Regenten Weeshuis Leiden
van Senden

 

van Senden: Personalia
<bron
1>
             
1   Senden, Adriaan Iman Willem van, regent van 1803-1807  
2   geb. Colombo 13.5.1762  
3   overl. ?  
4   hoofdofficier te Edam  
5   poorter van Leiden 14-11-1805  
6   woonde op de Hooglandsekerkgracht en de Pieterskerkgracht  
7   naar Amsterdam 28-10-1810  
8   10 jaar lid van het leesgezelschap 'Miscens Utile Dulci'  
9   zoon van Wouter Rudolph van Senden, fiskaal te Colombo en Wilhelmina Margaretha Valk  
10   x L. ot. 9.8.1791, aang. 8.8.1791, 1ste klasse (30 gulden) Sophia Krane, geb. Kortenhoef, wonende te Leiden, overl. ? dochter van ? en Catharina Antonia Poock  
11   a. Catharina Antonia,
geb. L. 13.2.1794
ged. L. PK 19.2.1794
begr. L. PK 8/15.3.1794
aang. 11.3.1794, 1ste klasse (30 gulden)
 
12   b. Sophia Wilhelmina Hendrica
geb. ?
begr. L. PK 23/30.8.1800
aang. 25.8.1800, 1ste klasse (30 gulden)
 
             
 

 

van Senden: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Adriaan Iman Willem van Senden, geboortig van Colombo is op de getuigenis van Isaac Scheltus en Jan Willem Bornwater tot poorter dezer stad aangenomen d.d. 14-11-1805.  
             
   
ELO, Poorterboek, d.d. 14-11-1895, f. 89
 
 

 

van Senden: Notitie 2
<1
3>
             
1   Volgens De Navorscher is zijn moeder Wilhelmina Margaretha d'Everdingen van der Nypoort.  
             
   
De Navorscher. Nederlands archief voor Genealogie en Heraldiek. Heemkunde en geschiedenis 54 (1904) 385
 
 

 

van Senden: Notitie 3
<2
4>
             
1   In het geboorteregister van de Pieterskerk is tussen haakjes vermeld, dat Sophia Krane de moeder van Catharina Antonia te Edam woonde. Doopgetuige is Catharina Antonia Poock, de moeder van Sophia Krane.  
             
   
Geboorteregister Pieterskerk
 
 

 

van Senden: Notitie 4
<3
5>
             
1   Adriaan Iman Willem van Senden huurde een huis op de Hooglandse kerkgracht, dat hij met zijn vrouw, twee dienstboden en de weduwe Krane (moeder van zijn echtgenote) bewoonde. Eigenaar: De Lutherse Kerk.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1948, buurt 58, nr. 12
 
 

 

van Senden: Notitie 5
<4
6>
             
1   Adriaan Iman Willem van Senden bewoonde een huis op de Pieterskerkgracht met zijn vrouw, een kind en de weduwe Krane (moeder van zijn echtgenote), die op 22-11-1811, 87 jaar oud overleed. Bij haar overlijden woonde de weduwe Krane op het Rapenburg/hoek Nieuwsteeg. Aangenomen kan worden dat toen Van Senden op 28-10-1810 naar Amsterdam vertrok, zij niet meegegaan is.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1898, buurt 7, nr. 64
 
 

 

van Senden: Notitie 6
<5
bron>
             
1   De heren Drabbe en Van Senden na vooraf belet gevraagd te hebben, zijn ter kamer van vrouwe regentessen gekomen en hebben haar edelen kennis gegeven (mede in naam van de heer Scheltus) dat zij ontslag van hun posten als regenten van dit godshuis verzocht en verkregen hadden. De heer Drabbe het woord voerende mede voor de andere heren, nam een allervriendelijkst en aandoenlijk afscheid, bedankende de dames voor de goede harmonie en aangename verkering gedurende deszelfs samenzijn en werkzaamheden tot welzijn van dit godshuis. Eindigende zijn aanspraak met de beste en uitgebreidste zegeningen toe te wensen over het werk der dames en de belangen van dit huis als over haar edele personen en familie. Dit alles werd door mevrouw Bisdom als voorzitster in naam der overige dames met gene minder hartelijkheid en aandoening op dezelfde wijze beantwoord en de heren in hunne onderscheidene betrekkingen de beste zegen toegewenst, terwijl de dames niets vurigers verlangt hadden als dat deze band nog lang onverbroken gebleken was, zijnde dit bezoek na aanbeveling van vrienschap ter beider zijde, gescheiden.  
             
   
ELO, HGW, inv.nr. 200, verg. 9-11-1807, art. 6
 
 

 

van Senden: Bronnen
             
1   ELO, Doop-, Trouw- en Begraafregisters.
2   ELO, Rechtelijk archief, inv.nr. 211, Impost op het trouwen 1695-1805, 1ste klasse, nr. 17.
3   ELO, Rechtelijk archief, inv.nr. 213, Impost op het begraven 1790-1802, 1ste klasse, nr. 56.
4   ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1948, buurt 58, nr. 12.
5   ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1898, buurt 7, nr. 64
6   ELO, Poorterboek, d.d. 14-11-1895, f. 89.
7   ELO, Uitgaande Attestaties, 1620-1890 Pieterskerk (nr. 43).
8   ELO, HGW, inv.nr. 200, verg. 9-11-1807, art. 6.
9   De Navorscher. Nederlands archief voor Genealogie en Heraldiek. Heemkunde en geschiedenis 54 (1904) 385.
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl