vorige Buurt: 302.Groenhazenburg 303. Haverenvest volgende Buurt: 304.Vrijdom buiten de Zijlpoort

 

301. Beestenmarkt   302. Groenhazenburg   303. Haverenvest   304. Vrijdom buiten de Zijlpoort   305. Weidenburg bis  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschiedenis:

Per vergissing door het stadsbestuur gesticht op 06-10-1661. Een half jaar eerder, op 19-02-1661 had het Gerecht namelijk al besloten tot de oprichting van Haverenburg. De ligging van laatstgenoemde buurt komt vrijwel overeen met die van Haverenvest, alleen met toevoeging van een aantal nieuw gebouwde huizen aan de nieuwe binnenvestgraft (de tegenwoordige 4e Binnenvestgracht). Al na een week wordt de vergissing opgemerkt en rechtgezet. De stichtingstekst van Haverenvest wordt doorgehaald met in de marge de mededeling: dese gebuyrte is weder bij resolutie van die van de Gerechte in dato den 13 October 1661 vernieticht.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 63, 19-02-1661 en fol. 66 vso, 06 en 13-10-1661)

 

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl