenteraad om de opdracht aan Dudok weer in te trekken en aan enkele andere architecten te vragen een plan te ontwikkelen met behoud van de Breestraat-gevel. Bijna een jaar later, in oktober 1932, werden vijf ontwerpen ingediend, van de architecten Blaauw, Buurman, Kropholler, Van der Laan en Mertens. Deze werden gepubliceerd in het nummer van 19 augustus 1933 van het bouwkundig weekblad Architectura. In het blad kwamen aan de orde het Programma van Eisen, de uitwerking van de plannen van de verschillende architecten en een vergelijking tussen de ontwerpen. Een en ander is verluchtigd met vele schetsen en plattegronden.

Uiteindelijk is het plan van de Haarlemse architect C.J. Blaauw gebouwd. De heropening van het stadhuis vond plaats in 1940.

 

 

act beeld