Onderstaande boeken en publicaties zijn verkrijgbaar bij het ‘Winkeltje’ van de HVOL

Het 'Winkeltje’ is een activiteit van de Commissie Promotie, Uitvoering en Ondersteuning. Willem Hogendoorn en Bart Devilee zorgen ervoor dat de boeken na bestelling kunnen worden afgehaald of (indien binnen de Leidse regio) aan huis worden bezorgd. Er zijn drie betalingsmogelijkheden: bedrag overmaken naar de bankrekening van de HVOL, contant of via pinbetaling.

Bestellen? Stuur een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Leiden. De geschiedenis van een Hollandse Stad.

Hoofdredactie prof. dr. R.C.J. van Maanen, beeldredactie mw. drs. I.W.L. Moerman. Uitgave Stichting Geschiedschrijving Leiden 2002-2004.

(vier delen, per deel 256 blz., formaat 20 x 28 cm, gebonden, rijk geïllustreerd, full color)

HVOL-leden prijs € 100,- (Oorspronkelijke prijs € 180,-)

Aan het begin van de twintigste eeuw beschreef de Leidse hoogleraar P.J. Blok in vier delen de geschiedenis van Leiden. Een eeuw later werpen nieuwe kennis en inzichten, moderne onderzoekstechnieken en eigentijdse vragen een nieuw licht op de Leidse geschiedenis. Deze is beschreven in een nieuw vierdelig werk: Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad. Een team van redacteuren en auteurs heeft een wetenschappelijk verantwoord werk tot stand gebracht, geschreven voor een in de Leidse geschiedenis geïnteresseerd publiek.

Deel 1: Tot 1574 (onder redactie van dr. J.W. Marsilje)

Het eerste van de vier delen behandelt de geschiedenis van de stad tot het ontzet in 1574. Het schenkt onder meer aandacht aan de groei van de stad, de ontwikkeling van bestuursorganen, de textielindustrie, het harde leven en de zorg voor de medemens, en het kerkelijke en culturele leven.

Deel 2: 1574 – 1795 (onder redactie van prof. dr. S. Groeneveld)

Het tweede deel behandelt de geschiedenis van de stad vanaf het Ontzet in 1574 tot de omverwerping van het regentenregiem in 1795. Het schenkt onder meer aandacht aan de groei van de stad, de bevolkingsontwikkeling, het succes en het verval van de textielindustrie, de kerkelijke twisten en de culturele bloei in de Gouden Eeuw.

 

Deel 3: 1795 – 1896 (onder redactie van mw. dr. B.M.A. de Vries)

Het derde deel behandelt de geschiedenis van de stad vanaf de politieke omwenteling in 1795 tot de gebiedsuitbreiding in 1896. In die periode is de stad uit een economisch dal gekropen en dienden middenstanders en arbeiders zich aan als te respecteren medeburgers. De Kerk kende een grote verscheidenheid en het sociaal-culturele leven bloeide als nooit tevoren.

 

 

Deel 4: Vanaf 1896 (onder redactie van prof. dr. J.C.H. Blom)

Het laatste deel behandelt Leiden in de twintigste eeuw, een tijd van groei en grote veranderingen. De stad trad buiten de singels en groeide in omvang en inwonertal. De binnenstad veranderde aanzienlijk, maar de historische vormen bleven duidelijk zichtbaar. De industrie verdween, maar Leiden werd een centrum van dienstverlening. Nieuwe vormen van onderwijs kwamen naast de universiteit, die steeds nadrukkelijker aanwezig was. De kerk trad terug. Individuele keuzes bepaalden meer en meer het kerkelijke, sociale en culturele leven. Algemeen kiesrecht en democratisering leidden tot ander beleid.


De Vogelwijk 100 jaar | Geschiedenis van een Leidse buurt

Cees Meijer (eindredactie), Joke Ouwehand, Hans Dirken en Mark Peerdeman.

(softcover, 142 pagina's)

HVOL-ledenprijs: € 8,00 (winkelprijs € 10,00).

Naar aanleiding van het feit dat de Leidse Vogelwijk honderd jaar bestaat, vatte de Stichting Wijkcomité Vogelwijk het plan op om de geschiedenis van dit deel van Leiden opnieuw te beschrijven. Als uitvloeisel van dit initiatief verscheen: 'De Vogelwijk 100 jaar Geschiedenis van een Leidse buurt'.
Het boekje is een grotendeels herziene editie van een gelijksoortige uitgave die in 2010 verscheen. Het verhaalt over de geschiedenis van de Vogelwijk vanaf de periode dat in dit deel van Nederland de getijden en de Rijn het landschap nog domineerden, tot aan de huidige tijd.
Voor deze herziene uitgave heeft de redactie de historie nader onderzocht, is de archieven in gedoken, heeft actuele bronnen aangeboord, nieuw beeldmateriaal ontdekt en (oud)bewoners benaderd die nog iets interessants konden vertellen.
Over het laatste zegt de voorzitter van het wijkcomité Mark Peerdeman met trots: ”De  geschreven historie van de wijk en het gebied, kunnen we altijd in de archieven terugvinden. Maar dit boekje biedt daarnaast ook de mondelinge overlevering van de bewoners, zodat ook die niet wordt vergeten.”


De Lokhorstkerk in Leiden | Van schuilkerk naar sieraad in de stad

Monique Roso

(full color, softcover, 64 pagina's, genaaid gebrocheerd)

HVOL-ledenprijs: € 12,50 (winkelprijs € 15,00).

Sinds 1638 staat ze als stille schoonheid in het hart van de stad Leiden: de Lokhorstkerk. Gebouwd als doopsgezinde schuilkerk op historische grond, was ze getuige van politieke omwentelingen en stedelijke godsdiensttwisten. Maar evenzeer bracht – en brengt – ze mensen bij elkaar vanuit geloof, gemeenschapszin, maatschappelijke betrokkenheid en culturele interesse.

In dit boekje nemen we u mee door de soms roerige geschiedenis van de Leidse doopsgezinden en remonstranten, die hier gezamenlijk hun diensten houden. We onthullen een paar geheimen over het kerkgebouw. Welke connectie is er met Floris V, graaf van Holland? En wat heeft deze kerk te maken met een Frans koffiehuis?


Ongehoord! Hoe de SP het integratiebeleid op de politieke kaart zette

Cor Vergeer

(224 pagina's, softcover)

HVOL-ledenprijs: € 12,50 (winkelprijs € 15,00).

Voormalig gemeenteraadslid voor de SP in Leiden en één van de grondleggers van die partij in de Sleutelstad: Cor Vergeer (1946–2021) blikt in 'Ongehoord' terug op de lange strijd die de SP voerde om de integratieproblematiek op de kaart te zetten; eerst op lokaal en later op nationaal niveau. Het boek biedt een historische reconstructie van het integratiedebat van de jaren tachtig tot nu en vormt een pleidooi voor eerlijk politiek debat en een actief en sociaal integratiebeleid.


De Stem van Leiden – Vierentwintig levensverhalen

(112 pagina's, genaaid gebonden en met leeslintje)

HVOL-ledenprijs: € 12,50 (winkelprijs € 15,00).

Onze kennis over het verleden is meestal gebaseerd op schriftelijke bronnen. Maar daardoor weten we juist een heleboel niet, zoals de dagelijkse en bijzondere dingen uit het leven van mensen en hoe zij aankijken tegen wat zij hebben meegemaakt. Veel Leidenaren hebben een levensverhaal dat eigenlijk niet verloren mag gaan. Maar tot nu toe zijn deze nauwelijks bewaard voor volgende generaties. Teneinde deze leemte te vullen, heeft de commissie ‘De Stem van Leiden (oral history)’ - onderdeel van de Historische Vereniging Oud Leiden - meer dan honderd oudere Leidenaars over hun dagelijks leven geïnterviewd.

Een selectie van vierentwintig van deze verhalen is gebundeld in een fraai boekje dat in opdracht van de HVOL is uitgegeven door Ginkgo te Leiden. Het kwam tot stand dankzij de medewerking van de geïnterviewde Leidenaars (in de eerste plaats) en een redactiecommissie bestaande uit Cees Meijer (coördinatie), Irene de Nooy, Mieke Okker en Maaike van Soest. Corrector was Roelof Hoving, Piet de Baar deed de historische toetsing.


Als de bom valt - Sporen van de Koude Oorlog in Leiden en omgeving

Ruurd Kok

HVOL-ledenprijs: € 12,95 (winkelprijs € 15,00).

Schuilbunkers, noodwaterkeringen en luchtwachttorens zijn slechts enkele bouwwerken die in Leiden en omgeving herinneren aan de Koude Oorlog. Op meerdere plekken in de regio zijn stille getuigen te vinden van de periode waarin de grote machtsblokken elkaar en de wereld in een ijzige greep hielden en die in december 1991 eindigde met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.
Het is een periode die nog niet eens zo lang geleden is, maar omgeven wordt door een waas van geheimzinnigheid. Het is verrassend te ontdekken op hoeveel plekken in onze dagelijkse omgeving maatregelen werden genomen vanwege de dreiging van een atoomoorlog. Plekken die soms onherkenbaar zijn, een tweede leven kennen of nog steeds in gebruik zijn.
Als schrijvend archeoloog gaat Ruurd Kok (1969) op zoek naar sporen van de Koude Oorlog en naar het verhaal achter deze stille getuigen. De verhalen laten zien welke gevolgen de internationale spanningen hadden voor de Leidse regio.

Basis voor deze bundel vormen artikelen die eerder in het Leidsch Dagblad zijn verschenen.


Het Vrüntbuuc van Jan van Hout: facsimile-uitgave van het album amicorum van Jan van Hout

Chris L. Heesakkers

HVOL-ledenprijs: € 7,50 (winkelprijs € 15,00).

Jan van Hout (1542-1609) leeft in de geschiedenisboekjes voort als onvermoeibaar dienaar van zijn geboortestad Leiden: hij was decennia lang stadssecretaris, sleepte de stad door de Spaanse belegering, en stond aan de wieg van de universiteit. In zijn Vrüntbuuc of album amicorum laat Jan van Hout zich nadrukkelijk van een heel andere kant zien en treedt hij naar voren als de kunstminnaar die hij óók was. Aan het Vrüntbuuc hebben 26 tijdgenoten van Jan van Hout bijgedragen, die hem eren als baanbreker van de volkstalige poëzie. Onder de met zorg geselecteerde geestverwanten bevinden zich zijn vrienden Janus Dousa en Justus Lipsius, maar ook beroemdheden als Roemer Visscher, Dirk Volkertz. Coornhert en Christophorus Plantijn droegen hun steentje bij.
Ter herinnering aan de 400ste sterfdag van Jan van Hout in 2009 verscheen deze facsimile-uitgave van het Vrüntbuuc, waarvan het origineel zich bevindt in De Lakenhal. Deze luxe editie is bezorgd door neolatinist Chris L. Heesakkers. Hij maakte de transcripties en vertalingen, die hij voorzag van uitgebreid en deskundig commentaar.


Leiden 40|45

Hans Blom en Alphons Siebelt,

HVOL-ledenprijs € 8,00.

Leiden 40|45 is een tijdsdocument dat werd samengesteld door de historici Hans Blom en Alphons Siebelt. Bij de samenstelling van  'Leiden 40|45' stelden zij zich de vraag: 'Wat was er van de oorlog te zien in Leiden?'

In het op kloek formaat uitgegeven boek van 128 pagina's schetsen Blom en Siebelt in chronologische volgorde en aan de hand van acht thema's, een beeld van het leven in de sleutelstad in de oorlogsjaren. Dankzij oproepen in de media leverden ook veel particulieren een bijdrage aan de totstandkoming van dit unieke boek.


De taal van Rembrandt. De kunst van het overtuigen

HVOL-ledenprijs: € 7,00.

De publicatie is opgesteld door het Instituut voor de Nederlandse Taal. Centraal staat de vraag: hoe zorgde Rembrandt ervoor dat hij overtuigde in zijn schilderijen? Het gaat onder meer over emotie, deskundigheid, beweging, gelaagdheid, kleurgebruik, symbolen, gebaren en licht- en schaduweffecten. Het werkje bevat onder andere 63 zeventiende eeuwse schilderstermen.

 


Historisch water in Leiden. Twee vaarroutes

HVOL-ledenprijs € 2,50. 

In het boekje (60 pagina’s, formaat ongeveer A5) dat door het Waterambacht Leiden in samenwerking met de HVOL werd uitgebracht, worden twee routes voor vaartochten van ongeveer 1,5 uur door Leiden gegeven. De ene tocht gaat door de binnenstad en de andere gaat voor een groot deel over de Leidse singels. Tevens worden een aantal doorsteken gegeven waarmee een route bekort of verlengd kan worden.
Het boekje is niet zozeer een vaargids of een toeristengids voor bezienswaardigheden aan de wal, maar het vestigt vooral de aandacht op punten die te maken hebben met het historische Leidse stadswater. Om de aandachtspunten op de route in perspectief te plaatsen wordt in het boekje in kaderteksten ook historische achtergrondinformatie gegeven over de ontwikkeling van een aantal watergerelateerde onderwerpen in de stad door de tijd heen: de rol van water bij de vroegere verdedigingswerken, de scheepvaart, het beheersen van het waterpeil, de waterverversing, handel en markten, walkanten, scheepswerven en bruggen.


Petrus, Paulus, Peurbakken & Pauwenpakjes 

Jos van den Broek,

HVOL-ledenprijs: € 15,00 (winkelprijs € 19,50). 

PPP en P, zoals Van den Broek zijn bundel zelf noemt, is diens vierde boek over Leiden. Het bevat veertig antwoorden op Leidse vragen die de auteur zichzelf ooit stelde. Hij ging op zoek naar antwoorden en legde zijn speurwerk vast in verhalen. Een van de favorieten van de schrijver zelf is het verhaal over zijn zoektocht naar de oorspronkelijke gerechtelijke stukken van de veroordeling van de Leidse gifmengster Goeie Mie.


Van gilde tot ROC, Geschiedenis van het vakonderwijs in de stad Leiden

Anneke Boot

HVOL-ledenprijs: € 25,00 (winkelprijs € 30,00).  

'Van gilde tot ROC' begint bij het leren van een vak in gildeverband in de veertiende eeuw en eindigt bij het beroepsonderwijs in de eenentwintigste eeuw. Het Leidse vakonderwijs staat in het boek centraal. De bijzondere verhalen over gilden en scholen zijn gebaseerd op veelal nog niet eerder gebruikt archiefmateriaal. Daarnaast worden landelijke ontwikkelingen behandeld om beter te begrijpen wat zich lokaal afspeelde. De lezer leert de stad Leiden op een heel andere manier kennen. De vele illustraties in het boek zorgen voor een plezierige lees- en kijkervaring. 


Jantjes van Leiden, Het verhaal van de Kweekschool voor Zeevaart

Rudie Kagie 

HVOL-ledenprijs: € 10,00 (winkelprijs € 15,00). 

Dominee Abraham Rutgers van der Loeff was zijn tijd ver vooruit toen hij in 1855 het plan voor een Kweekschool voor Zeevaart in Leiden lanceerde, bedoeld om 'vagebonderende straatjongens' in Leiden zicht op een betere toekomst te bieden. In 1986 publiceerde Kagie al over geschiedenis van de Kweekschool voor Zeevaart in Leiden. De versie anno 2017 behelst een verdieping van de eerder uitgevoerde studie. Kagie raadpleegde hiervoor de dagboeken van Rutgers van der Loeff en stuitte op allerlei bronnen die niet eerder voor publicaties werden gebruikt. ''De geschiedenis van de Kweekschool voor Zeevaart is veel boeiender dan ik me dertig jaar geleden realiseerde'', aldus Kagie.


Waardeiland 100 jaar

F. van Wel, R.S. Soeters e.a.

HVOL-ledenprijs: € 5,00 (winkelprijs € 7,95). 

Het boek behandelt met name de geschiedenis van het Waardeiland vanaf de opening van het Rijn-Schiekanaal in 1919. Aandacht krijgen onder meer de tuinderijen en de meer en minder bekende industriebedrijven en scheepswerven, zoals Scheepswerf Gebr. Boot, Glazuurfabriek Kanton, de Grofsmederij en Kunsthars verwerkend bedrijf Tilliard. Roeivereniging Asopos had haar botenloods in de eerste jaren van haar bestaan op het eiland. Het grootste deel van het boek is gewijd aan de bestemming tot woongebied, de projectontwikkeling en de verschillende bouwfasen.


Heinrich Witte.  Een prominent hortulanus van de Leidse Hortus Botanicus

Rinny E. Kooi

HVOL-ledenprijs: € 10,00 (winkelprijs € 12,50). 

Heinrich Witte (1829–1917) werkte bijna 45 jaar als hortulanus bij de Hortus Botanicus in Leiden. Hij zorgde door zijn vele internationale contacten voor een voortdurende uitbreiding van de collectie planten. Ook de renovatie en uitbreiding van de kassen kunnen aan hem toegeschreven worden. In het boek worden zijn leven en werk beschreven.

 


Leiderdorp tijdens de 80-jarige Oorlog

HVOL-ledenprijs: € 20,00 (winkelprijs € 29,95). 

In acht hoofdstukken worden thema’s uit de geschiedenis van de Leiderdorpse samenleving tijdens de Tachtigjarige oorlog behandeld, met de nadruk op de periode 1597 tot 1648. Midden in die periode werd (zoals elders in Holland) in 1622 een register van het Hoofdgeld opgesteld, dat een inventarisatie biedt van de hele bevolking. Dit kan als de denkbeeldige ruggengraat van het boek worden beschouwd. Daarom is een editie daarvan als bijlage achter in het boek opgenomen.


Ramses Shaffy en zijn Leidse jaren, 25 verhalen en 2 wandelroutes

Peter van der Geer

HVOL-ledenprijs: € 7,50 (winkelprijs € 9,95). 

Ramses Shaffy woonde van zijn zesde tot en met zijn achttiende jaar in een pleeggezin in Leiden. Op 15 juni werd aan de zeezijde van het station een monument voor hem onthuld. Voor de crowdfuncing van dit monument schreef Peter van der Geer een boekje met 25 anekdotes over Shaffys Leidse jaren en de bijbehorende plaatsen in Leiden en omgeving. Met behulp van de kaartjes voor- en achterin het boekje kunnen wandelroutes langs deze plaatsen worden samengesteld.


In Leiden moet het anders. Geschiedenis van een SP-afdeling 1970-1982

Bart van der Steen

HVOL-ledenprijs: € 15,00 (winkelprijs € 19,00). 

Met de leus "In Leiden moet het anders en anders is de SP” voerde de SP in 1982 campagne voor de Leidse gemeenteraad. Met succes, want na twaalf jaar actievoeren veroverde de afdeling haar eerste gemeenteraadszetel. Tussen 1970 en 1982 veranderde de SP van een kleine maar enthousiaste groep revolutionairen in een lokaal gewortelde actiepartij. Bart van der Steen reconstrueert alle grote acties en campagnes van de Leidse SP-afdeling in de jaren zeventig en plaatst ze in een bredere context. Hij laat zien hoe de partij zich ontwikkelde, wat het betekende om lid te zijn van de SP en hoe lokale Leidse acties zelfs invloed hadden op het landelijke beleid. De geschiedenis van de Leidse SP maakt duidelijk hoe belangrijk de afdelingen waren voor de doorbraak van de partij. 


Het Welvaren van Leiden, De open samenleving van Pieter de la Court

Arthur Weststeijn

HVOL-ledenprijs: € 2,50 

Pieter de la Court, geboren in Leiden als zoon van Vlaamse migranten, was een van de belangrijkste schrijvers over politiek en economie tijdens de Nederlandse Gouden Eeuw. Al tijdens zijn studie aan de Leidse universiteit begon hij een eigen bedrijf in de lakenhandel, waarmee hij uitgroeide tot een van de succesvolste ondernemers van zijn tijd. Maar hij was ook een vrijdenker die geen blad voor de mond nam en vol overgave pleitte voor religieuze tolerantie, immigratie, vrijhandel en democratisering. Pieter de la Court was een tot de verbeelding sprekende Leidenaar met opvattingen die nog altijd actueel zijn.
Het Welvaren van Leiden brengt Pieter de la Court vierhonderd jaar na zijn geboorte weer tot leven en markeert zijn relevantie voor het hier en nu. Door actuele uitdagingen in historisch perspectief te plaatsen biedt dit boekje, gebaseerd op de Pieter de la Courtlezing van 2018, inspiratie om ook in onze onvoorspelbare wereld pal te blijven staan voor de open samenleving die Pieter de la Court verdedigde.


Historische Canon van Leiden

HVOL-ledenprijs: € 12,50 (winkelprijs € 15,00).

Leiden heeft een rijke geschiedenis. De Historische Canon van Leiden doet in kort bestek de hoofdlijnen van de geschiedenis van Leiden en de hoogte- en dieptepunten daarin, uit de doeken. Het is basiskennis over de stad die iedere bewoner en bezoeker van Leiden eigenlijk zou moeten (willen) hebben.

Het boek is zowel in een Nederlandstalige als in een Engelstalige versie beschikbaar, ideaal voor uw buitenlandse familieleden en vrienden!


Kleine geschiedenis van de hutspot

Jacques Meerman

HVOL-ledenprijs: € 12,50 (winkelprijs: € 14,95). 

Het is misschien wel het bekendste Nederlandse gerecht: hutspot. Niemand weet wat de oorspronkelijke ingrediënten waren. Volgens sommigen zaten er pastinaken in, volgens anderen gember en volgens wéér anderen vis. Hoe dan ook, het gerecht is onlosmakelijk verbonden met het Leids Ontzet van 1574 en dus met de Nederlandse vrijheidsoorlog. De Kleine geschiedenis van de hutspot laat zien hoe de culinaire en sociaal-politieke geschiedenis met elkaar verknoopt zijn.


De Leidse kermis, een zaak van formaat

Rens Heruer

Verlaagde HVOL-ledenprijs: € 15,00.

De kermis en 3 oktober zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je hebt geen Leidens Ontzet gevierd zonder op de kermis te zijn geweest. Het boek geeft in woord en beeld de geschiedenis van de Leidse kermis weer.

 


Oorlogsdagboek van Han de Wilde 1940-1945. Saevis tranquillus in undis.

A.D. van Berge Henegouwen, J.A. van Doorn-Beersma

HVOL-ledenprijs € 13,00. 

Op 20 mei 1940, begint de Leidse middenstander Han de Wilde (1907 - 1974) in de woning boven zijn manufacturen- en beddenzaak in de Breestraat met notities in een cahier over de oorlog die tien dagen eerder is uitgebroken. Op 15 augustus 1945, elf schoolschriften verder, sluit hij zijn dagboek af met het woord: vrede! In die tussenliggende periode legt de Leidse ereburger nauwgezet vast, wat hij verneemt via radio, kranten en propaganda- en verzetsblaadjes over de Tweede Wereldoorlog.


Gids voor Leiden in de Tweede Wereldoorlog

Alphons Siebelt

HVOL-ledenprijs € 8,00.

De Gids voor Leiden in de Tweede Wereldoorlog bevat een lijst van ongeveer 650 adressen in Leiden en Oegstgeest met een toelichting over bijbehorende gebeurtenissen in oorlogstijd.
De toegevoegde informatie is bijzonder gevarieerd, zodat een goed beeld ontstaat van de gevolgen van de oorlog voor de stad en zijn bewoners op verschillende gebieden.


Jan van Houts nalatenschap

Karel Bostoen

HVOL-ledenprijs € 2,50.

Wat wilde stadssecretaris Jan van Hout (1542-1609) dat er na zijn dood met zijn geld en goederen gebeurde? En wat lag en stond er allemaal in zijn huis aan de Nonnensteeg toen hij overleed? De uitgave Jan van Houts nalatenschap maakt geeft hierop antwoord. Een heldere inleiding, foto's van het document, een diplomatische transcriptie en een hertaling zorgen ervoor dat Van Houts laatste wil en de inventaris van zijn boedel nu voor iedereen toegankelijk zijn.


Leids Jaarboekje

HVOL-ledenprijs € 5,00.

Oude jaarboekjes voor een klein prijsje!

Onze voorraad wordt regelmatig aangevuld.

 


Jaarboek der Sociale en Economische Geschiedenis van Leiden e.o.

HVOL-ledenprijs € 5,00.

Het laatste nummer van het Jaarboek der Sociale en Economische Geschiedenis van Leiden e.o. van de Stichting Dirk van Eck verscheen in 2013. Er zijn nog enkele nummers verkrijgbaar, ook van eerdere Jaarboeken. 

 


Prentbriefkaarten

HVOL-ledenprijs € 1,00.

Set van 13 verschillende kaarten met afbeeldingen van de Leidse markten.


Bestellen? Stuur een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..